Gå til indhold
Søg
Ung kvinde smiler og har hagen på en stak bøger foran sig

For læringscentre

Skolens kontaktperson

Alle skoler/institutioner bør have mindst én kontaktperson. Som væsentlig ressource- og kerneperson inden for læremidler er det naturligt, at det er læringsvejlederen, der er kontaktperson og dermed CFU’s bindeled til skolens lærere. Skolens kontaktperson kan både få overblik de enkelte læreres og skolens samlede lån i mitCFU. CFU’s brugerservice vil desuden henvise til skolens kontaktperson, hvis en lærer har brug for hjælp til mitCFU.

Pga. af GDPR er det kun skolens ledelse, der kan registrere skolens kontaktperson(er) i mitCFU – gå ind under FUNKTIONER og MIN INSTITUTION.

Få overblik over skolens reservationer, bookinger og lån

Som kontaktperson kan du både få overblik de enkelte læreres og skolens samlede reservationer, bookinger og lån i mitCFU – se under MINE MATERIALER, SKOLENS. Skolens ledelse har ligeledes adgang til at se disse oplysninger.

Kontakt Mette Schousboe på mes@kp.dk eller 41 89 74 09, hvis du har problemer med at se skolens samlede lån og bookinger.

Bestil materialer fra læremiddelsamlingen til gennemsyn

Hvis skolen står over for indkøb af nye lærebogssystemer, kan I få materialer leveret til gennemsyn. Vi har alle læremidler, som er udgivet i Danmark, og vi sender gerne et udvalg til skolen med vores kørselsordning.

Du eller en lærer kan enten selv bestille materialerne i mitCFU eller kontakte en af CFU’s pædagogiske konsulenter (se kontaktoplysninger under det enkelte fag) eller brugerservice på cfu@kp.dk for at høre om de nyeste læremidler.

Se de nyeste læremidler

Vær opdateret om mitCFU’s nyeste læremidler til de enkelte fag. Du kan se dem i oversigten her – og på de enkelte fagsider.

Vi modtager gerne forslag til indkøb af nye læremidler. Send jeres ønsker til Mette Schousboe, mes@kp.dk.

PLC - Skolens strategiske udviklingsenhed

CFU tilbyder udviklingsforløb, sparring og konsulentbistand til medarbejdere og ledere i pædagogiske læringscentre (PLC).

PLC beskæftiger sig med udvikling af læringsmiljøer og fungerer som et læringslaboratorium, hvor det pædagogiske personale og elever kan eksperimentere med teknologier og læringsressourcer. PLC-teamet har en central vejledningsfunktion i tæt samarbejde med skolens øvrige vejledere, skolens ledelse og hele det pædagogiske personale.

En kompleks og vigtig opgave.

Både fagkonsulenter og it-didaktiske konsulenter i Center for undervisningsmidler har stor erfaring med at vejlede og rådgive PLC-teams i læremidler, læringsressourcer og læringsrum.

Her har vi også erfaret vigtigheden af at indtænke PLC’s rolle centralt i forbindelse med større og mindre skoleudviklingsprojekter.

Netværk for PLC

Sammen med videreuddannelsen på Københavns Professionshøjskole driver CFU et netværk for PLC- vejledere og ressourcepersoner. 

Der afholdes årligt en række netværksmøder for PLC-teams, hvor vi inviterer til fælles videndeling, inspiration og refleksion omkring PLC-teamets medvirken i aktuelle skoleudviklingstemaer. Kommunale konsulenter og skoleledelser er også altid særdeles velkomne.

Netværksmøde

Netværksmøder på Københavns Professionshøjskole, Campus Carlsberg i 2024

Torsdag den 1. februar 2024, kl. 15-17
Mandag den 6. maj 2024, kl. 15-17

Program og link til tilmelding vil blive oplyst i starten af 2024.

Vi byder som altid på kaffe, kage.

Kontakt: Lonnie Sørensen losn@kp.dk, 41 89 71 57