Gå til indhold
Søg
Fag

Billedkunst

Mød Trine Johansson

Mød forfatteren Trine Johansson

Med bogen Billedeksperimenter har Trine Woller Johansson begået en bog, hvis grundlæggende idé er, at inddrage den æstetiske dimension i undervisningen. Eleverne skal gennem visuelle kompetencer gøres til aktive deltagere i den visuelle kultur. Hør hende fortælle om bogen.

Ozobot

Ozobot

Læs artiklen Bot et museum og få inspiration til, hvordan billedkunstfaget kan bidrage med en æstetisk og legende vinkel ind i teknologiforståelsesfagligheden.  Når der arbejdes med teknologiforståelse i billedkunstfaget, er både plane, rumlige og digitale billeder samt koder i centrum for elevens læring.

BBC micro:bit billede

BBC micro:bit

Læs artiklen Kunsten at skabe minder og se, hvordan eleverne kan arbejde eksperimenterende og undersøgende med micro:bitten og generere nye æstetiske udtryk i billedkunst.
Artiklen er venligst udlånt af Billedpædagogisk Tidsskrift.

Cricut skæremaskine

I kan låne cricut skæremaskiner hjem til jeres skole. I kan orientere jer i inspirationskataloget Papir under kniven som præsenteres forskellige måder, hvorpå læreren kan igangsætte billedkunstfaglige aktiviteter, hvor en fabrikations-teknologi en skæremaskine indgår. Når eleverne skærer, maler, formgiver, rører og efterligner, undersøger de omverdenen gennem deres sanser. Når disse undersøgelser inddrages i det billedskabende arbejde, oparbejder eleverne et alsidigt billedsprog. Ved at arbejde eksperimenterende med en skæremaskine i faget er der mulighed for at udfordre elevernes eget billedsprog og deres forståelse af billeder.

Praksisfaglighed

Praksisfaglighed

Læs artiklen og få inspiration til hvordan, man kan styrke og udvikle elevernes praksisfaglige kompetencer gennem billedkunstundervisningen.  Artiklen præsenterer et konkret forløb i valgfaget billedkunst. Med udgangspunkt i undervisningsforløbet peges der på, hvordan praksisfaglighed kan forstås i billedkunstfaget samt inspirere til, hvordan billedkunstlærere kan undersøge, udvikle og tilrettelægge billedkunstfaglige læringsaktiviteter med en tydelig kobling til praksisfaglighed.

Læs mere om praksisfaglighed på herunder.

Artiklen er venligst udlånt af Forlaget Unge Pædagoger.

Kontaktperson

Marlene Muhlig

Marlene Muhlig

Pædagogisk konsulent
4189 7566
mmuh@kp.dk
Træffetid: torsdag og fredag

Jeg har som læringskonsulent bl.a. formuleret Fælles Mål for forsøgsfaget teknologiforståelse i hhv. billedkunst og Håndværk & Design og været medskribent på faghæftet for forsøgsfaget teknologiforståelse i billedkunst. Endelig har jeg et indgående kendskab til de obligatoriske praktisk musiske prøver i fagene billedkunst og håndværk og design.

Jeg er optaget af, hvordan man kan understøtte det æstetiske, det kreative, det fantasifulde, legen mm. i faget billedkunst. Børn rører ved ting for at forstå dem og børn bruger forestillingsevnen til at overskride grænserne for den verden, de kender, og til at opfinde på ny. Når faget billedkunst møder eleverne i æstetiske og skabende processer, igangsættes det kropslige, det sanselige, og det legende. Gennem faget har vi muligheden for at tilbyde et rum, hvor elevernes egne ideer kan integreres i den kreative proces, og hvor det at dele inspirerende sansemættende oplevelser med andre og skabe noget unikt sammen er centralt. Jeg håber, at jeg kan medvirke og inspirere til, hvordan vi som fagprofessionelle i fællesskab kan sikre eleverne sjove, lærerige timer fordybet i det praktiske og æstetiske.

Jeg håber, at jeg kan bidrage til inspiration for faget billedkunst, herunder bl.a. formidle viden om læremidler, informere og vejlede om gældende regler og nye tiltag på området samt bidrage med viden og sparring i forhold til metoder og redskaber.

Kurser og konferencer

Valgfagsprøven i billedkunst – prøv det selv

Bliv klædt godt på til valgfagsprøven i billedkunst ved at gennemgå hele prøveforløbet som elev.

Målgruppe: Lærere og pædagoger i billedkunst som valgfag

Underviser: Lykke Østrup Andersen, lærer, forfatter, fagkonsulent og landsformand i DBL, og Susanne Skou Kristensen, lærer, forfatter, adjunkt og næstformand i DBL

Dato: Torsdag den 05.01.23 og fredag den 06.01.23 kl. 09.00-15.00

Teknologi, der virker i billedkunst-undervisningen

Teknologiforståelse i billedkunstundervisningen skal ske med respekt for billedkunstfagets faglighed. Vi undersøger, hvordan billedkunstfaget kan bidrage med en æstetisk og legende vinkel ind i teknologiforståelsesfagligheden.

Målgruppe: Lærere og pædagoger i billedkunst

Underviser: Rikke Hyldahl Homann, PD i billedkunst og æstetik, forfatter og læringskonsulent og Marlene Muhlig, pædagogisk konsulent på CFU – Cand.pæd. og forfatter

Dato: Torsdag den 09.03.23 og Torsdag den 16.03.23
kl. 14.00-17.00

Kurser og konferencer 2022-2023

Få overblik over CFU’s kurser og konferencer i skoleåret 2022-23 i KP’s kursus- og uddannelseskatalog eller læs mere og tilmeld dig.

Facebook

Facebook reklame

Facebook - hold dig opdateret

mitCFU