Gå til indhold
Søg

Ordblinde og matematik (DUBLET)

Dysleksi og vanskeligheder i matematik har ofte en sammenhæng. Alle matematiklærere vil møde ordblinde og sprogligt udfordrede elever, men det er de færreste, der er uddannet til at arbejde med dem. Hvilke redskaber har du i værktøjskassen ift. disse elever? Bliv præsenteret for otte tiltag, der kan ruste dig til at give eleverne bedre mulighed for at lære matematik.

Praktisk information

Dato

Torsdag den 27/10-22 kl. 12.15-16.15 og torsdag den 10/11-22 kl. 12.15-16.15

Tilmeldingsfrist

27/09/2022

Pris

1.450 kr. inkl. forplejning

Tilmeld

Kursusbeskrivelse

7-8 procent af befolkningen er ordblinde1, og ordblinde elever ofte får lavere karakterer til afgangsprøverne i matematik2. Gode færdigheder i matematik er ­­– på samme måde som læsefærdigheder – af stor betydning for børn og unges senere mulighed for succes i uddannelse, job og dagligdags situationer i det hele taget. Det er derfor vigtigt, at matematiklærere har indsigt i ordblinde elevers udfordringer og de muligheder, der findes, for at støtte deres faglige udvikling i matematik.

Forskningen og underviser Morten Kristen Rygner, som er ordblind, peger på, at mange områder kan have indflydelse på ordblinde elevers udfordringer i matematik: arbejdshukommelse, automatisering, sproglige vanskeligheder i matematik, fonologi, motivation, narrativer, tempo/stress, angst/selvværd og social arv. Det er ikke mangel på intelligens eller vilje hos eleverne, der gør, at de er i matematikvanskeligheder.

En tilgang med fokus på otte tiltag i undervisningen giver alle elever bedre muligheder for at lære matematik – også de sprogligt udfordrede!

Mål:
Du får indsigt i:
– ordblinde elevers udfordringer ift. matematik
– forskellige værktøjer til arbejdet med ordblinde elever i matematik
– undervisningsdifferentiering

1 Ordblindeforeningen
2 Let vejen til uddannelse for ordblinde børn og unge, Egmont Fonden, 2018

Målgruppe
Matematiklærere

Underviser
Morten Kristen Rygner, lærer og ordblind

Kursusnummer
CFU229086

Kirsten Søs Spahn

Pædagogisk Konsulent

+45 41 89 74 38

CFU-kursusadministration

kursus-cfu@kp.dk
4189 9113

Mandag-torsdag kl. 8.30-15.00
Fredag kl. 8.30-14.00