Gå til indhold
Søg

PLC-dagen 2023

Oplevelse, fordybelse og virkelyst - en kerneopgave for PLC PLC´s fornemmeste opgave er at komme helt tæt på praksis, - tæt på kerneopgaven; helt derud hvor eleverne ikke kan undgå at mærke det, og ligefrem nyder at være til stede i skolen og måske indimellem helt glemmer, at de er i gang med at lære…

OBS: Arrangementet har været afholdt.

Praktisk information

Dato

Torsdag d. 21. september 2023
Kl. 09.00 - 16.00

Tilmeldingsfrist

21/08/2023

Pris

1.450 kr. inkl. forplejning

Oplevelse, fordybelse og virkelyst
– en kerneopgave for PLC

PLC´s fornemmeste opgave er at komme helt tæt på praksis, – tæt på kerneopgaven; helt derud hvor eleverne ikke kan undgå at mærke det, og ligefrem nyder at være til stede i skolen og måske indimellem helt glemmer, at de er i gang med at lære…

Bekendtgørelsen for PLC er nænsomt revideret i foråret 2021, og under opgaver finder vi et lille guldkorn af en sætning, der meget fint indrammer intentionerne med dagens konference:

PLC udvikler og understøtter undervisningsrelaterede aktiviteter for eleverne med fokus på at udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst jf. folkeskolens formål. En opgave i den ny bekendtgørelse, der måske rummer en af de fornemmeste intentioner og mest ambitiøse opgave.

Så hva´ nu hvis – vi brugte muligheden for frisættelse fra centrale rammer til at udvikle konkrete praksisser med leg, undren og nytænkning i kreativt stemte fællesskaber med muligheder for at være skabende – altså satte fokus på at styrke oplevelse, fordybelse og virkelyst i skolen?

På dagen fordyber vi os i en konkretisering af metoder og tilgange, der sikrer, at det bliver mere end blot en reference til folkeskolens formålsparagraf.

Program

08.30-09.00  Ankomst og registrering. Vi byder på morgenkaffe og brød

09.00-09.15  Velkomst og rammesætning af dagen

09.15-10.15  Det er tid til genopdagelse af uddannelsessproget v/Lene Tanggaard
Oplevelser og fordybelse og virkelyst er centrale begreber i den dansk skoletradition, hvilket vi har brug for at fejre og belyse. Vi har netop gennem århundreder kultiveret et uddannelsessprog, der lægger vægt på indhold, menneskelige relationer og dannelse. Det er på tide at genopdage dette sprog, og at gå på jagt efter det, som vi kan finde og skabe i skolen med dette sprog. Lene vil i sit oplæg give sit bud på, hvordan skolen kan give anledning til dannelse og læringsglemsel, og hvordan lærernes faglighed og dømmekraft må bringes helt frem i bussen i fremtidens skoleudvikling, hvis målet er at skabe plads til oplevelse, fordybelse og virkelyst

10.15-10.30  Pause og til workshop 1

10.30-12.00  Workshop 1. runde (se herunder og vælg workshop ved tilmelding)

12.00-13.00  Frokostbuffet

13.00-14.30  Workshop 2. runde (se herunder og vælg workshop ved tilmelding)

14.30-14.50  Kaffe og retur til auditorie

14.55-15.50  Digitale mediers betydning for elevers fællesskaber, fordybelse og virkelyst v/Camilla Mehlsen
Digitale medier forandrer børn og unges fællesskaber, adfærd og vaner, og de digitale medier giver både nye muligheder og udfordringer for læring. I oplægget giver Camilla Mehlsen et spændende indblik i børn og unges digitale liv og læring med fokus på nye tendenser i deres digitale medievaner. Hun kommer med bud på, hvordan digitale medier kan fremme og forhindre elevernes fordybelse og virkelyst, og hvordan skolen kan fremme en positiv udvikling.

15.50-16.00  Fælles afrunding og tak for i dag

Workshops
Du skal vælge to af følgende workshops: (HUSK AT NOTERE DINE ØNSKER I KASSEN TIL HØJRE NÅR DU TILMELDER DIG)!


1.
Audiovisuel kommunikation og multimodalitet
v/
Rasmus Broe Pædagogisk konsulent CFU KP
Er du på udkig efter nye og innovative måder at skabe engagement og forståelse i dit klasselokale? Så er vores workshop om brugen af audiovisuelle virkemidler og multimodalitet i folkeskolen måske noget for dig!
I løbet af workshoppen ser vi på brugen af teknologi og multimodale elementer som billeder, videoer og lyd, som i samspil er effektive værktøjer til at øge elevernes motivation og forståelse i fagene. Du vil få mulighed for at prøve kræfter med praktiske øvelser og eksempler fra erfaringer i klasseværelset, og der kræves ingen tekniske forkundskaber.
Ved at deltage i workshoppen vil du få nye idéer og inspiration, du kan bringe i spil i PLC-regi ift. at tilrettelægge aktiviteter for elever og inspirere dine kollegaer til at eksperimentere med audioelle læringsressourcer i deres undervisning.

2. NB: DER ER KUN LEDIGE PLADSER OM EFTERMIDDAGEN!
PLC som center fra kreativ udvikling og kursuscenter for elever og lærere
v/
Peter Rasmussen, Uddannelseskonsulent i Fonden for Innovation og Entreprenørskab
Behovet for at være kreativ opstår mange gange i løbet af en skoledag.
Det gælder for lærerne, når der pludselig opstår noget uventet i klassen, og det gælder for eleverne, der endnu en gang skal få en god ide, så de kan komme videre med deres projekt, musical, fremlæggelse, boganmeldelse, eller hvad de nu skal have gang i.
Men det kan jo også være svært at være kreativ og få gode ideer hele tiden, men det kan heldigvis trænes. Så lad os sætte Idetræning på den fælles dagsorden for PLC.
På denne workshop vil du få mulighed for selv at træne kreativitet og idefærdigheder vha. gratis materialer og værktøjer udviklet af Fonden for innovation og entreprenørskab. Ressourcer der nemt kan bruges og deles på egen skole.

3.  LitteraRUNDtur
v/Mette Beckmann Pædagogisk konsulent, Professionshøjskolen Absalon

PLC har en vigtig opgave med at indkøbe og præsentere god litteratur, der puster til elevernes læselyst. På denne workshop får du et overblik over de bedste af de nyeste titler i mange genrer. Du får præsenteret titlerne gennem et overblik over stærke litteraturtendenser for børn og unge. En af dem er ”lytteraturen”. På mitcfu.dk har skolerne nu gratis adgang til en spændende base af lydbøger, som giver dansklærere en ny mulighed for at sætte en generation af bogdroppere stævne i fiktive lyduniverser. Du vil blive præsenteret for samlingen, der også indeholder eksempler på lydbøger, hvor underlægningsmusik og effektlyde er med til at skabe et intenst og ambitiøst lydunivers. Vi dykker ned i, hvordan PLC kan hjælpe lærerne med at sætte forløb i scene, hvor alle elever læser med ørerne og forfiner deres lyttefaglighed. Du vil også blive introduceret for en didaktisk lydbogsramme fyldt med lytteforståelsesstrategier, som kan åbne værkerne for lærere og elever på din skole.

4. Escape rooms
v/Martin Exner, Pædagogisk konsulent, CFU KP, Future Classroom Lab

Hvad giver det at arbejde med gåder, hackbokse, skattejagter og escape rooms? Hvordan kan det bruges som tværfagligt tema ind i både de humanistiske og naturvidenskabelige fag, – i teknologiforståelse?
Og hvad vil det sige at gå skridtet længere med problembaseret læring og i stedet designe problemer til andre?
På denne workshop får I både prøvet at løse hackbokse, men I får også mulighed for at bygge og designe jeres egne prototyper.
I får konkrete eksempler på, hvordan arbejdet med escape rooms kan passe ind i undervisningen, og hvordan man kan lave scenariedidaktiske forløb baseret på gåder.
Vi tager udgangspunkt i micro:bitten som teknologi, og det er ikke en forudsætning at kende til den, – men det vil samtidig nok være en fordel.

5. NB: DENNE WORKSHOP ER DESVÆRRE AFLYST!
Musik med mere i kassevis (Kun 1. runde)
v/Jakob Damgaard, Pædagogisk konsulent, CFU KP, Future Classroom Lab
På dette kursus vil du blive klædt på til at kunne understøtte elevernes evne til at tænke nyt, til at skabe og iværksætte indenfor det musiske område. Vi skal arbejde med designprocesser – og har en kasse fuld af gode ideer med, som du kan låne på mitCFU.
Materialekassen,’En kasse 2 Go’ kan motivere og understøtte dine elever til at arbejde i en mere innovativ og entreprenant retning. Kassens indhold er designet til de praktisk-musiske fag: billedkunst, håndværk og design, madkundskab og musik. På denne workshop vil vi dog kun fokusere på den musiske del og netop denne kasse.
Kom og spil med!

6. Legende tilgange til undervisningen
v/Mads Brink Müller, Karin Dyrendom, Jette Aabo Frydendahl, Pædagogiske konsulenter, CFU KP, Future Classroom Lab
Leg dig til legende tilgange gennem legens kvaliteter.
Vi får det sjovt, og du kommer til at forstå mere end en meter.
Vi eksperimenterer, og det bliver ikke bare sjov og ballade.
Læring gennem leg er for vildt, så mon ikke vi bliver kloge og glade?

Digital Learning through Play er et nationalt LEGO fondssponsoreret CFU projekt, der sammen med 9 danske folkeskoler eksperimenterer med kreative og legende tilgange til undervisning med digitale teknologier, målrettet mere motiverede og engagerede elever.
I projektet har vi gjort os en række erfaringer med, hvordan man gennem aktionslæringsforløb i teams kan udvikle kreative eksperimenterende didaktiske designs med funktionelle og semantiske læremidler baseret på principper for legende tilgange.
Kom og hør om projektet og få fingrene i nogle af de processer, værktøjer og ressourcer, der er udviklet.

7. NB: DENNE WORKSHOP ER DESVÆRRE AFLYST!
Når alles ansvar – blive ingens ansvar! – Hvordan griber I et fælles indsatsområde an?
 v/Mette Bech, Pædagogisk konsulent, Professionshøjskolen Absalon
Mange lærere oplever en udfordring i at undervise i køn, seksualitet, rettigheder og grænser skolerne. Eleverne – bl.a. tydeligt udtrykt gennem elevråd og fælleselevråd – har et stort ønske om, at modtage en mere kvalificeret seksualundervisning og forvaltningerne ønsker ligeledes at styrke området.

I dette arbejde står både ledelse og vejledere centralt, hvis opgaven skal løftes på den enkelte skole. SSF, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, er et obligatorisk emne som er alles ansvar – og måske netop derfor er det endt med at blive ingens ansvar. CFU Danmark står lige nu i spidsen for det nationale projekt Styrkelse af sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab i grundskolen. Projektet er blevet til på baggrund af en rapport fra 2019, som peger på at skolerne mangler systemetisk og klar organisering inden for området. SSF har et stort fokus på at give eleverne viden om sig selv og andre og opnå handle kompetence inden for de tre områder; sundhed, seksualitet og familiekundskab.

På workshoppen tager projektleder Mette Bech afsæt i den konkrete og særdeles aktuelle problemstilling og undersøger sammen med jer, hvordan man kan arbejde strategisk med et fælles indsatsområde hvor både kultur og didaktik styrkes.

8. NB: DER ER KUN LEDIGE PLADSER OM EFTERMIDDAGEN!
Sæt scenen og skab rum for leg, fællesskab og sproglig fantasi
v/Dorte Haraldsted Mortensen, pædagogisk konsulent for dansk, CFU KP
Hvordan skaber vi et rum for leg, fællesskab og sproglig fantasi med materialer fra mitCFU?
Med aktivistkasse, monsterspil og eventyrfilm kan du sætte scenen og tilbyde sproglige ressourcer, der gør det let for eleverne at komme i gang med at læse, undersøge og skrive på mangfoldige og meningsfulde måder.
Få også viden om legende literacy, som er inspireret af fritidens literacypraksisser, og hvordan de kan foldes ud i skolen.

9. NB: DER ER KUN LEDIGE PLADSER OM EFTERMIDDAGEN!
Er det mon sandsynligt?
v/Kirsten Søs Spahn og Jonas Juul Hansen, Pædagogisk konsulent for matematik, CFU KP
Sandsynlighedsbegrebet indgår i mange situationer i alles hverdag, men hvordan omsætter vi det til en praksis, hvor eleverne lærer og forstår begreberne bag sandsynlighed.
På workshoppen skal vi arbejde med et bredt felt af konkrete materialer, som giver mulighed for at undersøge forskellige udfald i forskellige sammenhænge.
Vi inddrager læremidler fra vores udlånssamling for at vise at sandsynlighedsbegrebet kan læres ud fra konkrete materialer og matematiske problemer relateret til virkeligheden.

Link til Plakat (pdf)

Målgruppe
Læringsvejledere, PLC-medarbejdere og faglige vejledere tilknyttet PLC

Kursusnummer
CFU139023

Lonnie Sørensen

Pædagogisk Konsulent

+45 41 89 71 57

CFU-kursusadministration

kursus-cfu@kp.dk
41 89 91 13

Mandag-torsdag kl. 8.30-15.00
Fredag kl. 8.30-14.00