Gå til indhold
Søg
Drenge arbejder med at samle robot
Fag

Naturfag

Inspiration

Rådgivning og vejledning af fagteams på CFU

Kontakt naturfagskonsulent Anette Vestergaard Nielsen og få en aftale om et fagteammøde på Campus Carlsberg i vores Læremiddelsamling. Her kan I få præsenteret relevante læremidler og få hjælp til årsplanlægning, samt rådgivning og vejledning i hvordan I kan bruge de mange materialer, som CFU stiller til rådighed.

Kontaktperson

Portræt af Anette Vestergaard Nielsen

Anette Vestergaard Nielsen

Pædagogisk konsulent
41 89 70 14
avni@kp.dk
Træffetid: Mandag, tirsdag og onsdag

CFU’s konsulent i naturfag, Anette Vestergaard Nielsen har over 25 års erfaring med undervisning i grundskolen. Særlig biologi.

Anette holder kurser i fx fagenes metoder, sprog i fagene, mekanik/konstruktion og matematisk modellering. Kurser kan designes så de passer til den situation I er i.

Anette er involveret i flere projekter, hvor hun med didaktisk viden kvalificerer det praktiske arbejde i skolen, afprøvning af ny didaktik og remediering af faglige viden.

Hun er altid på udkig efter nye materialer til CFU’s udlånssamling, og modtager gerne nye input. Intet er for stort, intet er for småt.

Du finder din naturfagskonsulent i CFU’s læremiddelsamling på Campus Carlsberg mandag, tirsdag og onsdag. Kontakt eventuelt Anette på avni@kp.dk og lav en aftale om et møde.

forside af kursuskatalog

Kurser og konferencer 2022-2023

Få overblik over CFU’s naturfagskurser og konferencer i skoleåret 2022-23 i KP’s kursus- og uddannelseskatalog eller læs mere og tilmeld dig.

" "

Støt dine ordblinde elevers brug af digitale hjælpemidler - også i tysk og fransk

Ordblinde elever skal have mulighed for lige deltagelse i fremmedsprogsundervisningen. Men hvordan kan vi som tysk- og fransklærere støtte ordblinde elever i at bruge de hjælpemidler, de har til rådighed, så de får adgang til fremmedsproget?

Målgruppe: Tysk- og fransklærere i udskolingen

Underviser: Maria Frantzen Sanko, tysk- og fransklærer, læsevejleder og ordblindelærer

Dato: 01.02.2023

Facebook reklame

Facebook - hold dig opdateret

Facebook

mitCFU

Lån undervisningsmateriale til dit fag på MitCFU. Login med UNI-Login eller WAYF.