Gå til indhold
Søg
To konsulenter i FCL leder efter sjove ting og har en Yoda figur stående på bordet i FCL

It og didaktik

CFU vejleder skoler og kommuner i integration af it i undervisningen og i samspillet mellem it, didaktik og læringsrum, samt anskaffelse af maker-teknologier.

Vi tilbyder både vejledning, skolebesøg, kurser, udviklingsprojekter og mange andre samarbejder og tjenester fra CFU på it-området, både når det handler om at inddrage it i fagene, sikre den almene teknologiforståelse og arbejde med teknologiforståelse som fagområde.

Man er altid velkommen til at træffe aftale med en af vores konsulenter om rådgivning og vejledning eller om et besøg i læremiddelsamlingen eller Future Classroom Lab.

Her kan du læse mere om, hvad vi tilbyder, og hvordan vi kan hjælpe dig og din skole eller kommune til at blive endnu bedre til it og didaktik.

Future Classroom Lab

Future Classroom Lab (FCL) er et fysisk rum på CFU, hvor alle faggrupper inden for skoleverdenen kan finde inspiration til teknologiunderstøttede læringsrum.

Visionen i Future Classroom Lab

Vi vil være et laboratorium, der gør en forskel og inspirerer til forandring i grundskolen, så børn oplever en skole præget af kreativitet, virkelyst, fællesskaber og deltagelsesmuligheder for alle.

Derfor er vores MISSION
at være toneangivende på feltet
at vi skaber rum for udvikling i samskabelse med praksis, hvor vi udforsker og udvikler metoder til og viden om undersøgende og eksperimenterende praksisser.
at vi udforsker samspillet mellem rum, læremidler herunder teknologi, pædagogik og didaktik.
at vi opsøger nye samarbejdsrelationer og ny viden, der kan udfordre og udvikle feltet.

I Future Classroom Lab eksperimenterer vi med de nyeste teknologier inden for fx digital fabrikation med 3D-printer, lasercutter og folieskærer. Vi udforsker læringszoner og eksperimenterer med deres betydning for en vellykket integration af it i undervisningen.

Vi kalder os selv et eksperimenterende læringslaboratorium, fordi vi sammen med børn, lærere, pædagoger og ledere dagligt er undersøgende på, hvordan vi kan udvikle nye kreative læringsformer til fremtidens undervisning.

I et laboratorium er intet mejslet i sten. Derfor er vi i Future Classroom Lab (FCL) undersøgende i vores tilgang. Vores konsulenter har fokus på at introducere børn og lærere til nogle rammer og en tankegang, der gør, at de selv får mulighed for at eksperimentere med at være kritisk undersøgende og medskabende i en ny type læringsfælleskab.

FCL er en del af Center for Undervisningsmidler (CFU), som er forankret i Institut for Didaktik og Digitalisering i Københavns Professionshøjskole. FCL er ligeledes en del af EU-samarbejdet European Schoolnet.

Kompetenceudvikling

Vi tilbyder skræddersyet kompetenceudvikling og kapacitetsopbygning, der medvirker til udvikling af fremtidens læringsmiljøer ude på skolerne.

I CFU’s Future Classroom Lab (FCL) kan lærere, ledere, pædagoger og ansatte i forvaltninger prøve kræfter med nye pædagogiske læringsrum og en række digitale teknologier og læremidler. Sammen med CFU’s konsulenter, der alle har pædagogisk baggrund, bliver man klædt på til at arbejde i en pædagogisk ramme, der kan inspirere til at skabe nye, kreative læringsformer på skolerne.

I Fremtidens Skole er det vigtigt, at eleverne får tilegnet sig det 21. århundredes kompetencer med fokus på kritisk tænkning, kreativitet, kommunikation og samarbejde. Derfor er vi blandt andet optaget af at udvikle mere dynamiske elev- og lærerpositioner, der giver børn og voksne mulighed for i højere grad at lære af og med hinanden. Vi ved også, at det kan gøre en stor forskel selv at have afprøvet teknologien og de didaktiske muligheder, når man som lærer og pædagog skal støtte eleverne i at innovere, skabe og udvikle teknologiforståelse. Det får man rig mulighed for at afprøve i vores laboratorium, samtidig med at vores konsulenter er klar til at give inspiration og rådgivning omkring den kapacitetsopbygning, der skal til for at udvikle fremtidens læringsmiljøer ude på skolerne.

Teknologiforståelse

I Future Classroom Lab er vi optaget af at have en bred tilgang til teknologiforståelse. Derfor prøver vi hele tiden nye metoder af, undersøger teknologiske tendenser både fysiske og virtuelle og afprøver de teknologier som elever i grundskolen‚ kan møde på deres vej, – både i skoletiden og i fritidslivet.

Vi har gennem en årrække udbudt kompetenceudvikling, holdt oplæg og deltaget i mange forskelligartede projekter med fokus på teknologiforståelse.

Alle de erfaringer bruger vi i samarbejdet med fonde, skoler, kommuner og andre aktører omkring grundskolen, ligesom vi også har skrevet om feltet. Læs med her https://futureclassroomlab.dk/bibliotek-2/

Hvis din skole gerne vil arbejde med teknologiforståelse, er I velkomne til at kontakte os fcl-cfu@kp.dk

Hvilke forløb tilbyder vi?

FCL samarbejder både med lærere, pædagoger og ledere og med kommunale forvaltninger. Et forløb hos FCL kan være meget forskelligt: Fra workshop og sparring omkring en specifik tematik til længerevarende forløb, der giver et egentligt kompetenceløft. Vores erfaring siger os, at hvis skolerne skal lykkes med at udvikle læringsrum og læringsformer, så handler det om kulturforandring og ny praksis. Og det kan et længere forløb med en bred repræsentation af medarbejdere fra skolen hjælpe med.

Vejledning

Du er altid velkommen til at komme forbi Future Classroom Lab.  Enten for selv at undersøge de mange forskellige læremidler vi har i FCL, for at holde møde med dit team eller for at få sparring af en it-didaktisk konsulent.

En faglig, didaktisk vejledning kan tage udgangspunkt i særlige indsatser i jeres fag eller årgangsteam, fordi I skal købe nye digitale læremidler og materialer til skolen, arbejde med teknologiforståelse, indrette et nyt PLC eller makerspace eller er nysgerrige på anderledes undervisningsmetoder, for eksempel med fokus på legende tilgange til læring.

Future Classroom Lab er også dit læringsrum, så skriv meget gerne til os hvis du og dine kollegaer vil forbi fcl-cfu@kp.dk.

Kurser, workshops og netværk

FCL udbyder også kurser for lærere og pædagoger. Her har vi godt nok skrevet overskriften på forhånd, men indholdet skabes sammen med deltagerne, som mellem de enkelte kursusgange afprøver elementer fra kurset i deres egen praksis. For eksempel lyder en af de kommende overskrifter: Hvordan kan vi trække mobiltelefonen IND i undervisningen? I stedet for kun at tænke mobilen som et forstyrrende element, kan vi måske udnytte, at børnene har en supercomputer med i lommen?

Har I som skole eller kommune et særligt ønske eller behov for et specifikt, koncentreret workshopforløb omkring podcast, 3D-print, Skoletube-værktøjer eller andet, der ikke står i kataloget, så er det også noget, vi kan tale videre om.

Aktuelle kurser boks fed

Tirsdag den 2. april 2024 kl. 13-16

Brug kollaborativ kodning til at skabe engagerende og meningsfulde undervisningsforløb, der hjælper eleverne til at lære om teknologiforståelse, computationel tankegang og samarbejde. På kurset arbejder vi med kollaborativ kodning med appen Octostudio.

Mandag d. 8. april 2024 kl. 12-16

Kunstig intelligens er kommet for at blive og kan ikke undgå at påvirke vores liv og verden. Vi skal derfor være kritiske og kreative i forhold til brugen af kunstig intelligens. Du får eksempler og ressourcer, som du kan bruge direkte i din undervisning.

Onsdag den 22. maj 2024 kl. 13-16

AI – eller machine learning – er en kraftfuld teknologi, der kan bruges til at skabe engagerende og meningsfulde undervisningsforløb. Dette kursus vil give dig de færdigheder, du skal bruge til at introducere machine learning i din undervisning.

Tirsdag den 1. oktober 2024 kl. 13-16

Brug kollaborativ kodning til at skabe engagerende og meningsfulde undervisningsforløb, der hjælper eleverne til at lære om teknologiforståelse, computationel tankegang og samarbejde. På kurset arbejder vi med appen Octostudio på smartphone eller tablet.

Tirsdag den 5. november 2024 kl. 13-16

Machine learning er en kraftfuld teknologi, der kan bruges til at skabe engagerende og meningsfulde undervisningsforløb. Dette kursus vil give dig de færdigheder, du skal bruge til at introducere machine learning i din undervisning.

Onsdag den 28. november 2024 kl. 9-15 og torsdag den 30. januar 2025 kl. 9-15

Makerspaces og makerteknologier giver eleverne mulighed for at være kreative skabere. Nogle skoler råder allerede over forskellige makermaskiner, andre drømmer stadig. Hvordan gør man, og hvordan passer det ind i netop jeres skoles pædagogiske praksis?

Torsdag den 12. september 2024 kl. 13-16

Projektbaseret læring (PBL) kan øge elevers motivation og fremme både fordybelse og kreativitet. På dette kursus får du inspiration samt konkrete værktøjer til planlægning, gennemførelse og evaluering af projektforløb.

Onsdag den 13. november 2024 kl. 12-16

Lad dine elever udtrykke deres kunstneriske kreativitet i arbejdet med stencils og geleplader. Trykmetoden involverer gelliplates og makerteknologier og udvikler helt naturligt elevernes eksperimenterende og undersøgende tilgang i billedkunst.

Torsdag den 5. december 2024 kl. 9-15

I en verden fuld af hulter til bulter-samtaler og halvdårlige møder er der brug for facilitering for at gøre møder mere meningsfulde. Få samarbejdet til at lykkes med gode greb og værktøjer, der understøtter deltagelsesmuligheder for alle.

Torsdag den 12. december 2024 kl. 9-15

Udforsk og eksperimentér med læringsrummets rolle i undervisningen. Vi undersøger, hvordan rum og indretning kan påvirke og styrke læring, og tager på opdagelsesrejse i deltagernes undervisningspraksis – du får både viden og konkrete værktøjer med hjem.

Torsdag den 6. februar 2025 kl. 9-15 og torsdag den 6. marts 2025 kl. 9-15

Samarbejdet mellem ledelse og PLC står stærkt i den seneste bekendtgørelse for PLC, men måske knapt så stærkt i hverdagens travle virkelighed. Hvordan kan vi styrke samarbejdet og dermed udvikle og forbedre vores skole?

Kontakt

CFU’s didaktiske it-konsulenter vejleder og rådgiver i forhold til integration af it i undervisningen.

De fleste konsulenter er tilknyttet Future Classroom Lab, hvor vi samler teknologierne og herfra vejleder og rådgiver ind i en didaktisk sammenhæng, mens de øvrige konsulenter har andre opgaver i CFU og på Institut for Didaktik og Digitalisering.