Gå til indhold
Søg

Elever i læse- og skrivevanskeligheder

Elever, som viser tegn på læse- og skrivevanskeligheder, er lige så forskellige som alle andre mennesker. Få inspiration til, hvordan du kan iagttage elevernes læse- og skriveadfærd med henblik på at kortlægge og evaluere deres læse- og skrivevanskeligheder, samt til faglige forløb med fokus på forskellige aspekter af læse/skriveprocessen – både i klassen og i særligt tilrettelagte forløb.

Praktisk information

Dato

Mandag d. 5. september 2022
Kl. 09.00 - 15.00

Tilmeldingsfrist

08/08/2022

Pris

1.650,00 kr. inkl. forplejning

Tilmeld dig

Kursusbeskrivelse

Elever, som viser tegn på læse- og skrivevanskeligheder, er lige så forskellige som alle andre mennesker, så det særligt tilrettelagte forløb må nødvendigvis tage udgangspunkt i en indsigt i den enkelte elevs personlige, kognitive og faglige forudsætninger.

På kurset får du redskaber til den løbende formative evaluering af elevens læse- og skriveudvikling i den daglige undervisning, og du får inspiration til faglige forløb med fokus på forskellige aspekter af læse/skriveprocessen – både i klassen og i særligt tilrettelagte forløb.

Du præsenteres endvidere for et nyt redskab til at vurdere kvaliteten af tekster skrevet af elever i 0.-3. klasse. Vurderingsredskabet suppleres med ideer til skriveaktiviteter, hvor alle i klassen kan være med. Du må meget gerne medbringe tekster, som dine elever i 0.-3 klasse har skrevet, med henblik på at vurdere kvaliteten i de enkelte tekster.

Der veksles mellem oplæg, diskussioner og selvstændigt arbejde.

Målgruppe
Dansklærere i indskolingen og på mellemtrinnet samt læsevejledere

Underviser
Lis Pøhler, konsulent og lærebogsforfatter

Kursusnummer
CFU229026

Thomas Ais Christensen

Dansk

+45 41 89 74 28

CFU-kursusadministration

kursus-cfu@kp.dk
4189 9113

Mandag-torsdag kl. 8.30-15.00
Fredag kl. 8.30-14.00