Gå til indhold
Søg
Topbillede engelsk fagside
Fag

Engelsk

Se relevante læremidler og websider til alle klassetrin, og få inspiration og idéer til, hvordan du sætter det hele i spil i din engelskundervisning.

Ideer til læremidler til din undervisning

Billedbogsbusvideo

Oversættelsesmaskiner i sprogundervisningen

Kurser og konferencer

CFU Sommerkonference 2024

Få ideer til et nyt skoleår, der giver eleverne lyst og mod til at undersøge, fejle og lykkes i skabende fællesskaber.

Aktuelle kurser boks fed

Veje til lyst og læring på mellemtrinnet

Tirsdag den 17.09.24, kl. 12.30-16.30

Hvordan får vi eleverne til at bevare glæden og nysgerrigheden ved at lære engelsk på mellemtrinnet? Funktionel grammatik og mundtlighed kan være med til at gøre eleverne dygtigere og motivere dem til at bruge sproget meningsfuldt.

Aktuelle kurser boks fed

AI – ven eller fjende i engelsk?

Onsdag den 02.10.24, kl. 9-15

Hvordan kan vi vurdere AI-drevne sprogteknologier og med et kritisk blik vælge, hvor de kan gøre en forskel ift. elevernes udtryksfærdighed og autonomi? Vi har fokus på sprogproduktion og på, hvordan du medtænker AI i anvendelsen af læremidler.

Kursus KP CFU billede fra SoMe

Kurser og konferencer

Nu kan du tilmelde dig kurser og konferencer for lærere og pædagoger i skolen 2024-25.

Mere om sprog

Billede af sprogsyn fra EMU

Film mv. om sprogsyn

Filmen ‘Et kommunikativt og funktionelt sprogsyn’ forklarer og præsenterer refleksioner over målet for sprogundervisningen, der handler om, at eleverne lærer at kommunikere på målsproget.

Klik på linket for at se filmen med Hanne Leth Andersen. Find samme sted artikler og eksempler fra praksis.

Det nationale center for fremmedsprog logo

Søg midler/støtte til sprogprojekter

Læs om, hvordan I kan søge midler fra NCFF til projekter, der fremmer og løfter fremmedsprogsområdet.

Ring eller skriv til franskkonsulent Danièle 41 89 74 31 dey@kp.dk eller tysk-engelskkonsulent Christina 41 89 74 08 chel@kp.dk, hvis I har en idé eller spørgsmål.

Børn i klasselokale

Tidligere sprogstart

I projektet Tidligere Sprogstart har sproglærere fra fem københavnske folkeskoler i samarbejde med faglige konsulenter fra Københavns Universitet og Københavns Professionshøjskole fra 2016 til 2018 opdateret og udviklet materialet.

" "

Europæisk sprogportfolio

Et individuelt og personligt arbejds- og refleksionsredskab til elever, der lærer sprog.

Kontaktperson

Christina Hellensberg

Pædagogisk konsulent, Engelsk og tysk

+45 41 89 74 08

Fagteammøder på CFU

Hold fagteammøde

Kontakt CFU’s pædagogiske konsulenter for overordnet at blive opdateret på analoge og digitale læremidler inden for sprogfagene. Du kan også få en faglig og didaktisk vejledning med udgangspunkt i dit eller fagteamets specifikke fokus ift. læremidler.

I er også velkomne til at holde fagteammøde i CFU’s læremiddelsamling, hvor I samtidig kan se et udvalg af læremidlerne.

Skriv eller ring for at få en fysisk eller online aftale – det er ganske gratis.

Nyhedsbreve

Må vi skrive til dig?
Få inspiration og idéer til dit fag samt nyt fra CFU – direkte i din indbakke!

Facebook reklame

Facebook - hold dig opdateret

mitCFU

Lån undervisningsmateriale til dit fag på MitCFU. Login med UNI-Login eller WAYF.