Gå til indhold
Søg

Børnehaveklassens dag 2022

Kom og vær med til en spændende dag, hvor du får et aktuelt oplæg, og derefter vælger du selv de workshops, du ønsker at være en aktiv del af. Tag gerne dine kolleger med - det giver dobbelt glæde.

Praktisk information

Dato

Torsdag den 2. juni kl. 09.00-15.30.
Der serveres morgenbrød og kaffe kl. 8.30-9.00

Tilmeldingsfrist

02/05/2022

Pris

1.400 kr. inkl. forplejning

 

Tilmeld dig

Kursusbeskrivelse

Kom og vær med til en spændende dag, hvor du får et aktuelt oplæg, og derefter vælger du selv de workshops, du ønsker at være en aktiv del af.

Der er fokus på overgangen mellem børnehave, børnehaveklasse og 1. klasse. Vi har sat fokus på, hvordan vi styrker elevernes læring og kompetencer og samtidig styrker deres kreative tilgang til læring. Vi afprøver bevægelse og boldspil, som kan bruges direkte i klassen, og som rækker ind i børnenes fritid. Vi arbejder med børns madglæde og sætter fokus på smagen og det fælles måltid. Tag gerne dine kolleger med – det giver dobbelt glæde.

Program:

Kl. 08.30 – 09.00 Ankomst og morgenkaffe.
Kl. 09.00 – 09.10 Velkomst v. konsulent Ingrid Skovgaard Andersen og morgensang v. Bjarne List Nissen
Kl. 09.15 – 10.00 Børnehaveklassen skal skabe fundamentet for elevernes videre skolegang v. Marianne Giannini, formand for børnehaveklasseforeningen, og Anja Bøhnke, læringskonsulent
Kl. 10.00 – 10.15 Pause
Kl. 10.15 – 12.15 Workshop – Runde 1
Kl. 12.15 – 13.15 Frokost
Kl. 13.15 – 13.30 Pause
Kl. 13.30 – 15.30 Workshop – Runde 2
Kl. 15.30 – Tak for i dag

Fælles oplæg:
Børnehaveklassen skal skabe fundamentet for elevernes videre skolegang
Børnehaveklassen er et nyt fællesskab for børnene. Der er nye normer og nye former, der skal bygges videre på fra børnehaven og på det børnene allerede kender. Undervisningen i børnehaveklassen skal skabe sammenhæng mellem børnehave og børnehaveklassen samt mellem børnehaveklassen og 1. Klasse. Børnene (og deres forældre) skal blive trygge ved skolelivet generelt.

Undervisningen i børnehaveklassen tilrettelægges ud fra seks kompetenceområder, som dækker både faglige, sociale og personlige kompetencer, og som skaber sammenhæng mellem den styrkede pædagogiske læreplan i dagtilbud og grundskolens fag. Leg udgør et centralt element i undervisningen i børnehaveklassen. Der er derfor, for alle kompetenceområder i børnehaveklassen, et særligt fokus på en legende tilgang til de faglige aktiviteter i undervisningen.

I vores oplæg vil vi i fællesskab komme med vores syn på nogle af grundstenene for børnehaveklassen. På hvad børnehaveklasseledernes opgave er ind i dette og på hvordan man bedst muligt bevarer sin arbejdsglæde i en krævende hverdag. Marianne Giannini vil tale ud fra sin rolle som formand for Børnehaveklasseforeningen og hendes mange års erfaring fra praksis og Anja Bøhnke, som er læringskonsulent i Børne- og Undervisningsministeriet, vil tage udgangspunkt i Fælles mål.

Workshops:

NB: Husk når du tilmelder dig dagen, at skrive hvilke 2 workshops du ønsker at deltage i.

 1. Madglæde i hverdagen Kristina Tinggaard
 2. Basket og bevægelse Jens Laulund
 3. FULDT BOOKET! Sproget i brobygning mellem dagtilbud og skole Maria Kolind Knudsen og Camilla H. Nellemann
 4. FULDT BOOKET! Matematisk samtale i børnehaveklassen Kirsten Søs Spahn
 5. Musik er et hit i børnehaveklassen Bjarne List Nissen

WS 1: Madglæde i hverdagen v. Kristina Tinggaard, underviser, økologiomlægger og kulinarisk rådgiver
I workshoppen har vi fokus på madglæde, og hvor vigtig smagen og sansningen er for det gode fælles måltid i klassen, og for accept af hinandens madkultur. Tilberedningen og håndteringen af råvarer styrker elevernes motorik og deres sanselige opmærksomhed, men hvordan passer det ind i en skolehverdag?  PÅ workshoppen kobler vi rammesætningen af måltidet med sansningen som naturlig del i en hverdag med mange forskellige hensyn. Der vil være mulighed for at afprøve de gode ideer i praksis.

WS 2: Basket og bevægelse v. direktør for Børne Basket Fonden Jens Laulund
Du bliver taget med på en tur i lærende, underholdende boldaktiviteter og bevægelse, som du kan bruge med dine elever i din daglige praksis. Aktiviteterne er afprøvet på skoler, og du vil blive præsenteret for Børne Basket Fondens arbejde med børn, leg og bevægelse og den åbne skole – og ikke mindst hvad der skal til for at etablere et samarbejde med den lokale forening.

WS 3: NB LUKKET FOR TILMELDING: Der er ikke flere ledige pladser på denne workshop!!
Sproget i brobygning mellem dagtilbud og skole v. Maria Kolind Knudsen, Legopæd, pædagog, kandidat i pædagogik, Udviklingsmedarbejder & Dagtilbudskonsulent samt Camilla H. Nellemann, Audiologopæd, ejer & direktør
I vores workshop stiller vi skarpt på sprogets rolle i overgangen mellem dagtilbud og skole. Du får viden om, hvorfor det er vigtigt at have et sprogpædagogisk fokus i indskolingen, og hvordan det er muligt at integrere sprogpædagogik i praksis på en ukompliceret måde. Derudover bliver du klogere på de kulturelle aspekter af børnenes sprog, og på hvordan sproget kan være med til at skabe en sund og stærk fælles kultur i de nye børnefællesskaber.

SprogØen
I workshoppen suppleres og understøttes oplægget om sprogets rolle i brobygningen med en præsentation af SprogØen. SprogØen er vores digitale sprogunderstøttende værktøj til sprogpædagogisk arbejde i dagtilbud og indskoling. SprogØen fungerer som en idebank med viden, aktiviteter, lege og opgaver til sprogpædagogisk arbejde. Med SprogØen som værktøj får pædagoger og lærere i indskoling mulighed for lynhurtigt at tilgå inspiration til sprogpædagogiske aktiviteter, som understøtter børn på forskellige sproglige områder:

 • Udtale
 • Grammatik
 • Ordforråd
 • Sprogforståelse
 • Kommunikative strategier
 • Rim
 • Tidlig literacy (opmærksomhed på skrift, bogstavkendskab, opdeling af ord).

Efter workshoppen er du opdateret på, hvordan du helt konkret kan lade sproget spille en aktiv rolle ift. på samme tid at styrke børnenes sproglige kompetencer, skabe sammenhæng mellem børnehave og skole samt skabe et solidt fundament for et godt og inkluderende børnefællesskab.

WS 4: NB LUKKET FOR TILMELDING: Der er ikke flere ledige pladser på denne workshop!!
Matematisk samtale i børnehaveklassen v. Kirsten Søs Spahn, pædagogisk konsulent CFU
Hvordan bliver matematik til en naturlig del af hverdagen? Eleverne kommer med forskellige forudsætninger og forestillinger om det at ’lære matematik’. Det er derfor vigtigt, at faget bliver italesat i de situationer, hvor det er mere eller mindre tydeligt for de fleste elever.
Hvis du skal udnytte elevernes baggrund og nuværende kontekst i samtalen, betyder det, at du bl.a. skal overveje:

 • Hvad skal denne samtale handle om?
 • Hvordan skal jeg stille spørgsmålene, så eleverne får lejlighed til at blive nysgerrige og interesserede i at undersøge forskellige forhold nærmere?
 • Hvordan konkretiserer jeg – sammen med eleverne – de begreber og pointer, vi fremhæver fra samtalen?
 • Hvilke læremidler og aktiviteter understøtter denne proces?

 Ws 5:  Musik er et hit i børnehaveklassen v/Bjarne List Nissen, komponist og musiklærer
Jeg bliver så glad, når jeg synger! Få gode ideer til musikken i børnehaveklassen nok til et helt år. Bjarnes musik er fuld af glæde, spas, leg og bevægelse. Sangene er lige til at bruge sammen med alle de gode temaer det hitter i børnehaveklassen. Sangene kan nemt kombineres med emner i billedkunst og dansk. I får masser af tips og redskaber, så I kan lave en god musiktime uden selv at kunne spille. Kom og vær med når vi leger og synger om dyr, venner, skov, jul, sørøvere, dinosaurer og meget mere.

Se plakat HER.

Målgruppe
Lærere og pædagoger i børnehaveklassen.

Kursusnummer
CFU129003

Annette Bøgh Holtov

Adm. medarbejder

+45 41 89 74 11

CFU-kursusadministration

kursus-cfu@kp.dk
4189 9113

Mandag-torsdag kl. 8.30-15.00
Fredag kl. 8.30-14.00