Gå til indhold
Søg

Vurdigi

Få råd og vejledning til, hvordan I som fagteam, skole eller kommune kan arbejde med vurdering af læremidler. Både analoge og digitale. På Vurdigi.dk finder I refleksionsspørgsmål til alle typer af læremidler samt informationer om proces og udvikling af læremiddelforløb. Det er Centre for Undervisningsmidler i Danmark, der står bag sitet.

Vurdigi er et online værktøj, som systematisk stiller dig en række konkrete og praksisnære spørgsmål inden for forskellige kategorier af digitale læremidler.

Vurdigi er udviklet af CFU og er baseret på Thomas Illum Hansen og Jeppe Bundsgaards forskningsarbejde i vurdering af digitale læremidler fremlagt gennem læremiddel.dk.

Ideen med Vurdigi er at oversætte forskningen til et brugervenligt, tilgængeligt og praksisnært værktøj, som du kan bruge, når du skal vurdere og vælge læremidler til din undervisning.

Det optimale er at bruge Vurdigi sammen med kolleger i et team. Når I som team arbejder med spørgsmålene i Vurdigi og vurderer et læremiddels styrker og svagheder, opstår der automatisk en diskussion, som hjælper jer til at træffe velbegrundede valg.

I den nye version af Vurdigi kan I dele jeres egne vurderinger med kolleger inden for kommunen. Derudover kan I tilføje kommentarer til begrundelser inden for hvert enkelt vurderingskriterium, og sidst, men ikke mindst er der mulighed for at sammenligne forskellige vurderinger af samme læremiddel.

De nye funktioner bidrager alle til den diskussion blandt kolleger, som er så vigtig, når man skal vurdere og vælge digitale læremidler.

Vurdigi 2.0. giver mulighed for at:

  • logge ind med UNI-Login
  • rate læremidler på mange parametre med afsæt i konkret forskning
  • foretage en vurdering af et givent læremiddel
  • se vurderingen af læremidlet udfoldet grafisk

Koordineringen omkring indkøb af læremidler er mere central end nogensinde før, især i forhold til de tilskudsberettigede digitale læremidler.

CFU har i udviklingen af Vurdigi nu tilføjet nye funktioner, der yderligere understøtter den proces, som vi ser nødvendig for kvalificerede valg af digitale læremidler.