Gå til indhold
Søg
Lærer underviser på kursus

Find kurser

Find og tilmeld dig CFU’s kurser og konferencer.

Ønsker du overblik over kurser til dit fag kan du med fordel bruge linket til vores online katalogvisning, hvor du direkte kan tilmelde dig.

Har du en titel eller ønsker at bruge fritekstsøgning, så brug søgefeltet herunder.

Netværksmøde for læringsvejledere

Det fysiske PLC har en vigtig rolle i skolen. Læringsvejlederen har som en del af skolens vejlederkorps både rollen som formidler af litteratur til styrkelse af elevernes læselyst og også som generel vejleder for elever og personale på de områder, som ikke varetages af skolens andre faglige vejledere. Gratis under abonnement

Dato

Torsdag d. 17.08.2023 -
Tirsdag d. 18.06.2024

Sted

Bornholm
Campus Bornholm
Minervavej 1

Netværksmøder for AKT- og inklusionsvejledere

Vær med i netværket for AKT- og inklusionsvejledere, hvor du får ny inspiration og sparring fra dine kolleger. Gratis under abonnement

Dato

Torsdag d. 24.08.2023 -
Torsdag d. 30.05.2024

Sted

Bornholm
Campus Bornholm
Minervavej 1

Netværksmøder for ordblindeundervisere

Bliv en del af et inspirerende netværk af ordblindeundervisere på hele øen. Gratis under abonnement

Dato

Torsdag d. 5.10.2023 -
Torsdag d. 6.06.2024

Sted

Bornholm
Campus Bornholm
Minervavej 1

Børnehaveklassens Dag 2024

Kom og vær med til en spændende dag, hvor vi sætter fokus på elevernes trivsel og læring i børnehaveklassen. Du får et aktuelt oplæg, og vælger derefter selv de workshops, du ønsker at være en aktiv del af. Vi har sat fokus på, hvordan vi styrker elevernes læring og kompetencer og samtidig stimulerer deres kreative tilgang til læring. Tag gerne dine kolleger med - det giver dobbelt glæde.

Dato

Torsdag d. 13. juni 2024
Kl. 09.00 - 15.30

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Børnehaveklassens dag 2024

Kom og vær med til en spændende dag, hvor vi sætter fokus på elevernes trivsel og læring i børnehaveklassen. Du får et aktuelt oplæg, og vælger derefter selv de workshops, du ønsker at være en aktiv del af. Vi har sat fokus på, hvordan vi styrker elevernes læring og kompetencer og samtidig stimulerer deres kreative tilgang til læring. Tag gerne dine kolleger med - det giver dobbelt glæde.

Dato

Torsdag d. 13. juni 2024
Kl. 09.00 - 15.30

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Nyt liv til din årsplan i billedkunst og håndværk og design

Kender du det? Der er mange spørgsmål og overvejelser, når man skal tilrettelægge en motiverende undervisning. Ofte griber man til det kendte og sikre. På dette kursus ryster vi posen og kigger på de nyeste materialer fra CFU, bl.a. Gelli Plates, Ozobotter, badgemaskine og Merge Cubes. Tilbring en eftermiddag sammen med kolleger, og få masser af inspiration, mulighed for vidensdeling og tid til planlægning.

Dato

Onsdag d. 19. juni 2024
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

CFU Sommerkonference 2024

Få ideer til et nyt skoleår, der giver eleverne lyst og mod til at undersøge, fejle og lykkes i skabende fællesskaber

Dato

Tirsdag d. 2. juli 2024
Kl. 09.00 - 16.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

CAS i din matematikundervisning – Online

Få en indføring i forskellige CAS-værktøjer, og hør om muligheder, udfordringer og krav. Få desuden bud på, hvordan CAS kan bruges til at skabe større forståelse for matematik, til at foretage undersøgelser og til at argumentere og diskutere matematik.

Dato

Torsdag d. 8. august 2024
Kl. 09.00 - 12.00

Sted

København
Online
CFU

Klar til vikar

Du skal være vikar. Hvordan griber du det an, så vikartimerne bliver bedst for eleverne og lever op til skolens krav.

Dato

Fredag d. 16. august 2024
Kl. 12.00 - 14.00

Sted

Bornholm
Campus Bornholm
Minervavej 1

Specialpædagogisk netværk

Bliv en del af et netværk af specialpædagoger og få mulighed for at blive opdateret på feltet, samtidig med at du får sparring med andre på området. Netværket er nystartet, og deltagerne får selv mulighed for at få indflydelse på netværkets form og indhold fremadrettet, men de første 4 gange tilrettelægges af ledelse og personale fra Heldagsskolen.

Dato

Tirsdag d. 20.08.2024 -
Tirsdag d. 6.05.2025

Sted

Bornholm
Campus Bornholm
Minervavej 1

Hvordan kan vi være kreative med praksisfaglighed i historieundervisningen?

Praksisfaglighed handler om at etablere en bedre balance mellem historiefagets vidensformer og det levede liv gennem en mere praktisk og konkret undervisning. Kurset giver bud på, hvordan dette kan gøres gennem kreative og legende tilgange til historieundervisningen.

Dato

Torsdag d. 22. august 2024
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Bornholm
Campus Bornholm
Minervavej 1

Skrivning i indskolingen – kom godt fra start

For at skabe velfungerende skriveaktiviteter skal man som underviser både trække på viden om skriveudvikling og skriveundervisning. Det er lige så vigtigt at kunne give hensigtsmæssig og målrettet respons til eleven både under og efter skrivningen.

Dato

Mandag d. 26. august 2024
Kl. 12.00 - 16.00

Sted

Bornholm
Campus Bornholm
Minervavej 1

Religionernes dag 2024

Kom til Religionernes Dag på Amager, hvor bl.a. professorerne Per Torp Sangild og Niels Henrik Gregersen fra henholdsvis Det Sundhedsvidenskabelige og Det Teologiske fakultet vil belyse spændingsfeltet mellem tro og viden fra hver deres ståsted, og hvor der også vil blive præsenteret et konkret undervisningsforløb, som kommer til at indgå i centerets forskning.

Dato

Tirsdag d. 27. august 2024
Kl. 10.00 - 16.00

Sted

København
Københavns Universitet
Nørregade 10

Infomøde om fp9 i matematik

Bliv klædt på til at kunne honorere kravene til både de skriftlige og den mundtlige prøve i matematik i 9. klasse, så dine elever kan få det bedst mulige udgangspunkt.

Dato

Tirsdag d. 27. august 2024
Kl. 14.00 - 16.00

Sted

Bornholm
Campus Bornholm
Minervavej 1

Netværksmøder om læsevejning

Bliv opdateret på det faglige område, se de nyeste materialer og del viden og erfaringer med dine kolleger inden for læsevejledning.

Dato

Tirsdag d. 27.08.2024 -
Torsdag d. 15.05.2025

Sted

Bornholm
Campus Bornholm
Minervavej 1

Forsøgsprøver i dansk – kom godt i vej

Er din 9. eller 10. klasse tilmeldt de nye praktisk orienterede forsøgsprøver i mundtlig dansk? Få inspiration til forløb og cases, der knytter an til virkelighedsnære situationer og lægger op til produktion af en mangfoldighed af multimodale tekster.

Dato

Tirsdag d. 27. august 2024 kl. 9-14
Tirsdag d. 3. december 2024 kl. 13-15
Tirsdag d. 25. marts 2025 kl. 13-15

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Netværksmøder for læringsvejledere

Det fysiske PLC har en vigtig rolle i skolen. Læringsvejlederen har som en del af skolens vejlederkorps både rollen som formidler af litteratur til styrkelse af elevernes læselyst og også som generel vejleder for elever og personale på de områder, som ikke varetages af skolens andre faglige vejledere. På netværksmøderne får du viden om nye trends og materialer, ligesom du får mulighed for at sparre med læringsvejledere fra hele øen.

Dato

Torsdag d. 29.08.2024 -
Tirsdag d. 17.06.2025

Sted

Bornholm
Campus Bornholm
Minervavej 1

Scenarier og autentiske situationer – ledetråde i gode undervisningsforløb

Hvordan gøres undervisningen nærværende, så det føles meningsfyldt for eleverne? Vi tager afsæt i virkelighedens autentiske situationer og laver meningsfulde opgaver og forløb.

Dato

Mandag d. 2. september 2024
Kl. 12.00 - 16.00

Sted

Bornholm
Campus Bornholm
Minervavej 1

Netværksmøder om matematikvejledning

Vær med i netværket omkring matematikvejledning og få fokus på matematik set fra et vejlederperspektiv.

Dato

Tirsdag d. 3.09.2024 -
Tirsdag d. 13.05.2025

Sted

Bornholm
Campus Bornholm
Minervavej 1

Refleksion og perspektivering – undersøgelse og eftertanke undervejs i danskarbejdet

Det kan virke udfordrende for udskolingselever at sætte tingene i større perspektiv, både fagligt og tankemæssigt. Få derfor inspiration til danskfaglige forløb med aktiviteter, der kredser om, udfordrer og stilladserer elevernes arbejde med refleksion og perspektivering.

Dato

Tirsdag d. 3. september 2024
Kl. 12.00 - 16.00

Sted

Bornholm
Campus Bornholm
Minervavej 1

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab – styrk din egen og skolens indsats

SSF er obligatorisk og vigtigt for eleverne, men hvordan kan vi lykkes med det - i egne klasser og på skoleniveau? Her får du og dine kolleger mulighed for at blive indført i centrale temaer for undervisning i SSF og blive klogere på indhold, materialer og tilrettelæggelse. I får viden i forhold til egen praksis, bud på, hvordan I kan virke som sparringspartnere for jeres kolleger, og ideer til samarbejdet med forældrene.

Dato

Torsdag d. 5.09.2024 -
Torsdag d. 3.10.2024

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Fra årsplan til prøve i historie og samfundsfag

Fra årsplan til prøve: Hvordan bygger man sin årsplan for 8.-9. klasse op med udgangspunkt i rolle- og dilemmaspil? Hvordan knytter mere alternative, motiverende og tværfaglige arbejdsformer an til den enkeltfaglige prøve i historie og samfundsfag?

Dato

Torsdag d. 5. september 2024
Kl. 10.00 - 16.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Infomøde om prøverne i dansk

I skriftlig fremstilling er bedømmelseskriterierne ændret, så der er fokus på, om teksten fungerer i den givne situation - en ændring, man som lærer er nødt til at tage højde for i sin undervisning. Samtidig møder vi konstant nye genrer, der kan repræsenteres i den mundtlige prøve. Bliv klædt på til at kunne honorere kravene til både de skriftlige og den mundtlige prøve i dansk i 9. klasse, så dine elever kan få det bedst mulige udgangspunkt.

Dato

Torsdag d. 5. september 2024
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Bornholm
Campus Bornholm
Minervavej 1

Hvordan skabes øget deltagelse og kollektiv mestring?

Vi står på skolerne med en stor opgave. Aldrig før har vi haft så mangfoldig en børnegruppe, aldrig før har vi ekskluderet så mange, og aldrig før har eleverne trivedes så dårligt. Få inspiration til, hvordan man alligevel kan lykkes med opgaven.

Dato

Mandag d. 9. september 2024
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Bornholm
Campus Bornholm
Minervavej 1

Bliv opdateret på børne- og ungdomslitteraturen

Vil du gerne have overblik over, hvad der er kommet af ny børne- og ungdomslitteratur? Vil du gerne vide, what’s hot og what’s not? Steffen Larsen kommer igen i år og fortæller engageret om aktuelle bøger.

Dato

Tirsdag d. 10. september 2024
Kl. 13.15 - 15.45

Sted

Bornholm
Campus Bornholm
Minervavej 1

Projektbaseret læring

Projektbaseret læring (PBL) kan øge elevers motivation og fremme både fordybelse og kreativitet. På dette kursus får du inspiration samt konkrete værktøjer til planlægning, gennemførelse og evaluering af projektforløb.

Dato

Torsdag d. 12. september 2024
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Materialernes magi

Velkommen til et hands-on kursus, hvor vi dykker ned i en verden af nye og spændende materialer inden for fagene billedkunst, håndværk og design. Dette kursus giver dig mulighed for at opleve, udforske og skabe med materialerne, samt inspirerer dig til at tænke kreativt i din undervisning.

Dato

Torsdag d. 12. september 2024
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Bornholm
Campus Bornholm
Minervavej 1

Netværksmøder for undervisere i naturfag

Bliv opdateret på det faglige område, se de nyeste materialer og del viden og erfaringer med dine kolleger inden for de fire naturfag.

Dato

Torsdag d. 12.09.2024 -
Torsdag d. 24.04.2025

Sted

Bornholm
Campus Bornholm
Minervavej 1

Bliv skarp på de sproglige barrierer i matematikundervisningen

Hvordan kan du lære dine elever at navigere i matematikfagets sprogunivers, så de sproglige barrierer mindskes, og samtidig gøre matematiktimerne bedre for alle? På dette kursus får du viden om og inspiration til din undervisning fra et sprogligt perspektiv.

Dato

Mandag d. 16. september 2024
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Bornholm
Campus Bornholm
Minervavej 1

Naturfagenes nuancerede skriftsprog

Når eleverne undersøger verden, udvikler de naturfaglig argumentation, som de skal bruge ved de skriftlige prøver med åbne svarmuligheder. Vi arbejder med multimodale tekster og deres kompleksitet, og hvordan vi kan bruge dem i didaktiske sammenhænge.

Dato

Mandag d. 16. september 2024
Kl. 09.00 - 16.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Læselyst og makerteknologier i danskfaget

Fyr op under læselysten med magiske læserum. Vi arbejder med projektbaseret læring og udforsker, hvordan eleverne ved hjælp af makerteknologier kan være med til at skabe innovative rum og designs, der inspirerer til læselyst og kreativ udfoldelse i dansk.

Dato

Tirsdag d. 17. september 2024
Kl. 12.00 - 16.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Veje til lyst og læring på mellemtrinnet

Hvordan får vi eleverne til at bevare glæden og nysgerrigheden ved at lære engelsk på mellemtrinnet? Funktionel grammatik og mundtlighed kan være med til at gøre eleverne dygtigere og motivere dem til at bruge sproget meningsfuldt.

Dato

Tirsdag d. 17. september 2024
Kl. 12.30 - 16.30

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Regnestrategier for de yngste

Elever, som tidligt lærer at arbejde med forskellige tællestrategier og at tænke fleksibelt, får det langt lettere med tal og regning. Få indsigt og nye ideer til, hvordan du kan arbejde med fleksible tællestrategier inden for addition og subtraktion.

Dato

Torsdag d. 19. september 2024
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Innovationsnetværk – Prototyper og produktfremstilling i undervisningen

Innovationsnetværk – Prototyper og produktfremstilling i undervisningen

Dato

Torsdag d. 19. september 2024
Kl. 15.00 - 18.30

Sted

Bornholm
Campus Bornholm
Minervavej 1

Kreativt indhold og brugbare pædagogiske metoder til kristendomskundskab

Hvordan kan du gøre din undervisning i kristendomskundskab varieret og spændende og sørge for, at eleverne er aktive og undersøgende?

Dato

Torsdag d. 19. september 2024
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Bornholm
Campus Bornholm
Minervavej 1

Samtaleteknikker med sårbare børn og unge

Der er mange professionelle, der kommer til kort, når de skal tale med børn og unge, der har en særlig psykisk sårbarhed, og kan blive berøringsangst, hvis samtalen går for tæt på barnet. Hvis samtalen er svær, kan det give en oplevelse af afmagt hos både barn og voksen, men hvis man som fagperson er bedre klædt på, kan samtalen blive et vigtigt værktøj til at skabe motivation for forandring i svære situationer. Bliv klædt på til disse samtaler med psykisk sårbare børn og unge.

Dato

Mandag d. 23. september 2024
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Bornholm
Campus Bornholm
Minervavej 1

AI – ven eller fjende i tysk og fransk?

Hvordan kan vi vurdere AI-drevne sprogteknologier og med et kritisk blik vælge, hvor de kan gøre en forskel ift. elevernes lyst til at lære sproget? Vi har fokus på mundtlighed, og hvordan du medtænker AI i planlægning og gennemførelse af undervisningen.

Dato

Onsdag d. 25. september 2024
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

PLC-dagen 2024

Med det nye, ambitiøse folkeskoleudspil "Frihed og Fordybelse" - med formålsparagraffen på forsiden, står vi over for en tid fyldt med vigtige dagsordener, der i den grad kalder på PLC.  Mens vi spændt venter på ekspertgruppens arbejde med udformning af nye fagplaner med fokus på en mere praktisk anvendelse af fag, der forbinder hånd, hoved og hjerte, er der så meget at tage fat på for PLC.  Lad os bruge ventetiden godt!   

Dato

Torsdag d. 26. september 2024
Kl. 09.00 - 16.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

PLC-dagen 2024 – Hoved, hånd og hjerte

Med det nye, ambitiøse folkeskoleudspil "Frihed og Fordybelse" - med formålsparagraffen på forsiden, står vi over for en tid fyldt med vigtige dagsordener, der i den grad kalder på PLC.  Mens vi spændt venter på ekspertgruppens arbejde med udformning af nye fagplaner med fokus på en mere praktisk anvendelse af fag, der forbinder hånd, hoved og hjerte, er der så meget at tage fat på for PLC.  Lad os bruge ventetiden godt!   

Dato

Torsdag d. 26. september 2024
Kl. 09.00 - 16.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Alverdens planter i en uendelig mængde af læremidler

Kom helt tæt på alverdens planter. Vi støvsuger nettet for materiale om planter og sætter dem ind i didaktiske sammenhænge. Vi skal ned i en faglig dybde og arbejde med både regnskovens hemmeligheder, Californiens kæmper og vores egne hjemmehørende arter.

Dato

Mandag d. 30. september 2024
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Lydfortællinger som fordybelsesområde – lydbøger og podcast

Lydbøger og podcast bliver et mere og mere populært medie, og det skal vi da udnytte i skolen! Men hvordan inddrager og arbejder man med lydfortællinger som særskilt teksttype i danskundervisningen? Det giver denne workshop inspiration til.

Dato

Mandag d. 30. september 2024
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Bornholm
Campus Bornholm
Minervavej 1

Kom godt i gang med læsningen i 1.-2. klasse

Alle børn vil gerne lære at læse, når de starter i skole. For nogle går det let, mens det for andre kræver flere kræfter og gentagelser. Kunsten er at tilrettelægge motiverende undervisning, så alle børn støttes i deres læseudvikling.

Dato

Tirsdag d. 1. oktober 2024
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Børnenes U-landskalender 2024

I år kan du tage dine elever med til det østafrikanske land Uganda. På kurset får du inspiration til at arbejde med Danidas flotte materiale til bl.a. dansk, billedkunst og n/t – og en unik chance for at møde børnebogsforfatteren Anne Sofie Hammer.

Dato

Tirsdag d. 1. oktober 2024
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Kollaborativ kodning i børnehøjde med Octostudio

Brug kollaborativ kodning til at skabe engagerende og meningsfulde undervisningsforløb, der hjælper eleverne til at lære om teknologiforståelse, computationel tankegang og samarbejde. På kurset arbejder vi med appen Octostudio på smartphone eller tablet.

Dato

Tirsdag d. 1. oktober 2024
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Seksualundervisning

Få viden om børn, unge og seksualitet, rum til refleksion over egen praksis og inspiration til at udvikle denne i relation til seksualundervisning anno 2024. Instruktørerne byder ind med teoretisk viden og praksiserfaring fra arbejdet i UngMod (et tilbud til unge mellem 12-25 år om rådgivning i relation til køn, krop og seksualitet).

Dato

Tirsdag d. 1. oktober 2024
Kl. 12.00 - 16.00

Sted

Bornholm
Campus Bornholm
Minervavej 1

Konference: Børn & billeder

Vil du og dine elever ændre verden? Skubbe til den? Eller påvirke den? Dette års konference – med temaet ’Råb op!’ – byder på en interessant blanding af aktuelle talks og workshops, der undersøger, hvad der kan ske, når æstetik og aktivisme mødes.

Dato

Onsdag d. 2. oktober 2024
Kl. 09.00 - 16.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

AI – ven eller fjende i engelsk?

Hvordan kan vi vurdere AI-drevne sprogteknologier og med et kritisk blik vælge, hvor de kan gøre en forskel ift. elevernes udtryksfærdighed og autonomi? Vi har fokus på sprogproduktion og på, hvordan du medtænker AI i anvendelsen af læremidler.

Dato

Onsdag d. 2. oktober 2024
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Konference: Børn & Billeder

Vil du og dine elever ændre verden? Skubbe til den? Eller påvirke den? Dette års konference med temaet ’Råb op!’ byder på en interessant blanding af aktuelle talks og workshops, der undersøger, hvad der kan ske, når æstetik og aktivisme mødes, og hvordan billeder kan være en kilde til igangsættelse af legende, eksperimenterende og sanselige processer for alle børn.

Dato

Onsdag d. 2. oktober 2024
Kl. 09.00 - 16.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Styrk statistikken i samfundsfagsundervisningen

Mød Danmarks Statistik og få redskaber til at inddrage statistik i din undervisning på 3 timer. Du lærer både, hvordan du kan arbejde med de tematiske opgaveforløb Mit liv med statistik og får det lille kørekort til Danmarks Statistiks Statistikbank, så du selv kan trække tal og bygge opgaver.

Dato

Torsdag d. 3. oktober 2024
Kl. 14.00 - 17.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

AI – ven eller fjende i sprogfagene?

AI-drevne sprogteknologier har gjort deres indtog, og vi har mulighed for at integrere dem i sprogundervisningen. Hvordan kan vi vurdere AI-drevne sprogteknologier og med et kritisk blik vælge, hvor de kan gøre en forskel ift. elevernes lyst til at lære sproget? Vi har fokus på mundtlighed, og hvordan du medtænker AI i planlægning og gennemførelse af undervisningen.

Dato

Mandag d. 7. oktober 2024
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Bornholm
Campus Bornholm
Minervavej 1

Varierende og aktiverende undervisning i samfundsfag

Faget samfundsfag handler om det samfund eleverne er en del af. Mange lærere efterspørger derfor en opkvalificering, så de bliver klædt bedst muligt på til at gennemføre en kompetent undervisning, som er aktiverende, problembaseret og aktuel.

Dato

Onsdag d. 9. oktober 2024
Kl. 14.00 - 17.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Ordblinde elever i matematik – hvad gør du?

Mange elever med ordblindhed er udfordrede i matematik, og gode færdigheder i matematik har, ligesom læsefærdigheder, stor betydning for deres liv efter skolen. Få viden og indsigt, som ruster dig til at støtte dine ordblinde elevers læring i matematik.

Dato

Onsdag d. 9.10.2024 -
Onsdag d. 20.11.2024

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Kreative og æstetiske læreprocesser i naturfagene

Bliv klog på, hvordan du kan gøre dine elever nysgerrige på naturen, samtidig med at du understøtter deres sans for det visuelle. Med temaet insekter som omdrejningspunkt kombinerer kurset elementer fra naturfag og de praktisk-musiske fag.

Dato

Onsdag d. 9.10.2024 -
Torsdag d. 10.10.2024

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Musik som valgfag – undervisning og prøve

Underviser du i musik som valgfag, og skal du have elever til valgfagsprøve? Kom til en dag spækket med ideer, elevopgaver og vidensdeling, og få inspiration og sparring til både til din undervisning og prøven.

Dato

Torsdag d. 10. oktober 2024
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Aktiv sprogtilegnelse

Fremmedsprogsangst er en af de største barrierer inden for fremmedsprogstilegnelse og grunden til at mange elever ikke deltager i sprogundervisningen.

Dato

Mandag d. 21. oktober 2024
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Bornholm
Campus Bornholm
Minervavej 1

Skriv til nogen og ikke blot om noget – korte skriveøvelser, der virker

Vurderingskriterierne for skriftlig fremstilling stiller krav om, at eleverne skriver i autentiske situationer til en bestemt modtager. Med korte og fokuserede skriveøvelser i klassen skriver eleverne mere – uden at du får mere rettearbejde.

Dato

Tirsdag d. 22. oktober 2024
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Netværksmøder for sprogvejledere og -undervisere

Vær med i netværket omkring sprogvejledning og -undervisning og få fokus på fremmedsprogsfagene engelsk, tysk og fransk.

Dato

Tirsdag d. 22.10.2024 -
Tirsdag d. 1.04.2025

Sted

Bornholm
Campus Bornholm
Minervavej 1

Skrivefantasi og fremstillingsformer

Skab et mangfoldigt skriverum, hvor der plads til elevernes kreativitet, erfaringer, krop og stemme. Sammen med viden om fremstillingsformer, deres struktur og sproglige ressourcer får dine elever et godt afsæt til at skrive spændende tekster.

Dato

Torsdag d. 24. oktober 2024
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Netværksmøder for ordblindeundervisere

Bliv en del af et inspirerende netværk af ordblindeundervisere på hele øen.

Dato

Torsdag d. 24.10.2024 -
Tirsdag d. 3.06.2025

Sted

Bornholm
Campus Bornholm
Minervavej 1

Hvordan hjælper vi eleverne til mere talemod i danskfaget?

Hvordan får alle elever mod til at gå i dialog med hinanden og udtrykke sig mundtligt i dansktimerne? Bliv inspireret til en undervisning, hvor eleverne bliver sprogligt bevidste og opdager deres styrker, når de arbejder dialogisk med udgangspunkt i danskfagets tekster.

Dato

Mandag d. 28. oktober 2024
Kl. 12.00 - 16.00

Sted

Bornholm
Campus Bornholm
Minervavej 1

Få inspiration til en legende og kreativ historieundervisning

Du bliver klædt på til at benytte dig af legende og kreative tilgange til historieundervisningen i alle trinforløb. Kurset er et hands on-kursus, hvor du præsenteres for legende og kreative tilgange til historieundervisningen. Vi afprøver konkrete redskaber og aktiviteter, der giver dig erfaring med denne tilgang.

Dato

Onsdag d. 30. oktober 2024
Kl. 14.00 - 17.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Giv matematikken en chance – i børnehaveklassen

"Hvad er chancen for, at ..." kunne være et relevant spørgsmål fra en elev i børnehaveklassen. Hvordan griber du dette spørgsmål? Skal du give et svar, eller skal du i stedet stille et nyt spørgsmål? Med de gode spørgsmål bliver matematikken mere end tal.

Dato

Torsdag d. 31.10.2024 -
Torsdag d. 21.11.2024

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Kickoffdag om sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab – sæt handling bag ordene

Mangler I inspiration til at lykkes med SSF? Er I optaget af, at børn og unge får mulighed for at få viden om og udvikle handlekompetence i forhold til egen og andres sundhed, seksualitet og trivsel - så er denne kickoff-dag lige noget for jer.

Dato

Torsdag d. 31. oktober 2024
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Matematikken og den gode historie

Få ideer til, hvordan du kan arbejde undersøgende i matematik med udgangspunkt i den gode historie.

Dato

Mandag d. 4. november 2024
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Bornholm
Campus Bornholm
Minervavej 1

Machine Learning med micro:bit

Machine learning er en kraftfuld teknologi, der kan bruges til at skabe engagerende og meningsfulde undervisningsforløb. Dette kursus vil give dig de færdigheder, du skal bruge til at introducere machine learning i din undervisning.

Dato

Tirsdag d. 5. november 2024
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Building Thinking Classrooms

Ønsker du at skabe et miljø i dit klasseværelse, hvor dine elever er engagerede, tænker kritisk og samarbejder med hinanden? Så er dette kursus noget for dig! Peter Liljedahl, en anerkendt pædagogisk forsker og forfatter, vil præsentere ”Building Thinking Classrooms” (Det tænkende klasserum), en innovativ tilgang til undervisning og læring.

Dato

Tirsdag d. 5. november 2024
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

Campus Roskilde
Trekroner Forskerpark 4
4000 Roskilde

Når eleverne bøvler med brøker, decimaltal og procent

Få indføring i, hvor elevernes vanskeligheder med de rationale tal kan ligge, og hvad vi kan gøre.

Dato

Tirsdag d. 5. november 2024
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Bornholm
Campus Bornholm
Minervavej 1

Hvordan hjælper vi eleverne til mere talemod i danskfaget?

Hvordan får alle elever mod til at gå i dialog med hinanden og udtrykke sig mundtligt i dansktimerne? Bliv inspireret til en mundtlighedsdidaktik, hvor eleverne bliver sprogligt bevidste og opdager deres styrker, når de arbejder dialogisk med udgangspunkt i danskfagets tekster.

Dato

Onsdag d. 6. november 2024
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Building Thinking Classrooms – skridtet videre – om opsamling og afslutning af lektionen

”Building thinking classrooms in mathematics” (Det tænkende klasserum i matematik) er en praksis, mest kendt for at få elever til at arbejde med tænkeopgaver, i tilfældigt sammensatte grupper og ved lodrette flader. Kurset er for dig, der er kommet godt i gang og har afprøvet disse første praksisser, som primært vedrører igangsætning og gennemførelse af elevernes arbejde med opgaver.

Dato

Onsdag d. 6. november 2024
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

Campus Roskilde
Trekroner Forskerpark 4
4000 Roskilde

Alle børn med i idrætsundervisningen

Få inspiration og bliv klædt på til at skabe deltagelsesmuligheder for alle i idrætsundervisingen.

Dato

Mandag d. 11. november 2024
Kl. 11.00 - 16.00

Sted

Bornholm
Campus Bornholm
Minervavej 1

Kom bag om sommerens skriftlige prøve i 9. klasse

Klæd dine elever godt på til terminsprøven i skriftlig fremstilling. Kom og hør om tankerne bag opgavetyperne i det seneste opgavesæt i 9. klasse, herunder hvordan eleverne skal læse opgaverne, og hvilke kriterier prøven skal vurderes ud fra.

Dato

Tirsdag d. 12. november 2024
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Dataindsamling med robotter

De mest interessante data er dem, eleverne selv indsamler. Drop skostørrelser og spørgeskemaer, og prøv at indsamle data med robotter fx ved lysmålinger eller afstandsberegninger. Få ideer til at præsentere og formidle data på nye og spændende måder.

Dato

Tirsdag d. 12. november 2024
Kl. 12.00 - 16.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Tryk i billedkunst – med gelliplates og makerteknologier

Lad dine elever udtrykke deres kunstneriske kreativitet i arbejdet med stencils og geleplader. Trykmetoden involverer gelliplates og makerteknologier og udvikler helt naturligt elevernes eksperimenterende og undersøgende tilgang i billedkunst.

Dato

Onsdag d. 13. november 2024
Kl. 12.00 - 16.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Inkluderende læringsmiljø og bedre trivsel med low arousal

Dette kursus i inkluderende metoder og værktøjer kan hjælpe dig med skabe et trygt og roligt læringsmiljø. Få indsigt i low arousal-metoder, kravtilpasning og inklusionspraksis via praktiske øvelser, teori og konkrete læremidler.

Dato

Onsdag d. 13. november 2024
Kl. 12.00 - 16.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Dansklærerens dag 2024 – 6.-10. klasse

Er du dansklærer i 6.-10. klasse? På Dansklærerens dag bliver du og dit team forkælet med et danskfagligt mix af oplæg og workshops, som sætter spot på aktuelle temaer i danskundervisningen for de ældste. Program og pris offentliggøres på cfu.kp.dk august 2024.

Dato

Torsdag d. 14. november 2024
Kl. 09.00 - 16.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Når brøker bøvler – og tal skal give mening igen

”1/4 er større end 1/3, for 4 er jo større end 3”. Ræsonnementet støder alle matematiklærere på, når eleverne arbejder med brøker. Vi ser på ræsonnementer og på, hvordan eleverne får udviklet talforståelsen inden for de rationale tal med fokus på brøker.

Dato

Torsdag d. 14. november 2024
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Brain Breaks for teens

Have you ever wanted to wake up a class of teenagers, or quieten them down? Brain Breaks are short activities that can be added to your lesson, as a warm-up, or to revive the energy between two exercises. Brain Breaks can create meaningful spaces in your lesson, that spike or sink the energy of the class, and contribute to a varied and motivating teaching.

Dato

Torsdag d. 14. november 2024
Kl. 09.00 - 12.00

Sted

Bornholm
Campus Bornholm
Minervavej 1

Brain Breaks for the younger pupils

Have you ever wanted to wake up the energy of your class? Or maybe you need to quieten them down? ‘Brain Breaks for the younger pupils’ is an afternoon with short activities that can be added to your lesson, eg as a warm-up, or to revive the energy between two exercises. Brain Breaks can create meaningful spaces in your lesson, that spike or sink the energy of the class, and contribute to a varied and motivating teaching.

Dato

Torsdag d. 14. november 2024
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Bornholm
Campus Bornholm
Minervavej 1

Planter

Kom helt tæt på planter: ligheder og forskelle, de største og de mindste, de almindelige og de eksotiske. Planter er omdrejningspunktet for en faglig dybde sat ind i en didaktisk ramme.

Dato

Torsdag d. 14. november 2024
Kl. 08.30 - 13.30

Sted

Bornholm
Campus Bornholm
Minervavej 1

Innovationsnetværk – Billedkunst og naturfag

Innovationsnetværk – Billedkunst og Naturfag

Dato

Torsdag d. 21. november 2024
Kl. 15.00 - 18.30

Sted

Bornholm
Campus Bornholm
Minervavej 1

Den filosofiske samtale med billedbøger

På dette kursus vil du møde billedbøger ud fra en filosofisk didaktik, som fremhæver de store spørgsmål gennem dialog, leg, dramatisering og poesi. Du får ideer til aktiviteter og konkrete værktøjer, der åbner for den filosofiske samtale i din klasse.

Dato

Onsdag d. 27. november 2024
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Makerspaces – fra technosløjd til pædagogisk praksis

Makerspaces og makerteknologier giver eleverne mulighed for at være kreative skabere. Nogle skoler råder allerede over forskellige makermaskiner, andre drømmer stadig. Hvordan gør man, og hvordan passer det ind i netop jeres skoles pædagogiske praksis?

Dato

Torsdag d. 28.11.2024 -
Torsdag d. 30.01.2025

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Mellem kunstig intelligens og skærmforbud – It, læring og trivsel på ungdomsuddannelser

Generative AI-teknologier har ændret betingelserne for elevers og læreres samarbejde i undervisnings- og læringsrummene. AI-chatbots giver nye didaktiske muligheder og kan være et godt lære- og hjælpemiddel, men omvendt udfordrer AI faglighed og relationerne mellem elever og lærere. Politikerne spørger: Har vi drevet brugen af skærme og digitale teknologier i skolesystemet for vidt? Og nogle forskere, forældre, ledere, lærere og elever spørger om det samme.

Dato

Torsdag d. 28. november 2024
Kl. 09.15 - 15.30

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

GeoGebra – dynamisk geometri- og CAS-værktøj

GeoGebra er et fantastisk værktøj at have til rådighed i matematikundervisningen, hvis eleverne er gode til at bruge det. På kurset ser vi nærmere på GeoGebra som værktøj.

Dato

Mandag d. 2. december 2024
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Bornholm
Campus Bornholm
Minervavej 1

Meningsfuld grammatik

Traditionel grammatik, som er løsrevet fra kontekst, har hverken positiv effekt på elevernes tekster eller metasproglige viden. Få konkrete bud på legende forløb, som kobler grammatik med autentiske tekster.

Dato

Torsdag d. 5. december 2024
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Vejen til det gode samarbejde går gennem facilitering

I en verden fuld af hulter til bulter-samtaler og halvdårlige møder er der brug for facilitering for at gøre møder mere meningsfulde. Få samarbejdet til at lykkes med gode greb og værktøjer, der understøtter deltagelsesmuligheder for alle.

Dato

Torsdag d. 5. december 2024
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Læringsrummet som didaktisk ressource

Udforsk og eksperimentér med læringsrummets rolle i undervisningen. Vi undersøger, hvordan rum og indretning kan påvirke og styrke læring, og tager på opdagelsesrejse i deltagernes undervisningspraksis – du får både viden og konkrete værktøjer med hjem.

Dato

Torsdag d. 12. december 2024
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Netværksmøder for dansklærere i 1.-10. klasse

Deltag i et danskfagligt netværk, hvor du bliver opdateret på faglige områder og forskellige tilgange til læring samt præsenteret for de nyeste materialer. På mødet har du mulighed for at dele viden og erfaringer, og på den ene af kursusgangene får vi besøg af forfatteren Cecilie Eken, som vil fortælle om sit forfatterskab.

Dato

Torsdag d. 12.12.2024 -
Torsdag d. 8.05.2025

Sted

Bornholm
Campus Bornholm
Minervavej 1

Hvordan favnes alle i modtagelsesklassen? 

Oplever du, at det kan være udfordrende at undervise en klasse med elever med helt forskellige sproglige og faglige baggrunde? Bliv inspireret til, hvordan du kan lave en spændende og differentieret undervisning i modtagelsesklassen.

Dato

Tirsdag d. 7.01.2025 -
Torsdag d. 23.01.2025

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Hvordan favnes alle i modtagelsesklassen?

Oplever du, at det kan være udfordrende at undervise en klasse med elever med helt forskellige sproglige og faglige baggrunde? Bliv inspireret til, hvordan du kan lave en spændende og differentieret undervisning i modtagelsesklassen, hvorefter du går hjem og afprøver forløb og ideer. På kursusgang nr. 2 er der mulighed for respons på de afprøvede forløb, ligesom du hører andres erfaringer.

Dato

Fredag d. 10.01.2025 -
Mandag d. 27.01.2025

Sted

Bornholm
Campus Bornholm
Minervavej 1

Dataindsamling med robotter

De mest interessante data er dem, eleverne selv indsamler. Drop skostørrelser og spørgeskemaer og prøv at indsamle data med robotter fx ved lysmålinger eller afstandsberegninger. Få ideer til at præsentere og formidle data på nye og spændende måder.

Dato

Mandag d. 13. januar 2025
Kl. 12.00 - 16.00

Sted

Bornholm
Campus Bornholm
Minervavej 1

Ideer til god matematikundervisning i indskolingen

Skab god matematikundervisning, og lær at stille de gode spørgsmål i din matematik. Vi arbejder med mange forskellige typer af praksis/hverdags eksempler, som alle bygger på et matematikdidaktisk grundlag således du får en god opbygning og nye ideer til udvikling af matematikundervisningen.

Dato

Tirsdag d. 14. januar 2025
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Professionel relationskompetence, ICDP

ICDP (International Child Development Program) er et teori- og evidensbaseret program med fokus på relationskompetence og samspil. Relationer er grundstenen i læring, udvikling og trivsel, og professionel relationskompetence i denne kontekst handler om vores evner til at indgå i meningsfulde samspil med børn og unge for at fremme deres udvikling og trivsel både fagligt og socialt. Fokus på kurset vil være på lærere og pædagogers professionelle relationskompetence som en af de mest afgørende faktorer i forhold til børn og unges trivsel og læring.

Dato

Tirsdag d. 14. januar 2025
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Bornholm
Campus Bornholm
Minervavej 1

Et tema – flere udtryksformer

Gør din billedkunstundervisning tematisk og eksperimenterende. Gennem hands-on-arbejde og praksisnære oplæg får du erfaringer med at udforske ét tema gennem flere udtryksformer, og du får konkrete ideer og forløb – lige til at anvende i undervisningen.

Dato

Torsdag d. 16.01.2025 -
Fredag d. 17.01.2025

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Ordet er dit

Dette kursus giver dig inspiration til at arbejde med mundtlighed i dansk. Der vil være fokus på, hvordan du kan undervise specifikt i mundtlighed, og på hvordan du kan bruge mundtlighed i danskundervisningen generelt. Glæd dig til en eftermiddag med fagligt input og en masse konkrete ideer til din egen undervisning.

Dato

Torsdag d. 16. januar 2025
Kl. 12.00 - 16.00

Sted

Bornholm
Campus Bornholm
Minervavej 1

Vejen til lige deltagelse med læse-/skriveteknologi

Ønsker I at styrke arbejdet omkring ordblinde elever på din skole, så er muligheden nu til stede. Kurset vil tage afsæt i den nyeste litteratur og viden om ordblindhed, didaktik og LST og vil i høj grad omhandle de didaktiske muligheder og udfordringer, som opstår i mødet med den ordblinde elev.

Dato

Mandag d. 20. januar 2025
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

Bornholm
Campus Bornholm
Minervavej 1

Fokus på faglighed med SFL og sproglig udvikling

Når eleverne udvikler sproget, lærer de faget. Få indblik i, hvad sproget kan gøre for den faglige dybde, når du bruger pædagogiske og didaktiske redskaber fra SFL, Systemisk Funktionel Lingvistik. Vi udvikler konkrete forløb og afprøver dem i praksis.

Dato

Tirsdag d. 21.01.2025 -
Torsdag d. 27.03.2025

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Lettere afkodnings- og stavevanskeligheder

En del elever, der gennemfører ordblindetesten, får en score, der placerer sig i gul kategori. Det betyder, at de har usikker fonologisk kodning. Denne kursuseftermiddag er for dig, der har brug for at vide mere om undervisningen af disse elever.

Dato

Tirsdag d. 21. januar 2025
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Bornholm
Campus Bornholm
Minervavej 1

Innovationsnetværk – AI som redskab i undervisningen

Innovationsnetværk – AI som redskab i undervisningen

Dato

Torsdag d. 23. januar 2025
Kl. 15.00 - 18.30

Sted

Bornholm
Campus Bornholm
Minervavej 1

Low arousal i praksis

Hvordan forebygger og håndterer vi udadreagerende adfærd hos eleverne? Metoden Low arousal lægger ansvaret for elevens mestring af hverdagens krav og forventninger på det pædagogiske personale, som med denne tilgang smitter med sin ro i stedet for at stille umulige krav.

Dato

Tirsdag d. 28. januar 2025
Kl. 09.00 - 13.00

Sted

Bornholm
Campus Bornholm
Minervavej 1

Skolevægring

Elever kan være helt eller delvist fraværende fra skole i perioder af ufrivillige årsager. Dette kaldes skolevægring. Men hvad taler vi om, når vi taler skolevægring? Det, samt naturligvis, hvad vi som personale kan stille op, skal vi undersøge nærmere på kurset.

Dato

Tirsdag d. 28. januar 2025
Kl. 14.00 - 16.00

Sted

Bornholm
Campus Bornholm
Minervavej 1

Få alle med i undervisningen gennem motivation og differentiering

Ønsker du at få endnu flere helt konkrete tilgange og redskaber til arbejdet med at få alle elever med i undervisningen? På dette kursus har vi fokus på, hvordan du som lærer eller pædagog kan skabe læring, trivsel og udvikling gennem dit arbejde med undervisningsdifferentiering og elevernes motivation.

Dato

Mandag d. 3. februar 2025
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Bornholm
Campus Bornholm
Minervavej 1

PLC som skolens centrale udviklingsenhed

Samarbejdet mellem ledelse og PLC står stærkt i den seneste bekendtgørelse for PLC, men måske knapt så stærkt i hverdagens travle virkelighed. Hvordan kan vi styrke samarbejdet og dermed udvikle og forbedre vores skole?

Dato

Torsdag d. 6.02.2025 -
Torsdag d. 6.03.2025

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Brætspil med fokus på det 21. århundredes kompetencer

I skolen vil vi gerne give mulighed for fordybelse og begejstring. Ved at inkludere brætspil i undervisningen kan du få flere elever til at arbejde med bl.a. kommunikation og problemløsning på en sjov og lærende måde.

Dato

Mandag d. 17. februar 2025
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Bornholm
Campus Bornholm
Minervavej 1

Teknologiforståelse i børnehøjde

Ønsker du viden om og ideer til arbejdet med teknologiforståelse? På dette kursus ser vi nærmere på fagligheden i teknologiforståelse, samtidig med at der præsenteres og afprøves konkrete øvelser til egen undervisning. Der kræves ingen forudgående kendskab til teknologiforståelse.

Dato

Tirsdag d. 18. februar 2025
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Bornholm
Campus Bornholm
Minervavej 1

Pædagogisk magtanvendelse

Pædagogisk magtanvendelse vil ruste pædagogisk personale og ledelse til at håndtere krisesituationer og give handlemuligheder i magtanvendelsessituationer. Derudover får personalet redskaber til trygt og sikkert at kunne udføre lovlig magtanvendelse og ikke mindst til at kunne analysere og efterbehandle magtanvendelser. På den måde minimeres risikoen for, at lignende situationer opstår. Et oplæg om pædagogisk magtanvendelse er en unik mulighed for at kombinere pædagogiske værktøjer med konflikthåndteringsværktøjer og evt. simple fysiske teknikker.

Dato

Mandag d. 24. februar 2025
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Bornholm
Campus Bornholm
Minervavej 1

Fra ord til produkt: Et kursus i AI-baseret billedfremstilling

Lær dine elever at skabe imponerende billed- og design projekter med AI. På kurset ser vi på dataskabt kunst og design, og du får viden, værktøjer og færdige undervisningsforløb, så du hurtigt og nemt kan komme i gang med AI i din undervisning.

Dato

Tirsdag d. 25. februar 2025
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Arbejdsmøde omkring prøven i mundtlig dansk

Skal du ud som kommunal censor eller have elever til prøve i mundtlig dansk? Kom og deltag i dette arbejdsmøde, der vil samle de bornholmske eksaminatorer og censorer i mundtlig dansk til fælles dialog om prøven.

Dato

Tirsdag d. 25. februar 2025
Kl. 14.00 - 16.00

Sted

Bornholm
Campus Bornholm
Minervavej 1

Hvad er chancen for…? – matematisk opmærksomhed i børnehaveklassen

"Hvad er chancen for, at ..." kunne være et relevant spørgsmål fra en elev i børnehaveklassen. Hvordan griber du dette spørgsmål? Skal du give et svar, eller skal du i stedet stille et nyt spørgsmål? Med de gode spørgsmål bliver matematikken mere end tal.

Dato

Onsdag d. 26.02.2025 -
Onsdag d. 26.03.2025

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Skab mere litteraturglæde hos de ældste

Vi ved det godt. Unge læser færre og færre bøger med alderen, men dansklæreren har mulighed for at påvirke den kedelige udvikling. Hvis eleverne i udskolingen får større indflydelse på bogvalget under et fælles tema, og eleverne i mindre læsegrupper sammen kan møde fortællingen med sanserne først - ja så kan lysten og glæden ved skønlitteraturen faktisk højnes.

Dato

Torsdag d. 27. februar 2025
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Bornholm
Campus Bornholm
Minervavej 1

Bygninger, bevægelse og lys – et kursus i kreativ arkitektur med et twist

Drømmer du om sammen med dine elever i faget håndværk og design at designe husfacader med programmerbar lyskunst eller designe den næste intelligente bolig, hvor alle funktioner i hjemmet kan fjernbetjenes? Så er dette kursus noget for dig.

Dato

Mandag d. 3. marts 2025
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Billedkunstfagets dag 2025 på ARKEN

Billedkunsten skaber oplevelser, følelser og refleksioner. Få indsigt i kunstens mangfoldige udtryksformer med udgangspunkt i den aktuelle kunstudstilling på ARKEN. Vi bruger udstillingen, og du får selv fingrene i materialerne og skaber nye udtryk.

Dato

Onsdag d. 5. marts 2025
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

København
ARKEN Museum for Moderne Kunst
Skovvej 100

Ideer til god matematikundervisning i indskolingen

Skab god matematikundervisning, og lær at stille de gode spørgsmål i din matematik. Vi arbejder med mange forskellige typer af praksis/hverdags eksempler, som alle bygger på et matematikdidaktisk grundlag således du får en god opbygning og nye ideer til udvikling af matematikundervisningen.

Dato

Onsdag d. 5. marts 2025
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Synets og hørelsens rolle for børns indlæring og læsefærdigheder

Hvad er et godt syn? Hvad har syn og hørelse af betydning for at lære at læse og forstå betydningen af det læste? Kom til et oplæg om synets og hørelsens rolle for børns indlæring og læsefærdigheder.

Dato

Mandag d. 10. marts 2025
Kl. 14.00 - 16.00

Sted

Bornholm
Campus Bornholm
Minervavej 1

Styrk læselysten med gode romaner, mere medbestemmelse og stærke læsefællesskaber

Det er tid til at få fyret op under de unges læselyst. Få inspiration til, hvordan du kan iscenesætte de ældste elevers romanlæsningen, så de får flere positive læseoplevelser med gode ungdomsbøger.

Dato

Mandag d. 10. marts 2025
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Dataindsamling med robotter

De mest interessante data er dem, eleverne selv indsamler. Drop skostørrelser og spørgeskemaer, og prøv at indsamle data med robotter fx ved lysmålinger eller afstandsberegninger. Få ideer til at præsentere og formidle data på nye og spændende måder.

Dato

Tirsdag d. 11. marts 2025
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Når brøker bøvler – og tal skal give mening igen

1/4 er større end 1/3, for 4 er jo større end 3”. Ræsonnementet støder alle matematiklærere på, når eleverne arbejder med brøker. Vi ser på ræsonnementer og på, hvordan eleverne får udviklet talforståelsen inden for de rationale tal med fokus på brøker.

Dato

Onsdag d. 12.03.2025 -
Onsdag d. 2.04.2025

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Skabende musikundervisning og kreativ teknologi

Mangler du ideer til den skabende del af musikfaget, og er du nysgerrig på, hvordan teknologien kan bruges kreativt i denne sammenhæng? På dette kursus dykker vi ned i den kreative del af musikfaget, og vi arbejder med helt simple redskaber til at skabe egne temaer, harmonier og sange. Som en del af dette univers ser vi på muligheder for at integrere helt simple skabende teknologier og bygger instrumenter, som bidrager til oplevelsen af musikalsk skabelse. Der kræves hverken teknologiske forkundskaber eller forudgående kendskab til sangskrivning og komposition.

Dato

Mandag d. 17. marts 2025
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Bornholm
Campus Bornholm
Minervavej 1

Teknologi på specialområdet

Elever på specialområdet har nøjagtigt lige så gode forudsætninger for at tilegne sig viden inden for it som alle andre elevgrupper. Tilsyneladende har nogle af disse elever endda særlige forudsætninger for at forstå det digitale sprog. Gennem arbejde med spilprogrammering, robotter og 3D-design kan vi løfte de teknologiske kompetencer for alle elevgrupper. Kurset kræver ingen forudgående it-færdigheder. Medbring en computer eller iPad.

Dato

Tirsdag d. 18. marts 2025
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Bornholm
Campus Bornholm
Minervavej 1

CAS i din matematikundervisning

Få en indføring i forskellige CAS-værktøjer, og hør om muligheder, udfordringer og krav. Få desuden bud på, hvordan CAS kan bruges til at skabe større forståelse for algebra, til at foretage undersøgelser og til at argumentere og diskutere matematik.

Dato

Tirsdag d. 18. marts 2025
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Innovationsnetværk – Håndværk & design og matematik

Innovationsnetværk – Håndværk & design og matematik

Dato

Torsdag d. 20. marts 2025
Kl. 15.00 - 18.30

Sted

Bornholm
Campus Bornholm
Minervavej 1

Spejling, jeg-støtte og enhedsmodellen

Almindelig pædagogik er baseret på krav (”Kom, nu skal vi …!”) og kommer til kort, når barnet eller den unge ikke lever op til kravene. I de situationer kan spejling og jeg-støtte være bedre måder at nå barnet på. Dette kursus giver dig indsigt i netop disse metoder.

Dato

Mandag d. 24. marts 2025
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

Bornholm
Campus Bornholm
Minervavej 1

Matematik alle vegne

Vi er omgivet af matematik og kan finde matematik alle vegne. Få gode ideer til, hvordan vi kan inddrage matematikken omkring os på en legende måde, både i undervisningen og hjemme hos familierne.

Dato

Mandag d. 31. marts 2025
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Bornholm
Campus Bornholm
Minervavej 1

Designdidaktik – proces og materialer i håndværk og design

Hvordan kan dine elever udforske designprocessen praktisk og materialebaseret? Vi arbejder med metoder, som gennem designgreb vækker nysgerrighed og undren, og du får konkrete ideer til at omsætte en visuel og materiel designdidaktik til undervisning.

Dato

Onsdag d. 2. april 2025
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Inspirationsmøde for ledere og pædagoger i børnehaveklassen

Få inspiration til dit arbejde i børnehaveklassen og bliv opdateret på de faglige områder og på forskellige tilgange til læring. Se de nyeste materialer og del viden og erfaringer med dine kolleger.

Dato

Torsdag d. 3. april 2025
Kl. 14.00 - 16.00

Sted

Bornholm
Campus Bornholm
Minervavej 1

Læringsrummet som didaktisk ressource

Udforsk og eksperimentér med læringsrummets rolle i undervisningen. Bliv inspireret til at undersøge, hvordan rum og indretning kan påvirke og styrke læring. Tag på en opdagelsesrejse i din egen undervisningspraksis, og få viden og konkrete værktøjer med hjem.

Dato

Mandag d. 7. april 2025
Kl. 12.00 - 16.00

Sted

Bornholm
Campus Bornholm
Minervavej 1

Teknologifantasi – hvordan kan vi drømme og fantasere med teknologier?

Vil du gerne have dine elever til at drømme og skabe med teknologi, så de træner deres forestillingsevner og arbejder med design, mens de får kendskab til nye digitale teknologier? Så kunne dette kursus være noget for dig.

Dato

Mandag d. 7.04.2025 -
Tirsdag d. 8.04.2025

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Matematiklærerens dag 2025

Vil du opdateres om seneste nyt inden for faget matematik? På Matematiklærerens dag har du mulighed for at høre aktuelle og inspirerende oplæg, deltage i praksisnære workshops og dele erfaringer med gode kolleger. Program offentliggøres primo 2025.

Dato

Tirsdag d. 8. april 2025
Kl. 08.30 - 16.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Stedbaseret skrivning

Stedbaseret skrivning tager udgangspunkt i den enkeltes møde med et konkret sted. Herved bliver oplevelsen af stedet et unikt afsæt for en personlig og meningsfuld skriveproces, der giver plads til en spontan, kreativ og innovativ tilgang til skrivning.

Dato

Tirsdag d. 8. april 2025
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Bornholm
Campus Bornholm
Minervavej 1

Biodiversitet: Dyr og planters udseenden og egenskaber

Med temaet biodiversitet som omdrejningspunkt vil vi på kurset arbejde med observation af naturen. Planter og dyrs morfologi kommer under lup, og vi bruger blyant og tegnepapir til at konstruere vores data.

Dato

Onsdag d. 9. april 2025
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Samspil og modspil mellem bedømmelse og inklusion i folkeskolen

Bedømmelse og inklusion er væsentlige elementer, som har gyldighed i enhver uddannelsesaktivitet, men samtidig giver de to elementer anledning til en række paradokser. På den ene side står ønsket om, at elevers faglige fremskridt måles med standardiserede instrumenter på sammenlignelige skalaer. På den anden side står ønsket om, at der skal være plads til menneskelig mangfoldighed, og at alle elever i grundskolen skal trives og være inkluderet.

Dato

Tirsdag d. 22. april 2025
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Bornholm
Campus Bornholm
Minervavej 1

Akrylplast – fra tanke til virkelighed

Det giver spændende udtryk, når man sammensætter materialer på nye måder. Vi sætter fokus på akrylplast og undersøger, hvordan det kan bearbejdes med fx varmepistol, dekupørsav og boremaskine og efterfølgende kombineres med materialer som træ og beton.

Dato

Torsdag d. 1. maj 2025
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Ind med fantasien! – Inspiration til at skrive fiktion med skoleelever

Få inspiration fra forfatteren Cecilie Eken til at arbejde med fantasi og fiktionsskrivning og praktiske redskaber, der kan bruges direkte i arbejdet med elevernes (kreative) skrivning

Dato

Torsdag d. 8. maj 2025
Kl. 08.30 - 13.00

Sted

Bornholm
Campus Bornholm
Minervavej 1

Dansklærerens dag 2025 – 1.-5. klasse

Er du dansklærer i 1.-5. klasse? På Dansklærerens dag bliver du og dit team forkælet med et danskfagligt mix af oplæg og workshops, som sætter spot på aktuelle temaer i danskundervisningen for de yngste. Program og pris offentliggøres på cfu.kp.dk januar 2025

Dato

Torsdag d. 8. maj 2025
Kl. 09.00 - 16.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Hverdagen i den bornholmske middelalder

Hvordan gøres arbejdet med middelalderen praksisnært og levende for eleverne? Med udgangspunkt i en række praktiske opgaver tager vi på tidsrejse i middelalderen Vi får indblik i de gamle håndværk og gøremål fra den bornholmske middelalder og får inspiration til, hvordan bl.a. tinstøbning og arbejde med læder kan indgå i din historieundervisning.

Dato

Mandag d. 12. maj 2025
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Bornholm
Campus Bornholm
Minervavej 1

Evaluering af fp9 i skriftlig matematik

Det er ikke matematiklæreren, der skal rette elevernes skriftlige prøve i matematik fp9, men derimod den statsligt beskikkede censor. Man har derfor ikke på samme måde mulighed for at følge med i, hvordan udviklingen i prøverne er, og hvad eleverne generelt har svært ved.

Dato

Mandag d. 26. maj 2025
Kl. 14.00 - 16.00

Sted

Bornholm
Campus Bornholm
Minervavej 1

AI i undervisningen

AI fylder i samfundet og i elevernes hverdag og er derfor et relevant element i undervisningen, men hvordan kan AI bruges som pædagogisk værktøj ind i fagene og som fokus ift. teknologiforståelse?

Dato

Tirsdag d. 27. maj 2025
Kl. 12.00 - 16.00

Sted

Bornholm
Campus Bornholm
Minervavej 1

Nyt liv til din årsplan i billedkunst og håndværk og design

Bliv klædt godt på til at udnytte de mange materialer, du kan låne på CFU. Du får ideer til, hvordan du kan bruge materialekasserne og de tilhørende film og tv-udsendelser, og du får mulighed for at diskutere din årsplan og dele ideer med kolleger.

Dato

Onsdag d. 11. juni 2025
Kl. 09.00 - 14.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Mekanik – med tandhjul, trisser og tajler

Få ideer til at løse udfordringer med mekanik. Vi vil arbejde med at flytte kraft fra en form til en anden og sætte det hele ind i didaktiske rammer, så du kan designe en spændende og vedkommende undervisning for alle elever.

Dato

Torsdag d. 19. juni 2025
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Konstruktion – bygninger, broer og bæredygtighed

Broer er ikke det eneste, der kræver avanceredede konstruktioner. Vi arbejder vi med bæredygtige konstruktioner i mere end en forstand og afprøver forskellige materialer i forhold til en udfordring.

Dato

Fredag d. 20. juni 2025
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Vær beredt på den skriftlige prøve i matematik

Hvordan kan du tilrettelægge din undervisning gennem hele skoleåret, så eleverne bliver godt klædt på til prøverne? Og hvilke matematiske kompetenceområder skal have en særlig opmærksomhed frem mod FP9 og FP10?

Dato

Tirsdag d. 19. august 2025
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Brug naturen som engineering-laboratorium

Pak outdoor-grejet og tag med ud i skoven når vi skal bygge måleapparater, fælder og andre gadgets der kan hjælpe os med at forstå naturen.

Dato

Onsdag d. 20.08.2025 -
Torsdag d. 21.08.2025

Sted

København
Fredsskoven
Vest for LIFE Campus

Projektbaseret STEM-undervisning med fokus på matematik, teknologiforståelse og praksisfaglighed

Få værktøjer og inspiration til at nytænke din matematikundervisning. Gennem praksisnære, naturfaglige aktiviteter kan du bygge bro mellem teori og praksis, når dine elever arbejder med STEM-projekter.

Dato

Mandag d. 25.08.2025 -
Mandag d. 17.11.2025

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Machine Learning med micro:bit

AI – eller machine learning – er en kraftfuld teknologi, der kan bruges til at skabe engagerende og meningsfulde sammenhænge. Men hvilken matematik ligger bag? På dette kursus skal vi indsamle og træne modeller, som får maskiner til at tænke.

Dato

Onsdag d. 3. september 2025
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Alverdens planter: Evolution, plantebælter og planters kemi

Kom helt tæt på alverdens planter – fra de største kæmper til det mindste plankton, fra de mest sære til de helt almindelige. Vi skal arbejde med evolution og plantebælter, planters kemi og menneskers samspil med et utal af nyttige planter.

Dato

Mandag d. 8.09.2025 -
Onsdag d. 24.09.2025

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Tidlig algebra og sammenhængen med CAS-programmer

Mange elever bøvler med tal og algebra. Få bud på, hvordan 'algebraisk tænkning' i sammenhæng med fagets andre områder kan understøtte alle elevers læring inden for dette område – allerede i indskolingen.

Dato

Tirsdag d. 16.09.2025 -
Tirsdag d. 7.10.2025

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Bliv naturfaglig PBL-pilot

Lær at arbejde med projektbaseret læring (PBL), og styrk din evne til at planlægge, udføre og evaluere din naturfagsundervisning. På dette kursus vil vi udvikle naturfaglige forløb, som du kan bruge i din undervisning.

Dato

Onsdag d. 17.09.2025 -
Fredag d. 5.12.2025

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Natur/teknologi forfra og i dybden: undersøgelser i undervisningen

Undersøgelseskompetenceområdet er i fokus på dette kursus. Vi vil arbejde med forskellige metoder – eksperimenter, observationer og modeller – som eleverne kan bruge, når de skal arbejde med egne spørgsmål til at finde naturvidenskabelige svar.

Dato

Mandag d. 6.10.2025 -
Onsdag d. 29.10.2025

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Kom godt i gang med kunstig intelligens på ungdomsuddannelserne

Der er masser af potentiale i at arbejde med kunstig intelligens/AI i informatik i kombination med andre fag. Få viden om brugen af AI i undervisningen samt inspiration til meningsfulde aktiviteter, opgaver og forløb for eleverne.

Dato

Mandag d. 3. november 2025
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Brænd for kemi!

Hvordan kan du hjælpe dine elever til at blive mere motiverede og engagerede, og hvad skal der til, for at de kommer til at brænde for faget kemi? På dette kursus har vi fokus på anvendelsesorienteret undervisning og problembaseret læring.

Dato

Mandag d. 17. november 2025
Kl. 10.00 - 15.10

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Forstå naturen bedre med tegning

Bliv klog på, hvordan du kan gøre dine elever nysgerrige på naturen, samtidig med at du understøtter deres sans for det visuelle.

Dato

Torsdag d. 20. november 2025
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Den teknologiske verden

Mennesker designer teknologi, der løser udfordringer for os. Dette kursus handler om teknologi inddelt i 7 forskellige domæner; medicin, landbrug, energi, kommunikation, transport, industri og byggeri.

Dato

Onsdag d. 10.12.2025 -
Torsdag d. 11.12.2025

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Natur/teknologi forfra og i dybden: Modellering og kommunikation

Med et naturfagligt fokus på sprog, kommunikation og matematik i undervisningen udvikler eleverne et nuanceret fagsprog, som giver dem naturfaglige kompetencer til at opnå et højere fagligt niveau.

Dato

Onsdag d. 7.01.2026 -
Fredag d. 23.01.2026

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Natur/teknologi forfra og i dybden

Undervisning i natur/teknologi kan være meget omfangsrig, med mange didaktiske greb og naturvidenskabelige arbejdsmetoder og processer. Få overblikket, så du forstår det grundlæggende i faget og kan udvikle forløb med nye didaktiske vinkler.

Dato

Onsdag d. 14.01.2026 -
Torsdag d. 15.01.2026

Sted

Bornholm
Campus Bornholm
Minervavej 1

Naturvidenskabens ABC – sat i fællesfaglig og didaktisk ramme

Få en fagfaglig indføring i Naturvidenskabens ABC’s 10 temaer, og gør dem til en del af din undervisning

Dato

Onsdag d. 6. maj 2026
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Praktisk information