Gå til indhold
Søg
Fag

Billedkunst

Trine Johansson

Mød forfatteren Trine Johansson

Med bogen ‘Billedeksperimenter’ har Trine Woller Johansson begået en bog, hvis grundlæggende idé er, at inddrage den æstetiske dimension i undervisningen. Eleverne skal gennem visuelle kompetencer gøres til aktive deltagere i den visuelle kultur. Hør hende fortælle om bogen.

Praksisfaglighed

Praksisfaglighed

Få succes med at integrere praksisfaglighed- Sådan får du gjort undervisningen mere praksisnære og anvendelsesorienteret.

Læs artiklen og få inspiration til hvordan, man kan styrke og udvikle elevernes praksisfaglige kompetencer gennem billedkunstundervisningen.

Artiklen præsenterer et konkret forløb i valgfaget billedkunst. Med udgangspunkt i undervisningsforløbet peges der på, hvordan praksisfaglighed kan forstås i billedkunstfaget samt inspirere til, hvordan billedkunstlærere kan undersøge, udvikle og tilrettelægge billedkunstfaglige læringsaktiviteter med en tydelig kobling til praksisfaglighed.

Læs mere om praksisfaglighed på herunder.

Artiklen er venligst udlånt af Forlaget Unge Pædagoger.

Kontaktperson

Marlene Muhlig

Marlene Muhlig

Pædagogisk konsulent
41 89 75 66
mmuh@kp.dk
Træffetid: torsdag og fredag

Jeg har som læringskonsulent bl.a. formuleret Fælles Mål for forsøgsfaget teknologiforståelse i hhv. billedkunst og Håndværk & Design og været medskribent på faghæftet for forsøgsfaget teknologiforståelse i billedkunst. Endelig har jeg et indgående kendskab til de obligatoriske praktisk musiske prøver i fagene billedkunst og håndværk og design.

Jeg er optaget af, hvordan man kan understøtte det æstetiske, det kreative, det fantasifulde, legen mm. i faget billedkunst. Børn rører ved ting for at forstå dem og børn bruger forestillingsevnen til at overskride grænserne for den verden, de kender, og til at opfinde på ny. Når faget billedkunst møder eleverne i æstetiske og skabende processer, igangsættes det kropslige, det sanselige, og det legende. Gennem faget har vi muligheden for at tilbyde et rum, hvor elevernes egne ideer kan integreres i den kreative proces, og hvor det at dele inspirerende sansemættende oplevelser med andre og skabe noget unikt sammen er centralt. Jeg håber, at jeg kan medvirke og inspirere til, hvordan vi som fagprofessionelle i fællesskab kan sikre eleverne sjove, lærerige timer fordybet i det praktiske og æstetiske.

Jeg håber, at jeg kan bidrage til inspiration for faget billedkunst, herunder bl.a. formidle viden om læremidler, informere og vejlede om gældende regler og nye tiltag på området samt bidrage med viden og sparring i forhold til metoder og redskaber.

Kursuskatalog 2023-24

Få overblik over CFU’s kurser og konferencer i skoleåret 2023-24 i KP’s kursus- og uddannelseskatalog eller læs mere og tilmeld dig.

Nyhedsbrev

Billedkunst nyhedsbrev billede

Du er sikkert allerede tilmeldt en masse interessante og spændende nyhedsbreve.
Men på Center for Undervisningsmidler, KP er vi ikke som de andre.

Hos os: ‘Kommer du forrest i køen’
Vil du gerne være den første, der får informationer om kunst og design film, bøger, DIY-film og materialekasser til din undervisning samt kurser og workshop? Så skynd dig at tilmelde dig, så du kan komme forrest i køen.

Hos os: ‘Bliver du hele tiden klogere’
Vi giver dig den nyeste viden om:

  • Fagenes faglige/pædagogiske og it-didaktiske muligheder og udfordringer
  • Anvendelse af analoge og digitale læremidler
  • Teknologiforståelse i fagene billedkunst og håndværk og design

Hos os: Drukner du ikke i mails
Er der noget værre end konstant at blive spammet med ligegyldige mails?
Derfor sender vi kun ud, når vi har nye og spændende læremidler til udlån. Du kan afmelde nyhedsbrevet til enhver tid.

mitCFU

Lån undervisningsmateriale til dit fag på MitCFU. Login med UNI-Login eller WAYF.

Facebook

Facebook reklame

Facebook - hold dig opdateret

Billedkunstfagets dag 2024