Gå til indhold
Søg
Børnehaveklassens dag 2024

Børnehaveklassens dag 2024

Kom og vær med til en spændende dag, hvor vi sætter fokus på elevernes trivsel og læring i børnehaveklassen. Du får et aktuelt oplæg, og vælger derefter selv de workshops, du ønsker at være en aktiv del af. Vi har sat fokus på, hvordan vi styrker elevernes læring og kompetencer og samtidig stimulerer deres kreative tilgang til læring. Tag gerne dine kolleger med - det giver dobbelt glæde.

OBS: Arrangementet har været afholdt.

Praktisk information

Dato

Torsdag d. 13. juni 2024
Kl. 09.00 - 15.30

Tilmeldingsfrist

Tilmeldingsfristen er overskredet

Pris

1.500 kr.

Kursusbeskrivelse

På børnehaveklassens dag 2024 får du et bud på en inkluderende pædagogik i praksis. Vi svinger os fra det mere teoretiske med udgangspunkt i forskellige tilgange og til inklusionen i de forskellige fagligheder. Tag en kollega med og du får dobbelt så meget glæde af dagen, og den efterfølgende tid. Der vil være udstilling af materialer fra Center for undervisningsmidler.

PROGRAM

Kl.  8.30      Ankomst og morgenkaffe med brød
Kl.  9.00      Velkomst og morgensang v/Ingrid Skovgaard Andersen, CFU KP
Kl.  9.10      Oplæg v/Bent Madsen, Konsulent ved inklusionsakademiet
Kl. 10.15     Pause
Kl. 10.30     Workshop 1
Kl. 12.30     Frokost i kantinen – mulighed for at se på materialer fra CFU
Kl. 13.30     Workshop 2 – Kaffe/kage ved auditoriet
Kl. 15.30     Farvel

Inklusion og eksklusion som sociale processer i børnehaveklasse og skole
v/ Bent Madsen, konsulent ved inklusionsakademiet
Oplægget tager afsæt i en række forskningsprojekter og erfaringer fra udviklingsprojekter, hvis formål har været at udvikle en inkluderende pædagogisk praksis med fokus på alle børns deltagelse i forskellige typer af fællesskaber i deres institutions- og skoleliv. Oplægget indkredser i helikopterperspektiv følgende fem inklusions-perspektiver, som alle tematiserer både inkluderende og ekskluderende processer:

  • Status på inklusionsbestræbelserne i daginstitution og skole – inklusionens veje og vildveje
  • To forskellige inklusionsdiskuser – to forskellige opgaver og fagligheder i daginstitution og skole
  • En social didaktik – et nøglebegreb i pædagogers faglighed og inklusions-praksis
  • Overgange fra børnehaveklasse til skole: risiko for eksklusion – chance for inklusion
  • Et ledelsesperspektiv: Hvornår er barnet inkluderet? Hvornår er institutionen inkluderende?

Det kan anbefales at læse kapitel 4: Inklusion og eksklusion – pædagogik i en inklusionstid.

 

WORKSHOPS

A. Matematisk opmærksomhed. Forståelse af matematik for de yngste
v/Margit Holm, pædagogisk konsulent, CFU Absalon
Vi skal gennem aktiviteter se på eksempler til områderne tal, antal, figurer og mønstre, sprog og tankegang. Vi skal afprøve aktiviteter, og sætte lys på hvilke faglige pointer, eleverne har behov for i deres kommunikation.
På workshoppen giver vi særlig bevågenhed til førskolebørns talforståelse og grundlaget for fleksible regnestrategier. Hvad menes der, og hvordan kan vi arbejde med det? Du får aktivitetsforslag med hjem til din undervisning.

B. StopMob – Hvad er StopMob
v/Gülten Eminovski, Børnehaveklasseleder
StopMob er en pædagogisk værktøjskasse med fokus på at vende negative tanker til positive, og som præsenteres som et dannelses- og anerkendelsesforløb for børn i 0. klasse. StopMob består af 14 metoder som skaber fællessprog og rammer for positiv udvikling.
Metoderne i StopMob kan tilpasses stort set alle aldersgrupper – og de kan videreudvikles af børnene selv, da selve grundstenen i disse metoder er, at børnene selv opfordres til at sætte pædagogikken i perspektiv i deres dagligdag, både i deres relationer i skole/SFO, men også derhjemme.
StopMob metoder tager udgangspunkt i, hvor klassen/eleverne er i nuet og man bestemmer selv som lærer, hvilken rækkefølge man ønsker at præsentere metoderne i.
Stopmob er et fælles sprog, der lægger op til, at børnene sammen reflekterer over deres indbyrdes relationer, og er derfor som skabt til at forebygge/standse mobning. Jeg leger undervisningen ind og skaber nysgerrighed blandt børn. På selve dagen laver jeg øvelser til nogle at metoderne.

PS: Jeg udgav bogen StopMob to år tilbage i tiden og 8.12-2023 udgiver jeg min nye børnebog.
Webside: Stop-mob.com                  Facebook. StopMobDk               Instagram/ StopMobDK


C. Styrk det aktive legefællesskab i børnehaveklassen
v/Balder Brøndsted, Legefabrikken
Der sker noget inden i os og imellem os, når vi leger sammen. Parader falder, kontakten bliver anderledes, og vi opdager nye sider og egenskaber ved os selv og hinanden. På denne workshop får du inspiration og værktøjer til at bruge fælles bevægelseslege i arbejdet med at skabe trygge børnefællesskaber i børnehaveklassen. Samtidig med at du styrker børnenes læring og udvikling på mange forskellige områder – både fysisk, psykisk, kognitivt og socialt. Med temaet natur, klima og biodiversitet som praktisk eksempel, vil du også få inspiration til at koble bevægelseslegene med faglige læringsmål. Lege forstås og huskes bedre, når de er afprøvet på egen krop, så vi skal være aktive en stor del af tiden. Alle lege og værktøjer fra workshoppen samles i et elektronisk legekatalog, så I kan gå direkte hjem og bruge legene i egen praksis.


D. Billedbøger og sproglig udvikling i børnehaveklassen
v/Anna Frandsen, pædagogisk konsulent, CFU KP og Louise Rønberg, lektor ved KP
Bliv inspireret til, hvordan du kan styrke børns sprog og udtryksglæde gennem oplæsning, leg og samtale ud fra billedbøger. Med udgangspunkt billedbøger, der vækker nysgerrighed og litteraturglæde, præsenterer vi måder, du kan arbejde med børns sproglige udvikling og dialogiske kompetencer.


E. AFLYST!!!
Folkedans og sanglege for børnehaveklassen v/Mette Katrine Jensen Stærk, komponist

Målgruppe
Børnehaveklasseledere, lærere og pædagoger

Underviser
Ingrid Skovgaard Andersen

Kursusnummer
konference CFU-K24020

Ingrid Skovgaard Andersen

+45 38 79 07 60

CFU-kursusadministration

kursus-cfu@kp.dk
4189 9113

Mandag-torsdag kl. 8.30-15.00
Fredag kl. 8.30-14.00