Gå til indhold
Søg

Håndværk og design Valgfag/prøven

Se aktuelle læremidler til valgfag og prøver, og få inspiration til, hvordan du kan anvende læremidler i din undervisning.

Fagdidaktik

Se vores fagdidaktiske materialer der giver inspiration til undervisningen i valgfaget med en række eksempler på konkrete undervisningsforløb der runder fagets mange områder fx det traditionsbundne håndværk i kombination med, innovative, entreprenante og den designorienterede praksis.

Håndværk og design Valgfag og prøve

Håndværk & design. Håndbog til valgfag og prøve

Håndværk & design. Håndbog til valgfag og prøve er henvendt til læreren, der underviser i håndværk og design som valgfag, og som skal føre eleverne til den afsluttende prøve i faget. Bogens første del omhandler de didaktiske elementer, som undervisningen kan tage afsæt i, og de faglige overvejelser, der kan tone undervisningsforløb i håndværk og design. Derudover er der en række konkrete undervisningsforløb, der bl.a. inddrager kultur, innovation og entreprenørskab, bæredygtighed og miljø. Bogens anden del omhandler almenpædagogiske aspekter i forhold til prøven i håndværk og design og de faktorer, man som lærer skal forholde sig til, når man skal have elever til prøve i faget.

Håndværk & design - Valgfag og prøve 

Håndværk & design – Valgfag og prøve er elevens arbejdsbog til valgfaget i 7.-8. klasse

Bogen supplerer det praktiske arbejde i værkstedet med opgaver, øvelser og faglige tekster, som dækker valgfagets tre centrale indholdsområder.

I bogen træner og samler eleverne deres viden om materialer, brugen af værktøj og tilegnelsen af teknikker. Nogle af de mest centrale designmetoder præsenteres gennem praktiske øvelser, og eleverne får eksempler på prøveoplæg og opgaver, som forbereder dem på den afsluttende prøve.

 

Håndværk og design Klar til prøven

Håndværk og design klar til prøven er et prøvehæfte, der hjælper læreren i valgfaget håndværk og design til at tilrettelægge et godt og positivt prøveforløb for eleverne, der skal til den afsluttende prøve i valgfaget i 8. klasse. I hæftet får læreren et godt overblik over de faser, som klassen og læreren skal igennem inden den mundtlige prøve. Hæftet indeholder 10 forskellige, inspirerende og rigt illustrerede prøveoplæg, som alle har et tematisk udgangspunkt. Prøveoplæggene lever alle op til rammerne for prøven i valgfaget håndværk og design, som de er fastsat af Børne- og Undervisningsministeriet.

Film og TV udsendelser

På mitCFU kan du let og lovligt streame film og tv-udsendelser til din billedkunstundervisning. Du kan også låne film, som dine elever selv kan afspille derhjemme.

Danmarks næste klassiker

Fem fantastisk dygtige møbeldesignere skal forsøge at skabe Danmarks næste klassiker – og de får deres sag for, når de skal kreere alt lige fra stole og borde til lamper og børnemøbler.

Folkeskolens prøve

Vejledning til folkeskolens prøve

Hos Børne- og Undervisningsministeriet kan du i Vejledningen til folkeskolens prøve i valgfaget håndværk og design (obligatorisk prøve i 8. klasse) læse om sammenhængen mellem prøven, faget og folkeskolens formål.

Illustration: Rikke Hyldahl Homann.

Fælles Mål

Fælles Mål

Fælles Mål består af fagformål, kompetencemål og underliggende færdigheds- og vidensområder samt vejledende færdigheds- og vidensmål. Læseplanen uddyber Fælles Mål for folkeskolens fag og emner. Læseplanen beskriver udviklingen i undervisningen, der tilrettelægges med henblik på at nå fagenes og emners kompetencemål. Ministeriet udarbejder undervisningsvejledninger for skolens fag og emner, der kan give inspiration til undervisningen i faget. På EMU.dk kan man finde de vejledende læseplaner og undervisningsvejledninger for alle fag og emner.

 

Høvle

Den Faglige forening håndværk og design

Den Faglige forening håndværk og design er en landsdækkende forening, som bl.a. har til formål. at styrke Håndværk og Design som skolefag og læreruddannelsesfag, og at virke for medlemmernes fælles interesse af faglig, pædagogisk og tjenstlig art. Det er ligeledes formålet at styrke håndværksmæssige aktiviteter i tværfagligt samarbejde.