Gå til indhold
Søg
Drenge arbejder med at samle robot
Fag

Naturfag

Inspiration

Kurser

Naturfagenes skriftsprog og matematiske modellering

Giv dine elever større udbytte af naturfagsundervisningen. Vi arbejder med didaktiske redskaber, som udvikler elevernes skriftsprogskompetencer, så de kan forklare og argumentere naturvidenskabeligt i autentiske sammenhænge – i både store og nære problemstillinger. Desuden gør vi matematikken synlig og anvendelig med systematisering af data i en matematisk modellering.

Campus Carlsberg
22. august 2022 kl. 9-15
23. august 2022 kl. 9-15

Naturvidenskabens ABC i praksis

‘Naturvidenskabens ABC’ er udviklet som inspiration til naturfagslærere i 1.-9. klasse – med det mål, at eleverne får en faglig ballast og en oplevelse af sammenhæng i undervisningen. På kurset får du en fagfaglig indføring i de 10 temaer og den didaktiske progression, og du vil specialisere dig i flere temaer, så du kan gennemføre undervisningen i egen klasse. Der findes materialekasser til alle temaer på CFU.

Campus Carlsberg
3. oktober 2022 kl. 9-15
4. oktober 2022 kl. 9-15

Mekanik, konstruktion og elektronik

Undervisning i og om naturen kender vi til hudløshed, men hvad med alt det andet, det menneskeskabte? På dette kursus sætter vi teknologi – mekanik, elektronik og konstruktion – under lup. Vi arbejder med progression inden for alle områderne og får de naturfaglige kompetenceområder i spil i konkrete STEM-forløb, som du kan bruge direkte i undervisningen.

Campus Carlsberg
8. november 2022 kl. 9-15
9. november 2022 kl. 9-15

Rådgivning og vejledning af fagteams på CFU

Kontakt naturfagskonsulent Anette Vestergaard Nielsen og få en aftale om et fagteammøde på Campus Carlsberg i vores Læremiddelsamling. Her kan I få præsenteret relevante læremidler og få hjælp til årsplanlægning, samt rådgivning og vejledning i hvordan I kan bruge de mange materialer, som CFU stiller til rådighed.

Kontaktperson

Portræt af Anette Vestergaard Nielsen

Anette Vestergaard Nielsen

Pædagogisk konsulent
4189 7014
avni@kp.dk
Træffetid: Mandag, tirsdag og onsdag

CFU’s konsulent i naturfag, Anette Vestergaard Nielsen har over 25 års erfaring med undervisning i grundskolen. Særlig biologi.

Anette holder kurser i fx fagenes metoder, sprog i fagene, mekanik/konstruktion og matematisk modellering. Kurser kan designes så de passer til den situation I er i.

Anette er involveret i flere projekter, hvor hun med didaktisk viden kvalificerer det praktiske arbejde i skolen, afprøvning af ny didaktik og remediering af faglige viden.

Hun er altid på udkig efter nye materialer til CFU’s udlånssamling, og modtager gerne nye input. Intet er for stort, intet er for småt.

Du finder din naturfagskonsulent i CFU’s læremiddelsamling på Campus Carlsberg mandag, tirsdag og onsdag. Kontakt eventuelt Anette på avni@kp.dk og lav en aftale om et møde.

Kurser og konferencer

Her kan du finde kurser og konferencer for medarbejdere i grundskolen og på gymnasiet.

Facebook reklame

Facebook - hold dig opdateret

Facebook

mitCFU