Gå til indhold
Søg
dreng-skriver-matematik-paa-tavle

Om CFU

Læremidler, vejledning og kurser

CFU udlåner læremidler, formidler viden om læremidler, tilbyder faglig, didaktisk vejledning og kurser i faglige, didaktiske og pædagogiske emner. Vi betjener grundskoler, gymnasier og uddannelsesinstitutioner i Region Hovedstaden og har afdelinger på Bornholm og i København.

Lovgrundlag

CFU's ydelser

Læs om nogle af CFU’s ydelser – folderne er lige til at printe ud.

CFU's afdelinger

Kontakt CFU

CFU's lager

CFU’s lager udgør udlånssamlingen, dvs. alle læremidler til brug i undervisningen (fx klassesæt og materialesæt). Lageret er fysisk placeret på Avedøre Holme, som ligger tæt på motorvejen – det gør, at bilerne lettere kan komme hurtigt ud til skolerne.

Det er også her, alle LIFE-materialerne klargøres, inden de sendes ud til skolerne.

Lån kanoer via mail til cfu@kp.dk

Lån læremidler via mitcfu.dk

Lukkedage og kørsel 2021

Coronainformation

Coronainformation

9. april 2021
Københavns professionshøjskole er delvist genåbnet, og CFU gennemfører i begrænset omfang kurser med fysisk fremmøde. Derudover afvikler vi fortsat også kurser og arrangementer i digitalt format.

På Københavns Professionshøjskole efterlever vi myndighedernes afstandskrav på 2 meter i kursuslokalerne. Vi skal alle bære mundbind/visir, når vi bevæger os rundt i kursuslokalet samt på fællesarealer. Du kan få udleveret mundbind i kursuslokalet, men du skal selv sørge for mundbind, når du opholder dig uden for kursuslokalet. Der er håndsprit tilgængelig på fællesarealer og i kursuslokaler og du finder skiltning om adfærdsregler på fællesarealerne. Al forplejning leveres i kursuslokalerne, og rengøring i KP foregår efter sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Du skal kunne fremvise en negativ Coronatest, som er max 72 timer gammel, før du kan komme ind på Københavns Professionshøjskole. Vi gør opmærksom på, at professionshøjskolen er forpligtet til at foretage stikprøvekontroller af dokumentation (elektronisk eller på papir) ved indgangen til skolen.