Gå til indhold
Søg
dreng-skriver-matematik-paa-tavle

Om CFU

Læremidler, vejledning og kurser

CFU udlåner læremidler, formidler viden om læremidler, tilbyder faglig, didaktisk vejledning og kurser i faglige, didaktiske og pædagogiske emner. Vi betjener grundskoler, gymnasier og uddannelsesinstitutioner i Region Hovedstaden og har afdelinger på Bornholm og i København.

Lovgrundlag

CFU's ydelser

Læs om nogle af CFU’s ydelser – folderne er lige til at printe ud.

CFU's afdelinger

Kontakt CFU

CFU's lager

CFU’s lager udgør udlånssamlingen, dvs. alle læremidler til brug i undervisningen (fx klassesæt og materialesæt). Lageret er fysisk placeret på Avedøre Holme, som ligger tæt på motorvejen – det gør, at bilerne lettere kan komme hurtigt ud til skolerne.

Lån læremidler via mitcfu.dk

Lukkedage og kørsel

Coronainformation

5. januar  2022

Myndighederne har besluttet at indføre krav om coronapas på de videregående uddannelser fra den 29. november 2021. Det sker for at begrænse smittespredningen og i lyset af, at COVID-19 igen kategoriseres som en samfundskritisk sygdom.

Det betyder, at alle skal kunne fremvise et gyldigt coronapas for at kunne møde fysisk op på KP’s campusser. Kravet gælder dog ikke personer der kan dokumentere, at de er undtaget fra COVID-19-test. Er du undtaget fra COVID-19-test, skal du kunne fremvise dokumentation udstedt af dit lokale borgerservicecenter.

På KP vil vi gennemføre stikprøvekontroller, så du skal kunne vise dit coronapas, når du kommer, og når du er i bygningen.

Kursister, besøgende og ansatte skal bære mundbind eller visir, når man befinder sig indendørs. Kravet gælder ved færden på fællesarealer, men ikke i forbindelse med undervisning.

Vi kan stadig forebygge smitte ved at overholde Sundhedsstyrelsens råd:

  • Vi bliver hjemme, hvis vi er syge
  • Vi holder afstand til hinanden
  • Vi vasker hænder eller bruger håndsprit ofte
  • Vi spritter af når vi har brugt fællesområder, fx bordet i kantinen, tastaturet på bibliotekets PC
  • Vi lufter ud i pauser og efter undervisning eller møder i de lokaler, hvor det er muligt. I øvrige lokaler klarer klimaanlægget opgaven.

Bemærk, at der er tale om anbefalinger baseret på Sundhedsstyrelsens generelle råd. 

Alle KP’s campusser bliver gjort rent efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger.