Gå til indhold
Søg
Ung kvinde smiler og har hagen på en stak bøger foran sig

For læringscentre

Skolens kontaktperson

Alle skoler/institutioner bør have mindst én kontaktperson. Som væsentlig ressource- og kerneperson inden for læremidler er det naturligt, at det er læringsvejlederen, der er kontaktperson og dermed CFU’s bindeled til skolens lærere. Skolens kontaktperson kan både få overblik de enkelte læreres og skolens samlede lån i mitCFU. CFU’s brugerservice vil desuden henvise til skolens kontaktperson, hvis en lærer har brug for hjælp til mitCFU.

Pga. af GDPR er det kun skolens ledelse, der kan registrere skolens kontaktperson(er) i mitCFU – gå ind under FUNKTIONER og MIN INSTITUTION.

Få overblik over skolens reservationer, bookinger og lån

Som kontaktperson kan du både få overblik de enkelte læreres og skolens samlede reservationer, bookinger og lån i mitCFU – se under MINE MATERIALER, SKOLENS. Skolens ledelse har ligeledes adgang til at se disse oplysninger.

Kontakt Mette Schousboe på mes@kp.dk eller 41 89 74 09, hvis du har problemer med at se skolens samlede lån og bookinger.

Bestil materialer fra læremiddelsamlingen til gennemsyn

Hvis skolen står over for indkøb af nye lærebogssystemer, kan I få materialer leveret til gennemsyn. Vi har alle læremidler, som er udgivet i Danmark, og vi sender gerne et udvalg til skolen med vores kørselsordning.

Du eller en lærer kan enten selv bestille materialerne i mitCFU eller kontakte en af CFU’s pædagogiske konsulenter (se kontaktoplysninger under det enkelte fag) eller brugerservice på cfu@kp.dk for at høre om de nyeste læremidler.

Se de nyeste læremidler

Vær opdateret om mitCFU’s nyeste læremidler til de enkelte fag. Du kan se dem i oversigten her – og på de enkelte fagsider.

Vi modtager gerne forslag til indkøb af nye læremidler. Send jeres ønsker til Mette Schousboe, mes@kp.dk.

PLC - Skolens strategiske udviklingsenhed

CFU tilbyder udviklingsforløb, sparring og konsulentbistand til medarbejdere og ledere i pædagogiske læringscentre (PLC).

PLC beskæftiger sig med udvikling af læringsmiljøer og fungerer som et læringslaboratorium, hvor det pædagogiske personale og elever kan eksperimentere med teknologier og læringsressourcer. PLC-teamet har en central vejledningsfunktion i tæt samarbejde med skolens øvrige vejledere, skolens ledelse og hele det pædagogiske personale.

En kompleks og vigtig opgave.

Både fagkonsulenter og it-didaktiske konsulenter i Center for undervisningsmidler har stor erfaring med at vejlede og rådgive PLC-teams i læremidler, læringsressourcer og læringsrum.

Her har vi også erfaret vigtigheden af at indtænke PLC’s rolle centralt i forbindelse med større og mindre skoleudviklingsprojekter.

Netværk for PLC

Sammen med videreuddannelsen på Københavns Professionshøjskole driver CFU et netværk for PLC- vejledere og ressourcepersoner. 

Der afholdes årligt en række netværksmøder for PLC-teams, hvor vi inviterer til fælles videndeling, inspiration og refleksion omkring PLC-teamets medvirken i aktuelle skoleudviklingstemaer. Kommunale konsulenter og skoleledelser er også altid særdeles velkomne.

Netværksmøde

Netværksmøde på Københavns Professionshøjskole, Campus Carlsberg i 2024

Mandag den 6. maj 2024, kl. 15-17

Vi zoomer endnu engang ind på læremidler, som en af de helt centrale opgaver i PLCs arbejde.

Hvordan faciliterer PLC drøftelser om valg og anvendelse af læremidler på skolen?
Hvad betyder det, når en del af beslutninger om læremidler måske ligger kommunalt og ikke lokalt?

Vi deler erfaringer og gode ideer.

Vi har også inviteret danskkonsulent, Dorte Haraldsted med på mødet. Hun vil præsentere nye læremidler og tiltag på mitCFU, – der kan skabe grobund for læselyst.
Vi bruger også den sidste del af mødet på at tale om det fremtidige netværk, og hvordan vi bedst favner jeres behov og interesser og de dagsordener der banker på døren til PLC.

Der er naturligvis også kaffe og kage.

Link til tilmelding – link til tilmelding

Kontakt: Lonnie Sørensen losn@kp.dk, 41 89 71 57