Gå til indhold
Søg

Billedkunst Obligatorisk forløb

Se aktuelle læremidler til det obligatoriske forløb, og få inspiration til, hvordan du kan anvende læremidlerne i din undervisning.

Fagdidaktik

Se vores fagdidaktiske materialer der giver inspiration til undervisningen i grundskolen med en række eksempler på konkrete undervisningsforløb der runder fagets mange områder fx visuel kultur, multimodalitet, kreativitet, innovation, æstestik og bæredygtighed.

Eksperimenterende billeder

Eksperimenterende Billeder

Eksperimenterende Billeder er lærerens idébog, hvor der gennem forskellige temaer vises eksempler fra billedkunstfagets mange lag, hvor de æstetiske læreprocesser og samspillet mellem tanke, idé og handling resulterer i et visuelt produkt, der er udtryksfuldt og relevant. Kan også anvendes i valgfaget.

Byg tegn og lær

Byg, tegn & lær

Bogen præsenterer ti forskellige arkitekturopgaver, som med fordel kan tænkes ind i undervisningen i billedkunst. Hver opgave kobles med et kendt bygningsværk og kunstneren bag. Bogen sætter fokus på form, funktion og materialer, mens den lægger op til masser af muligheder for at bygge, tegne og fotografere i undervisningen. Kan også anvendes i valgfaget.

Billedeksperimenter

Billed-eksperimenter

Med Billedeksperimenter- visuel læring og undervisning får billedkunstlæreren en håndbog, der sætter fokus på den visuelle kultur, der omgiver os, de sættes fokus på at udvikle elevernes visuelle kompetence, og der gives inspiration til såvel det billedkunstfaglige indhold samt det tværfaglige samarbejde med fag som dansk, matematik og natur/teknik.

Medieeksperimenter

Medie- eksperimenter

Med Medieeksperimenter – visuel læring og it får billedkunstlæreren en håndbog, der integrerer teknologi i billedkunstundervisningen. Også i tværfaglige sammenhænge med for eksempel dansk, natur/teknik og matematik. Bogens hensigt er at fremme elevernes visuelle kompetencer og kvalificere dem til at bruge teknologi i deres skolehverdag med læring for øje.

Film og TV udsendelser

På mitCFU kan du let og lovligt streame film og tv-udsendelser til din billedkunstundervisning. Du kan også låne film, som dine elever selv kan afspille derhjemme.

Asger Jorn

Asger Jorn (6)

Denne udsendelse præsenterer kunstneren Asger Jorn som arbejdede med både plane og rumlige billeder. Når Jorn malede, brugte han sin intuition og spontanitet. Han arbejdede ekspressivt, og inviterede hele tiden beskuerne ind i sine billeder. Han ønskede at aktivere og stimulere beskuerne, give dem lyst til at digte med. I forlængelse af filmen kan der arbejdes med fagets kompetenceområderne billedfremstilling og billedkommunikation. Lad eleverne vælge figurative landskabsmalerier på SMK-værker til fri download. Kunst i Public Domaine. Lad herefter eleverne skabe spændende og fabulerende figurer, der rejser ind i kunstens og fortællingernes verden.

 

Ernest & Celestine

Ernest & Celestine (9)

Det skjulte portræt

Ernest og Celestine bygger på filmen lavet af den belgiske forfatter og illustrator Gabrielle Vincent, og hendes streg er videreført i tv-udsendelserne. De smukke akvareller giver en poetisk og børnevenlig dimension til handlingen. Musen Célestine og bjørnen Ernest er de bedste venner. Ernest er blevet kustode på et kunstmuseum og Celestine tager med ham på arbejde. Pludselig forsvinder et af malerierne! I forlængelse af filmen kan der arbejdes med fagets kompetenceområderne billedfremstilling og billedanalyse. Lad eleverne vælge deres yndlingsbillede på fx Onlinesamlingen SMK open. En elev sidder med et billede og forklarer en anden, hvad de ser på billedet, mens den anden tegner det, som beskrives.

Tegn det uhyggelige med humor

Hvordan bruger man fantasi og forestillingsevne til at tegne monstre? Eleverne kan prøve kræfter med monstertegninger i dette gæstelærerforløb med tegner og forfatter John Kenn Mortensen fra Børne- og Undervisningsministeriet. Forløbet understøtter kompetenceområderne billedfremstilling og billedanalyse med vægt på udvikling af elevernes formsprog, genrekendskab samt fantasi og forestillingsevne.

 

Fælles Mål

Fælles Mål i billedkunst

Fælles Mål består af fagformål, kompetencemål og underliggende færdigheds- og vidensområder samt vejledende færdigheds- og vidensmål. Læseplanen uddyber Fælles Mål for folkeskolens fag og emner. Læseplanen beskriver udviklingen i undervisningen, der tilrettelægges med henblik på at nå fagenes og emners kompetencemål. Ministeriet udarbejder undervisningsvejledninger for skolens fag og emner, der kan give inspiration til undervisningen i faget. På EMU.dk kan man finde de vejledende læseplaner og undervisningsvejledninger for alle fag og emner.

Danmarks billedkunstlærere

Danmarks Billedkunstlærere er en landsdækkende forening, som bl.a. har til formål. – at fremme forståelsen for værdien af børns æstetiske og billedsproglige udvikling.