Gå til indhold
Søg
Natur Novo kurser

Gratis kurser via Novo Nordisk Fonden

Du kan søge tilskud fra Novo Nordisk Fonden til fuld dækning af kursusafgift, vikardækning og opfølgning til 11 af CFU’s kurser inden for matematik, naturfag og teknologi.

Ansøgningsfrist for at søge tilskud til kurser i foråret 2025 og skoleåret 2025-26:
Onsdag den 9. oktober 2024

Se, hvad du kan søge tilskud til hos Novo Nordisk Fonden, og læs vejledningens syv trin.

Sådan søger du tilskud

  • Se kursuslisten
  • Vælg målgruppe og dernæst region, fag og kursustype
  • Klik på det valgte kursus fra computer, tablet eller mobil
  • Klik på ’Læs mere’ under det valgte fag og derefter på ’Send ansøgning’

Din leders e-mail skal indtastes i ansøgningen, og du skal i et afkrydsningsfelt erklære, at du har sikret din leders accept til ansøgningen. Ansøgningen kan ikke gemmes i udkast, men den tager kort tid at udfylde. Du må gerne sende en ekstra ansøgning til et andet kursus som anden prioritet. Når ansøgningen er korrekt indsendt, modtager du, din leder og din uddannelsesinstitution en kvittering på mail.

Husk at tilmelde dig kursus hos CFU, inden du søger tilskud hos Novo Nordisk Fonden. Du kan søge tilskud til følgende kurser:

Kurser

“Hvad er chancen for, at …” kunne være et meget relevant spørgsmål fra en elev i din børnehaveklasse. Hvordan griber du dette spørgsmål? Og skal du give et svar, eller skal du i stedet stille et nyt spørgsmål? Denne overvejelse er vigtig, for underviserens måde at tale med eleverne på er med til at danne elevernes forståelse af matematikfaget.

Du kan stille spørgsmål på mange forskellige måder. Nogle spørgsmål kan åbne en dialog, andre kan være mere målrettet et løsningsforslag. Hvis vi skal have eleverne til at tænke sammen i matematik, er dialogen vejen frem. Derfor er din måde at spørge på meget vigtig, hvis eleverne skal forstå matematik i en hverdagskontekst.

På kurset får du viden om,

∙ hvordan du stiller de gode spørgsmål, så eleverne oplever samtalen i matematik.
∙ hvad du skal være særlig opmærksom på hos dine elever ift. deres matematiske kunnen.
∙ hvilke læremidler der giver dig inspiration til at inddrage matematik i mange forskellige sammenhænge.
∙ hvordan du kan anvende teknologi i en kontekst, der både rummer hverdag og matematik.

Mellem de to undervisningsgange afprøver I et forløb hver især – og deler efterfølgende jeres erfaringer og viden.

Praktiske oplysninger:

Frist for ansøgning af Novo midler: 09.10.24
Tilmeldingsfrist hos CFU
: 29.01.25
Dato
: Onsdag den 26.02.25 kl. 9-15 og Onsdag den 26.03.25 kl. 9-15
Varighed: 2 kursusdage
Pris: 2.000 kr.
Målgruppe: Undervisere i børnehaveklasse og deres matematikvejleder
Kursusnr.: CFU-K25035

1/4 er større end 1/3, fordi 4 er jo større end 3” et sådant ræsonnement er velkendt for de fleste matematiklærere, når eleverne arbejder med brøker. Mange elever har vanskeligheder ved at forstå brøker og svært ved at regne med dem. Som lærer oplever du at sidde med elever i udskolingen, hvis vanskeligheder har rødder i stoffet omkring 4. klasse, hvor eleverne skal udvide deres talforståelse til også at indeholde de rationale tal (decimaltal, brøker og procent).

På kurset vil vi tage afsæt i en række vanskeligheder, som kommer til udtryk i elevers løsningsforslag. Vi vil arbejde med elevaktiviteter, der tydeliggør de forskellige grundforståelser af brøker, og støtter eleverne i at udvikle et sammenhængende talbegreb inden for de rationale tal – altså hvordan vi får decimaltal, procent og brøker til sammen at skabe en ny forståelse af tal. Aktiviteterne er lige til at bruge i din klasse.

Kurset henvender sig til alle matematiklærere, men aktiviteterne, vi arbejder med, vil primært være målrettet mellemtrinnet. Mange af aktiviteterne vil dog også støtte forståelsen af regneoperationer i udskolingen, så eleverne får opbygget en fornemmelse af talstørrelserne, og hvad der sker, når to brøker fx ganges med hinanden.

Praktiske oplysninger:

Frist for ansøgning af Novo midler: 09.10.24
Tilmeldingsfrist hos CFU
: 12.12.25
Dato
: Onsdag den 12.03.25 kl. 9-15 og onsdag den 02.04.25 kl. 9-15
Pris: 2.500 kr.
Målgruppe: Matematiklærere på mellemtrinnet og i udskolingen
Kursusnr.: CFU-K25033

“Med temaet biodiversitet som omdrejningspunkt vil vi på kurset arbejde med observation af naturen. Planter og dyrs morfologi kommer under lup, og vi bruger blyant og tegnepapir til at konstruere vores data. Vi undersøger, hvorfor dyr og planter ser ud, som de gør, i forhold til deres funktion, og sætter arterne i forhold til hinanden i forskellige fødenet. Vi vil desuden arbejde med, hvordan vi som mennesker lever i samspil med naturen, både i forhold til udnyttelse og naturgenopretning lokalt og globalt.

De faglige temaer sættes ind i didaktiske rammer, og du får mulighed for at tilpasse dem, så de passer til dine elever og din undervisning.

Praktiske oplysninger:

Frist for ansøgning af Novo midler: 09.10.24
Tilmeldingsfrist hos CFU
: 12.03.25
Dato
: Onsdag den 09.04.25 kl. 9-15
Pris: 1.275 kr.
Målgruppe: Naturfagslærere
Kursusnr.: CFU-K25014

Ohms lov er ikke for sjov. Men vi kan gøre det sjovt at arbejde med den, når vi konstruerer elektriske kredsløb og får styr på Volt, Ampere og Ohm. Vores arbejde med elektriske kredsløb didaktiserer vi til undervisning, som du kan bruge direkte med dine elever. Sammen formulerer vi engineerforløb, der udfordrer eleverne til at tænke kreativt på baggrund af erfaringer og viden.

Dette kursus vil sammen med kurserne ‘Mekanik – med tandhjul, trisser og tajler’ og ‘Konstruktion – bygninger, broer og bæredygtighed’ give dig et godt grundlæggende kendskab samt redskaber til teknologiundervisningen i n/t.

Praktiske oplysninger:

Frist for ansøgning af Novo midler: 09.10.24
Tilmeldingsfrist hos CFU
: 21.05.25
Dato
: Onsdag den 18.06.25 kl. 9-15
Pris: 1.275 kr.
Målgruppe: Undervisere i natur og teknologi
Kursusnr.: CFU-K25017

Hvordan virker en motor, hvordan kan vi arbejde mod tyngdekraften, og hvordan omdanner vi energien fra en form til en anden?

På kurset arbejder vi med at bruge mekanikken til at løse vores udfordringer med magneter og tandhjul, trisser og taljer. Vi skal flytte kraft fra en form til en anden og sætte det hele ind i didaktiske rammer, så du kan designe en spændende og vedkommende undervisning for alle elever.

Dette kursus vil sammen med kurserne ‘Elektriske kredsløb’ og ‘Konstruktion – bygninger, broer og bæredygtighed’ give dig et godt grundlæggende kendskab og redskaber til teknologiundervisningen i n/t.

Mål:
– Du får styr på mekanikken, og hvordan den kan bruges til at løse udfordringer.
– Du får kendskab til og viden om kraftoverførelse mellem forskellige elementer inden for mekanik.
– Du bliver i stand til at designe et didaktisk setup, der inddrager alle elever.”

Praktiske oplysninger:

Frist for ansøgning af Novo midler: 09.10.24
Tilmeldingsfrist hos CFU
: 22.05.25
Dato
: Torsdag den 19.06.25 kl. 9-15
Pris: 1.275 kr.
Målgruppe: Undervisere i natur og teknologi
Kursusnr.: CFU-K25018

Få værktøjer og inspiration til at nytænke din matematikundervisning. Gennem praksisnære, naturfaglige aktiviteter kan du bygge bro mellem teori og praksis, når dine elever arbejder med STEM-projekter.

På kurset får du en grundlæggende introduktion til STEM, herunder matematikkens centrale rolle, samt viden og redskaber til at anvende matematikken i projektbaseret undervisning. Vi vil fokusere på en praksisfaglig tilgang til teknologiforståelse i matematikken, som styrker elevernes evne til at tænke innovativt og skabende. Med legende tilgange til teknologiforståelse som tinkering, engineering og makering åbner vi op for den kreative side af matematikken og øger dermed elevernes deltagelsesmuligheder.

Vi slutter af med at reflektere og evaluere de anvendte metoder, og du får rig mulighed for dele viden og planlægge fremtidige undervisningsforløb.

VENLIGST BEMÆRK: Kursuspris: kr. 9.000 + forplejning kr. 880 + moms kr. 2.470.

Praktiske oplysninger:

Frist for ansøgning af Novo midler: 09.10.24
Tilmeldingsfrist hos CFU
: 01.08.25
Dato
: Mandag den 25.08.25 kl. 9-15 – Tirsdag den 26.0825 kl . 9- 15 – Mandag den 06.10.25 kl. 9-15 – Tirsdag den 07.10.25 kl. 9-15 – Mandag den 17.11.25 kl. 9-15
Varighed: 5 kursusdage
Pris: 12.350 kr.
Målgruppe: Lærere, der underviser i matematik
Kursusnr.: CFU-K25037

AI – eller machine learning – er en kraftfuld teknologi, der kan bruges til at skabe engagerende og meningsfulde sammenhænge. Men hvilken matematik ligger bag? På dette kursus vil vi fokusere på forskellige værktøjer, der dykker ned i matematikken bag kunstig intelligens.

Vi skal indsamle data og træne maskiner, så de løser meningsfulde opgaver, og samtidig prøve at lege med algoritmer og variable, der ændrer maskinens tankegang. En af de teknologier, vi vil arbejde med på kurset, er Micro:bit. Med Micro:bit kan eleverne selv programmere en microcomputer og arbejde problemløsende ift. at få maskinen til at klare opgaver for en.

Alle materialer, der bliver brugt på kurset, kan enten lånes på mitCFU eller er tilgængelige digitalt.

Praktiske oplysninger:

Frist for ansøgning af Novo midler: 09.10.24
Tilmeldingsfrist hos CFU
: 04.08.25
Dato
: Onsdag den 03.09.25 kl. 9-15
Pris: 1.475 kr.
Målgruppe: Lærere, der underviser i matematik i 4.-10. klasse
Kursusnr.: CFU-K25030

Bliv klog på, hvordan du kan gøre dine elever nysgerrige på naturen, samtidig med at du understøtter deres sans for det visuelle. Danmarks flora og fauna er i fokus med konkret, praktisk arbejde med tegninger, der viser de enkelte arters særkende, der giver os mulighed for sammenligning og formidling.

På kurset arbejder vi med tegning som didaktisk metode til indsigt og forståelse af naturen og dens sammenhænge. Du får indsigt i og mulighed for at arbejde med procesmodeller og vidensopbygning i didaktisk forening, hvor naturlige fænomener er omdrejningspunkt for fremstillingen af visuelle udtryk. Gennem æstetiske læreprocesser udvikler eleverne en faglig nysgerrighed, der pirrer sanserne og giver dem mulighed for at fremstille visuelle udtryk, der viser deres viden. Du præsenteres for konkrete redskaber der sætter en didaktisk scene for at udvikle elevernes nysgerrighed til at tegne dyr og planter.

Praktiske oplysninger:

Frist for ansøgning af Novo midler: 09.10.24
Tilmeldingsfrist hos CFU
: 23.10.25
Dato
: Torsdag den 20.11.25 kl. 9-15
Pris: 1.100 kr.
Målgruppe: Naturfagslærere
Kursusnr.: CFU-K25020

“Når elever lærer et fagligt stof og udtrykker det, de ved, sker det gennem sproget, enten i skrift eller tale. Med et naturfagligt fokus på sprog, kommunikation og matematik i undervisningen udvikler eleverne et nuanceret fagsprog, som giver dem naturfaglige kompetencer til at opnå et højere fagligt niveau.

På dette kursus vil vi arbejde med, hvordan undervisningen kan understøtte, at svært stof kan systematiseres og forstås på et andet niveau end i hverdagen. Vi arbejder med matematiske og sproglige virkemidler, der bruges i forskellige sammenhænge, når vi underviser i fx teknologi og ressourcer, stof og energi eller andre vidensområder fra Fælles Mål.

De sproglige redskaber sættes ind i forskellige didaktiske formater, fx rollespil, tegning, engineering, mikroforskermetoden, så du får indsigt i flere muligheder og kan vælge det format, der passer dig. Sammen med kurset ‘Natur/teknologi forfra og i dybden: Undersøgelser i undervisningen’ er du godt klædt på til din undervisning i n/t.

Mål:
– Du får ideer til, hvor du kan tilrettelægge undervisningsforløb med fokus på sprog og kommunikation.
– Du bliver i stand til at inddrage matematisk modellering i naturvidenskabelige undersøgelser og argumentation.
– Du får et godt indblik i, hvordan den menneskeskabte verden med energi og teknologi kan være et fagligt omdrejningspunkt.”

Praktiske oplysninger:

Frist for ansøgning af Novo midler: 09.10.24
Tilmeldingsfrist hos CFU
: 10.12.25
Dato
: Onsdag den 07.01.2026 kl. 9-15 og Fredag den 23.01.26 kl. 9-15
Varighed: 2 kursusdage
Pris: 2.350 kr.
Målgruppe: Undervisere i natur og teknologi
Kursusnr.: CFU-K26001

Bornholm

Undervisning i natur/teknologi kan være meget omfangsrig, med mange didaktiske greb og naturvidenskabelige arbejdsmetoder og processer. På dette kursus får du overblikket, der gør dig i stand til at forstå det grundlæggende i faget og udvikle forløb med nye didaktiske vinkler. Vi vil arbejde med forskellige metoder – eksperimenter, observationer og modeller – som eleverne kan bruge, når de skal arbejde med egne spørgsmål til at finde naturvidenskabelige svar.

Vi sætter sproglige og matematiske redskaber ind i didaktiske formater, fx rollespil, tegning, engineering, mikroforskermetoden, så du får indsigt i flere muligheder og kan vælge det format, der passer dig.

Praktiske oplysninger:

Frist for ansøgning af Novo midler: 09.10.24
Tilmeldingsfrist hos CFU
: 14.12.25
Dato
: Onsdag den 14.01.26 kl. 9-15 – Torsdag d. 15.01.26 kl. 9-15
Varighed: 2 kursusdage
Pris: 2.525 kr.
Målgruppe: Undervisere i Natur/teknologi 1. – 10. klassetrin
Kursusnr.: CFU-B26003

Gymnasiekursus

På dette kursus vil vi undersøge potentialet i at arbejde med kunstig intelligens/AI i informatik i kombination med science, humaniora, samfundsfaglige og kunstneriske fag.

Kurset byder både på inspirationsoplæg, fagdidaktiske diskussioner om undervisning med AI og konkrete workshops med praksisrelevante cases og værktøjer, du kan gå direkte hjem og bruge med eleverne.

Vi vil ikke have fokus på, hvordan man undgår, at eleverne bruger AI til at fremstille opgaver, men mere på at forstå og anvende teknologien og skabe meningsfulde aktiviteter for elever, der har it som ’skaber-fag’, samt hvordan man kan bruge teknologien til at fremstille træningsopgaver, forløb og meget mere. Der vil blive tilknyttet et website, så du efterfølgende kan hente af masser af inspiration, materialer og konkrete undervisningseksempler.

Kurset er relevant for undervisere i informatik C og B, Kom-it og lign. it-fag i gymnasiet – og det kræver ingen forudsætninger at deltage.

Praktiske oplysninger:

Frist for ansøgning af Novo midler: 09.10.24
Tilmeldingsfrist hos CFU
: 03.10.25
Dato
: Mandag den 03.11.25 kl. 9-15
Pris: 1.150 kr.
Målgruppe:Lærere, der underviser i Informatik i 1,2,3g, B+C niveau
Kursusnr.: CFU-K25038