Gå til indhold
Søg

Ordblinde elever i matematik – hvad gør du?

Ordblindhed og vanskeligheder i matematik har ofte en sammenhæng. Alle matematiklærere vil møde ordblinde og sprogligt udfordrede elever, da der i gennemsnit sidder to ordblinde i hver skoleklasse, men det er de færreste matematiklærere, der er uddannet til at arbejde med dem. Hvilke redskaber har du i værktøjskassen ift. disse elever, så du kan give dem bedre mulighed for det faglige og personlige udbytte af din undervisning, som er så vigtig for deres fremtidige uddannelsesmuligheder og deres liv generelt?

OBS: Arrangementet har været afholdt.

Praktisk information

Dato

Torsdag d. 9. marts 2023
Kl. 12.00 - 16.00

Tilmeldingsfrist

29/06/2022

Pris

995,00 kr.
Gratis under abonnement

Kursusbeskrivelse

På kursusdagen vil deltagerne blive indført i, hvad det vil sige at være ordblind og herunder, hvordan dysleksi kan resultere i mulige udfordringer i matematik.
Morten Rygner vil med udgangspunkt i sin bachelor, sin egen praksis som matematiklærer i folkeskolen og sine oplevelser af egen dysleksi tegne et billede af, hvad der rører sig hos elever med dysleksi i skolen med fokus på udfordringer i matematikfaget.

På kurset lægges op til, hvordan man i praksis kan arbejde med 8 fokuspunkter til matematiklærerens møde med ordblinde i undervisningen, som han selv er kommet frem til gennem arbejdet med bachelorprojektet: Et indblik i ordblindes mulige udfordringer i matematik.

Kurset indeholder:

  • Viden om dysleksi.
  • Et indblik i sammenhængen mellem dysleksi og udfordringer i matematik.
  • 8 praksisnære fokuspunkter – præsenteret af en matematiklærer som selv aktivt arbejder med disse i sin praksis.
  • Didaktiske refleksioner med de andre kursusdeltagere med udgangspunkt i cases med temaer, som lægger op til kursusdeltagernes eget arbejde med de otte fokuspunkter i fremtiden.

Mål
At give deltagerne indsigt i, hvordan der kan arbejdes med ordblinde elevers udfordringer ift. matematik.

Målgruppe
Lærere, der underviser i matematik.

Underviser
Morten Kristen Rygner, lærer

Kursusnummer
139438

Pia Lotte Olsen

Adm. medarbejder

+45 41 89 73 50

CFU Bornholm administration

Adm.

+45 41 89 91 40

CFU-kursusadministration

cfub@kp.dk
41 89 91 40

Mandag-torsdag kl. 8.30-15.00
Fredag kl. 8.30-14.00