Gå til indhold
Søg
Ung kvinde smiler og har hagen på en stak bøger foran sig

For læringscentre

Skolens kontaktperson

Alle skoler/institutioner bør have mindst én kontaktperson. Som væsentlig ressource- og kerneperson inden for læremidler er det naturligt, at det er læringsvejlederen, der er kontaktperson og dermed CFU’s bindeled til skolens lærere. Skolens kontaktperson kan både få overblik de enkelte læreres og skolens samlede lån i mitCFU. CFU’s brugerservice vil desuden henvise til skolens kontaktperson, hvis en lærer har brug for hjælp til mitCFU.

Pga. af GDPR er det kun skolens ledelse, der kan registrere skolens kontaktperson(er) i mitCFU – gå ind under FUNKTIONER og MIN INSTITUTION.

Få overblik over skolens reservationer, bookinger og lån

Som kontaktperson kan du både få overblik de enkelte læreres og skolens samlede reservationer, bookinger og lån i mitCFU – se under MINE MATERIALER, SKOLENS. Skolens ledelse har ligeledes adgang til at se disse oplysninger.

Kontakt Mette Schousboe på mes@kp.dk eller 41 89 74 09, hvis du har problemer med at se skolens samlede lån og bookinger.

Bestil materialer fra læremiddelsamlingen til gennemsyn

Hvis skolen står over for indkøb af nye lærebogssystemer, kan I få materialer leveret til gennemsyn. Vi har alle læremidler, som er udgivet i Danmark, og vi sender gerne et udvalg til skolen med vores kørselsordning.

Du eller en lærer kan enten selv bestille materialerne i mitCFU eller kontakte en af CFU’s pædagogiske konsulenter (se kontaktoplysninger under det enkelte fag) eller brugerservice på cfu@kp.dk for at høre om de nyeste læremidler.

Se de nyeste læremidler

Vær opdateret om mitCFU’s nyeste læremidler til de enkelte fag. Du kan se dem i oversigten her – og på de enkelte fagsider.

Vi modtager gerne forslag til indkøb af nye læremidler. Send jeres ønsker til Mette Schousboe, mes@kp.dk.

PLC - Skolens strategiske udviklingsenhed

CFU tilbyder udviklingsforløb, sparring og konsulentbistand til medarbejdere og ledere i pædagogiske læringscentre (PLC).

PLC beskæftiger sig med udvikling af læringsmiljøer og fungerer som et læringslaboratorium, hvor det pædagogiske personale og elever kan eksperimentere med teknologier og læringsressourcer. PLC-teamet har en central vejledningsfunktion i tæt samarbejde med skolens øvrige vejledere, skolens ledelse og hele det pædagogiske personale.

En kompleks og vigtig opgave.

Både fagkonsulenter og it-didaktiske konsulenter i Center for undervisningsmidler har stor erfaring med at vejlede og rådgive PLC-teams i læremidler, læringsressourcer og læringsrum.

Her har vi også erfaret vigtigheden af at indtænke PLC’s rolle centralt i forbindelse med større og mindre skoleudviklingsprojekter.

Netværk for PLC

Sammen med videreuddannelsen på Københavns Professionshøjskole driver CFU et netværk for PLC- vejledere og ressourcepersoner. 

Der afholdes årligt en række netværksmøder for PLC-teams, hvor vi inviterer til fælles videndeling, inspiration og refleksion omkring PLC-teamets medvirken i aktuelle skoleudviklingstemaer. Kommunale konsulenter og skoleledelser er også altid særdeles velkomne.

Netværksmøde

PLC-netværksmøde den 28.11 kl. 15 – 17 på Københavns Professionshøjskole, Campus Carlsberg, K5 19

Samarbejde mellem ledelse og PLC

I den nye bekendtgørelse skærpes formuleringen af PLC’s centrale rolle i strategiske udviklingsindsatser i samarbejde med skolens ledelse:

  • 1. Det pædagogiske læringscenter udgøres af skolens vejledere og ressourcepersoner, som i samarbejde med skolens ledelse og lærere arbejder for at fremme alle elevers faglige og alsidige udvikling og trivsel…. Og stk. 2:

Stk. 2. Det pædagogiske læringscenter skal i samarbejde med ledelsen

  • igangsætte, understøtte og evaluere skolens strategiske og organisatoriske arbejde med pædagogisk praksis, undervisningskvalitet og undervisningsmiljø samt understøtte skoleudviklingsindsatser

Her er vi nysgerrige på hvordan det samarbejde konkret kan se ud? Hvordan arbejder man i konkrete strategiske kontekster med at lederne spiller en integreret rolle i forhold til arbejdet med læring og udvikling, uden at hverken medarbejdere eller ledere har behov for at skele til deres positioner i samarbejdet, men i højere grad ser sig selv som hinandens forudsætninger for at løse den fælles opgave?

Det regner vi med, at I også er nysgerrige på… og skulle ledelsen være forhindret kommer I selvfølgelig alligevel:)

Som sædvanlig byder vi på konkrete fortællinger fra landskaber, hvor teori og praksis mødes og rig mulighed for sparri, ng i netværket

Vi byder som altid på kaffe og kage – gode samtaler og mulighed for netværk.

Link til tilmelding: https://cfu.kp.dk/events/plc-netvaerksmoede-2/

Kontakt: Lonnie Sørensen losn@kp.dk, 41 89 71 57