Gå til indhold
Søg

Kurser

Kursustyper på CFU

CFU udbyder primært kurser af kortere varighed til grundskolen, men har også tilbud til gymnasiet.

Kurser på CFU har til formål at videreuddanne lærere og pædagoger primært i grundskolen på kortere kurser, hvor CFU formidler ny viden og inspiration.

CFU’s kurser tager afsæt i ministeriets udmeldinger samt andre pædagogiske relevante udfordringer. Vi ved fra evalueringer af vores kurser, at de virker i praksis, men i disse år er der ekstra fokus på transferværdien af læreres efteruddannelse – altså hvordan den sætter spor i den daglige undervisning. CFU udbyder derfor særlige kurser, hvor vi integrerer de faktorer, som fremmer transferværdien.

Foruden fagfaglige kurser, kurser om læringsmiljø, lærerrollen, coaching, elevteam og iPad’en som læringsressource sætter vi fokus på vurdering af digitale læremidler med CFU’s ny udviklede værktøj, som du kan læse mere om på vurdigi.dk.

Find kursus, konference eller arrangement på CFU

Find og tilmeld dig CFU’s kurser og konferencer. Oversigten er kronologisk. Under STED kan du vælge mellem CFU København og CFU Bornholm, og under EMNE kan du vælge, hvilke fag du vil se.

Makerspaces – fra technosløjd til pædagogisk praksis

Makerspaces og makerteknologier giver eleverne mulighed for at være kreative skabere af ægte produkter. Den teknologiske udvikling har gjort, at maskiner, som førhen var forbeholdt industrien, nu er tilgængelige for skoler. Nogle skoler råder allerede over en del af disse maskiner, andre skoler drømmer stadig. Men hvordan gør man, og hvordan passer det ind i skolens pædagogiske praksis?

Dato

Torsdag d. 15. december 2022
Torsdag d. 12. januar 2023
Torsdag d. 9. februar 2023
- alle dage kl. 13.00-16.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Netværksmøder for læringsvejledere

Det fysiske PLC har en vigtig rolle i skolen. Læringsvejlederen har som en del af skolens vejlederkorps både rollen som formidler af litteratur til styrkelse af elevernes læselyst og også som generel vejleder for elever og personale på de områder, som ikke varetages af skolens andre faglige vejledere.

Dato

Torsdag d. 18.08.2022
Torsdag d. 06.10.2022
Torsdag d. 01.12.2022
Torsdag d. 12.01.2023
Torsdag d. 16.02.2023
Torsdag d. 30.03.2023
Torsdag d. 11.05.2023
Torsdag d. 15.06.2023
Kl. 14.00 - 16.30

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Netværksmøder: Hvordan fastholder og udvikler vi grøn dannelse på Bornholm?

Skolerne på Bornholm er i gang med at udvikle sig til grønne skoler. Grøn dannelse forventes at blive en del af skolernes DNA. For at fastholde udviklingen oprettes et netværk, så medarbejderne på skolerne kan lære af hinanden.

Dato

Torsdag d. 25.08.2022: afholdes på NaturBornholm
Torsdag d. 10.11.2022
Torsdag d. 26.01.2023
Torsdag d. 04.05.2023
Kl. 14.00 - 16.30

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Netværksmøder for læsevejledere og specialundervisningslærere

Bliv opdateret på det faglige område, se de nyeste materialer og del viden og erfaringer med dine kolleger inden for specialundervisning og læsevejledning.

Dato

Torsdag d. 01.09.2022
Torsdag d. 10.11.2022
Torsdag d. 02.02.2023
Torsdag d. 13.04.2023
Kl. 14.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Netværksmøder for matematikvejledere

Vær med i netværket omkring matematikvejledning og få fokus på matematik set fra et vejlederperspektiv.

Dato

Torsdag d. 08.09.2022
Torsdag d. 08.12.2022
Torsdag d. 09.02.2023
Torsdag d. 20.04.2023
Kl. 14.00 - 16.30

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Klasseledelse og differentiering med CHIPS-testen i hånden

Lær at arbejde med klasseledelse og differentiering med CHIPS-testen i hånden.

Dato

Onsdag d. 30.11.2022
Onsdag d. 14.12.2022
Kl. 13.00 - 16.00
Obs! 2 kursusgange med mellemrum

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Netværksmøder for sprogvejledere og -lærere

Vær med i netværket omkring sprogvejledning og -undervisning med fokus på fremmedsprogsfagene engelsk, tysk og fransk.

Dato

Tirsdag d. 08.11.2022
Torsdag d. 04.05.2023
Kl. 14.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

PLC-netværksmøde 

Samarbejde mellem ledelse og PLC 

Dato

Mandag d. 28. november 2022
Kl. 15.00 - 17.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Kom bagom sommerens skriftlige prøve i 9. kl. – og ned i de nye vurderingskriterier dublet

Kurset er overtegnet, men det er muligt at komme på en venteliste.

Dato

Mandag d. 28. november 2022
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Naturvidenskabens ABC – den røde tråd i undervisningen i naturfagene

Naturvidenskabens ABC er udviklet som inspiration til lærerne i naturfagene 1.-9. klasse. Kom på kursus og bliv klogere på de 10 temaer og se de materialer, som du kan bruge i din undervisning i natur/teknologi og i naturfag.

Dato

Tirsdag d. 29. november 2022
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

De urolige og vanskelige elever i klassen

Hvem er De urolige og vanskelige elever? Hvordan skaber vi den bedst mulige skoledag for dem?

Dato

Tirsdag d. 29. november 2022
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Matematiske talenter

Har du elever, der underpræsterer eller keder sig i matematikundervisningen? Højtbegavede børn, der ikke bliver udfordret, kan med tiden udvikle mistrivsel. Bliv skarp på, hvad der kendetegner en talentfuld elev inden for matematik, og hvordan du bedst støtter og udfordrer eleven med fx opgaver i problemløsning, modellering, analyse og opstilling af hypoteser.

Dato

Onsdag d. 30. november 2022
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Situeret fremstilling i udskolingen

Hvordan kan du arbejde med tekstsituationer i dansk, så eleverne oplever, at de skriver til en modtager? Få indblik og redskaber til at bruge ’situeret fremstilling’ - en ny skrivedidaktik, hvor sproget indgår som en funktionel ressource. Vi kommer omkring planlægning, opgavetyper, skrivestrategier, feedback og vurdering. Undervisningens prøveforberedende dimension er i fokus – uden at fylde det hele!

Dato

Torsdag d. 1. december 2022
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Pædagogiske værktøjer i arbejdet med opmærksomhedsforstyrrelser

Få inspiration til at skabe gode læringsrum for elever med opmærksomheds- og koncentrationsvanskeligheder.

Dato

Torsdag d. 1. december 2022
Kl. 12.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Klædt på til seksualundervisning

Seksualundervisning i folkeskolen – hvordan griber jeg det an? Kom på kursus og få inspiration til din undervisning.

Dato

Tirsdag d. 6. december 2022
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Low arousal og Low arousal 2

Kurset i Low arousal og Low arousal 2 henvender sig til fagfolk fra grundskolen, der arbejder i grænseområdet med autisme, opmærksomhedsforstyrrelser og udviklingshæmning og de typisk ledsagende diagnostiske udtryk som eksempelvis angst, depression, indlæringsvanskeligheder o.lign.

Dato

Onsdag d. 14.12.2022
Torsdag d. 15.12.2022
Kl. 08.30 - 15.30

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Valgfagsprøven i billedkunst – prøv det selv

Bliv klædt godt på til valgfagsprøven i billedkunst ved at gennemgå hele prøveforløbet som elev. I bliver guidet igennem fra del A til del C, og I skal eksperimentere og arbejde praktisk med temaet, dokumentere processen og til sidst præsentere arbejdet for hinanden. Vi afprøver også eksaminator/censorrollen og karaktergivningen.

Dato

Torsdag den 5/1 - Fredag den 6/1 2023
kl. 09.00-15.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Idræt på mellemtrinnet – kom og vær med!

På mellemtrinnet bliver eleverne mere bevidste og kan derfor i højere grad samarbejde og eksperimentere om de forskellige discipliner i idrætsfaget. Få inspiration til, hvordan du underviser dine elever, så de fastholder glæden ved at bevæge sig, samtidig med at de tilegner sig kropslige kompetencer og teoretisk viden. Vi arbejder med den røde tråd i idrætsundervisningen vha. faghæftet og hinanden.

Dato

Onsdag d. 11. januar 2023
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Læse- og skriveteknologi i et inkluderende og dynamisk perspektiv

Ordblinde elever bliver udfordret mere og mere, efterhånden som teksttyperne ændrer sig og bliver mere fagspecifikke. Samtidig øges kravene til læsehastigheden og den skriftlige produktion. Som underviser må man derfor anskue læse- og skriveteknologi fra et dynamisk perspektiv. Vi ser på de didaktiske muligheder og udfordringer, der følger med anvendelse af teknologien, og afprøver den i praksis.

Dato

Tirsdag d. 17. januar 2023
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Verdens bedste børnelitteratur -god børnelitteratur og kreative aktiviteter

Vi sætter spot på cremen af dansk børnelitteratur. Bliv opdateret på ny børnelitteratur i forskellige genrer med undervisningspotentiale, og få kreative idéer til, hvordan den kan indgå i danskundervisningen. Fokus er på en undersøgende tilgang, hvor eleverne får litteraturen ’i hænderne’ og slipper fantasien løs i fremstilling af alternative personkarakteristikker, 3D-kompositionsanalyser og andre skabende aktiviteter.

Dato

Tirsdag d. 17. januar 2023
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Skriftlig fremstilling – hvordan skrive funktionelt med spræl i?

Skriftlig fremstilling vurderes ud fra elevernes evne til at sætte sig ind i en kommunikationssituation og skrive funktionelt. Hvordan forbereder jeg som underviser eleverne til de nye krav, samtidig med, at vi ikke giver køb på et sprudlende sprog? Kort sagt: Hvordan kan de lære at skrive funktionelt med spræl i?

Dato

Tirsdag d. 17. januar 2023
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Tjek på prøven i håndværk og design

Er det første gang, du skal føre elever op til prøven i håndværk og design? Og vil du gerne blive klogere på prøven? Du bliver præsenteret for, hvordan en årsplan i valgfaget kan se ud, og du får bud på, hvordan elementer af valgfagsundervisningen er overførbare til prøven. Derudover bliver du ført godt ind i forberedelsen og afviklingen af prøven, herunder prøvens faser samt vurderingskriterier og karaktergivning.

Dato

Torsdag den 19. januar og torsdag den 26. januar 2023
kl. 14.00-17.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Læselyst og litteraturglæde

Hvordan kan fællesskab og konkrete greb booste læselyst og litteraturglæde? Deltag i denne meget praksisnære workshop, hvor du fx stifter bekendtskab med vandrebøger, booktasting eller readathon og får idéer til, hvordan du kan skabe rammer og rum for læsning, hvor det er lysten, der driver værket.

Dato

Torsdag d. 19. januar 2023
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Levende matematikundervisning med film og tv

Film og tv-udsendelser er stærke iscenesættere, når man introducerer et nyt tema. Mediet åbner også for nye repræsentationer, både ift. det visuelle og det auditive, og skaber nye oplevelser med matematik. Vi tager udgangspunkt i udvalgte tv-udsendelser fra mitCFU og arbejder med tilhørende opgaver inden for bl.a. sandsynlighedsregning, økonomi og procentregning, som kan bruges direkte i undervisningen.

Dato

Mandag d. 23. januar 2023
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Guided Writing – differentieret skriveundervisning i indskolingen

Guided Writing er en struktureret skriveundervisning i indskolingen, der tilgodeser alle elever i klassen uanset skriveniveau. Bliv inspireret til, hvordan du kan arbejde med undervisningsdifferentiering i din skriveundervisning, og hvordan du kan anvende dine elevers egne tekster til undervisning i fonologi og grammatik samt til andre sproglige aktiviteter.

Dato

Mandag d. 23. januar 2023
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Guided Reading – differentieret læseundervisning i indskolingen

Guided Reading er et anderledes bud på en differentieret læseundervisning for samtlige elever i klassen. Læsningen foregår på homogene læsehold, hvor eleverne hver dag bliver guidet i deres læsning af underviseren. Læseforståelse og samtale om det læste er centrale elementer i Guided Reading. Få indsigt i, hvordan en session konkret forløber, og hvordan metoden kan implementeres i undervisningen.

Dato

Mandag d. 23. januar 2023
Kl. 09.00 - 12.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Mediemod – modet til at tænke selvstændigt i en digital verden

Skærme fylder rigtig meget i vores hverdag, og de fleste af os har en i lommen hele tiden. I dette kursus, som udbydes i samarbejde med Folkekirkens Skoletjeneste Bornholm, bliver der præsenteret erfaringer og viden til refleksion og debat omkring digitaliseringen blandt børn og unge.

Dato

Mandag d. 23. januar 2023
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Den første litteraturundervisning

Bliv præsenteret for de allerbedste af de senere års udgivelser af børnelitteratur. Fokus er især på billedbøger, men også andre genreformater som multimodale biografier af store danske personligheder. Få idéer til, hvordan I kan lege med sprog og gå i dialog med forfatterens idéer – og på den baggrund undersøge værkets personer, plot, sprog og tema med blyant, papir, farver, saks, lim og skærm.

Dato

Tirsdag d. 24. januar 2023
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Støt dine ordblinde elevers brug af digitale hjælpemidler – også i tysk og fransk

Ordblinde elever skal have mulighed for lige deltagelse i fremmedsprogsundervisningen. Men hvordan kan vi som tysk- og fransklærere støtte ordblinde elever i at bruge de hjælpemidler, de har til rådighed, så de får adgang til fremmedsproget? Du får konkrete idéer til, hvordan du kan implementere digitale læse- og skrivestrategier og bearbejde det materiale, du allerede bruger.

Dato

Onsdag d. 1. februar 2023
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Teknologiernes muligheder i håndværk og design

Teknologiforståelse handler både om, hvordan og hvorfor man bruger teknologier. Vi ser på, hvordan du kan integrere enkle og simple digitale teknologier, både som procesredskab, som del af produktet og som dokumentationsværktøj. Undervejs reflekterer vi over, hvordan og hvorfor de konkrete teknologier har deres berettigelse i undervisningen.

Dato

Torsdag den 2. februar og torsdag den 9. februar 2023
kl. 14.00-17.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Leg med skrivescenarier

Skab rum til leg og fællesskab, når eleverne skriver tekster i meningsfulde scenarier. Her er skrivning en problemløsende proces, hvor minilektioner i grammatik og litterære virkemidler løser de problemer, der opstår undervejs. Vi mikser teori med leg og praksis, og du kommer selv til at deltage i et fiktivt scenarie, hvor vi har en funktionel tilgang til sprog.

Dato

Torsdag d. 2. februar 2023
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Musik og rytmik

Rytme, musik og bevægelsesleg styrker følelsen af fællesskab i klassen. Hvordan kan rytmikleg, stomp og bevægelse samle klassen og styrke både det sociale, kognitive, psykiske og fysiske hos indskolingsbørnene? Vi gennemgår en masse lege, som øger opmærksomhed, trivsel og gode relationer, og som for størstedelens vedkommende kan bruges både inde og ude.

Dato

Tirsdag d. 7. februar 2023
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Liv, lyd og bevægelse – multimodale udtryk i undervisningen og til den mundtlige prøve

Lydfortællinger, webdoks, kortdoks, kampagnefilm, instagramposts… Kom tæt på forskellige eksempler på multimodale udtryksformer i fagets tre tekstkategorier. Få inspiration til både den daglige undervisning og den mundtlige prøve i dansk.

Dato

Tirsdag d. 7. februar 2023
Kl. 12.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Danskvejledernetværk-Få smag for nabosprog og bliv klogere på dit eget

Vil du deltage i et netværk med dansklærere, danskvejledere og fagteamansvarlige, hvor du får nye input om fag, litteratur og bøger?

Dato

Onsdag d. 8. februar 2023
Kl. 14.00 - 16.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Teknologifantasi

Hvordan udfordrer digitale teknologier vores fantasi? Og hvordan kan vi udnytte digitale teknologiers kunstneriske potentialer? Vi arbejder med designprocesser, datalogiske forståelser og programmering med fokus på teknologier som materialiteter og eksplorative rum. Sammen skaber vi fabulerende prototyper og fiktive universer, der i sig selv er udtryksfulde og kan få børns stemmer i spil på nye måder.

Dato

Tirsdag d. 28. februar 2023
Tirsdag d. 28. marts 2023
- begge dage kl. 13.00-16.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Sprogboost

Hvordan kan vi motivere eleverne til at være nysgerrige over for sprog, være sprogligt bevidste og dermed styrke deres sproglige læring? Hvordan kan vi styrke elevernes ordforråd i faget dansk? Og hvordan kan vi arbejde målrettet, differentieret og kontekstorienteret med de 500 hyppigste ord på dansk?

Dato

Onsdag d. 1. marts 2023
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Bring elevernes flersproglige ressourcer frem i lyset – tværsproglighed i praksis

Forskning peger på flersprogethed som ressource - at det er mere effektivt at lære nye sprog, hvis man arbejder tværsprogligt i undervisningen. Men hvordan gør man i praksis? Få eksempler fra en flersproglig praksis af Tina Joost, som er pædagogisk konsulent for dansk for skoleområdet i Dansk Skoleforening for Sydslesvig, der har fokus på sprog og tværsproglighed.

Dato

Torsdag d. 2. marts 2023
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Ultra:bit 3.0 – Super taskforce – tema Escape room

Kurset du ikke kan slippe hjem fra (før du har løst opgaven).

Dato

Tirsdag d. 7. marts 2023
Kl. 14.00 - 17.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Skriftlighed i dialog

Skrivning og skriftlig fremstilling praktiseres ofte som en individuel aktivitet. Men hvad vil der ske, hvis vi åbner skriveprocessen op for løbende dialog og fælles skriveaktiviteter?

Dato

Onsdag d. 8. marts 2023
Kl. 12.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Teknologi, der virker i billedkunstundervisningen

Teknologiforståelse i billedkunstundervisningen skal ske med respekt for billedkunstfagets faglighed. Vi undersøger, hvordan billedkunstfaget kan bidrage med en æstetisk og legende vinkel ind i teknologiforståelsesfagligheden. Du får kendskab til udvalgte teknologier og kommer selv til at skabe billedprojekter. Undervejs reflekterer vi over, hvorfor de konkrete teknologier har deres berettigelse i undervisningen.

Dato

Torsdag den 9. marts og Torsdag den 16. marts 2023
kl. 14.00-17.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Ordblinde elever i matematik – hvad gør du?

Ordblindhed og vanskeligheder i matematik har ofte en sammenhæng. Alle matematiklærere vil møde ordblinde og sprogligt udfordrede elever, da der i gennemsnit sidder to ordblinde i hver skoleklasse, men det er de færreste matematiklærere, der er uddannet til at arbejde med dem. Hvilke redskaber har du i værktøjskassen ift. disse elever, så du kan give dem bedre mulighed for det faglige og personlige udbytte af din undervisning, som er så vigtig for deres fremtidige uddannelsesmuligheder og deres liv generelt?

Dato

Torsdag d. 9. marts 2023
Kl. 12.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Inspirationsmøde for engelsklærere

Deltag i et engelskfagligt inspirationsmøde, hvor du bliver opdateret på faglige områder og forskellige tilgange til læring samt præsenteret for de nyeste materialer. På mødet har du mulighed for at dele viden og erfaringer.

Dato

Tirsdag d. 14. marts 2023
Kl. 14.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Billedkunstfagets dag 2023

Billedkunsten skaber oplevelser, følelser og refleksioner, og når værker bliver sat ind i nye sammenhænge, giver det nye idéer til undervisningen. Kom og få indsigt i kunstens mangfoldige udtryksformer med udgangspunkt i den aktuelle kunstudstilling på ARKEN. Vi bruger udstillingen, og du får selv fingrene i materialerne og skaber nye udtryk.

Dato

Onsdag d. 15. marts 2023
Kl. 09.00 - 15.30

Sted

ARKEN, Museum for Moderne Kunst
Skovvej 100
2635 Ishøj

Inspirationsmøde for børnehaveklasseledere og pædagoger i børnehaveklassen

Få ny inspiration til dit arbejde i børnehaveklassen og bliv opdateret på de faglige områder og på forskellige tilgange til læring. Se de nyeste materialer og del viden og erfaringer med dine kolleger.

Dato

Tirsdag d. 21. marts 2023
Kl. 14.30 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Inspirationsmøde for dansklærere i 1.-5. klasse

Deltag i et danskfagligt inspirationsmøde, hvor du bliver opdateret på faglige områder og forskellige tilgange til læring samt præsenteret for de nyeste materialer. På mødet har du mulighed for at dele viden og erfaringer.

Dato

Onsdag d. 22. marts 2023
Kl. 14.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Læselyst og læsefordybelse

Hvad vil det sige at fordybe sig i læsning, og hvordan styrker vi læselyst og læsefordybelse hos børn og unge?

Dato

Torsdag d. 23. marts 2023
Kl. 14.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Undersøg litteraturen i udskolingen

Skal dine elever opleve, opdage og udforske litteratur? Målet med undersøgende litteraturundervisning er at flytte fokus fra formidling og modelanalyse til æstetisk læsning af tekster som unikke værker. Ved at undervise eleverne i konkrete undersøgelsesstrategier kan du fremme deres evne til at fastholde litterære oplevelser, som kan danne afsæt for indlevelse, analyse og fortolkning.

Dato

Fredag d. 24. marts 2023
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Mere krudt til kanonen

Kanonlitteraturen adskiller sig fra de øvrige tekster, som vi arbejder med i danskfaget, ved, at der fra politisk side er stillet krav om, at eleverne i løbet af deres skoletid skal stifte bekendtskab med dansk litteraturs kanon. Og teksterne kan til tider være besværlige at engagere eleverne i. Er du kørt træt i at bruge de samme kanontekster igen og igen? Trænger du til ”nye” gamle tekster? Eller trænger du til nye indgange til arbejdet med kanonlitteraturen?

Dato

Tirsdag d. 28. marts 2023
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

De underjordiske, folkesagn og stedbundne læringsrum

Hvilket potentiale er der i at bruge folkesagn som afsæt for at udnytte stedspecifik indlæring?

Dato

Onsdag d. 29. marts 2023
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Færdselslære – hvorfor undervise i trafik?

Bliv klogere på, hvorfor trafikundervisningen er vigtig, og hvordan du kan gribe den an.

Dato

Onsdag d. 12. april 2023
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Danskvejledernetværk-meningsfuld grammatik – hvordan?

Vil du deltage i et netværk med dansklærere, danskvejledere og fagteamansvarlige, hvor du får nye input om fag, litteratur og bøger?

Dato

Onsdag d. 12. april 2023
Kl. 14.00 - 16.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Bevægelse og faglig læring i kulturfagene

Du får inspiration til og afprøver otte forskellige undervisningsmetoder, som kan anvendes til at kombinere bevægelse med bearbejdning af faglig viden i kulturfagene.

Dato

Torsdag d. 13. april 2023
Kl. 13.00 - 17.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Udeskole for 6.-10. klasse med NaturBornholm

Hiv din undervisning udenfor!!! Bliv klædt bedre på til at undervise udendørs.

Dato

Torsdag d. 13. april 2023
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

NaturBornholm
Grønningen 30
3720 Aakirkeby

Udeskole for 0.-5. klasse med NaturBornholm

Hiv din undervisning udenfor!!! Bliv klædt bedre på til at undervise udendørs.

Dato

Mandag d. 17. april 2023
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

NaturBornholm
Grønningen 30
3720 Aakirkeby

Matematiklærerens dag 2023

Vil du opdateres om seneste nyt inden for faget matematik? På Matematiklærerens dag har du mulighed for at høre oplæg, deltage i workshops og dele erfaringer med gode kolleger. Program og pris offentliggøres på cfu.kp.dk primo 2023.

Dato

Tirsdag d. 18. april 2023
Kl. 09.00 - 16.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Bål og bålmad for begyndere

Få inspiration til at bruge bål og bålmad i praksis med børn.

Dato

Tirsdag d. 18. april 2023
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Lejrpladsen ved Udkæret, Almindingen.
Springbakkevejen 9
3720 Aakirkeby

Dansklærerens dag 2023 – for de yngste

Er du dansklærer i 1.-5. klasse? Nu får du din egen dag sammen med fagfæller, hvor du bliver forkælet med et danskfagligt mix af oplæg og workshops, som sætter spot på aktuelle temaer i danskundervisningen for de yngste.

Dato

Tirsdag d. 25. april 2023
Kl. 09.00 - 16.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Inspirationsmøde for tysklærere

Kom og bliv inspireret til din tyskundervisning.

Dato

Torsdag d. 27. april 2023
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Hvad gør vi med de talentfulde elever i matematik?

Mange beskriver de talentfulde elever i matematik som dem, der nok skal klare sig, men både erfaringer og forskning fortæller, at de har deres vanskeligheder med at agere i det faglige fællesskab.

Dato

Tirsdag d. 2. maj 2023
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Fra procedureregner til strategisk regner

Standardalgoritmer er der som udgangspunkt ikke noget galt med, men hvor meget tid skal vi bruge på dem i undervisningen kontra notatregning og hovedregning?

Dato

Onsdag d. 3. maj 2023
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

CFU-online: Nyt til danskfaget – udskoling

Vi inviterer til en danskfaglig eftermiddag, hvor du bliver præsenteret for de nyeste bøger, e-bøger, tv-udsendelser og spillefilm til udskolingen, som du kan låne på mitcfu.dk. Du får masser af inspiration til, hvordan du kan kombinere materialerne og bringe dem i spil i din undervisning. Vi interviewer undervejs en aktuel børnebogsforfatter. Eftermiddagen bliver afholdt online, så du kan deltage, uanset hvor du er.

Dato

Tirsdag d. 9. maj 2023
Kl. 14.30 - 16.00

Sted

Online kursus

Udsatte unge

15 procent af danske børn født mellem 1995 og 2016 er blevet diagnosticeret med en psykisk lidelse, før de fylder 18 år. I tillæg hertil bevæger mange unge sig i skyggeområdet af udsathed som for eksempel ensomhed og skolevægring. Hvordan kan vi i skolen hjælpe disse unge?

Dato

Onsdag d. 10. maj 2023
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Børnehaveklassens dag 2023

Kom og vær med til en spændende dag, hvor der er fokus på elevernes trivsel og læring i børnehaveklassen. Du får et aktuelt oplæg og vælger derefter selv de workshops, du ønsker at være en aktiv del af. Vi har sat fokus på, hvordan vi styrker elevernes læring og kompetencer og samtidig styrker deres kreative tilgang til læring. Tag gerne dine kolleger med - det giver dobbelt glæde.

Dato

Tirsdag d. 16. maj 2023
Kl. 09.00 - 15.30

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

CFU-online: Nyt til danskfaget – mellemtrin

Vi inviterer til en danskfaglig eftermiddag, hvor du bliver præsenteret for de nyeste bøger, e-bøger, tv-udsendelser og spillefilm til mellemtrinnet, som du kan låne på mitcfu.dk. Du får masser af inspiration til, hvordan du kan kombinere materialerne og bringe dem i spil i din undervisning. Vi interviewer undervejs en aktuel børnebogsforfatter. Eftermiddagen bliver afholdt online, så du kan deltage, uanset hvor du er.

Dato

Tirsdag d. 16. maj 2023
Kl. 14.30 - 16.00

Sted

Online kursus

Vild med Vilje hos NaturBornholm

Vild med Vilje handler om biodiversitet – på en praktisk måde. Kom og lær hvordan!

Dato

Tirsdag d. 16. maj 2023
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

NaturBornholm
Grønningen 30
3720 Aakirkeby

CFU-online: Nyt til danskfaget – indskoling

Vi inviterer til en danskfaglig eftermiddag, hvor du bliver præsenteret for de nyeste bøger, e-bøger, tv-udsendelser og spillefilm til indskoling, som du kan låne på mitcfu.dk. Du får masser af inspiration til, hvordan du kan kombinere materialerne og bringe dem i spil i din undervisning. Vi interviewer undervejs en aktuel børnebogsforfatter. Eftermiddagen bliver afholdt online, så du kan deltage, uanset hvor du er.

Dato

Tirsdag d. 23. maj 2023
Kl. 14.30 - 16.00

Sted

Online kursus

Evaluering af fp9 i engelsk

Bedømmelseskriterierne har ændret sig i sprogfagene, så der er fokus på, hvordan teksten fungerer i kommunikationssituationen. Det har indflydelse på, hvordan vi bør tilrettelægge undervisningen i skriftlig engelsk. Kom og få et overblik over årets prøve og få ideer til, hvordan undervisningen kan tilrettelægges for at forberede eleverne til den.

Dato

Tirsdag d. 23. maj 2023
Kl. 14.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Evaluering af fp9 i dansk

Der er vedtaget store ændringer i bedømmelseskriterierne i skriftlig fremstilling, og det ændrede fokus er der naturligvis nødt til at blive taget højde for i den daglige undervisning. På dette kursus ser vi på årets oplæg med fokus på de nye bedømmelseskriterier.

Dato

Torsdag d. 25. maj 2023
Kl. 14.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Evaluering af fp9 i matematik

Det er ikke matematiklæreren, der skal rette elevernes skriftlige prøve i matematik, fp9, men derimod den statsligt beskikkede censor. Man har derfor ikke på samme måde mulighed for at følge med i, hvordan udviklingen i prøverne er, og hvad eleverne generelt har svært ved.

Dato

Onsdag d. 31. maj 2023
Kl. 14.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne