Gå til indhold
Søg

It-værktøjer

Find eksempler og vejledninger til netbaserede it-værktøjer, der er velegnede til undervisning. Vi skræddersyr gerne didaktiske kurser i et eller flere af værktøjerne.

Aktiv læsning i tekster betyder ofte, at eleven har brug for at kunne tage noter – også i digitale tekster. Giv eleverne vejledninger til annotering i pdf-filer og på hjemmesider – herunder ibøger fra Systime.

Adobe Acrobat Reader DC – annotering i pdf-filer på pc og mac

Diigo til Chrome – annotering på hjemmesider

Diigo til Firefox – annotering på hjemmesider

Hypothes.is – annotering på hjemmesider

Læs om, hvordan man kan anvende blogs i undervisningen: Træne elevernes skrivekompetencer, genrebevidsthed, samarbejdsevner og bevidsthed om egne læreprocesser.

Læs nedenstående vejledning til, hvordan du kommer i gang med at lave blogs på Blogger.

I Captiongenerator kan du lægge undertekster på YouTube-film. De fleste har sandsynligvis set en eller anden sjov/satirisk “undertekst-video” over scenen fra Der Untergang, hvor Adolf Hitler får raserianfald på sine generaler. Sådanne små undertekst-videoer laves nemt på it-tjenesten Captiongenerator, der er gratis. Så kan eleverne hurtigt lave deres egen lille historie eller diskussion hen over en velegnet YouTube-video. Der skal gøres opmærksom på, at ikke alle YouTube-videoer er clearet mht. copy-rights. Det skal man sikre sig først.

Se: Vejledning til Captiongenerator

Med Diigo kan man skrive noter på hjemmesider og i visse ibøger, fx fra Systime.

Læs: Diigo til Chrome – annotering på hjemmesider

Læs: Diigo til Firefox – annotering på hjemmesider

I Edpuzzle kan du tage en eksisterende YouTube video – eller selv uploade en video – og lave indlejrede spørgsmål til videoen. Tilmed kan du få en rapportering over, om eleverne har set videoen, og om de har svaret rigtigt. En anden mulighed er at lade eleverne lave spørgsmål til hinanden i forskellige videoer.

Se: vejledning

Se: eksempel på video med kommentarer og spørgsmål undervejs.

Aktivér eleverne, når de arbejder uden lærer.

I Google Analyse kan eleverne samarbejde om at lave prøver og spørgeskemaer. De kan lægge videoer og billeder ind, men der kan ikke formateres skrift (fx skrives matematiske eller kemiske formler).

Dokumenter oprettes og redigeres online, og det er nemt at samarbejde, idet flere kan arbejde i det samme dokument samtidig. Google Docs kører bedst i Chrome eller Firefox.

I Google Sites kan både lærere og elever let lave hjemmesider.

Google Sites kan anvendes som portfolio, som samling af materialer, som samling af produkter, som wikier og så videre. Det er ikke nødvendigt at skolen har Google Apps. Google Sites kan også anvendes med private gmail-konti.

Brug hypothes.is til annotering på hjemmesider og i visse ibøger. Læs om, hvordan du kommer i gang.

Spil Jeopardy i klassen som repetition, opsummering eller afveksling. Lad eleverne lave egne spørgsmål og spille mod hinanden, lav quizzerne selv eller kopiér og tilret andres quizzer.

Kahoot er velegnet til opsummering og repetition, fx af begreber, som eleverne har arbejdet med i timen, af dagens lektie eller af et helt forløb.

  • For at lave en Kahoot-quiz, skal du oprette konto og logge dig ind på kahoot.com
  • For at deltage i quizzen, skal du gå til kahoot.it – det virker fra alle devices.
  • Se videovejledning.

Skab interaktion i både dine fysiske oplæg/præsentationer og i din virtuelle undervisning med Mentimeter. Kan bruges som icebreaker, indledning til et emne, tjek af forståelse, osv. I gratisversionen får man to muligheder pr. præsentation.

Til siden: Mentimeter

Læs: Vejledning til Mentimeter

Mentimeter er et godt redskab til at afdække elevernes forståelse.

Lav mindmaps i Padlet. Det er gratis, og man kan arbejde flere i samme mindmap.

Mindmeister har lidt flere muligheder end Padlet. Man kan lave op til tre mindmaps i gratisversionen.

Et tredje nemt og gratis program er Bubbl.

Eleverne kan arbejde synkront og asynkront, og programmet tilbyder selvinstruerende virtuel undervisning med høj grad af interaktion, elevaktivering samt tydelig og struktureret rammesætning.

Med Padlet kan du oprette en opslagstavle, give den navn og baggrund.
Stil spørgsmål og lad eleverne skrive deres svar. Brug det som forberedelse til timerne, lad dem debattere i timerne, lave mindmaps osv. Der kan uploades filer, billeder og film m.m. Kan også bruges som backchannel.

Brug fx Padlet til omvendt brainstorm.

Programmet medfølger til en Mac og giver sammen med iMovie større muligheder for efterbehandling end fx Screencast-o-matic i grundudgaven.

Simpelt værktøj til at lave flashcards, konkurrencer, træning af ord og begreber. Eleverne kan træne individuelt eller i grupper.

Der kan skrives formler, hævet/sænket skrift og indsættes billeder.

Quizlet kan anvendes på pc og mac, og der findes apps til iPad/iPhone og android.

Optag det, der sker på computerskærmen, og indtal speak samtidig. Lad eleverne lave forskellige produkter (individuelt eller i virtuel gruppe) i projektlignende forløb. Sørg for stramme deadlines og videokonference-vejledning undervejs.

Screencast-o-matic

Gratis, webbaseret, meget simpelt og intuitivt program, der kan optage, hvad der sker på computerskærmen. Giv fx dine elever PowerPoint- eller Prezipræsentationer – eller lad dem lave dem selv. De skal nu indtale speak og dele med læreren eller hinanden. Processen gør, at elevernes sprogbrug bliver mere forpligtende og præcist i forhold til ved en normal tavlefremlæggelse.

Quicktime Player (Mac)

Programmet medfølger til en Mac og giver sammen med iMovie større muligheder for efterbehandling end fx Screencast-o-matic i grundudgaven.

Udnyt det virtuelle format til fulde

Lav din egen linksamling: Sider med relevante links til forskellige fag. Elever kan lave deres egne samlinger og dele dem med hinanden og med læreren. Det er et godt værktøj til at sætte større fokus på informationssøgning og vurdering af internet-kilder.

Lav forløb eller lektioner, som eleverne kan gå igennem i en styret rækkefølge. Der kan indlægges simple multiple choice-spørgsmål undervejs. Velegnet til flipped classroom eller blended learning.

Med Voki kan du hurtigt og let lave din egen avatar og lad den sige noget i op til et minut.

Brug fx Voki i fremmedsprogsundervisningen eller til korte beskeder i asynkront forløb.

Kontakt