Gå til indhold
Søg
Fag

Idræt

Her er udvalgte læremidler til udlån.

Kontakt idrætskonsulenten for rådgivning og vejledning i brug af materialerne.
Se kontaktboks nederst på siden.

Læremidler

Kinball

Kinball er et boldspil som inddrager alle aktører i spillet. Spillet er rigtig godt i forhold til samarbejde, kommunikation mellem eleverne. Alle er afhængige af hinanden, hvilke betyder et højt aktivitetsniveau blandt eleverne. Kinball udfordrer elevernes samspilsforståelse, evne til at være fokuseret og alle er stort set i bevægelse hele tiden.

4.-10.klasse

mindre-boern-oever-balance-i-gymnastiksal

Motorik - balance

Sættet består af en bane, som kan opstilles på mange forskellige måder. Udfordringerne er utallige, fordi det er muligt at sætte bommene i forskellige højder, og dermed differentiere træningen. Der er flest faste bomme, men også en bom, der vipper, og en bom, der er udstyret med en gjord, så den virker lidt som at ‘gå på line’.

0.-4.klasse

Idrætslærerhjulet

Idrætslærerhjulet

Nyt evalueringsværktøj på gaden!

Tekst fra Nyhedsbrev af Mathias Thalund, Læreruddannet og Cand.scient. Idræt, Paul Petersen Idrætsinstitut

“Læser man bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen er et gennemgående tema i fagbeskrivelserne, at de studerende skal kunne arbejde med evaluering i undervisningen. Særligt for idræt står det beskrevet, at studerende blandt andet skal tilegne sig færdigheder og teoretisk indsigt som grundlag for evaluering og udvikling af kvalificeret idrætsundervisning (Retsinformation, 2023). Fra politisk side fremhæves evaluering således som et vigtigt redskab i lærerens didaktiske værktøjskasse. Samtidigt viser forskning at evaluering har en læringsfremmende effekt, hvis evalueringen følges op med fremadrettede handleplaner (Agergaard, 2017).

Vigtigheden af konstruktiv evaluering er entydig, og ovenstående danner således grundlag for udviklingen af evalueringsværktøjet Idrætslærerhjulet. Forud for min nuværende profession som leder af Idrætslinien på Paul Petersen Idrætsinstitut har jeg tidligere arbejdet som efterskolelærer og efterfølgende været ansat på forskellige læreruddannelser rundt om i landet. Jeg har gennem hele mit arbejdsliv beskæftiget mig med idræt og arbejdet med evaluering af forskellige målgrupper. Samtidigt har jeg ofte haft svært ved at vurdere min egen udvikling som idrætslærer, hvilket er baggrunden for, at jeg har udviklet et evalueringsværktøj, der konkret beskæftiger sig med idrætslærerens egen udvikling.

Målet er, at idrætslæreren bliver bevidst om egne styrker og udviklingsmuligheder, og jeg håber, at du har mod på at afprøve Idrætslærerhjulet. God fornøjelse!”

Nu sætter Dansk Skoleidræt ind ift. elever, der er udfordret på motorikken.

Nu sætter Dansk Skoleidræt ind ift. elever, der er udfordret på motorikken. Læs mere på Folkeskolen.dk, hvor udviklingskonsulenten forklarer:

”Udviklingskonsulenten understreger, at målet med projektet derfor er at udvikle motorikfremmende aktiviteter, der understøtter nogle af de områder, man alligevel arbejder med i indskolingen.”

Aktivitetetsdatabasen.dk

Aktivitetsdatabasen.dk er Dansk Skoleidræts samlede øvelses- og aktivitetsdatabase. Her kan du finde inspiration til at få bevægelse ind i skoledagen – bl.a. i undervisningen, i frikvartererne og i SFO. For at få adgang til øvelserne skal du oprette en profil i øverste højre hjørne. Her vil du også få mulighed for at gemme dine yndlingsaktiviteter.

Husk at alle aktiviteter er inspiration, så gør det til dit eget og lav tilpasninger, der passer til målgruppen.

God fornøjelse med aktiviteterne!

mitCFU

Lån undervisningsmateriale til dit fag på MitCFU. Login med UNI-Login eller WAYF.

Kurser og konferencer

Kursus KP CFU billede fra SoMe

Nu kan du tilmelde dig kurser og konferencer for lærere og pædagoger i skolen 2024-25.

CFU Sommerkonference 2024

Få ideer til et nyt skoleår, der giver eleverne lyst og mod til at undersøge, fejle og lykkes i skabende fællesskaber.

Kontaktperson

Kirsten Søs Spahn portræt

Kirsten Søs Spahn

Pædagogisk konsulent

+45 41 89 74 38

Facebook

Facebook reklame

Facebook - hold dig opdateret