Gå til indhold
Søg

Kurser

Kursustyper på CFU

CFU udbyder primært kurser af kortere varighed til grundskolen, men har også tilbud til gymnasiet.

Kurser på CFU har til formål at videreuddanne lærere og pædagoger primært i grundskolen på kortere kurser, hvor CFU formidler ny viden og inspiration.

CFU’s kurser tager afsæt i ministeriets udmeldinger samt andre pædagogiske relevante udfordringer. Vi ved fra evalueringer af vores kurser, at de virker i praksis, men i disse år er der ekstra fokus på transferværdien af læreres efteruddannelse – altså hvordan den sætter spor i den daglige undervisning. CFU udbyder derfor særlige kurser, hvor vi integrerer de faktorer, som fremmer transferværdien.

Foruden fagfaglige kurser, kurser om læringsmiljø, lærerrollen, coaching, elevteam og iPad’en som læringsressource sætter vi fokus på vurdering af digitale læremidler med CFU’s ny udviklede værktøj, som du kan læse mere om på vurdigi.dk.

Find kursus, konference eller arrangement på CFU

Find og tilmeld dig CFU’s kurser og konferencer. Oversigten er kronologisk. Under STED kan du vælge mellem CFU København og CFU Bornholm, og under EMNE kan du vælge, hvilke fag du vil se.

Netværksmøder for læringsvejledere

Det fysiske PLC har en vigtig rolle i skolen. Læringsvejlederen har som en del af skolens vejlederkorps både rollen som formidler af litteratur til styrkelse af elevernes læselyst og også som generel vejleder for elever og personale på de områder, som ikke varetages af skolens andre faglige vejledere.

Dato

Torsdag d. 18.08.2022
Torsdag d. 06.10.2022
Torsdag d. 01.12.2022
Torsdag d. 12.01.2023
Torsdag d. 16.02.2023
Torsdag d. 30.03.2023
Torsdag d. 11.05.2023
Torsdag d. 15.06.2023
Kl. 14.00 - 16.30

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Netværksmøde for læringsvejledere

Det fysiske PLC har en vigtig rolle i skolen. Læringsvejlederen har som en del af skolens vejlederkorps både rollen som formidler af litteratur til styrkelse af elevernes læselyst og også som generel vejleder for elever og personale på de områder, som ikke varetages af skolens andre faglige vejledere.

Dato

Torsdag d. 18. august 2022
Kl. 14.00 - 16.30

Torsdag d. 6. oktober 2022
Kl. 14.00 - 16.30

Torsdag d. 1. december 2022
Kl. 14.00 - 16.30

Torsdag d. 12. januar 2023
Kl. 14.00 - 16.30

Torsdag d. 16. februar 2023
Kl. 14.00 - 16.30

Torsdag d. 30. marts 2023
Kl. 14.00 - 16.30

Torsdag d. 11. maj 2023
Kl. 14.00 - 16.30

Torsdag d. 15. juni 2023
Kl. 14.00 - 16.00

Sted

Bornholm
Campus Bornholm
Minervavej 1

Netværksmøder: Hvordan fastholder og udvikler vi grøn dannelse på Bornholm?

Skolerne på Bornholm er i gang med at udvikle sig til grønne skoler. Grøn dannelse forventes at blive en del af skolernes DNA. For at fastholde udviklingen oprettes et netværk, så medarbejderne på skolerne kan lære af hinanden.

Dato

Torsdag d. 25.08.2022: afholdes på NaturBornholm
Torsdag d. 10.11.2022
Torsdag d. 26.01.2023
Torsdag d. 04.05.2023
Kl. 14.00 - 16.30

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Netværksmøde: Hvordan fastholder og udvikler vi grøn dannelse på Bornholm?

Skolerne på Bornholm er i gang med at udvikle sig til grønne skoler. Grøn dannelse forventes at blive en del af skolernes DNA. For at fasthold udviklingen oprettes et netværk, så personaler på skolerne kan lære af hinanden.

Dato

Torsdag d. 10. november 2022
Kl. 14.00 - 16.30

Torsdag d. 26. januar 2023
Kl. 14.00 - 16.30

Torsdag d. 25. august 2022
Kl. 14.00 - 16.30

Torsdag d. 4. maj 2023
Kl. 14.00 - 16.30

Sted

Bornholm
Campus Bornholm
Minervavej 1

Netværksmøder for læsevejledere og specialundervisningslærere

Bliv opdateret på det faglige område, se de nyeste materialer og del viden og erfaringer med dine kolleger inden for specialundervisning og læsevejledning.

Dato

Torsdag d. 01.09.2022
Torsdag d. 10.11.2022
Torsdag d. 02.02.2023
Torsdag d. 13.04.2023
Kl. 14.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Netværksmøder for læsevejledere og specialundervisningslærere

Bliv opdateret på det faglige område, se de nyeste materialer og del viden og erfaringer med dine kolleger inden for specialundervisning og læsevejledning.

Dato

Torsdag d. 1. september 2022
Kl. 14.00 - 16.30

Torsdag d. 10. november 2022
Kl. 14.00 - 16.30

Torsdag d. 2. februar 2023
Kl. 14.00 - 16.30

Torsdag d. 13. april 2023
Kl. 14.00 - 16.30

Sted

Bornholm
Campus Bornholm
Minervavej 1

Netværksmøder for matematikvejledere

Vær med i netværket omkring matematikvejledning og få fokus på matematik set fra et vejlederperspektiv.

Dato

Torsdag d. 08.09.2022
Torsdag d. 08.12.2022
Torsdag d. 09.02.2023
Torsdag d. 20.04.2023
Kl. 14.00 - 16.30

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Netværksmøder for matematikvejledere

Vær med i netværket omkring matematikvejledning og få fokus på matematik set fra et vejlederperspektiv.

Dato

Torsdag d. 15. september 2022
Kl. 14.00 - 16.30

Torsdag d. 8. december 2022
Kl. 14.00 - 16.30

Torsdag d. 9. februar 2023
Kl. 14.00 - 16.30

Torsdag d. 20. april 2023
Kl. 14.00 - 16.30

Sted

Bornholm
Campus Bornholm
Minervavej 1

Netværksmøder for sprogvejledere og -lærere

Vær med i netværket omkring sprogvejledning og -undervisning med fokus på fremmedsprogsfagene engelsk, tysk og fransk.

Dato

Tirsdag d. 08.11.2022
Torsdag d. 04.05.2023
Kl. 14.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Netværksmøder for sprogvejledere og -lærere

Vær med i netværket omkring sprogvejledning og -undervisning med fokus på fremmedsprogsfagene engelsk, tysk og fransk.

Dato

Onsdag d. 9. november 2022
Kl. 14.00 - 16.30

Torsdag d. 4. maj 2023
Kl. 14.00 - 16.00

Sted

Bornholm
Campus Bornholm
Minervavej 1

Teknologifantasi

Hvordan udfordrer digitale teknologier vores fantasi? Og hvordan kan vi udnytte digitale teknologiers kunstneriske potentialer? Vi arbejder med designprocesser, datalogiske forståelser og programmering med fokus på teknologier som materialiteter og eksplorative rum. Sammen skaber vi fabulerende prototyper og fiktive universer, der i sig selv er udtryksfulde og kan få børns stemmer i spil på nye måder.

Dato

Tirsdag d. 28. februar 2023
Kl. 13.00 - 16.00

Tirsdag d. 28. marts 2023
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Læselyst og læsefordybelse

Hvad vil det sige at fordybe sig i læsning, og hvordan styrker vi læselyst og læsefordybelse hos børn og unge?

Dato

Torsdag d. 23. marts 2023
Kl. 14.00 - 16.00

Sted

Bornholm
Campus Bornholm
Minervavej 1

Undersøg litteraturen i udskolingen

Skal dine elever opleve, opdage og udforske litteratur? Målet med undersøgende litteraturundervisning er at flytte fokus fra formidling og modelanalyse til æstetisk læsning af tekster som unikke værker. Ved at undervise eleverne i konkrete undersøgelsesstrategier kan du fremme deres evne til at fastholde litterære oplevelser, som kan danne afsæt for indlevelse, analyse og fortolkning.

Dato

Fredag d. 24. marts 2023
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Mere krudt til kanonen

Kanonlitteraturen adskiller sig fra de øvrige tekster, som vi arbejder med i danskfaget, ved, at der fra politisk side er stillet krav om, at eleverne i løbet af deres skoletid skal stifte bekendtskab med dansk litteraturs kanon. Og teksterne kan til tider være besværlige at engagere eleverne i. Er du kørt træt i at bruge de samme kanontekster igen og igen? Trænger du til ”nye” gamle tekster? Eller trænger du til nye indgange til arbejdet med kanonlitteraturen?

Dato

Tirsdag d. 28. marts 2023
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Mere krudt til kanonen

Kanonlitteraturen adskiller sig fra de øvrige tekster, vi arbejder med i danskfaget, ved, at der fra politisk side er stillet krav om, at eleverne i løbet af deres skoletid skal stifte bekendtskab med dansk litteraturs kanon. Og teksterne kan til tider være besværlige at engagere eleverne i. Er du kørt træt i at bruge de samme kanontekster igen og igen? Trænger du til ”nye” gamle tekster? Eller trænger du til nye indgange til arbejdet med kanonlitteraturen?

Dato

Tirsdag d. 28. marts 2023
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Bornholm
Campus Bornholm
Minervavej 1

De underjordiske, folkesagn og stedbundne læringsrum

Hvilket potentiale er der i at bruge folkesagn som afsæt for at udnytte stedspecifik indlæring?

Dato

Onsdag d. 29. marts 2023
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

De underjordiske, folkesagn og stedbundne læringsrum

Hvilket potentiale er der i at bruge folkesagn som afsæt for at udnytte stedspecifik indlæring?

Dato

Onsdag d. 29. marts 2023
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Bornholm
Campus Bornholm
Minervavej 1

Færdselslære – hvorfor undervise i trafik?

Bliv klogere på, hvorfor trafikundervisningen er vigtig, og hvordan du kan gribe den an.

Dato

Onsdag d. 12. april 2023
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Færdselslære – hvorfor undervise i trafik?

Bliv klogere på, hvorfor trafikundervisningen er vigtig og hvordan du kan gribe den an.

Dato

Onsdag d. 12. april 2023
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Bornholm
Campus Bornholm
Minervavej 1

Danskvejledernetværk – Meningsfuld grammatik – hvordan?

Vil du deltage i et netværk med dansklærere, danskvejledere og fagteamansvarlige, hvor du får nye input om fag, litteratur og bøger?

Dato

Onsdag d. 12. april 2023
Kl. 14.00 - 16.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Udeskole for 6.-10. klasse med NaturBornholm

Hiv din undervisning udenfor!!! Bliv klædt bedre på til at undervise udendørs.

Dato

Torsdag d. 13. april 2023
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

NaturBornholm
Grønningen 30
3720 Aakirkeby

Bål og bålmad for begyndere

Få inspiration til at bruge bål og bålmad i praksis med børn.

Dato

Torsdag d. 13. april 2023
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Bornholm
Campus Bornholm
Minervavej 1

Bevægelse og faglig læring i kulturfagene

Du får inspiration til og afprøver otte forskellige undervisningsmetoder, som kan anvendes til at kombinere bevægelse med bearbejdning af faglig viden i kulturfagene.

Dato

Torsdag d. 13. april 2023
Kl. 13.00 - 17.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

ChatGPT – AI som disruptor i uddannelsesverdenen, 12-12 EdCamp

Vær med til at udforske mulighederne og konsekvenserne ved AI’s indtog i uddannelsesverdenen. Vi diskuterer og afprøver de nye teknologier sammen i et nysgerrigt og uformelt forum bestående af fagfæller fra hele landet.

Dato

Lørdag d. 15. april 2023
Kl. 11.30 - 18.00

Søndag d. 16. april 2023
Kl. 08.30 - 12.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Udeskole for 0.-5. klasse med NaturBornholm

Hiv din undervisning udenfor!!! Bliv klædt bedre på til at undervise udendørs.

Dato

Mandag d. 17. april 2023
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

NaturBornholm
Grønningen 30
3720 Aakirkeby

Udeskole for 0.-5. klasse med NaturBornholm

Hiv din undervisning udenfor!!! Bliv klædt bedre på til at undervise udendørs.

Dato

Mandag d. 17. april 2023
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Bornholm
Campus Bornholm
Minervavej 1

Matematiklærerens dag 2023

Fleksible og adaptive regnestrategier - hvad betyder dette? I læseplanen for matematik er regnestrategier et centralt punkt i matematikundervisningen. Eleverne skal lære strategier på baggrund af deres talforståelse. Så hvordan arbejder vi som matematiklærere med regnestrategier igennem hele skoleforløbet?

Dato

Tirsdag d. 18. april 2023
Kl. 09.00 - 16.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Bål og bålmad for begyndere

Få inspiration til at bruge bål og bålmad i praksis med børn.

Dato

Tirsdag d. 18. april 2023
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Lejrpladsen ved Udkæret, Almindingen.
Springbakkevejen 9
3720 Aakirkeby

Matematiklærerens dag 2023

Vil du opdateres om seneste nyt inden for faget matematik? På Matematiklærerens dag har du mulighed for at høre oplæg, deltage i workshops og dele erfaringer med gode kolleger.

Dato

Tirsdag d. 18. april 2023
Kl. 09.00 - 16.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Dansklærerens dag – 1.-5. klasse – glæde, begejstring og tosserier

Vi præsenterer fælles oplæg om formiddagen. Eftermiddagens temagrupper byder på oplæg om stationsundervisning, læselyst, mundtlighed, lydfortællinger og et møde med børnebogsforfatteren Ane Bjørn.

Dato

Tirsdag d. 25. april 2023
Kl. 09.00 - 16.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Dansklærerens dag – 1.-5. klasse

Er du dansklærer i 1.-5. klasse? Nu får du din egen dag sammen med fagfæller, hvor du bliver forkælet med et danskfagligt mix af oplæg og workshops, som sætter spot på aktuelle temaer i danskundervisningen for de yngste.

Dato

Tirsdag d. 25. april 2023
Kl. 09.00 - 16.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Matematiklærerens dag 2023 på Bornholm

Samarbejdsgruppen med deltagere fra Nationale Center for Udvikling af Matematikundervisning (NCUM), CFU og Danmarks Matematiklærerforening vil gerne igen i år invitere dig til Matematiklærerens dag på Bornholm d. 26. april 2023

Dato

Onsdag d. 26. april 2023
Kl. 08.00 - 15.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Matematiklærerens dag 2023 på Bornholm

Temaet er ”Arbejdsmetoder til en undersøgende matematikundervisning” Samarbejdsgruppen med deltagere fra Nationale Center for Udvikling af Matematikundervisning (NCUM), CFU og Danmarks Matematiklærerforening vil gerne igen i år invitere dig til Matematiklærerens dag på Bornholm d. 26. april 2023.

Dato

Onsdag d. 26. april 2023
Kl. 08.00 - 15.00

Sted

Bornholm
Campus Bornholm
Minervavej 1

Inspirationsmøde for tysklærere

Kom og bliv inspireret til din tyskundervisning.

Dato

Torsdag d. 27. april 2023
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Inspirationsmøde for tysklærere

Kom og bliv inspireret til din tyskundervisning.

Dato

Torsdag d. 27. april 2023
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Bornholm
Campus Bornholm
Minervavej 1

Hvad gør vi med de talentfulde elever i matematik?

Mange beskriver de talentfulde elever i matematik som dem, der nok skal klare sig, men både erfaringer og forskning fortæller, at de har deres vanskeligheder med at agere i det faglige fællesskab.

Dato

Tirsdag d. 2. maj 2023
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Hvad gør vi med de talentfulde elever i matematik?

Mange beskriver de talentfulde elever i matematik som dem der nok skal klare sig, men både erfaringer og forskning fortæller, at de har deres vanskeligheder med at agere i det faglige fællesskab.

Dato

Tirsdag d. 2. maj 2023
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Bornholm
Campus Bornholm
Minervavej 1

Fra procedureregner til strategisk regner

Standardalgoritmer er der som udgangspunkt ikke noget galt med, men hvor meget tid skal vi bruge på dem i undervisningen kontra notatregning og hovedregning?

Dato

Onsdag d. 3. maj 2023
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Fra procedureregner til strategisk regner

Standardalgoritmer er der som udgangspunkt ikke noget galt med, men hvor meget tid skal vi bruge på dem i undervisningen kontra notatregning og hovedregning?

Dato

Onsdag d. 3. maj 2023
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Bornholm
Campus Bornholm
Minervavej 1

PLC-netværksmøde

Læremidler i en PLC-kontekst I den nye PLC-bekendtgørelse er der krav om både at skabe overblik over, kunne vejlede i og anbefale brug af digitale og analoge læremidler. Hvordan kan PLC løse den opgave, så skolens teams får inspiration til den gode drøftelse af læremidlers anvendelse i konkrete kontekster?

Dato

Mandag d. 8. maj 2023
Kl. 15.00 - 17.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Børn & Billeder

Få inspiration og motivation til, hvordan billeder kan være en kilde til igangsættelse af legende, eksperimenterende og sanselige processer for alle børn.

Dato

Tirsdag d. 9. maj 2023
Kl. 09.00 - 16.00

Sted

CFU-online: Nyt til danskfaget – udskoling

Vi inviterer til en danskfaglig eftermiddag, hvor du bliver præsenteret for de nyeste bøger, e-bøger, tv-udsendelser og spillefilm til udskolingen, som du kan låne på mitcfu.dk. Du får masser af inspiration til, hvordan du kan kombinere materialerne og bringe dem i spil i din undervisning.

Dato

Tirsdag d. 9. maj 2023
Kl. 14.30 - 16.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Kulturmøder i skolen

I klasserne sidder elever fra mange forskellige baggrunde og kulturer, men hvordan kan vi gøre det til en force ved at bruge det konkret i danskundervisningen?

Dato

Tirsdag d. 9. maj 2023
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Bornholm
Campus Bornholm
Minervavej 1

Udsatte unge

15 procent af danske børn født mellem 1995 og 2016 er blevet diagnosticeret med en psykisk lidelse, før de fylder 18 år. I tillæg hertil bevæger mange unge sig i skyggeområdet af udsathed som for eksempel ensomhed og skolevægring. Hvordan kan vi i skolen hjælpe disse unge?

Dato

Onsdag d. 10. maj 2023
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Udsatte unge

15 procent af danske børn født mellem 1995 og 2016 er blevet diagnosticeret med en psykisk lidelse, før de fylder 18 år. I tillæg hertil bevæger mange unge sig i skyggeområdet af udsathed som for eksempel ensomhed og skolevægring. Hvordan kan vi i skolen hjælpe disse unge?

Dato

Onsdag d. 10. maj 2023
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Bornholm
Campus Bornholm
Minervavej 1

Nat/Tek i skoven (10.-11. maj 2023)

Du vil få et fagligt netværk af lærere til sparring på tværs og en kursusoplevelse ud over det sædvanlige!

Dato

Onsdag d. 10. maj 2023
Kl. 13.00 - 23.59

Torsdag d. 11. maj 2023
Kl. 00.01 - 11.00

Sted

København
Haraldsted shelters
Haraldstedvej

Kickoffdag om sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab – sæt handling bag ordene…

Mangler I inspiration til at lykkes med SSF? Er I optaget af, at børn og unge får mulighed for at få viden om og udvikle handlekompetence i forhold til egen og andres sundhed, seksualitet og trivsel - så er denne kickoffdag lige noget for jer.

Dato

Mandag d. 15. maj 2023
Kl. 12.00 - 16.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Kickoff-dag om sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab – sæt handling bag ordene…

Mangler I inspiration til at lykkes med SSF? Er I optaget af, at børn og unge får mulighed for at få viden om og udvikle handlekompetence i forhold til egen og andres sundhed, seksualitet og trivsel - så er denne kickoff-dag lige noget for jer.

Dato

Mandag d. 15. maj 2023
Kl. 12.00 - 16.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Børnehaveklassens dag 2023

Kom og vær med til en spændende dag, hvor der er fokus på elevernes trivsel og læring i børnehaveklassen. Du får et aktuelt oplæg og vælger derefter selv de workshops, du ønsker at være en aktiv del af. Vi har sat fokus på, hvordan vi styrker elevernes læring og kompetencer og samtidig styrker deres kreative tilgang til læring. Tag gerne dine kolleger med - det giver dobbelt glæde.

Dato

Tirsdag d. 16. maj 2023
Kl. 09.00 - 15.30

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Vild med Vilje hos NaturBornholm

Vild med Vilje handler om biodiversitet – på en praktisk måde. Kom og lær hvordan!

Dato

Tirsdag d. 16. maj 2023
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

NaturBornholm
Grønningen 30
3720 Aakirkeby

CFU-online – Nyt til danskfaget – mellemtrin

Vi inviterer til en danskfaglig eftermiddag, hvor du bliver præsenteret for de nyeste bøger, e-bøger, tv-udsendelser og spillefilm til mellemtrinnet, som du kan låne på mitcfu.dk. Du får masser af inspiration til, hvordan du kan kombinere materialerne og bringe dem i spil i din undervisning.

Dato

Tirsdag d. 16. maj 2023
Kl. 14.30 - 16.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Vild med vilje hos NaturBornholm

Vild med vilje handler om biodiversitet - på en praktisk måde.

Dato

Tirsdag d. 16. maj 2023
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Bornholm
Campus Bornholm
Minervavej 1

Børnehaveklassens dag 2023

Kom og vær med til en spændende dag, hvor der er fokus på elevernes trivsel og læring i børnehaveklassen.

Dato

Tirsdag d. 16. maj 2023
Kl. 09.00 - 15.30

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Evaluering af fp9 i engelsk

Bedømmelseskriterierne har ændret sig i sprogfagene, så der er fokus på, hvordan teksten fungerer i kommunikationssituationen. Det har indflydelse på, hvordan vi bør tilrettelægge undervisningen i skriftlig engelsk. Kom og få et overblik over årets prøve og få ideer til, hvordan undervisningen kan tilrettelægges for at forberede eleverne til den.

Dato

Tirsdag d. 23. maj 2023
Kl. 14.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

CFU-online: Nyt til danskfaget – indskoling

Vi inviterer til en danskfaglig eftermiddag, hvor du bliver præsenteret for de nyeste bøger, e-bøger, tv-udsendelser og spillefilm til indskoling, som du kan låne på mitcfu.dk. Du får masser af inspiration til, hvordan du kan kombinere materialerne og bringe dem i spil i din undervisning.

Dato

Tirsdag d. 23. maj 2023
Kl. 14.30 - 16.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Evaluering af fp9 i engelsk

Bedømmelseskriterierne har ændret sig i sprogfagene, så der er fokus på, hvordan teksten fungerer i kommunikationssituationen. Det har indflydelse på, hvordan vi bør tilrettelægge undervisningen i skriftlig engelsk. Kom og få et overblik over årets prøve og få ideer til, hvordan undervisningen kan tilrettelægges for at forberede eleverne til den.

Dato

Tirsdag d. 23. maj 2023
Kl. 14.00 - 16.00

Sted

Bornholm
Campus Bornholm
Minervavej 1

Evaluering af fp9 i dansk

Der er vedtaget store ændringer i bedømmelseskriterierne i skriftlig fremstilling, og det ændrede fokus er der naturligvis nødt til at blive taget højde for i den daglige undervisning. På dette kursus ser vi på årets oplæg med fokus på de nye bedømmelseskriterier.

Dato

Torsdag d. 25. maj 2023
Kl. 14.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Evaluering af fp9 i dansk

Der er vedtaget store ændringer i bedømmelseskriterierne i skriftlig fremstilling, og det ændrede fokus er der naturligvis nødt til at blive taget højde for i den daglige undervisning. På dette kursus ser vi på årets oplæg med fokus på de nye bedømmelseskriterier.

Dato

Torsdag d. 25. maj 2023
Kl. 14.00 - 16.00

Sted

Bornholm
Campus Bornholm
Minervavej 1

Evaluering af fp9 i matematik

Det er ikke matematiklæreren, der skal rette elevernes skriftlige prøve i matematik, fp9, men derimod den statsligt beskikkede censor. Man har derfor ikke på samme måde mulighed for at følge med i, hvordan udviklingen i prøverne er, og hvad eleverne generelt har svært ved.

Dato

Onsdag d. 31. maj 2023
Kl. 14.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Evaluering af fp9 i matematik

Det er ikke matematiklæreren, der skal rette elevernes skriftlige prøve i matematik, fp9, men derimod den statsligt beskikkede censor. Man har derfor ikke på samme måde mulighed for at følge med i, hvordan udviklingen i prøverne er, og hvad eleverne generelt har svært ved.

Dato

Onsdag d. 31. maj 2023
Kl. 14.00 - 16.00

Sted

Bornholm
Campus Bornholm
Minervavej 1

CFU Sommerkonference

Gå ombord i CFU’s gratis tag selv-bord – fuld af oplæg, workshops og inspiration til din årsplanlægning.

Dato

Tirsdag d. 27. juni 2023
Kl. 09.00 - 16.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

CAS i din matematikundervisning (ONLINE)

Få en indføring i forskellige CAS-værktøjer, og hør om muligheder, udfordringer og krav. Få desuden bud på, hvordan CAS kan bruges til at skabe større forståelse for matematik, foretage undersøgelser og argumentere og diskutere matematik. Vi udbyder i år CAS-kurset som en onlineløsning, så du kan deltage hjemmefra eller fra din skole.

Dato

Tirsdag d. 8. august 2023
Kl. 09.00 - 12.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Natur/teknologi – det store overblik

Et stort naturfagsdidaktisk overblik gør det let for dig at tilrettelægge din undervisning, så den passer dig og dine elever. På kurset får du en præsentation af forskellige fagfaglige temaer sat ind i didaktiske rammer, fx spil og leg, sprog og matematik. Undervejs har vi fokus på de fire kompetenceområder: Undersøgelse, Modellering, Perspektivering og Kommunikation.

Dato

Onsdag d. 16. august 2023
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Byg et klasserum til matematisk tænkning

Tænkning giver langtidsholdbar læring. Skab et undervisningsmiljø, hvor eleverne er tvunget til at tænke selv og deltage aktivt og målrettet med at løse matematiske problemer. Udgangspunktet er Peter Liljedahls teori ”Building Thinking Classrooms”, som gennem 4 faser med tilhørende 14 undervisningstiltag, skaber det, vi på dansk kalder et klasserum til matematisk tænkning.

Dato

Mandag d. 21. august 2023
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Digital kreativitet i SFO og klub

Har du lyst til at lege og eksperimentere med digitale teknologier med børn og unge med et skærpet fokus på kreativitet? På kurset får du flere bud på sjove og hyggelige aktiviteter og projekter, som du selv kan forme til din institution. Kurset kræver ikke noget større kendskab til teknologier i forvejen og henvender sig både til nybegynderen og den mere øvede.

Dato

Tirsdag d. 22. august 2023
Kl. 09.00 - 12.00

Tirsdag d. 29. august 2023
Kl. 09.00 - 12.00

Tirsdag d. 10. oktober 2023
Kl. 09.00 - 12.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Bliv klædt på til prøveform B

Skab lyst og motivation for matematik med prøveform B. Arbejdet med redegørelser motiverer eleverne og giver dem god mulighed for at fordybe sig i de matematiske kompetencer i arbejdet med faglige områder. Da de allerede kender stoffet, får de samtidig et godt udgangspunkt til den mundtlige prøve. Bliv klædt godt på til at arbejde med redegørelser i din matematikundervisning - og til at afvikle prøven.

Dato

Tirsdag d. 22. august 2023
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Tidlig algebra

Mange elever forlader skolen uden de nødvendige kompetencer inden for algebra. Med 'tidlig algebra' kan du give dine elever i indskolingen - eller senere i skoleforløbet - en god start på algebra. På kurset arbejder vi med opgaver og problemstillinger, man med fordel kan anvende i algebraundervisningen. Du får også gode ideer til, hvordan du kan systematisere arbejdet med algebra på alle trin.

Dato

Fredag d. 25. august 2023
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

CAS i din matematikundervisning

Mange synes, at CAS kan være svært at tage hul på. Bliv klædt på til at inddrage CAS i undervisningen, så det giver mening og skaber forståelse for matematikken. Vi arbejder med forskellige CAS-værktøjer og ser på både deres muligheder og begrænsninger. Arbejdet med programmerne sætter vi ind i en didaktisk ramme for at blive bevidste om, hvornår og hvordan de kan bidrage til elevernes læring.

Dato

Mandag d. 28. august 2023
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Effektiv kommunikation og aktiv lytning

Ønsker du at blive bedre til at kommunikere og dermed opleve mærkbare forbedringer i dine relationer? På kurset gennemgår vi bl.a. typiske faldgruber, forebyggelse af misforståelser, coachingmetoder, aktiv lytning og feedback, og du bliver med konkrete, gennemprøvede kommunikationsværktøjer i stand til at tilrettelægge og gennemføre aktiviteter både personligt og i arbejdssammenhænge.

Dato

Tirsdag d. 29. august 2023
Kl. 09.00 - 14.00

Onsdag d. 30. august 2023
Kl. 09.00 - 14.00

Fredag d. 29. september 2023
Kl. 10.00 - 12.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab – styrk din egen og skolens indsats

SSF er obligatorisk og vigtigt for eleverne, men hvordan kan vi lykkes med det - i egne klasser og på skoleniveau? Her får du og dine kolleger mulighed for at arbejde i dybden med tre udvalgte SSF-temaer og blive klogere på indhold, materialer og tilrettelæggelse. I får viden i forhold til egen praksis, bud på, hvordan I kan virke som sparringspartnere for jeres kolleger, og ideer til samarbejdet med forældrene.

Dato

Onsdag d. 30. august 2023
Kl. 09.00 - 15.00

Onsdag d. 13. september 2023
Kl. 09.00 - 15.00

Tirsdag d. 24. oktober 2023
Kl. 09.00 - 12.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Den mundtlige prøve i dansk – overblik, fordybelse og formidling

Gør den mundtlige prøve i dansk, prøveform B, til et aktiv i undervisningen frem for et skræmmebillede. Du får inspiration til indhold og aktiviteter i faget og overblik over prøvens forløb, krav og muligheder. Vi arbejder desuden med at udnytte prøvedelenes gode potentialer, så eleverne kan samle overblik, tilegne sig værktøjer til fordybelse og få strategier til formidling

Dato

Mandag d. 4. september 2023
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Language through stories – billedbøger i engelsk

Vil du gerne i gang med at bruge billedbøger i indskolingen? På dette kursus får du inspiration til, hvordan du bruger den gode historie i de yngste klasser. Gennem leg med ordforråd og shared reading arbejder vi med mundtlighed og den første læsning, og hvordan du kan tage afsæt i billedbogen som en tematisk ramme om din undervisning.

Dato

Mandag d. 4. september 2023
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Skrivning i indskolingen – kom godt fra start

Hvordan kan du skabe mening, mestring og motivation i skriveprocessen for de yngste elever? Få ideer til, hvordan du effektivt kan sætte gang i skriveprocessen i 0.-4. klasse: fra den første bogstavindlæring til skrivning af sammenhængende og meningsfulde tekster. Du bliver også præsenteret for et værktøj, som du kan bruge til at vurdere kvaliteten af dine elevers tekster.

Dato

Tirsdag d. 5. september 2023
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Mange veje til teknologiforståelse

Teknologiforståelse fylder mere og mere både i skolen og samfundet, samtidig med at flere og flere skoler får adgang til et makerspace. På dette kursus dykker vi ned i teknologiforståelsesfagligheden med makerdidaktiske briller på. Vi skal gennem undersøgelser udvikle og skabe løsninger på skæve, sjove og samfundsrelevante problemstillinger.

Dato

Tirsdag d. 5. september 2023
Kl. 13.00 - 16.00

Tirsdag d. 3. oktober 2023
Kl. 13.00 - 16.00

Tirsdag d. 24. oktober 2023
Kl. 13.00 - 16.00

Tirsdag d. 19. september 2023
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Algebra for alle

"Algebra er så svært! Kunne vi ikke bare springe det over?" Mange elever er udfordrede, når de skal lære algebra. Her får du vist vejen til at skabe sammenhæng i undervisningen fra indskoling til udskoling, så eleverne ikke slår sig på algebra. Du får også konkrete og praktiske ideer til din undervisning, fx mundtlige øvelser, modelleringsaktiviteter og aktiviteter, hvor hverdagssproget møder algebraen.

Dato

Tirsdag d. 5. september 2023
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Nat/Tek i skoven (6.-7. september 2023)

Du vil få et fagligt netværk af lærere til sparring på tværs og en kursusoplevelse ud over det sædvanlige!

Dato

Onsdag d. 6. september 2023
Kl. 13.00 - 23.59

Torsdag d. 7. september 2023
Kl. 00.01 - 11.00

Sted

København
Haraldsted shelters
Haraldstedvej

Få alle med i valgfaget musik

Bliv klogere på, hvordan du kan tilrettelægge en undervisning i valgfaget musik, som får alle elever med. Du får overblik over indhold og form i valgfaget samt prøvens krav og tilrettelæggelse. Vi afprøver musikaktiviteter, som understøtter fagets DNA og kompetenceområderne musikudøvelse, musikalsk skaben og musikforståelse. Og vi ser på forskellige tilgange til områderne og debatterer diverse fagligheder i praksis.

Dato

Onsdag d. 6. september 2023
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Digital myndiggørelse gennem faciliteret gaming

Gaming, e-sport og digital leg er blevet en hel naturlig del af børn og unges liv. Der er dog stor forskel på, hvordan de færdes i den fysiske og den digitale verden, fx i forhold til forskelsbehandling og mobning. Det er derfor vigtigt, at vi får børnene og de unge til at forstå, at deres digitale færden sætter spor, både digitalt, mentalt og fysisk.

Dato

Torsdag d. 7. september 2023
Kl. 13.00 - 16.00

Torsdag d. 14. september 2023
Kl. 13.00 - 16.00

Torsdag d. 21. september 2023
Kl. 13.00 - 16.00

Torsdag d. 5. oktober 2023
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Regnestrategier for de yngste

Elever, som tidligt lærer at arbejde med forskellige tællestrategier og at tænke fleksibelt, får det langt lettere med tal og regning og vil i højere grad kunne se sammenhænge i matematik. Få indsigt og nye ideer til, hvordan du kan arbejde med fleksible tællestrategier inden for regningsarterne addition og subtraktion, og få bud på, hvordan du bringer dem i spil i undervisningen af de yngste.

Dato

Torsdag d. 7. september 2023
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Lær at bruge storytelling i historie

Storytelling i historie – træn elevens huskeevne.

Dato

Torsdag d. 7. september 2023
Kl. 14.00 - 17.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Valgfagsprøven i billedkunst – prøv det selv

Bliv guidet igennem valgfagsprøven fra A til Z - i både teori og praksis. I to-mandsgrupper arbejder vi sammen om et fælles tema og lodtrukne udtryksformer. Du skal eksperimentere og dokumentere processen og til sidst præsentere jeres færdige projekt. Du får indblik i karaktergivning, eksaminator- og censorrollen, og du får inspiration til jeres undervisning, ro i maven og mod på at føre til prøve.

Dato

Torsdag d. 7. september 2023
Kl. 09.00 - 15.00

Fredag d. 8. september 2023
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Religionernes dag 2023

Hent masser af inspiration til din undervisning på Religionernes dag, som hvert år tager et aktuelt og vedkommende tema op - denne gang etik og teknologi. Dagen afholdes i samarbejde med Religionslærerforeningen.

Dato

Torsdag d. 7. september 2023
Kl. 09.00 - 16.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Regnestrategier og fleksible regnemetoder

Vil du udvikle dine elevers evne til at tænke ’smart’ og fleksibelt i matematik? Få viden om teori og forskning omkring arbejdet med regnestrategier, og få konkrete bud på, hvordan du kan arbejde med elevernes regnestrategier i praksis. Vi sætter fokus på arbejdet med forskellige strategier til multiplikation og division, men vil også arbejde med fleksible regnemetoder til addition og subtraktion med større tal.

Dato

Fredag d. 8. september 2023
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Hvordan lærer vi egentlig matematik?

Hvordan kan du som matematiklærer arbejde med faglige begreber som overbevisninger, matematiske repræsentationer og matematiske beviser? Og hvordan kan du fx inddrage fingerstrik i din matematikundervisning? Få bud på aktiviteter, som gør den teoretiske del af faget mere konkret for eleverne og samtidig kan være med til at understøtte deres forståelse for fagets sammenhænge.

Dato

Mandag d. 11. september 2023
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Gå i dybden med 9.-klasseprøverne i læsning og retskrivning

Eleverne bliver ikke dygtigere af test og prøver. Men de kan klare sig bedre til 9.-klasseprøven, hvis de forinden er gået i dybden med tekster og opgaver, som ligner dem, de møder til prøverne. Få konkrete ideer til en prøveforberedende undervisning, hvor eleverne diskuterer formål, indhold og struktur i prøvernes tekster og opgaver - og ikke blot træner med mange læse- og retskrivningsprøver.

Dato

Tirsdag d. 12. september 2023
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Teknologifantasi

Hvordan udfordrer digitale teknologier vores fantasi? Og hvordan kan vi eksperimentere med digitale teknologiers kunstneriske potentialer i skolen, så de kan blive en drivkraft for læring og fordybelse? Vi skaber fabulerende prototyper og fiktive, skæve universer, der får børns stemmer i spil på nye måder. Og vi ser på, hvordan teknologier kan understøtte fantasifulde og kreative processer i undervisningen.

Dato

Tirsdag d. 12. september 2023
Kl. 13.00 - 16.00

Tirsdag d. 10. oktober 2023
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Nat/Tek i skoven (13.-14. september 2023)

Du vil få et fagligt netværk af lærere til sparring på tværs og en kursusoplevelse ud over det sædvanlige!

Dato

Onsdag d. 13. september 2023
Kl. 13.00 - 23.59

Torsdag d. 14. september 2023
Kl. 00.01 - 11.00

Sted

København
Haraldsted shelters
Haraldstedvej

Google Translate – det behøver ikke at være snyd

Stort set alle elever bruger oversættelsesmaskiner - mere eller mindre hensigtsmæssigt. På kurset drøfter vi de pædagogiske og didaktiske potentialer, der knytter sig til brugen af maskinerne i tysk- og franskundervisningen. Vi diskuterer, hvordan vi kan føre en kvalificeret dialog med eleverne og udvikle opgavetyper, som hjælper dem til at blive oplyste og kritiske brugere af oversættelsesmaskinerne.

Dato

Onsdag d. 13. september 2023
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Styrk samarbejdet og fællesskabet – med hurtige spil

Når elever leger og bevæger sig sammen, øger de evnen til at indgå i konstruktive fællesskaber. Der er en klar sammenhæng mellem krop og læring – og mellem leg og social dannelse. Med udgangspunkt i spilkonceptet MosaIQ arbejder vi med teamøvelser og lege, som inddrager strategi, vedholdenhed, kommunikation og samarbejde - uden at være forberedelsestunge eller gå ud over fagligheden.

Dato

Onsdag d. 13. september 2023
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Grib litteraturen

Hvordan kan du organisere og variere din litteraturundervisning med en æstetisk og sansebaseret tilgang, hvor der er plads til fællesskab og samtale? Få præsenteret en række litteraturdidaktiske greb, hvor eleverne i fem faser bliver ’stemt for’, ’oplever’, ’undersøger’ eller ’reflekterer’ over teksten og til sidst ’sætter egne aftryk i verden’ ved fx at skabe blackout poetry, flip-flap-din-litteratur eller forfattermosaik.

Dato

Torsdag d. 14. september 2023
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Naturfagenes nuancerede skriftsprog

Klæd dine elever godt på til den kommende skriftlige prøve med åbne svarmuligheder, hvor elevernes undersøgelser skal lede frem mod en faglig argumentation, der kan bruges i perspektivering af problemstillinger. Vi dykker ned i fagenes mange multimodale tekster og deres kompleksitet. Desuden ser vi på, hvordan du kan tilrettelægge en undervisning, der udvikler elevernes nuancerede skriftsprog.

Dato

Torsdag d. 14. september 2023
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Klædt på til inklusion

Børn møder i skolen og SFO'en med vidt forskellige potentialer. Nogle er helt sikre på deres evner og kvaliteter og stiller krav om udfordringer. Andre har hele livet været nødt til at spille op til omgivelserne for at finde ud af, hvad der forventedes af dem. Bliv klædt på, så du lettere kan imødekomme de udfordringer, som opstår i arbejdet med inklusionselever.

Dato

Mandag d. 18. september 2023
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Fyr op under dine dygtige elever

Mange dygtige elever er langt foran resten af klassen i deres forståelse af matematik. Til gengæld underpræsterer de ofte. Hvordan kan du udfordre dine dygtige elever med opgaver, der har fokus på problemløsning, og som kræver en eksperimenterende tilgang? Og hvordan kan du selv lave opgaver, som lægger op, at eleverne skal prøve sig frem, se systemer, opstille hypoteser og argumentere for dem?

Dato

Mandag d. 18. september 2023
Kl. 13.00 - 16.00

Mandag d. 13. november 2023
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

DSA i praksis – for de yngste

Hvordan kan du understøtte læringen hos de tosprogede - og de øvrige elever i din undervisning? Bliv klogere på organisationsformer og afdækning af elevernes behov for sprogstøtte, samt hvordan du udnytter alle elevernes sprog som ressource. Du får viden, konkrete værktøjer og inspiration til, hvordan du kan arbejde systematisk og struktureret med elevernes andetsprogstilegnelse i hverdagen.

Dato

Tirsdag d. 19. september 2023
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Mod og sårbarhed – styrk dig selv og dit klasserum

Har du modet til at stå ved dig selv og kommunikere klart og tydeligt, også når det er svært? Er du tydelig omkring dine grænser og værdier? Er du i stand til at håndtere modgang uden at blive væltet omkuld? Få konkrete værktøjer og teknikker - baseret på Dr. Brené Browns forskning om mod - som udvikler dig og hjælper dig med at opbygge og understøtte modige og trygge klasserum.

Dato

Tirsdag d. 19. september 2023
Kl. 09.00 - 14.00

Onsdag d. 20. september 2023
Kl. 09.00 - 14.00

Fredag d. 6. oktober 2023
Kl. 10.00 - 12.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Indskolingsdansk, som favner alle elever

Hvordan kan vi tilbyde en skrive-læseundervisning, som giver alle elever succes og udfordringer, når vi samtidig skal favne de yngste elevers meget forskellige forudsætninger? Vi arbejder med en danskundervisning, der bygger på et højt fagligt niveau, hvor vi prioriterer de basale færdigheder i skrivning og læsning, og hvor oplevelse, kommunikation og refleksion er i højsædet.

Dato

Onsdag d. 20. september 2023
Kl. 09.00 - 15.00

Torsdag d. 21. september 2023
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Musik = fællesskab + venskab

Relationer er vigtige for børn i skolen. Musik får os til at rykke tættere på hinanden og skaber grobund for fællesskab og venskab. Du får bud på en musikundervisning, der lægger vægt på at styrke børnenes trivsel og faglighed omkring den musikalske skaben. Du bliver også præsenteret for nye, iørefaldende sange om venskab – og melodier, der er gode til både kor, sammenspil og bevægelse.

Dato

Onsdag d. 20. september 2023
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Dato

Torsdag d. 21. september 2023
Kl. 09.00 - 15.30

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

PLC-dagen 2023

Vi stiller skarpt på PLC's centrale rolle i skoleudviklingen. Dagens program bliver aktuelt og byder på indspark, der både kan inspirere og provokere, samt på muligheder for at drøfte centrale tematikker - og få noget konkret mellem hænderne.

Dato

Torsdag d. 21. september 2023
Kl. 09.00 - 16.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Positiv psykologi i skolen

Positiv psykologi er videnskaben om optimal menneskelig trivsel og præstation. Lær at bruge metoder fra positiv psykologi i din hverdag, og bliv bedre til at fokusere på dine og andres styrker frem for at fokusere på problemer. Få desuden konkrete værktøjer til at sætte fokus på styrker og trivsel, og bliv bedre til at glæde dig og skabe positive relationer til andre.

Dato

Torsdag d. 21. september 2023
Kl. 09.00 - 14.00

Fredag d. 22. september 2023
Kl. 09.00 - 14.00

Torsdag d. 12. oktober 2023
Kl. 10.00 - 12.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Differentieret stationsundervisning i 1.-2. klasse

Spredningen i elevernes faglige niveau stiller store krav til, hvordan man planlægger en differentieret læse- og skriveundervisning. Bliv klogere på stationsundervisning, og få konkrete ideer til opgaver og aktiviteter, som kan indgå i de forskellige stationer. På stationerne arbejder vi med fire faglige discipliner: afkodning, sprogforståelse, læseudvikling og skriftlig fremstilling.

Dato

Mandag d. 25. september 2023
Kl. 12.30 - 16.30

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Undervisning og prøve – to sider af samme sag

I udskolingen skal elevernes kropslige færdigheder finpudses og udvikles. Samtidig skal eleverne kunne reflektere over egen læring og kunne sammensætte forskellige øvelser til programmer. Få inspiration til en dynamisk årsplan, du kan bruge som et arbejdsredskab i din daglige undervisning. En undervisning, som giver eleverne mulighed for at bruge teorien i praksis og gør dem klar til prøven i 9. klasse.

Dato

Mandag d. 25. september 2023
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Lydfortællinger som fordybelsesområde – lydbøger og podcast

Lydbøger og podcast bliver mere og mere populære medier – og det skal vi da udnytte i skolen! Men hvordan kan du arbejde med lydfortællinger som teksttype i danskundervisningen? Du bliver klædt på til at undervise dine elever i både at analysere og at skabe lydfortællinger og podcast, så de kan indgå som et selvstændigt fordybelsesområde til den mundtlige prøve.

Dato

Tirsdag d. 26. september 2023
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Eksperimenter og skitser – veje og vildveje til det gode billedprojekt

Har du brug for at få konkrete metodiske greb og redskaber til, hvordan du kan rammesætte eksperimenterende billedfremstilling inden for plane, rumlige og digitale billeder? Og har du brug for inspiration til, hvordan du kan vejlede eleverne i arbejdet med deres billedprojekt, og hvordan eleverne gennem eksperimenter, skitser og feedback kan kvalificere deres valg og fravalg i fremstillingen af billedprojekter?

Dato

Tirsdag d. 26. september 2023
Kl. 13.00 - 16.00

Tirsdag d. 3. oktober 2023
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Dansklærerens dag 2023 – 6.-10. klasse

Er du dansklærer i 6.-10. klasse? På Dansklærerens dag bliver du og dit team forkælet med et danskfagligt mix af oplæg og workshops, som sætter spot på Program og pris offentliggøres på cfu.kp.dk i forsommeren 2023.

Dato

Onsdag d. 27. september 2023
Kl. 09.00 - 16.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Lav sjov og inkluderende undervisning om EU

EU’s betydning er stærkt stigende i en tid, hvor fx den grønne omstilling, væbnede konflikter og techgiganter kræver et stærkt Europa. Men hvordan gør man EU-stoffet interessant og engagerende for alle elever i klassen? Vi vil udforske hele paletten af EU-øvelser og lave nye aktiviteter, der får eleverne på banen.

Dato

Onsdag d. 27. september 2023
Kl. 10.00 - 14.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Kodning i Minecraft Education Edition

Har du lyst til at arbejde med kodning på en sjov og inkluderende måde i din undervisning? Flere skoler har adgang til Minecraft Education Edition, men kun få udnytter programmets fulde potentiale. På dette kursus skal vi arbejde med de forskellige muligheder, der er for at kode i programmet, herunder Redstone, kommandoprogrammering og MakeCode.

Dato

Torsdag d. 28. september 2023
Kl. 14.00 - 17.00

Torsdag d. 12. oktober 2023
Kl. 14.00 - 17.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Elever i matematikvanskeligheder: Jeg hader matematik

”Det kan jeg ikke huske, og i øvrigt hader jeg matematik.” Har du elever, som er i matematikvanskeligheder og har svært ved at tilegne sig færdigheder som talfornemmelse, memorisering af talfakta, nøjagtig og præcis beregning og matematisk ræsonnement? Vi sætter fokus på typiske matematikvanskeligheder og deres årsager samt mulige didaktiske greb og tiltag til den daglige matematikundervisning.

Dato

Torsdag d. 28. september 2023
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Risikotest for ordblindhed i praksis

Med ’Risikotest for ordblindhed’ kan du understøtte og kvalificere alle dine elevers læseudvikling, og samtidig styrke dem i overgangene i indskolingen. Få indblik i risikotesten og ideer til, hvordan du kan tilrettelægge en systematisk og tidligt forebyggende indsats målrettet de elever, som er i risiko for at udvikle alvorlige afkodningsvanskeligheder.

Dato

Mandag d. 2. oktober 2023
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Kom bagom sommerens skriftlige prøve i 9. klasse – og ned i de nye vurderingskriterier

Klæd dine elever godt på til terminsprøven. Kom og hør om tankerne bag de fire opgavetyper i det seneste opgavesæt fra afgangsprøven i skriftlig fremstilling i 9. klasse. Du bliver skarp på, hvordan eleverne skal læse opgaverne, og hvilke kriterier prøven skal vurderes ud fra. Du får også ideer til, hvordan du kan tilrettelægge undervisningen, så eleverne rent faktisk lærer noget af at gå til terminsprøve.

Dato

Tirsdag d. 3. oktober 2023
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

DSA i praksis – for de ældste

Hvordan kan du tilrettelægge din undervisning, så både dine tosprogede og øvrige elever bliver klædt på til prøven? Bliv klogere på organisationsformer og på, hvordan du stilladserer skriftlig fremstilling og inddrager elevernes sproglige ressourcer. Du får viden, konkrete værktøjer og inspiration til, hvordan du kan arbejde systematisk med elevernes andetsprogstilegnelse i hverdagen - og frem til prøven.

Dato

Tirsdag d. 3. oktober 2023
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Succes og engagement med skrivning og læsning i børnehaveklassen

At komme godt fra start er mere end vigtigt. Når eleverne deltager i den første skrive-læseundervisning i børnehaveklassen, skal de føle sig kompetente og opleve engagement og indlevelse. Med udgangspunkt i oplevelser og gode fortællinger sætter vi fokus på den opdagende skrivning og den tidlige læsning, samtidig med at vi leger og arbejder varieret og grundigt med sproget

Dato

Onsdag d. 4. oktober 2023
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Kom bagom sommerens skriftlige prøve i 10. klasse – og ned i de nye vurderingskriterier

Klæd dine elever godt på til terminsprøven. Kom og hør om tankerne bag opgavetyperne i det seneste opgavesæt fra afgangsprøven i skriftlig fremstilling i 10. klasse. Du bliver skarp på, hvordan eleverne skal læse opgaverne, og hvilke kriterier prøven skal vurderes ud fra. Du får også ideer til, hvordan du kan tilrettelægge undervisningen, så eleverne rent faktisk lærer noget af at gå til terminsprøve.

Dato

Onsdag d. 4. oktober 2023
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Faciliteret gaming – CS:GO

I dansk gaming og e-sport er Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) nærmest nationalsporten. Spillet er fast inventar på mange ungdomsværelser, i ungdomsklubber og i foreninger. Der er masser af læringspotentialer i CS:GO, når spillet bliver faciliteret. Vi ser på de kompetencer, som de unge helt naturligt tilegner sig, når de spiller, og du får værktøjer til at arbejde med deres trivsel og kommunikation.

Dato

Onsdag d. 4. oktober 2023
Kl. 13.00 - 16.00

Onsdag d. 11. oktober 2023
Kl. 13.00 - 16.00

Onsdag d. 25. oktober 2023
Kl. 13.00 - 16.00

Onsdag d. 1. november 2023
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Undersøgende matematikundervisning

Hvor meget slik skal vi købe ind til halloween? Kan det passe, at alle tal kan skrives som en sum af på hinanden følgende tal? Kom og bliv inspireret til en mere undersøgende undervisning. Du får bl.a. en række eksempler på undersøgende aktiviteter og inspiration til strukturering af matematikundervisningen, der skaber gode deltagelsesmuligheder for dine elever.

Dato

Torsdag d. 5. oktober 2023
Kl. 09.00 - 15.00

Torsdag d. 23. november 2023
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Børnenes U-landskalender 2023 – Børnene på banen i Sierra Leone

Med Danidas spændende og varierede undervisningsmateriale kan du i år tage dine elever med til det vestafrikanske land Sierra Leone. Gennem film, fotos og opgaver til blandt andet dansk, billedkunst og natur/teknologi lærer I landet og sierraleonerne at kende i børnehøjde og fra mange forskellige vinkler. Få inspiration til at arbejde med Danidas undervisningsmateriale, og mød årets forfatter, Daniel Zimakoff.

Dato

Torsdag d. 5. oktober 2023
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Styrk sprog og matematisk opmærksomhed med bevægelseslege

Ved at inddrage krop, leg og bevægelse i det pædagogiske og didaktiske arbejde med indskolingselever kan vi skabe trygge og lystbetonede læringsmiljøer, som tager børns kropslighed alvorligt. Få viden om og inspiration til, hvordan du med fx fangelege, stafetter, strategilege, yoga og massage kan anlægge en kropslig og legende tilgang til arbejdet med elevernes sprog og matematiske opmærksomhed.

Dato

Tirsdag d. 10. oktober 2023
Kl. 09.00 - 16.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Holocaust, folkemord og flugthistorie

Hvordan kan man undervise i holocaust, folkemord og flugthistorie i grundskolen uden at skræmme alle fra sans og samling?

Dato

Onsdag d. 11. oktober 2023
Kl. 13.30 - 16.30

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Matematikken i naturfagene

Matematikken kan på den ene side gøre naturen og naturlige fænomener mere abstrakte og på den anden side gøre dem mere forståelige. Vi ser på, hvordan grafer og formler kan indgå i en matematisk modellering af naturfaglige undersøgelser, der kan bruges i en perspektiverende argumentation. Vi tager udgangspunkt i forskellige fagfaglige temaer, fx klimaudfordringen og menneskers sundhed.

Dato

Onsdag d. 11. oktober 2023
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Læs med ørerne

Lyd kan engagere alle elever. Men det kræver strategier at omsætte lyd til mening. Med afsæt i lydbøger og lydfortællinger får du konkrete ideer til, hvordan du kan udvikle dine elevers lyttestrategier og fortolkningskompetence. Du får nyttige lydbegreber til din didaktiske værktøjskasse og får på egen krop erfaringer med at skabe fx en miljøbeskrivelse ved hjælp af reallyde og effektlyde.

Dato

Onsdag d. 25. oktober 2023
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Spil som metode i engelskundervisningen

Spil er ikke bare sjove; de er også fantastisk sprogundervisning, når de vel at mærke er rettet imod faget og taler ind i elevernes motivation og aktive deltagelse. Bliv inspireret og få afprøvet konkrete spilaktiviteter ud fra udvalgte bræt- og kortspil, og se, hvordan du med brugen af spil kan tilrettelægge en kreativ og skabende engelskundervisning, hvor dine elever bliver aktive sprogbrugere og ‘designere’ af spil.

Dato

Onsdag d. 25. oktober 2023
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Rapid Prototyping i skolen

Har du brug for inspiration til fede projekter i skolen? Der kan være langt fra ide til virkelighed, men på dette kursus skal vi arbejde med hurtige prototyper med et stærkt udtryk. Ved hjælp af MakeDo og Littlebits løser vi skæve problemstillinger på kreative måder - og lærer at materialisere vores ideer.

Dato

Tirsdag d. 31. oktober 2023
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Motivér dine elever med kodning i matematik

Kodning giver dine elever mulighed for at arbejde med sammenhænge og matematiske problemer på en ny og spændende måde. Der er mange fællestræk mellem matematik og kodning: logik, kriterier, symboler, koordinatsystemer, variable, funktioner m.m., og begge fagområder kan være med til at understøtte elevernes evne til at tænke i strategier, forklare sammenhænge og foretage undersøgelser.

Dato

Tirsdag d. 31. oktober 2023
Kl. 13.00 - 16.00

Tirsdag d. 21. november 2023
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Ordblinde elever i matematik – hvad gør du?

Elever med dysleksi er ofte også i matematikvanskeligheder. Men har du redskaberne til at understøtte disse elevers læring? Det får du på dette kursus, hvor underviseren selv er ordblind matematiklærer og har udviklet værktøjer inden for otte områder, fx arbejdshukommelse, motivation og narrativer. Med disse værktøjer får du elever, der tror mere på sig selv og derfor får mere mod på matematik.

Dato

Onsdag d. 1. november 2023
Kl. 09.00 - 15.00

Onsdag d. 29. november 2023
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Meningsfuld grammatik

Traditionel grammatik, som er løsrevet fra kontekst, har hverken positiv effekt på elevernes tekster eller metasproglige viden. Få konkrete bud på legende forløb, som kobler grammatik med autentiske tekster. Du kommer selv til at prøve kræfter med at undersøge og skrive tekster, hvor du inddrager kendte såvel som nye, funktionelle grammatiske begreber. Didaktiske greb: minilektioner, modeltekster og stilladsering.

Dato

Torsdag d. 2. november 2023
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Byg scenarier omkring teknologiforståelse

Arbejdet med teknologiforståelse kommer ofte til at handle om 'dimser' og tekniske færdigheder. Hvordan kan vi i stedet bygge undervisningen op om scenarier, hvor eleverne skal lære at sætte sig i andres sted og designe til andres behov? Vi undersøger flere scenariedidaktiske tilgange til teknologiforståelse og eksperimenterer med modeller til at udvikle forløb til egen praksis.

Dato

Torsdag d. 2. november 2023
Kl. 13.00 - 16.00

Tirsdag d. 28. november 2023
Kl. 13.00 - 16.00

Torsdag d. 14. december 2023
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Grib matematikken i børnehaveklassen

Det kan være svært at gøre matematik til en naturlig del af hverdagen i børnehaveklassen. Grib matematikken, når den opstår, fx på tur, på legepladsen og i legen med konkrete materialer. Ved at tale om matematikken i situationen og inddrage eleverne og deres erfaringer bliver eleverne mere bevidste om matematikken i hverdagen og får dermed større tiltro til deres matematiske evner.

Dato

Mandag d. 6. november 2023
Kl. 09.00 - 15.00

Mandag d. 4. december 2023
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Skriv til nogen og ikke blot om noget – korte skriveøvelser, der virker

De nye vurderingskriterier for skriftlig fremstilling stiller krav om, at eleverne skriver i autentiske situationer til en bestemt modtager. Fokus er nu mere på kommunikationssituation og sprog, som skal ramme målgruppen. Det handler om at skrive til nogen – ikke kun om noget! Med korte og fokuserede skriveøvelser i klassen skriver eleverne mere – uden at du selv får mere rettearbejde.

Dato

Tirsdag d. 7. november 2023
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Valgfag og prøve i håndværk og design

Skal du føre elever op til prøven i håndværk og design? Og vil du gerne blive klogere på prøven? Valgfagsprøven er både praktisk og mundtlig - eleverne skal både fremstille et konkret produkt og redegøre for deres designproces fra start til slut. Vi fordyber os i prøveformen og arbejder med tidsplan, praktiske forhold og prøveoplæg, samtidig med at vi har fokus på den prøveforberedende undervisning.

Dato

Tirsdag d. 7. november 2023
Kl. 14.00 - 17.00

Tirsdag d. 21. november 2023
Kl. 14.00 - 17.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Storytelling – kreativ og fantasifuld tyskundervisning

Autentiske fortællinger engagerer og motiverer eleverne både til stilladseret og til mere fri samtale. De kan samtidig via fortællingerne fordybe sig i sproget og kulturforståelsen. Bliv inspireret til, hvordan du med ’storytelling’ kan tilrettelægge en kreativ og fantasifuld sprogundervisning, hvor dine elever selv kan skabe sprogproduktioner, når de arbejder i et kreativt fortælleunivers.

Dato

Onsdag d. 8. november 2023
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Faciliteret gaming – Minecraft Education Edition

Minecraft har et kæmpe læringspotentiale. Hvordan kommer du i gang med at udnytte Minecrafts mange muligheder i skole og fritidstilbud? På dette kursus tager vi en rejse gennem Minecraft-verdenen: Vi starter med de helt basale funktioner og ender med en grundlæggende forståelse af, hvilke undervisningsværktøjer der findes i Minecraft, samt hvordan spillet kan anvendes i skole og fritidstilbud.

Dato

Onsdag d. 8. november 2023
Kl. 13.00 - 16.00

Onsdag d. 15. november 2023
Kl. 13.00 - 16.00

Onsdag d. 22. november 2023
Kl. 13.00 - 16.00

Onsdag d. 29. november 2023
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Grønland i rigsfællesskab med Danmark

Grønland – gå i land med et historiekursus i og omkring Rigsfællesskabet.

Dato

Onsdag d. 8. november 2023
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Meningsfulde scenarier vækker læse- og skrivelyst

Har du lyst til at invitere nye tekster og aktiviteter ind i dansk, som dine elever vil synes er sjove og meningsfulde? På kurset får den gode børnelitteratur selskab af både fagtekster og de mangfoldige tekster og billeder, som eleverne møder uden for skolen, fx på sociale medier, museer og lygtepæle. Du vil opleve scenariedidaktik på egen krop og reflektere over, hvordan disse greb kan give mening i din undervisning.

Dato

Torsdag d. 9. november 2023
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Få succes med temaet ‘Jeunes francophones’

Spændende og vedkommende temaer, som ligger tæt på elevernes dagligdag og interesse, skaber glæde og motivation. Med temaet 'Jeunes francophones' arbejder vi med frankofoni og unge i fransktalende lande. Vi ser på, hvordan vi kan inddrage relevante aspekter af kultur- og samfundsforhold, og vi kommer rundt om de forskellige elementer, der skal indtænkes i planlægningen af et tematisk forløb.

Dato

Torsdag d. 9. november 2023
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Innovation og entreprenørskab i skolen

Grøntsager i en container uden jord og sollys, 3D-printede huse eller verdens første musikvideo fra rummet. Vi er omgivet af gode ideer. Men hvordan kan vi styrke elevernes opfindsomhed og virkelyst i de praktisk-musiske fag? På dette kursus skal vi arbejde med innovation og entreprenørskab, og du bliver præsenteret for en helt ny I&E-kasse fra CFU - fuld af gode ideer, som du kan anvende i din undervisning.

Dato

Tirsdag d. 14. november 2023
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

SKRIV – og bliv god til mundtlig matematik

Sproglig udvikling handler om at give eleverne værktøjer til at gribe og begribe matematikken. Oplever du, at dine elever er usikre, når de læser, skriver eller taler matematik? Så har du her muligheden for at få metoder, der understøtter elevernes sproglige udvikling, bl.a. gennem skrivning, stilladsering og forskellige former for feedback.

Dato

Onsdag d. 15. november 2023
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Rytmisk sammenspil – med mere end én metode

Synes du, det er svært at få succes med rytmisk sammenspil? Eller har du brug for fornyelse og variation i din undervisning? Vi sætter flere metoder i spil og arbejder med, hvordan de kan skabe mere varierede sammenspilstimer, der øger elevernes engagement og deltagelse - og fremmer deres læring.

Dato

Tirsdag d. 21. november 2023
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Stærke skrivehjerter

Hvordan hjælper vi alle elever til at udvikle et stærkt skriverhjerte? Bliv inspireret til en skriveundervisning, hvor dine elever, med afsæt i autentiske skrivesituationer, skriver sig varme på tekstens hensigt, indhold og form - med en modtager for øje. Du får ideer til både korte og længere skriveøvelser og bud på, hvordan du støtter mellemtrinnets elever i deres skriftsproglige udvikling.

Dato

Onsdag d. 22. november 2023
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Fra håndværkertricks til anvendt matematik

Giv dine elever oplevelsen af, at matematik faktisk kan bruges til noget i den virkelige verden. Når vi trækker praksis ind i matematikundervisningen, bliver det tydeligt for eleverne, at matematik ikke kun er teori - verden er fuld af arbejdsopgaver, der ikke kan løses uden matematisk viden. Her bliver du skarp på, hvordan du kan give dine elever mod på matematik ved at undervise praksisfagligt.

Dato

Onsdag d. 22. november 2023
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Idræt på mellemtrinnet – kom og vær med!

På mellemtrinnet bliver eleverne mere bevidste og kan derfor i højere grad samarbejde og eksperimentere om de forskellige discipliner i idrætsfaget. Få inspiration til, hvordan du underviser dine elever, så de fastholder glæden ved at bevæge sig, samtidig med at de tilegner sig kropslige kompetencer og teoretisk viden. Vi arbejder med den røde tråd i idrætsundervisningen vha. faghæftet og hinanden.

Dato

Mandag d. 27. november 2023
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Makerspaces – fra technosløjd til pædagogisk praksis

Makerspaces og makerteknologier giver eleverne mulighed for at være kreative skabere af ægte produkter. Den teknologiske udvikling har gjort, at maskiner, som førhen var forbeholdt industrien, nu er tilgængelige for skoler. Nogle skoler råder allerede over en del af disse maskiner, andre skoler drømmer stadig. Men hvordan gør man, og hvordan passer det ind i netop jeres skoles pædagogiske praksis?

Dato

Torsdag d. 30. november 2023
Kl. 09.00 - 15.00

Torsdag d. 1. februar 2024
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Skrivefantasi og sproglig bevidsthed med interaktive historier

Dine elever vil elske at skrive du-er-selv-hovedpersonen-historier, hvor læseren selv skal træffe en række valg undervejs. Interaktive historier kan skabe motivation og et mere legende skriverum, hvor eleverne også bliver klogere på plotstruktur, sprog og kodning. På kurset bliver du fortrolig med programmet Twine og prøver kræfter med et eksemplarisk forløb, som du kan bruge direkte i din undervisning.

Dato

Torsdag d. 7. december 2023
Kl. 12.30 - 16.30

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Building Thinking Classrooms

Ønsker du at skabe et miljø i dit klasseværelse, hvor dine elever er engagerede, tænker kritisk og samarbejder med hinanden? Så er dette kursus noget for dig! Peter Liljedahl, en anerkendt pædagogisk forsker og forfatter, vil præsentere ”Building Thinking Classrooms” (Det tænkende klasserum), en innovativ tilgang til undervisning og læring.

Dato

Torsdag d. 14. december 2023
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

København
Professionshøjskolen Absalon
Campus Roskilde

Teknologi i specialundervisningen (online)

Elever på specialområdet har nøjagtig lige så gode forudsætninger for at tilegne sig viden inden for it som alle andre elevgrupper. Nogle af disse elever har endda særlige forudsætninger for at forstå det digitale sprog. Igennem arbejde med spilprogrammering, robotter og 3D-design kan vi løfte de teknologiske kompetencer for alle elevgrupper. Kurset kræver ingen forudgående it-færdigheder.

Dato

Onsdag d. 10. januar 2024
Kl. 14.00 - 16.00

Onsdag d. 17. januar 2024
Kl. 14.00 - 16.00

Onsdag d. 24. januar 2024
Kl. 14.00 - 16.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

STEM med stort M

Matematik er ofte lidt overset i STEM-forløb – men er samtidig en forudsætning for at forstå naturfaglige fænomener. En helt ny tilgang er at arbejde undersøgende med modeller og modellering – vigtige aspekter af både matematik og naturfag. Vi vil udarbejde små forløb, hvor eleverne bl.a. skal bruge matematiske modeller og repræsentationer for at forstå komplekse fænomener som fx klima og biodiversitet.

Dato

Torsdag d. 11. januar 2024
Kl. 09.00 - 15.00

Torsdag d. 1. februar 2024
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Fra it-rygsæk til læse- og skriveteknologi

Ordblinde elever bliver udfordret mere og mere, efterhånden som teksttyperne ændrer sig og bliver mere fagspecifikke. Samtidig er der et øget krav til læsehastighed og den skriftlige produktion. Som lærere må vi derfor anskue læse- og skriveteknologi ud fra et dynamisk perspektiv. Vi ser på de didaktiske muligheder og udfordringer, der følger med anvendelse af teknologien, og afprøver teknologierne i praksis.

Dato

Tirsdag d. 16. januar 2024
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Matematikmonstre, talhøns og negative pingviner

Børn har en god evne til at skabe og mestre fortællinger, og matematiske fortællinger kan være et godt redskab i indskolingens matematikundervisning. Få gode idéer til, hvordan du kan organisere og skabe matematiske fortællinger som grundlag for din undervisning - og samtidig holde fast i talforståelse og regnestrategier. Du får også konkrete aktiviteter og et undervisningsdifferentieret praksisforløb med hjem.

Dato

Fredag d. 19. januar 2024
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Mere læselyst med håndholdte læsefællesskaber i dansk

Udskolingseleverne læser færre og færre bøger – mange kun de romaner, deres dansklærer giver dem. Med håndholdte læsefællesskaber, inspireret af bibliotekernes bogklubber, kan du både honorere kravene til opgivelserne OG højne de unges lyst til at læse. Få inspiration til, hvordan du kan organisere litteraturlæsningen, og få ideer til spændende titler og litteraturopgaver til de konkrete romaner.

Dato

Onsdag d. 24. januar 2024
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Idræt i indskolingen – se, hvad jeg kan!

Kolbøtter, balance, ’gå trillebør’ - en god motorik er med til at styrke elevernes læring, så den skal vi naturligvis understøtte og udvikle i idrætsundervisningen. Vi stiller skarpt på, hvordan du kan tilrettelægge undervisningen, så alle elever får mulighed for at udvikle og udtrykke sig fysisk vha. deres kropslige kompetencer. Vi ser også på, hvordan du kan være med til at skabe sammenhæng i hele idrætsforløbet.

Dato

Onsdag d. 24. januar 2024
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Leg og bevægelse giver bedre trivsel og læring

Børn er mere læringsparate, trives bedre og har nemmere ved at indgå i sociale relationer, når de har det godt i kroppen. Bliv klædt på til at integrere leg og bevægelse i din daglige praksis. Du får både viden om sansemotorikkens betydning for børns trivsel, læring og udvikling samt konkrete ideer til aktiviteter - lige til at bruge.

Dato

Tirsdag d. 30. januar 2024
Kl. 09.00 - 16.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Har I en folieskærer til at klippe for jer?

Folieskæreren er en fabrikationsteknologi, der kan bidrage til at skabe nye og anderledes æstetiske udtrykskvaliteter i faget billedkunst. Du bliver introduceret til folieskærerens mange muligheder og bliver klogere på, hvordan den kan indgå som et værktøj blandt mange i billedfremstillingen i faget. Du får indsigt i teknologien og redskaber til at skabe en varieret undervisning.

Dato

Tirsdag d. 30. januar 2024
Kl. 14.00 - 17.00

Torsdag d. 1. februar 2024
Kl. 14.00 - 17.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Leg med sprog og litteratur – med 120 i timen!

Styrk dine elevers mulighed for at opleve en fortælling, indleve sig i den, undersøge den og opfatte den som litteratur – altså fortolke den. Vi skal arbejde med den nyeste børnelitteratur, især billedbøger. Du får ideer til, hvordan eleverne kan lege med sprog og gå i dialog med forfatterens ideer – og på den baggrund undersøge værkets personer, plot, sprog og tema med blyant, papir, farver, saks, lim og skærm.

Dato

Mandag d. 5. februar 2024
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Folieskærer – fra ide til produkt i håndværk og design

Folieskæreren er en fabrikationsteknologi, der kan bidrage til at skabe nye og anderledes produkter i faget H&D. Du bliver introduceret til folieskærerens mange muligheder og bliver klogere på, hvordan den kan indgå som et værktøj blandt mange i produktfremstillingen i faget. Du får indsigt i teknologien og redskaber til at skabe en varieret undervisning. Kurset har et kreativt, skabende fokus.

Dato

Tirsdag d. 6. februar 2024
Kl. 14.00 - 17.00

Torsdag d. 8. februar 2024
Kl. 14.00 - 17.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Podcast, BTC-undervisning og feedbackmodeller – kan det noget?

Savner du at gøre noget nyt og anderledes i din matematikundervisning? På dette kursus vil vi arbejde med nye tilgange til matematik, hvor eleven er i højsædet som en producerende faktor. Vi vil arbejde med podcast, screencast-optagelser, BTC-undervisning og feedbackmodeller. Du får også konkrete eksempler på, hvordan du didaktisk kan implementere 'de nye' tilgange i din matematikundervisning.

Dato

Mandag d. 26. februar 2024
Kl. 09.00 - 15.00

Mandag d. 18. marts 2024
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Musikalsk skaben med børn i indskolingen

Børn i indskolingen bliver motiverede for at lave musik, når det er meningsfyldt, lærerigt og sjovt – tre afgørende ord for, om projektet lykkes. Få serveret en bunke nyt materiale med gode tips og sjove lege til din musikundervisning. Der er materiale til stemme, krop og spil samt skabende processer - og gode løsninger til at få hele klassen aktivt med. Materialet er sjovt, enkelt og lige til at bruge i klassen.

Dato

Onsdag d. 28. februar 2024
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Materialerne taler – kombiner bløde og hårde materialer

Har du brug for inspiration og ideer til, hvordan hårde og bløde materialer kan kombineres, så de fremhæver egenskaber og udtryk hos hinanden i faget håndværk og design? På dette kursus får du indsigt i materialernes bearbejdningsmuligheder og mulighed for selv at afprøve og bearbejde enkle teknikker inden for filt, træ, beton og broderiteknikken punch needle.

Dato

Onsdag d. 6. marts 2024
Kl. 14.00 - 17.00

Onsdag d. 13. marts 2024
Kl. 14.00 - 17.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Sproglærerens dag 2024 – digitale teknologier i fremmedsprog

Er du nysgerrig på, hvordan digitale teknologier til sprog kan berige din sprogundervisning og let integreres i din praksis? På Sproglærerens dag kan du høre aktuelle oplæg og deltage i workshops, som peger ind i brugen af digitale teknologier, som omgiver os alle, fx oversættelsesmaskiner eller formidlingsgenrer i mediet podcast.

Dato

Tirsdag d. 12. marts 2024
Kl. 08.30 - 15.30

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Billedkunstfagets dag 2024 – se og skab på ARKEN

Billedkunsten skaber oplevelser, følelser og refleksioner, og når værker bliver sat ind i nye sammenhænge, giver det nye ideer til undervisningen. Kom og få indsigt i kunstens mangfoldige udtryksformer med udgangspunkt i den aktuelle kunstudstilling på ARKEN. Vi bruger udstillingen, og du får selv fingrene i materialerne og skaber nye udtryk.

Dato

Onsdag d. 13. marts 2024
Kl. 09.00 - 15.30

Sted

København
ARKEN Museum for Moderne Kunst
Skovvej 100

CFU-online: Nyt til danskfaget – mellemtrin

Trænger din årsplan til nyt blod?

Dato

Onsdag d. 3. april 2024
Kl. 14.30 - 16.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

CFU-online: Nyt til danskfaget – indskoling

Trænger din årsplan til nyt blod?

Dato

Onsdag d. 10. april 2024
Kl. 14.30 - 16.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Matematiklærerens dag 2024

Vil du opdateres om seneste nyt inden for faget matematik? På Matematiklærerens dag har du mulighed for at høre aktuelle og inspirerende oplæg, deltage i praksisnære workshops og dele erfaringer med gode kolleger. Derudover vil du kunne orientere dig om de nyeste læremidler til matematik fra flere forlag og CFU.

Dato

Tirsdag d. 16. april 2024
Kl. 09.00 - 16.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

CFU-online: Nyt til danskfaget . udskoling

Trænger din årsplan til nyt blod?

Dato

Onsdag d. 17. april 2024
Kl. 14.30 - 16.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Dansklærerens dag 2024 – 1.-5. klasse

Er du dansklærer i 1.-5. klasse? På Dansklærerens dag bliver du og dit team forkælet med et danskfagligt mix af oplæg og workshops, som sætter spot på aktuelle temaer i danskundervisningen for de yngste. Program og pris offentliggøres på cfu.kp.dk primo 2024.

Dato

Onsdag d. 24. april 2024
Kl. 09.00 - 16.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Børnehaveklassens Dag 2024

Kom og vær med til en spændende dag, hvor vi sætter fokus på elevernes trivsel og læring i børnehaveklassen. Du får et aktuelt oplæg, og vælger derefter selv de workshops, du ønsker at være en aktiv del af. Vi har sat fokus på, hvordan vi styrker elevernes læring og kompetencer og samtidig stimulerer deres kreative tilgang til læring. Tag gerne dine kolleger med - det giver dobbelt glæde.

Dato

Torsdag d. 30. maj 2024
Kl. 09.00 - 15.30

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Nyt liv til din årsplan i billedkunst og håndværk og design

Kender du det? Der er mange spørgsmål og overvejelser, når man skal tilrettelægge en motiverende undervisning. Ofte griber man til det kendte og sikre. På dette kursus ryster vi posen og kigger på de nyeste materialer fra CFU, bl.a. Gelli Plates, Ozobotter, badgemaskine og Merge Cubes. Tilbring en eftermiddag sammen med kolleger, og få masser af inspiration, mulighed for vidensdeling og tid til planlægning.

Dato

Onsdag d. 19. juni 2024
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3