Gå til indhold
Søg

Fag

Her finder du links til siderne med grundskolens fag og alt det, som går på tværs af fag, bl.a. digitale læremidler. Siderne ‘Gymnasium’ henvender sig til ungdomsuddannelserne.

Få idéer til læremidler, som kan bruges i fagene, samt idéer til, hvordan læremidlerne kan sættes i spil i undervisningen. Her er forslag til kurser og arrangementer, vejledning om fagets prøver og kontaktdata for alle CFU’s faglige konsulenter.

Rådgivning og vejledning

CFU’s pædagogiske konsulenter giver jer mulighed for at blive opgraderet i forhold til analoge og digitale læremidler og brugen af dem inden for jeres fagområder i grundskolen og på ungdomsuddannelserne.

Konsulenterne har et bredt kendskab til læremidler. Find de faglige konsulenters kontaktdata under de enkelte fagsider.

En faglig, didaktisk vejledning kan tage udgangspunkt i jeres fagteams eller skolens aktuelle situation. Det kan fx dreje sig om hjælp til at vurdere digitale læremidler, hvordan læremidlerne kan understøtte arbejdet med forskellige kompetenceområder og læringsmål, drøftelse af skolens indkøb af såvel analoge som digitale læremidler m.v.

Fagteammøder på CFU

I er velkomne til at holde fagteammøde i CFU’s fagzoner, hvor læremidler er præsenteret. I kan lave en aftale med en fagkonsulent – se deres kontaktoplysninger på fagsiderne.

Få en konsulent ud på skolen

CFU’s konsulenter tager desuden (mod betaling) ud til rekvirerede opgaver på skoler og i kommuner, eksempelvis med oplæg om digitale ressourcer i undervisningen, den internationale dimension, årsplanlægning m.v. Kontakt den fagkonsulent, I ønsker besøg af, eller afdelingsleder Aase Wodstrup Jensen for at undersøge, hvad der er muligt.

Aase Wodstrup Jensen

Leder af CFU, Læringsteknologi

+45 41 89 73 84