Gå til indhold
Søg
Matematiklærerens dag 2024

Matematiklærerens dag 2024

På Matematiklærerens dag 2024 tilbyder vi en bred vifte af workshops om undersøgende matematik til alle skolens klassetrin. Vi tilbyder derudover to hovedoplæg om hhv. læremidler i matematik og projektet BEAM. CFU udstiller på dagen læremidler, som du kan bruge i dit arbejde med undersøgende matematik. Tag en kollega med og få ny viden med gode kolleger!

Praktisk information

Dato

Tirsdag d. 16. april 2024
Kl. 09.00 - 15.45

Tilmeldingsfrist

Tilmeldingsfristen er overskredet

Pris

1.500 kr.

Kursusbeskrivelse

Undersøgende matematik er et centralt begreb i fagets læseplan. De læremidler, du finder på CFU’s hylder, giver også i højere grad anledning til at arbejde undersøgende i faget. Men hvordan gør du det konkret ude i dine klasser? Hvilke pointer og faldgruber skal du og din faggruppe være opmærksom på?

Vi tilbyder på dagen en bred vifte af workshops, som arbejder med begrebet, og tilbyder to hovedoplæg om hhv. læremidler i matematik og projektet BEAM.

PROGRAM

08.30 Registrering, kaffe/te og brød
09.00 Velkomst v. Jonas Juul Hansen og Kirsten Søs Spahn
09.05 Læremidler i 2024 v. Stig Toke Gissel
09.50 Pause
10.05 BEAM-projektet v. Karl-Otto Nymark Markussen
10.50 Forlagsbesøg
11.30 Frokost i kantinen
12.30 Workshops – runde 1 (se lokaleplan under workshopbeskrivelser)
13.45 Pause. Kaffe/te og kage serveres ved rundes 2’s workshoplokaler
14.05 Workshop – runde 2 (se lokaleplan under workshopbeskrivelser)
15.20 Afslutning på workshop – runde 2
15.30 Opsamling og perspektivering v. Søs og Jonas
15.45 Tak for i dag 😊

 

WORKSHOPS
(HUSK ved tilmelding at skrive hvilke 2 workshops du ønsker at deltage i).

Workshop A – Python, programmering og matematik
v. Martin Exner og Jonas Juul Hansen, pædagogiske konsulenter CFU, KP

Lær at arbejde med programmeringssproget Python og brug matematiske definitioner og sammenhængen til at finde løsninger. I arbejdet med programmering bruger vi konstant matematik, men man skal lære at være analytisk og træne sin logisk sans for at optimere sine koder. Eleverne kan få stor glæde af Python og arbejdsmetoderne omkring programmering, som en del af en matematikundervisning hvor man er undersøgende, begrebsafklarende og samtidig arbejder systematisk. Vi kommer på workshoppen til at arbejde med kompetenceområderne: tal og algebra, geometri og måling. 
Python er nemt (og gratis) at tilgå, men det kræver man har en computer med på workshoppen. 
Målgruppe: Mellemtrinnet og udskolingen 


Workshop B
– Det tænkende klasserum (level 1)
v. Kenneth Riis Poulsen, pædagogisk konsulent, CFU, UCN

Workshoppen tager fat i konkrete aktiviteter til udvalgte dele af Peter Liljedahls 14 praktiske skridt mod en undervisning, hvor målet er at styrke elevernes evne til at tænke og reflektere selvstændigt. Gennem undersøgende aktiviteter omsætter vi teorien til praksis, så du efterfølgende kan planlægge og gennemføre aktiviteter i din egen undervisning.
Vi ved, at problemløsning er en effektiv måde, hvorpå eleverne lærer at tænke matematisk og tilegner sig en forståelse af den matematik, de lærer. Men hvordan får vi skabt en praksis, hvor eleverne rent faktisk kommer til at tænke – og ikke blot kopiere lærerens tænkning?
Målgruppe: Mellemtrin og udskolingen 


Workshop C
 – Undersøgende aktiviteter og processer
v. Volker Berthold, lærer og matematikvejleder

Undersøgende arbejdsformer og åbne opgavestillinger er væsentligt for at skabe opdagelser og udvikling i matematiktimerne. Ejerskab over algoritmernes struktur, inddragelse af de matematiske kompetencer og hverdagsbegivenhedernes centrale betydning er andre vigtige elementer.
I workshoppen skal vi afprøve sjove og udfordrende aktiviteter, hvor den enkelte elev tænker selv og samarbejder på holdet. Der bliver desuden sat fokus på, hvordan læreren deltager i klassens processer og undervisningen.
Målgruppe: 2. – 7 klasse


Workshop D – Idéer til god matematikundervisning
v. Kirsten Søs Spahn, pædagogisk konsulent CFU

Hvis matematik er et æble, kan du evt. skrælle det og så spise helt ind til kernehuset. Kernehuset af matematik er mønstre og strategier. Tal og algebra hører også til her, men kan godt lyde som en lidt ’tør’ omgang matematik. Derfor går vi undersøgende og eksperimenterende til værks, med henblik på at udforske mulighederne indenfor temaet. Du bliver præsenteret for konkrete materialer og ideer fra bøgerne ’Ideer til god matematikundervisning i indskolingen’ og ’Algebra for alle’, og du får mulighed for at dykke ned i algebra – allerede i indskolingen. 
Mange elever synes, at symbolerne er det vigtigste – og nogle af dem når aldrig at arbejde med de mange former for mønstre og strategier, der er matematik. Har du elever, der har udfordringer med symbolerne, vil du måske opleve, at de har styrker indenfor mønstre eller strategier – så hvad mon der sker, hvis du vælger denne tilgang? Er det så muligt at få flere elever med på at arbejde med algebra? Det må da undersøges!
Målgruppe: 0-5. klasse 


Workshop E
 – Beam-projektet (Bedre eksperimenterende anvendelsesorienteret matematikundervisning)
v. Karl-Otto Nymark Markussen, lektor v. læreruddannelsen Absalon

Undersøgende matematikundervisning synes mange elever er svært – og det gør mange lærere også. I BEAM-projektet har vi et bud på, hvordan vi gør det bedre.
Inspiration til undersøgende matematikundervisning – både til dig, som allerede er godt i gang med det undersøgende arbejde i matematik og dig, som ønsker ideer til at komme i gang. Tanken er, at alle kan blive bedre til det undersøgende uanset udgangspunktet.
I workshoppen prøver du konkrete eksemplariske undersøgende matematikaktiviteter. Du får inspiration til struktur i undervisningen og til hvordan opmærksomhed på undersøgende arbejdsmåder samt elevernes attitude til at arbejde undersøgende kan gøre det mere tilgængeligt for elever, dig og dit fagteam at bevæge sig fra ikke undersøgende til mere undersøgende og derigennem give mulighed for større faglig forståelse hos eleverne. 
Målgruppe: Alle klassetrin 


Workshop F
– Arbejd undersøgende med ”big data”
v.
Marie-Louise Brücker, lærer og matematikvejleder

Har du også svært ved at finde data, som ikke lige er skostørrelser eller højder på elever? Så er det Forskerdata.dk, du skal lære at bruge. Her har du en portal med autentisk data, som kan bruges i undervisningen i matematik på mellemtrinnet og i udskolingen. Forskerdata.dk er udviklet i foråret 2021.
forskerdata.dk findes forløb med helt nye datasæt, der kan bidrage til at styrke aktualitet og relevans i matematikundervisningen for både lærere og elever. De tilgængelige forløb understøtter arbejdet med matematisk modellering samt tværfagligt samarbejde med naturfagene.
Udover nye data kan I se korte videoer med forskerne og finde opgaveformuleringer, lektionsplaner og perspektiverende spørgsmål, der inviterer til at arbejde med undersøgelsesbaserede problemstillinger og temaer.
Jeg vil vise portalen, som alle skoler kan tilgå gratis og vise mine egne eksempler fra arbejdet med forløbene ’Vejbred’ og ’Landsvalen’. Vi vil i workshoppen arbejde med temaerne og hvordan arbejdet med modelleringskompetencen, kan skabe deltagelsesmuligheder for alle.
Målgruppe: Mellemtrin og udskolingen

Plakat

Målgruppe
Matematiklærere, matematikvejledere og matematikkonsulenter

Underviser
Diverse undervisere

Kursusnummer
Konference CFU-K24008

Jonas Juul Hansen

+45 18 90 72 06

Kirsten Søs Spahn

+45 41 89 74 38

CFU-kursusadministration

kursus-cfu@kp.dk
4189 9113

Mandag-torsdag kl. 8.30-15.00
Fredag kl. 8.30-14.00