Gå til indhold
Søg

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab (SSF)

Logo SSF

Skoler, teams eller enkeltpersoner kan blive rustet til at kvalificere indsatserne i SSF i klasselokalet, på skolen eller i kommunen.

Synes I også, at I skal gøre en indsats for at lykkes med SSF i grundskolen?
Er du lærer, pædagog, sundhedsplejerske, skoleleder eller kommunal konsulent og optaget af at give børn og unge mulighed for at få viden om og forholde sig til sundhed, seksualitet og familieliv i skolen? Så hop om bord i dit lokale CFU’s tilbud om det vigtige emne.

SSF-indsatsen består af flere forskellige elementer:

  • I kan orientere jer på websiden ssfkompas.dk, hvor I fx finder henvisning til læremidler, viden om SSF og temartikler
  • I vil få skoleudviklingsmaterialer, der henvender sig til elevråd, teams, ledelse og skolebestyrelse
  • I vil få øje på læremidler om SSF til jeres fag i mitCFU
  • I vil få overblik over ressourcer fra interesseorganisationer til undervisningen i SSF
  • I vil kunne deltage forskellige gratis kursusformater og netværksdage på jeres CFU
  • Til projektet hører ssfkompas.dk – en digital platform, som samler det hele. Den vil være gratis for skolerne og i brug senest fra 2023.

Hvad og hvornår?

Fra 2023 kan I deltage i alle eller dele af de nævnte elementer i indsatsen:

KICKOFFDAG med afprøvning af skoleudviklingsmaterialer. Kickoffdagen bliver afholdt på CFU, Campus Carlsberg den 15. maj 2023.

KURSUS FOR TEAMS M.FL. Kursus på 2×3 timer. Kurset bliver afholdt på jeres skole for teams og/eller interesserede lærere/pædagoger. 3 – 15 deltagere.

KURSUS PÅ TVÆRS AF SKOLER Kursus på 15 timer med mellemliggende online sparring. Hver skole deltager med 3 lærere. Max. 30 deltagere i alt. Kurserne bliver afholdt på CFU i 2023.

ONLINEKURSUS Onlinekurset er for teams eller enkeltpersoner.

Hvad skal der til for at være med?

  • At skoleledelsen er indstillet på, at I fra personalet deltager i kurserne
  • At I samler den gruppe fra personalet, som skal deltage på det valgte kursus
  • At I kontakter jeres lokale CFU-tovholder og indgår en aftale og fra skoleåret 2023/2024 tilmelder jer via kursussiden (links bliver sat ind, når kurserne er lagt på CFU hjemmesiden).
  • Afhængigt af hvilken indsats du/I vil deltage i, kan du/I deltage som enkeltperson, team eller skole.

Kontakt

Læs mere om projektet og kontakt Christina Hellensberg for spørgsmål og yderligere information. Kontaktinfo: Christina Hellensberg 41 89 74 08 chel@kp.dk.

Baggrund
En evaluering af sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab i folkeskolen (SSF) fra 2019* peger på, at der mangler kendskab til SSF og kompetencer i at undervise i det obligatoriske emne. En del lærere har ikke de nødvendige kompetencer indenfor SSF og oplever udfordringer særligt ift. at undervise i køn, krop og seksualitet. Derudover peger evalueringen på uklar ansvarsfordeling og manglende rammer og prioritering af SSF på skolerne.

Projektet Indsats for styrkelse af sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab i folkeskolen skal bidrage til at håndtere de udfordringer evalueringen peger på og understøtte skolerne i at styrke SSF. På baggrund af nævnte undersøgelse har politikerne afsat midler til via det STUK-initieret projekt ført ud i livet af CFU Danmark at give kommuner og skoler en håndsrækning.

Projektet kører i perioden 2022-24.

*https://www.alsresearch.dk/uploads/Publikationer/Evaluering_af_SSF_bilag.pdf