Gå til indhold
Søg
Fag

Teknologiforståelse

Hvordan arbejder vi med teknologiforståelse i Center for Undervisningsmidler (CFU) på Københavns Professionshøjskole?  

I CFU ser vi teknologiforståelse som et element i den fælles dannelsesopgave, som er formuleret i folkeskolens formål. Den dannelsesopgave peger i dag ind i mødet med teknologier og et liv i en digital verden. Eleverne skal have mulighed for at indtage en position som nysgerrigt undersøgende, aktivt skabende og kritisk analyserende for derigennem at blive myndiggjorte. Opgaven i mødet med teknologier bliver i den sammenhæng at skabe mulighed for, at eleven kan indtage en konsumerende såvel som en analyserende og aktivt bidragende rolle.

Teknologiforståelse som faglighed rummer forskellige perspektiver og er lige nu særligt påvirket af forsøgsfaglighedens kompetenceområder. Vores tilgang er åben, dynamisk og er inspireret af dele af forsøgsfagets kompetenceområder, men vi orienterer os også mod andre tilgange til teknologiforståelse.

I CFU er vi undersøgende, eksperimenterende og nysgerrige på, hvordan teknologiforståelse kan udfoldes i skolen, og hvad det betyder for tilgange til pædagogik og didaktik i fag og på tværs af fag. Dette udmønter sig i eksempelvis i forskellige kursusudbud, pædagogiske vejledninger til materialer på mitcfu.dk, artikler og gennem sparring med lærere, skolepædagoger og skoleledere.

Vi er også med til at udvikle feltet gennem deltagelse i forsknings- og udviklingsprojekter og blander os gerne i debatten gennem publicering af artikler og blogindlæg på mange kanaler.

Se blandt andet her Future Classroom Lab.

Vi har samlet forskellige bud på hvordan man kan arbejde med elementer af teknologiforståelse i udvalgte fag. Noget er artikler og andet er specifikke idéer til undervisning.

Vejledning

Du er altid velkommen til at komme forbi Future Classroom Lab.  Enten for selv at undersøge de mange forskellige læremidler vi har i FCL, for at holde møde med dit team eller for at få sparring af en it-didaktisk konsulent.

En faglig, didaktisk vejledning kan tage udgangspunkt i særlige indsatser i jeres fag eller årgangsteam, fordi I skal købe nye digitale læremidler og materialer til skolen, arbejde med teknologiforståelse, indrette et nyt PLC eller makerspace eller er nysgerrige på anderledes undervisningsmetoder, for eksempel med fokus på legende tilgange til læring.

Future Classroom Lab er også dit læringsrum, så skriv meget gerne til os hvis du og dine kollegaer vil forbi fcl-cfu@kp.dk.