Gå til indhold
Søg
Fag

Dansk som andetsprog (DSA)

Se relevante læremidler og websider til alle klassetrin og få inspiration og idéer til, hvordan du sætter det hele i spil i din DSA-undervisning.

Nyankomne: DSA-basis

Til dig der underviser i modtageklasser eller lignende DSA-basis.

Ressourcer til afdækning, didaktik og undervisning

Gratis afdækningsmateriale:
Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer

Undervisningsministeriet har udviklet materialet Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer til afdækning af nyankomne og øvrige tosprogede elevers kompetencer.
Materialet kan anvendes både til den indledende afdækning af nyankomne elever og til løbende opfølgning på nyankomne og øvrige tosprogede elevers udvikling. På den måde understøtter materialet et fokus på den enkelte elevs progression og udbytte af undervisningen
Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer | emu danmarks læringsportal

Vis, hvad du kan
Vis, hvad du kan er Undervisningsministeriets ældre, men fortsat gode online materiale til sprogscreening af tosprogede småbørn, skolestartere og skoleskiftere.
Vis, hvad du kan (uvm.dk)

De frivillige nationale test i dansk som andetsprog – 5. og 7. klasse
Formålet med de frivillige test i dansk som andetsprog er at afdække tosprogede elevers kompetencer og poten­tialer i forhold til at tilegne sig dansk – og at bruge resultaterne til at målrette og støtte undervisningen i alle fag.

De nationale test i dansk som andetsprog kan give et hurtigt og systematisk overblik over, hvad tosprogede elever kan og ved inden for følgende tre profilområder: Ordforråd, sprogbrug og læseforståelse. Testene måler således ikke alle elevens kompeten­cer inden for dansk som andetsprog, men alene de sproglige områder, som egner sig til at blive testet med en it-baseret test.

Testene henvender sig til tosprogede elever med mange forskellige forudsætninger i dansk som andetsprog, for eksempel:

  • Elever, der skal udsluses fra modtageklasser
  • Elever, der modtager undervisning i dansk som andetsprog
  • Elever, der er flersprogede, og som har haft hele deres skolegang i Danmark

Testene er derimod ikke relevante for elever i modta­gelsesklasser, hvor eleverne lige er kommet til landet, da testene forudsætter, at eleverne har et vist kendskab til det danske sprog.

Folkeskolens test og prøver (xn--testogprver-ngb.dk)

Sprogprøver
I 2019 blev indført obligatoriske sprogprøver på skoler i udsatte boligområder. Sprogprøverne er udarbejdet til brug i børnehaveklasser og 1.-9. klasse på disse skoler. Sprogprøverne og de tilknyttede inspirationsmaterialer er imidlertid offentligt tilgængelige og kan derfor bruges som evalueringsværktøj af alle skoler, der på eget initiativ ønsker at gennemføre sprogprøver og/eller ønsker at bruge inspirationsmaterialerne.

Sprogprøver i børnehaveklassen – for alle elever
Sprogprøverne til brug i børnehaveklasser er målrettet alle elever. Formålet er afdække og styrke elevernes sproglige forudsætninger for at få et godt udbyt­te af deres skolegang. Sprogprøverne har karakter af sproglege og gennemføres i fællesskab i klassen eller i mindre grupper.

Prøverne bygger på Fælles Mål for børnehaveklassen og afdækker elevernes sproglige kompetencer i bred forstand. Der er fokus på følgende sproglige områder: Lydlig opmærksomhed (fx rim), ordforråd, grammatiske færdigheder (fx ordbøjning, sætningsdannelse), fortælling og oplæsning, samtale og dialog samt tidlig skrivning og læsning.
Inspirationsmateriale fra sprogprøveprogrammet | emu danmarks læringsportal

Sprogprøver i 1.-9. klasse
Formålet med sprogprøverne i 1.-9. klasse er at vurdere, om en elev ikke længere har behov for undervisning i dansk som andetsprog – supplerende. Sprogprøven kan omvendt også anvendes til at tage stilling til, om en given tosproget elev har behov for undervisning i dansk som andetsprog – supplerende. Endelig kan prøven give et praj om, hvilke områder, der skal fokuseres på i undervisning i dansk som andetsprog – supplerende.

Sprogprøven i 1.-9. klasse er en individuel prøve og indeholder fire dele svarende til kompetenceområderne i Fælles Mål for dansk som andetsprog – supplerende: Tale, Læsning, Lytning og Skrivning.

Find sprogprøverne på prøvebanken.dk.
Her findes sprogprøver, vurderingsskemaer samt pædagogiske vejledninger og inspirationsmaterialer til sprogstimulerende og sprogudviklende aktiviteter. Log ind ved brug af UNI-Login
Inspirationsmateriale fra sprogprøveprogrammet 1.-9. klasse | emu danmarks læringsportal

Prøvebanken (xn--prvebanken-1cb.dk)

Billedtema (ny)
Vores fælles sprog
Sproghjælp – app fra Dansk Sprognævn

Fart på dansk
Grundsystemet Fart på dansk fra Alinea.
Fart på dansk

Okay
Gyldendals system til nyankomne består af elevbog og website.
Okay

dsa.gyldendal.dk
Gyldendals nyligt lancerede portal, hvor man kan tilgå aktiviteter og øvelser henvendt til hhv. indskoling-, mellemtrin- og udskolingselever.
dsa.gyldendal.dk

Guide til bedre skole-hjemsamarbejde
Ud fra interviews med en række nydanske forældre udarbejdedes denne pjece, som fortæller om disse forældres forventninger og udfordringer samt giver inspiration til et godt samarbejde.
Guide til bedre skole-hjemsamarbejde

Velkommen til den danske folkeskole
Film på seks forskellige sprog, der præsenterer den danske folkeskole for nydanske forældre:
Velkommen til den danske folkeskole

Sprog er en gave
Film fra Filmkompagniet om, hvordan man som forældre kan støtte barnets sproglige udvikling hos de yngste børn:
Sprog er en gave

Guide til flygtningeforældre
En pjece fra Røde Kors oversat til 12 sprog og omhandlende de fire temaer: Reaktioner på dramatiske livsbegivenheder, råd om forældrerollen, råd fra forældre til børn og egenomsorg.
Forældreguiden

Viden på tværs: Styrk samarbejdet med nyankomne forældre
Et website, der henvender sig til fagprofessionelle i daginstitutioner og grundskolermed gode råd til et styrket samarbejde med nyankomne forældre:
Styrk samarbejdet

Ankomne fra Ukraine

Da særloven for fordrevne fra Ukraine foreløbig er forlænget frem til marts 2025, har vi fortsat fokus på materialer på ukrainsk eller materialer, som har bygger bro mellem ukrainsk og dansk.

DSA Supplerende

Om DSA-supplerende (EMU)

Fælles mål
Faghæfte
Læseplan
Vejledning

Sproglig udvikling

At sikre en sproglig udvikling er alfa og omega både for DSA-elever og elever med dansk som modersmål. Derfor er eksplicit arbejde med udvikling af sproget og modellering fra undervisers side et vigtigt element i al undervisning.

Styrk sproget, styrk læringen
Pauline Gibbons’ håndbog, der med udgangspunkt i teori, men også illustrative eksempelforløb, giver en god indføring i sproglig udvikling.

Kom ind i sproget
Gennem eksempler på undervisning, teori og konkrete forslag til tiltag, giver de forskellige kapitler i denne bog, skrevet af fagfolk på hver deres del af området, et godt indblik i sprogbaseret undervisning, der danner basis for god sproglig udvikling hos flersprogede, men også til gavn for alle elever.

Redskaber til arbejdet med sproglig udvikling (EMU)
På EMU findes introduktion og konkrete forløb til arbejdet med sproglig udvikling i en række fag i grundskolen:

Dansk: Sproglig udvikling | emu danmarks læringsportal
Matematik: Sproglig udvikling | emu danmarks læringsportal
Historie: Sproglig udvikling | emu danmarks læringsportal
Idræt: Sproglig udvikling | emu danmarks læringsportal
Natur/teknologi: Sproglig udvikling | emu danmarks læringsportal

Sprogskema til udfyldning i det enkelte fag:
GSK. Sproglig udvikling. Sprogskema. Tom.docx (live.com)

Det giver god mening, hvis arbejdet med sproglig udvikling koordineres som en fælles indsats med fx PLC-teamet som tovholder. Her findes kapacitetsmodellen, som er god til at give overblik over, hvor skolens udgangspunkt er, men også ift. hvor man gerne vil hen:
GSK. Kapacitetsmodel Sproglig udvikling.docx (live.com)

Broen til fagsproget
Praksisnær fagbog, der med afsæt i Pauline Gibbons bog Styrk sproget, styrk læringen giver idéer til de forskellige faser, der er i processen fra hverdagssprog til fagsprog.

Inspiration til arbejdet med sprog i 1.-9. klasse
Børne- og Undervisningsministeriet kommer i dette hæfte med en række forslag til arbejdet med sproglig udvikling til DSA-supplerende og almenklasser med flersprogede.
Inspiration til arbejdet med sprog EMU

30 idéer til et aktivt samarbejde om sprog ved skolestart
Dette idékatalog består af 30 idéer til, hvordan man udvikler sprog gennem samarbejde og udforskning.

30 ideer til et aktivt samarbejde om sprog ved skolestart (pdf)

Læremidler fra CFU

Herunder kan du finde links til huskesedler på mitCFU – se under de enkelte emner.

Generelt 0. – 4. klasse
Generelt 5. – 10. klasse
Tale
Sprogforståelse
Faglitteratur – let
Skønlitteratur – let
Skrivning
Matematik og naturfag
Materialesæt

Online læremidler

Gyldendals DSA-portal
dsa.gyldendal.dk

Leg og lektie

Malene Larsen
Opgaver til arbejdet med basisordforråd.
malenelarsen.nu

Twinkl
twinkl.dk

Skolelærerlife
Skolelærerlife

Nationalt videncenter for læsning: 30 idéer til et aktivt samarbejde om sprog ved skolestart
30 idéer
Kongevej.dk
Lyt og stav

Margit Gads skriveskabeloner
margitgade.dk

Tema Morsmål
En norsk hjemmeside med ressourcer til flere fag på mange sprog.

morsmal.no
Printland
digipuzzle

Dansk nu
Dansk nu er en fin side med udtaleøvelser og mange andre gode tilbud til voksne, men den er ikke gratis. Findes også som app.
Dansk.nu

Herunder er en liste over korte film fra Filmkompagniet med gode praksiseksempler om indlæring af (fag-)sprog og flersprogede.

Den, der taler, lærer
Nyankomne elever direkte i almenundervisningen
Den sproglige dimension i alle fag
Genrepædagogik i praksis

Skole-/hjemsamarbejde

Velkommen til den danske folkeskole
Film på seks forskellige sprog, der præsenterer den danske folkeskole for nydanske forældre:
Velkommen til den danske folkeskole

Sprog er en gave
Film fra Filmkompagniet om, hvordan man som forældre kan støtte barnets sproglige udvikling hos de yngste børn:
Sprog er en gave

Guide til flygtningeforældre
En pjece fra Røde Kors oversat til 12 sprog og omhandlende de fire temaer: Reaktioner på dramatiske livsbegivenheder, råd om forældrerollen, råd fra forældre til børn og egenomsorg.
Forældreguiden

Guide til bedre skole-hjemsamarbejde
Ud fra interviews med en række nydanske forældre udarbejdedes denne pjece, som fortæller om disse forældres forventninger og udfordringer samt giver inspiration til et godt samarbejde.
Guide til bedre skole-hjemsamarbejde

Viden på tværs: Styrk samarbejdet med nyankomne forældre
Et website, der henvender sig til fagprofessionelle i daginstitutioner og grundskoler med gode råd til et styrket samarbejde med nyankomne forældre:
Styrk samarbejdet

Test og evaluering

Frivillige nationale test DSA

De frivillige nationale test i dansk som andetsprog – 5. og 7. klasse

Formålet med de frivillige test i dansk som andetsprog er at afdække tosprogede elevers kompetencer og poten­tialer i forhold til at tilegne sig dansk – og at bruge resultaterne til at målrette og støtte undervisningen i alle fag.

De nationale test i dansk som andetsprog kan give et hurtigt og systematisk overblik over, hvad tosprogede elever kan og ved inden for følgende tre profilområder: Ordforråd, sprogbrug og læseforståelse. Testene måler således ikke alle elevens kompeten­cer inden for dansk som andetsprog, men alene de sproglige områder, som egner sig til at blive testet med en it-baseret test.

Testene henvender sig til tosprogede elever med mange forskellige forudsætninger i dansk som andetsprog, for eksempel:

  • Elever, der skal udsluses fra modtageklasser
  • Elever, der modtager undervisning i dansk som andetsprog
  • Elever, der er flersprogede, og som har haft hele deres skolegang i Danmark

Testene er derimod ikke relevante for elever i modta­gelsesklasser, hvor eleverne lige er kommet til landet, da testene forudsætter, at eleverne har et vist kendskab til det danske sprog.
Folkeskolens test og prøver (xn--testogprver-ngb.dk)

Sprogprøver

I 2019 blev indført obligatoriske sprogprøver på skoler i udsatte boligområder. Sprogprøverne er udarbejdet til brug i børnehaveklasser og 1.-9. klasse på disse skoler. Sprogprøverne og de tilknyttede inspirationsmaterialer er imidlertid offentligt tilgængelige og kan derfor bruges som evalueringsværktøj af alle skoler, der på eget initiativ ønsker at gennemføre sprogprøver og/eller ønsker at bruge inspirationsmaterialerne.

Sprogprøver i børnehaveklassen – for alle elever
Sprogprøverne til brug i børnehaveklasser er målrettet alle elever. Formålet er afdække og styrke elevernes sproglige forudsætninger for at få et godt udbyt­te af deres skolegang. Sprogprøverne har karakter af sproglege og gennemføres i fællesskab i klassen eller i mindre grupper.

Prøverne bygger på Fælles Mål for børnehaveklassen og afdækker elevernes sproglige kompetencer i bred forstand. Der er fokus på følgende sproglige områder: Lydlig opmærksomhed (fx rim), ordforråd, grammatiske færdigheder (fx ordbøjning, sætningsdannelse), fortælling og oplæsning, samtale og dialog samt tidlig skrivning og læsning.
Inspirationsmateriale fra sprogprøveprogrammet | emu danmarks læringsportal

Sprogprøver i 1.-9. klasse
Formålet med sprogprøverne i 1.-9. klasse er at vurdere, om en elev ikke længere har behov for undervisning i dansk som andetsprog – supplerende. Sprogprøven kan omvendt også anvendes til at tage stilling til, om en given tosproget elev har behov for undervisning i dansk som andetsprog – supplerende. Endelig kan prøven give et praj om, hvilke områder, der skal fokuseres på i undervisning i dansk som andetsprog – supplerende.

Sprogprøven i 1.-9. klasse er en individuel prøve og indeholder fire dele svarende til kompetenceområderne i Fælles Mål for dansk som andetsprog – supplerende: Tale, Læsning, Lytning og Skrivning.

Find sprogprøverne på prøvebanken.dk.
Her findes sprogprøver, vurderingsskemaer samt pædagogiske vejledninger og inspirationsmaterialer til sprogstimulerende og sprogudviklende aktiviteter. Log ind ved brug af UNI-Login
Inspirationsmateriale fra sprogprøveprogrammet 1.-9. klasse | emu danmarks læringsportal

Prøvebanken (xn--prvebanken-1cb.dk)

Kurser og vejledning

Vejledning, fagteammøder og kurser

Fagteams kan henvende sig til maid@kp.dk for at aftale tid til vejledning omkring materialer til DSA.

Ønsker man som skole et kursus for alle medarbejdere omkring DSA i almenundervisningen eller om sproglig udvikling i det hele taget, kan man henvende sig til maid@kp.dk og få et tilbud på et sådant kursus.

Kontaktperson

Maiken Adelsteen portræt

Maiken Adelsten

Pædagogisk konsulent for DSA

+45 41 89 75 33