Gå til indhold
Søg

Natur/teknologi

Fælles mål for Natur/teknologi

I faghæftet for Biologi finder du Fælles Mål, læseplan og vejledning for faget. På emu.dk finder du desuden mere inspiration til undervisning i fx FN’s Verdensmål, bevægelse i undervisningen mv.

Boganmeldelse

Bog af Trine Hyllested - naturfag

Natur/teknologi Didaktik - din nye opslagsbog

Kan man samle alt om natur/teknologi didaktik i en enkelt bog på ca 200 sider og stadig gå i dybden med det hele? Næ, det er nok en større udfordring end sproget kan klare. Alligevel kommer Trine Hyllested godt i mål med denne opslagsbog, der kan gøre natur/teknologi undervisningen lidt lettere for lærerstuderende og lærere ude på skolerne.

Skolens naturfaglige ramme som den ser ud nu præsenteres kort og efterfølgelse af 10 kapitler, der hver for sig giver overblik over teori og praksis for faget. Alle kapitler afsluttes med refleksionsspørgsmål og en litteraturliste til dig, der vil vide mere.

 • Bogens kapitler
 • Naturvidenskab og naturfag
 • Hvorfor undervise i naturfag
 • Naturfag som en del af folkeskolens demokratiske dannelse
 • Hvad karakteriserer de 6 – 12- årings måde at lære på.
 • Et undervisningsforløb i natur/teknologi på læreruddannelsen
 • De fire naturfaglige kompetencer: undersøgelse, modellering, perspektivering og kommunikation
 • Hvad er lærerens rolle i natur teknologi
 • Evaluering – hvor skal vi hen og hvordan finder vi ud af hvor langt vi er nået
 • De naturfaglige læremidler
 • Hvordan er natur/teknologi blevet et skolefag i 2020.

Særligt de to kapitler om kompetencer og evaluering er særlige brugbare for den praktiserende lærer.
De fire kompetenceområder bliver foldet ud og præsenteres med mange eksempler fra undervisningen. Især kommunikationsafsnittet giver indblik i de udfordringer eleverne har, når de skal formulere deres nye viden i et nuanceret fagligt sprog. Det faglige indhold, måde vi kommunikerer på samt relationen mellem elever og lærer ændres i forhold til hvor i forløbet I er, skriver Trine med reference til John Polias.

I evalueringskapitlet, får du styr på formativ/summativ evaluering, diverse forskellige taksonomier og feedforward og feed-back. Desuden får du eksempler på aktiviteter der kan tilpasses alle undervisningsforløb og dermed være med til at kvalificere undervisningen.

Bogen er som udgangspunkt skrevet som en grundbog til læreruddannelsen, men bør indgå i alle natur/teknologilæreres private didaktiske bogsamling.

Trine Hyllested – Naturfagsundervisning for begyndere. Lærerbibliotek. Hans Reitzels Forlag 2020