Gå til indhold
Søg
Fag

Matematik

Velkommen til fagsiden, hvor vi matematikkonsulenter formidler interessante og aktuelle læremidler med fagligt og didaktisk potentiale i faget matematik -lige til at booke og bruge i undervisningen.
Du er altid velkommen til at kontakte os for faglig vejledning, kursus muligheder indenfor matematik og sparring til dig og dit matematikfagteam
.

Jonas og Søs

Spørg Søs eller Jonas

Har du spørgsmål?
Kirsten Søs Spahn og Jonas Juul Hansen, dine matematik-konsulenter, kan hjælpe dig med at bestille nye læremidler og være á jour på den nyeste viden inden for faget.

Kontaktpersoner:
Kirsten Søs Spahn – Tlf.: 4189 7438
Jonas Juul Hansen – Tlf.: 4189 7206

Hold fagteammøde

Hold fagteammøde

Hold fagteammøde på CFU med oplæg af matematikkonsulenten inden for et aktuelt emne om læremidler:
Vurdering af læremidler

  • Faglig læsning og læremidler til matematik
  • Prøver og test i matematik og egnede prøveoplæg/opslagsbøger
  • Praktisk arbejde og materialekasser fra CFU

mitCFU

Lån undervisningsmateriale til dit fag på MitCFU. Login med UNI-Login eller WAYF.

Prøver til matematik

GeoGebra - Idéer til undervisningen

GeoGebra er et af de it-programmer, som benyttes af matematiklærere og elever i Danmark hver eneste dag. Du får her ideer og henvisninger til sider, hvor der bliver arbejdet og kommunikeret omkring arbejdet med GeoGebra. Vi afholder i CFU, KP hvert eneste år kurser om GeoGebra for matematiklærere i grundskolen og i de gymnasiale ungdomsuddannelser. Samtidig deltager vi i det nordiske GeoGebra samarbejde Nordic and Baltic network. Man er altid velkommen til at kontakte os i forhold til spørgsmål, ideer eller har forespørgsler på kurser om GeoGebra.
GeoGebra

På siden finder I 30 e-læringsmoduler, som henvender sig til alle klassetrin i grundskolen. Siden er ved at blive opdateret , så man kan opleve at nogle af modulerne ikke virker. Man er altid velkommen til at kontakte os, hvis man har spørgsmål til siden eller vil vide mere om GeoGebra.

GeoGebra Hangouts på Facebook. Stil spørgsmål, kom med idéer osv.

Faglig inspiration

Blogindlæg v/Rikke Teglskov om, at tv-udsendelser kan bruges til lidt af hvert i matematikundervisningen. Og nogle gange kan mødet mellem problemstilling, tv-udsendelse og GeoGebra gøre, at sød musik opstår for en matematiklærer!

Inspirationsmaterialet har til formål at inspirere faglærere til, hvordan sproglig udvikling kan tænkes ind i undervisningen.

Nedenstående PDFér er en del af et samlet materiale, der er udviklet af VIA University College og University College Capital (UCC) for Børne- og Undervisningsministeriet på baggrund af forskning om, hvad der styrker tosprogede elevers faglige udvikling.

GSK. Matematik. Forløb. Udskoling. Eksempler på arbejdsark (002)

Sproglig udvikling. Forløb mat indskoling. Eksempel på arbejdsark. Indskoling

Sproglig udvikling. Forløb mat mellemtrin. Eksempler på arbejdsark

Find hele materialet på emu.dk: DSA i fagene

Er du i gang med din årsplanlægning? Og gik du glip af CFU’s webinarer med inspiration til læremidler til dit fag? Så se dem på video i stedet.

Hør CFU’s fagkonsulenter fortælle om aktuelle læremidler – bøger, film og tv – som du kan låne og streame på mitcfu.dk.

Få desuden tips og tricks til at finde det, du leder efter – og det, du ikke vidste, du ledte efter 🙂

Hvis du har brug for en guide til funktionaliteten i mitCFU, er der også en video, som tager dig med omkring søgning, booking, overlays og kapitelmærker.

Tip dine kolleger – og se dem ‘sammen’. Alle videoerne findes desuden på vores YouTube-kanal.

I første del får du input og idéer fra Fælles Mål. Vi tager fat i tre centrale fokusområder: sproglig udvikling, digitale hjælpemidler og skriftlighed i matematik.

Anden del vil handle om nye konkrete materialer og tv-udsendelser, du med fordel kan bruge i matematikundervisningen.
Værter: Kirsten Søs Spahn og Jonas Juul Hansen

Kurser/Konferencer

CFU Sommerkonference 2024

Få ideer til et nyt skoleår, der giver eleverne lyst og mod til at undersøge, fejle og lykkes i skabende fællesskaber.

Kursus KP CFU billede fra SoMe

Kurser og konferencer

Nu kan du tilmelde dig kurser og konferencer for lærere og pædagoger i skolen 2024-25.

Aktuelle kurser boks fed

Torsdag den 8. august 2024 kl. 9-12

Få en indføring i forskellige CAS-værktøjer, og hør om muligheder, udfordringer og krav. Få desuden bud på, hvordan CAS kan bruges til at skabe større forståelse for matematik, til at foretage undersøgelser og til at argumentere og diskutere matematik.

Torsdag den 19. september 2024 kl. 9-15

Elever, som tidligt lærer at arbejde med forskellige tællestrategier og at tænke fleksibelt, får det langt lettere med tal og regning. Få indsigt og nye ideer til, hvordan du kan arbejde med fleksible tællestrategier inden for addition og subtraktion.

Onsdag den 9. oktober 2024 kl. 9-15 og onsdag den 20. november 2024 kl. 13-16

Mange elever med ordblindhed er udfordrede i matematik, og gode færdigheder i matematik har, ligesom læsefærdigheder, stor betydning for deres liv efter skolen. Få viden og indsigt, som ruster dig til at støtte dine ordblinde elevers læring i matematik.

Torsdag den 31. oktober 2024 kl. 9-15 og torsdag den 21. november 2024 kl. 13-16

“Hvad er chancen for, at …” kunne være et relevant spørgsmål fra en elev i børnehaveklassen. Hvordan griber du dette spørgsmål? Skal du give et svar, eller skal du i stedet stille et nyt spørgsmål? Med de gode spørgsmål bliver matematikken mere end tal.

Tirsdag d. 5. november 2024 kl. 09.00 – 15.00

Ønsker du at skabe et miljø i dit klasseværelse, hvor dine elever er engagerede, tænker kritisk og samarbejder med hinanden? Så er dette kursus noget for dig! Peter Liljedahl, en anerkendt pædagogisk forsker og forfatter, vil præsentere ”Building Thinking Classrooms” (Det tænkende klasserum), en innovativ tilgang til undervisning og læring.

Kurset afholdes i samarbejde med Professionshøjskolen Absalon.
Sted: Campus Roskilde, Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde

Onsdag d. 6. november 2024 kl. 09.00 – 15.00

“Building thinking classrooms in mathematics” (Det tænkende klasserum i matematik) er en praksis, mest kendt for at få elever til at arbejde med tænkeopgaver, i tilfældigt sammensatte grupper og ved lodrette flader. Kurset er for dig, der er kommet godt i gang og har afprøvet disse første praksisser, som primært vedrører igangsætning og gennemførelse af elevernes arbejde med opgaver.

Kurset afholdes i samarbejde med Professionshøjskolen Absalon.
Sted: Campus Roskilde, Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde

Tirsdag d. 12. november 2024 kl. 12-16

De mest interessante data er dem, eleverne selv indsamler. Drop skostørrelser og spørgeskemaer, og prøv at indsamle data med robotter fx ved lysmålinger eller afstandsberegninger. Få ideer til at præsentere og formidle data på nye og spændende måder.

Torsdag d. 14. november 2024 kl. 9-15

”1/4 er større end 1/3, for 4 er jo større end 3”. Ræsonnementet støder alle matematiklærere på, når eleverne arbejder med brøker. Vi ser på ræsonnementer og på, hvordan eleverne får udviklet talforståelsen inden for de rationale tal med fokus på brøker.

Tirsdag d. 14. januar 2025 kl. 9-15

Skab god matematikundervisning, og lær at stille de gode spørgsmål i din matematik. Vi arbejder med mange forskellige typer af praksis/hverdags eksempler, som alle bygger på et matematikdidaktisk grundlag således du får en god opbygning og nye ideer til udvikling af matematikundervisningen.

Tirsdag d. 8. april 2025 kl. 08.30 – 16.00

Vil du opdateres om seneste nyt inden for faget matematik?

På Matematiklærerens dag har du mulighed for at høre aktuelle og inspirerende oplæg, deltage i praksisnære workshops og dele erfaringer med gode kolleger.

Program offentliggøres primo 2025.

Kontaktpersoner

Kirsten Søs Spahn portræt

Kirsten Søs Spahn

Pædagogisk konsulent

+45 41 89 74 38

Jonas Juul Hansen portræt

Jonas Juul Hansen

Pædagogisk konsulent

+45 41 89 72 06

Nyhedsbreve

Må vi skrive til dig?
Få inspiration og idéer til dit fag samt nyt fra CFU – direkte i din indbakke!

Facebook reklame

Facebook - hold dig opdateret

Følg os på Facebook