Gå til indhold
Søg

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab (SSF)

Logo SSF

Skoler, teams eller enkeltpersoner kan blive rustet til at kvalificere indsatserne i SSF i klasselokalet, på skolen eller i kommunen.

Synes I også, at I skal gøre en indsats for at lykkes med SSF i grundskolen?
Er du lærer, pædagog, sundhedsplejerske, skoleleder eller kommunal konsulent og optaget af at give børn og unge mulighed for at få viden om og forholde sig til sundhed, seksualitet og familieliv i skolen? Så hop om bord i dit lokale CFU’s tilbud om det vigtige emne.

SSF-indsatsen består af flere forskellige elementer:

 • I kan orientere jer på websiden ssfkompas.dk, hvor I fx finder henvisning til læremidler, viden om SSF og temartikler
 • I vil få skoleudviklingsmaterialer, der henvender sig til elevråd, teams, ledelse og skolebestyrelse
 • I vil få øje på læremidler om SSF til jeres fag i mitCFU
 • I vil få overblik over ressourcer fra interesseorganisationer til undervisningen i SSF
 • I vil kunne deltage forskellige gratis kursusformater og netværksdage på jeres CFU

Hvad og hvornår?

Fra 2024 kan I deltage i alle eller dele af de nævnte elementer i indsatsen:

KICKOFFDAG med afprøvning af skoleudviklingsmaterialer. Kickoffdagen bliver afholdt på CFU, Campus Carlsberg den 31. oktober 2024. Tilmelding her: Kickoffdag

KURSUS PÅ 2×3 TIMER PÅ SKOLEN. I skal blot samle et team/en gruppe på 3-15 lærere, pædagoger eller sundhedsplejersker og sørge for ledelsens godkendelse. Tilmelding kontakt: Christina Hellensberg 41 89 74 08 chel@kp.dk

KURSUS PÅ TVÆRS AF SKOLER Kursus på 15 timer med mellemliggende online sparring. Hver skole deltager gerne med 3 lærere. Max. 30 deltagere i alt. Kurserne bliver afholdt på CFU i 2024. Du kan se mere og tilmelde dig her:  Tilmelding

ONLINEKURSUS Onlinekurset er for teams eller enkeltpersoner. Onlinekurser

NATIONALT ONLINE NETVÆRK Det nationale netværk er et online netværk, som afvikles 6 gange om året. Nationalt online netværk

Hvad skal der til for at være med?

 • At skoleledelsen er indstillet på, at I fra personalet deltager i kurserne
 • At I samler den gruppe fra personalet, som skal deltage på det valgte kursus
 • At I tilmelder jer via kursussiden eller kontakter den lokale CFU-tovholder chel@kp.dk, hvis det drejer sig om 2×3 timers kurset på skolen
 • Afhængigt af hvilken indsats du/I vil deltage i, kan du/I deltage som enkeltperson, team eller skole.

Kontakt

Læs mere om projektet og kontakt Christina Hellensberg for spørgsmål og yderligere information. Kontaktinfo: Christina Hellensberg 41 89 74 08 chel@kp.dk.

Kursus/Nationalt Netværk

" "

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab- styrk din egen og skolens indsats

SSF er obligatorisk og vigtigt for eleverne, men hvordan kan vi lykkes med det – i egne klasser og på skoleniveau?

Her får du og dine kolleger mulighed for at arbejde i dybden med tre udvalgte SSF-temaer og blive klogere på indhold, materialer og tilrettelæggelse. I får viden i forhold til egen praksis, bud på, hvordan I kan virke som sparringspartnere for jeres kolleger, og idéer  til samarbejdet med forældrene.

Torsdag den 05.09.24 – Kl. 9-15
Torsdag den 19.09.24 – Kl. 9-15
Torsdag den 03.10.24 – Kl. 9-12

SSF Nationalt online netværk

Nationalt Online Netværk

Det nationale netværk er et online netværk, som afvikles 6 gange om året. Det nationalt netværk varer en time og vil ud fra forskellige temaer inspirere til, hvordan arbejdet med Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab kan hjælpes på vej ude på skolerne. Det nationalt netværk er for alle, der arbejder med SSF i folkeskolen (lærere, pædagoger, forvaltning, ledelse, vejledere, ressourcepersoner, sundhedsplejersker, elevråd, skolebestyrelse og lærerstuderende). Nogle netværksgange kan være mere relevante for visse faggrupper.

Nationalt netværk vil bestå af et tematiseret oplæg, hvor der undervejs er mulighed for at sparre med andre. Derudover vil der være en praksisdel, hvor der præsenteres og sparres omkring relevante materialer eller ressourcer.

SSF Kickoff billede

Kickoffdag

KICKOFFDAG med afprøvning af skoleudviklingsmaterialer bliver afholdt på CFU, Campus Carlsberg den 31. oktober 2024.
Dagen henvender sig til lærere, vejledere, ledelsesrepræsentanter, pædagoger, sundhedsplejersker og skolebestyrelsesmedlemmer.

Materialesæt

SSF Materialesæt

Køn, krop og normer

Denne materialekasse består af genstande knyttet til temaerne Køn, Krop og seksualitet. Materialekassens genstande og opgaveark introducer eleverne til begreberne – køn, krop og seksualitet – i både et fortidigt og nutidigt perspektiv.

Baggrund

Baggrund
En evaluering af sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab i folkeskolen (SSF) fra 2019* peger på, at der mangler kendskab til SSF og kompetencer i at undervise i det obligatoriske emne. En del lærere har ikke de nødvendige kompetencer indenfor SSF og oplever udfordringer særligt ift. at undervise i køn, krop og seksualitet. Derudover peger evalueringen på uklar ansvarsfordeling og manglende rammer og prioritering af SSF på skolerne.

Projektet Indsats for styrkelse af sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab i folkeskolen skal bidrage til at håndtere de udfordringer evalueringen peger på og understøtte skolerne i at styrke SSF. På baggrund af nævnte undersøgelse har politikerne afsat midler til via det STUK-initieret projekt ført ud i livet af CFU Danmark at give kommuner og skoler en håndsrækning.

Projektet kører i perioden 2022-24.

*https://www.alsresearch.dk/uploads/Publikationer/Evaluering_af_SSF_bilag.pdf 

SSFkompas

ssfkompas

SSFkompas.dk

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab – ssfkompas.dk her er det hele samlet til dig

Synes I også, at I skal gøre en indsats for at lykkes med SSF i grundskolen? Så kig og hent masser af inspiration på ssfkompas.dk

På siden kan du finde:

 • Læremidler til SSF og fag
 • Viden om SSF og didaktiske tilgange
 • Skoleudviklingsmateriale, der understøtter en indsats i SSF
 • Information om gratis kickoffdagekurser og netværk
 • Ressourcer og temaartikler