Gå til indhold
Søg
Der bygges sjove tinge i FCL af to fra Future Classroom Teacher uddannelsen

It og didaktik – projekter

CFU vejleder skoler og kommuner i integration af it i undervisningen og i samspillet mellem it, didaktik og læringsrum, samt anskaffelse af maker-teknologier.

Her kan du læse mere om vores projekter og se hvem der er kontaktperson. Du kan også kontakte:

Aase Wodstrup Jensen | Leder af CFU, Læringsteknologi | +45 41 89 73 84
Merete Carlson | Chefkonsulent | +45 41 89 72 47

Distance Learning through Play

CFU Danmark har gennem længere tid arbejdet med et projekt, der har samlet de gode eksempler og materialer skabt under skolenedlukningen, samt udviklet nye digitale undervisningsforløb, der kan understøtte kreativitet, samarbejde og lærende fællesskaber – nogle af de kvaliteter, som måske har sværere vilkår online og på afstand. Det er nu blevet til et projekt, som er støttet af The LEGO Fonden.

Jette Aabo Frydendahl | Specialkonsulent | +45 41 89 70 72

Teknologiforståelse

Teknologiforståelse handler om at kunne forstå og forholde sig til den teknologi, der omgiver og påvirker os hver dag.

Undervisningsministeriet er i gang med forsøg med teknologiforståelse som ny faglighed, men i enkelte kommuner og på flere skoler er man allerede i gang med udforske og arbejde med området. Hos CFU Future Classroom Lab er vi eksperter i teknologiforståelse i praksis og tilbyder en lang række muligheder for samarbejde, undervisning, netværk med mere på feltet.

Forsøg med teknologiforståelse som en ny faglighed i folkeskolen
Formålet med forsøget er at afprøve teknologiforståelse som faglighed i folkeskolen, med henblik på at eleverne skal kunne forholde sig kritisk til teknologi og forme den frem for blot at bruge den. I CFU og Future Classroom Lab er vi stærk involveret i forsøget og har både deltaget i den rådgivende ekspertskrivegruppe, der har udarbejdet forsøgsfagets fælles mål, og deltager i forsøget med udvikling af prototyper, review og kommunikation.

Teknologiforståelse har sin egen fagdidaktik, som udvikles gennem forsøget. Teknologiforståelse som selvstændig faglighed forener humanistiske, kreative og datalogiske fagfelter med henblik på at danne og uddanne elever til at kunne undersøge og forstå menneskers brug af digital teknologi. Fagligheden skal ruste elever til at deltage som aktive, kritiske og demokratiske borgere i et digitaliseret samfund, hvor teknologi spiller en stadigt større rolle.

Lasse Remmer | Pædagogisk Konsulent | +45 41 89 86 82
Malte von Sehested | Pædagogisk Konsulent | +45 41 89 72 49

Praktikernetværk for teknologiforståelse

Bliv en del af CFU KP’s praktikernetværk for teknologiforståelse, som henvender sig til lærere, pædagoger, skoleledelser, kommunekonsulenter og andre i Region Hovedstaden, som er optaget af teknologiforståelse i grundskolen.

Det er gratis at melde sig til netværket.

Som del af netværket modtager du et særlige nyhedsbreve flere gange om året, der fortæller om den seneste udvikling inden for området. Du får også mulighed for at tilmelde dig særlige netværksarrangementer, der målrettes netværket og faget/fagligheden.

Praktikernetværksdag om Maker-teknologier og programmering

Vi holder netværksdag i Future Classroom Lab på Københavns Professionshøjskole d. 1. februar fra  kl. 14-16.

Grib muligheden for at afprøve og undersøge flere af de teknologier, som vi har i Future Classroom Lab – og som også er til gængelige på mange skoler.

Det bliver eftermiddag med rig mulighed for hands on. Når du tilmelder dig vælger du enten at dykke mere ned i Makerteknologier eller i Programmering.

Deltagelse er gratis og åben for alle – lærere, pædagoger, ledere og konsulenter.
Netværksarrangementet er en del Netværk for teknologiforståelse i region Hovedstaden.
Tilmelding:  kortlink.dk/2eehf

Lonnie Sørensen | Pædagogisk Konsulent | +45 41 89 71 57

Dataforståelse

Underviser og deltagere i dialog på kursus i dataforståelse

LB Forsikring har sammen med Center for Undervisningsmidler og dataetisk ekspert, Pernille Tranberg, udviklet et inspirationsforløb målrettet lærere i 5.-10. klasse, som ønsker at få ideer, redskaber og viden til undervisning i dataforståelse.

Projektets formål er at øge bevidstheden om brug af data ved at uddanne 1200 lærere på tværs af landet i løbet af 2019-20 i dataforståelse. Vi er med til i FCL at tilrettelægge og afholde workshops i vores region.

Lonnie Sørensen | Pædagogisk Konsulent | +45 41 89 71 57

Formålsdimensioner

Vi har udviklet en række værktøjer, der kan sætte gang i diskussioner og understøtte refleksioner og udviklingsaktiviteter omkring skolens opgave og  folkeskolens formål. Hensigten er at konkretisere og anskueliggøre, hvordan man kan arbejde systematisk med formålsparagraffen.

Andreas Binggeli | Pædagogisk Konsulent | +45 41 89 74 24

Kommunalt netværk

Vi er i fuld gang med at opbygge et nyt netværk på tværs af kommuner for kommunale konsulenter, der arbejder i feltet rum, teknologi og læring. Formålet er i fællesskab at få inspiration og sparre på tværs af kommunegrænser og professionshøjskole gennem 2-3 årlige møder. Derudover inviterer vi dig til de arrangementer, der pludselig kan poppe op som en mulighed gennem vores mange samarbejdsrelationer i ind – og udland.

Lonnie Sørensen | Pædagogisk Konsulent | +45 41 89 71 57

Ha(c)k dit grønt

Ha(c)k dit grønt er et digitalt læringsunivers til undervisningen i biologi i grundskolen. Projektet har til formål at understøtte undervisningen i 7. – 9. klasse og være med til at fremme sunde kostvaner hos eleverne.

Projektets vision er at skabe et miljø hvor viden og oplevelser med at skabe egne grønsager med teknologi og på en sjov måde skaber en større interesse i mad, måltider og sundhed.

Centralt i projektet står designet og udviklingen af ti plantecomputere som vi har valgt at kalde GroBotter. GroBot kan programmeres og styres ved hjælpe af en micro:bit. Læringsuniverset består derudover af en hjemmeside hvor man kan følge med i og hente data fra GroBotten samt finde undervisningsmaterialer til arbejdet i klassen.

Ha(c)k dit grønt er et samarbejde mellem DTU Food, Københavns Professionshøjskole, DTU Skylab og Center for Playware på DTU Electro. Projektet er støttet af Nordea Fonden.

GroBot Univers
GroBot Univers bygger videre på Ha(c)k Dit Grønt projektet og det kreative læringsunivers til biologi i 7. klasse. Læringsuniverset benytter engineering-metoden til at skabe interesse og forståelse for naturvidenskab og teknologi via en GroBot, hvor man dyrker grøntsager i klassen.

Information om projektet Hack dit grønt i video

Ha(c)k dit grønt

Martin Exner | Pædagogisk Konsulent | +45 41 89 72 82

Ultra:bit

Ultra:bit et projekt der handler om at ruste børn til at udnytte deres nysgerrighed og kreativitet til at bygge fremtiden med teknologi og tage stilling til teknologi. DR, astra* og Centre for Undervisningsmidler (CFU) samarbejder om  projekt Ultra:bit.

Ultra:bit-indsatsen bliver udvidet og forlænget, så 7. og 8. klasser også får tilbud om lærings-aktiviteter om teknologisk innovation og digital dannelse.

Ultra:bit er en tre-årig indsats, som sker i samarbejde mellem DR, astra*, Industriens Fond og CFU. Ultra:bit vil ruste børn til at udnytte deres nysgerrighed og kreativitet til at bygge fremtiden med teknologi og tage stilling til teknologi.

Man kan arbejde med kreativitet, kodning og teknologiforståelse i mange fag på mellemtrinnet. Fx natur/teknologi, matematik, håndværk og design, samt dansk og andre fag. Der kommer digitale lærervejledninger og masser af undervisningsmateriale på DR Skole.

Er din skole tilmeldt projektet, kan du få besøg af ultra:bit rejsende taskforce, der giver et gratis kursus på tre timer. Tilbuddet er for alle undervisere på mellemtrinnet og 7. og 8. klasse, som har tilmeldt sig ultra:bit.

Hvis dette har interesse, er I velkomne til at kontakte projektsekretær Christa Jeppesen; e-mail: cjep@kp.dk eller telefon 4189 8795 for yderligere information.

Andre klasser kan også deltage. CFU har klassesæt af “BBC micro:bit” til udlån med et undervisningsmateriale, som er målrettet mellemtrin og udskoling. Som en del af projektet er der endvidere nu mulighed for at låne en lang række udvidelser og ekstra teknologi, der gør det endnu sjovere at lære om og med micro:bit.

Book micro:bit i mitCFU.

Her finder du de materialer, slides og forløb du vil møde når CFU fra Københavns Professionshøjskole kommer forbi med Ultra:bit TaskForce-holdet.

Se materialer.

CFU udbyder online workshops til både begyndere og øvede brugere af micro:bit

Tid: Den 7. oktober 2021, kl. 13.00-15.00 (online)
Målgruppe: Lærere i dansk, matematik eller understøttende undervisning i 7.-8. klasse
Indhold: Bliv klædt på til at arbejde med cybersikkerhed!
Du bliver introduceret til DR’s materiale, der gennem øvelser og videoklip, belyser forskellige aspekter af cybersikkerhed, såsom brug af kodeord, digitale kriminelles arbejdsmetoder og virksomheders digitale sikkerhed.
Undervisningsforløbet kan bruges tværfagligt blandt andet i fagene samfundsfag, dansk, matematik og understøttende undervisning.
Tilmelding

AFHOLDT
Tid: Den 10. december 2020, kl. 9.00-11.00 (online)
Målgruppe: Let øvede /øvede
Indhold: Vi skal arbejde med simpelt spildesign i Scratch og blandt andet bruge micro:bit som controller og inputenhed.

AFHOLDT
Tid: Den 10. december 2020, kl. 14.00-16.00 (online)
Målgruppe: Let øvede/øvede
Indhold: Vi arbejder med at lave smarte løsninger ved at udvide micro:bitten med motorer, sensorer, lys med videre.

AFHOLDT
Tid: Den 14. december 2020, kl. 09.00-15.00 (På Campus Carlsberg)
Målgruppe: Øvede /let øvede
Indhold: Vi får tid til at arbejde dybdegående med brugen af micro:bitten med særlig fokus på udvidelser.

Workshoppen er som altid gratis og med fuld forplejning.

Video med tilbud om Ultrabit-kurser fra FCL

Tilbud om kurser i Ultra:bit

Taskforce i resten af landet

CFU på Københavns Professionshøjskole tilbyder besøg og kurser i vores område. Har du behov for besøg i andre dele af landet så besøg den fælles side.

Martin Exner | Pædagogisk Konsulent | +45 41 89 72 82
Malte von Sehested | Pædagogisk Konsulent | +45 41 89 72 49

Vurdigi

Få råd og vejledning til, hvordan I som fagteam, skole eller kommune kan arbejde med vurdering af læremidler. Både analoge og digitale. På Vurdigi.dk finder I refleksionsspørgsmål til alle typer af læremidler samt informationer om proces og udvikling af læremiddelforløb. Det er Centre for Undervisningsmidler i Danmark, der står bag sitet.

Vurdigi er et online værktøj, som systematisk stiller dig en række konkrete og praksisnære spørgsmål inden for forskellige kategorier af digitale læremidler.

Vurdigi er udviklet af CFU og er baseret på Thomas Illum Hansen og Jeppe Bundsgaards forskningsarbejde i vurdering af digitale læremidler fremlagt gennem læremiddel.dk.

Ideen med Vurdigi er at oversætte forskningen til et brugervenligt, tilgængeligt og praksisnært værktøj, som du kan bruge, når du skal vurdere og vælge læremidler til din undervisning.

Det optimale er at bruge Vurdigi sammen med kolleger i et team. Når I som team arbejder med spørgsmålene i Vurdigi og vurderer et læremiddels styrker og svagheder, opstår der automatisk en diskussion, som hjælper jer til at træffe velbegrundede valg.

I den nye version af Vurdigi kan I dele jeres egne vurderinger med kolleger inden for kommunen. Derudover kan I tilføje kommentarer til begrundelser inden for hvert enkelt vurderingskriterium, og sidst, men ikke mindst er der mulighed for at sammenligne forskellige vurderinger af samme læremiddel.

De nye funktioner bidrager alle til den diskussion blandt kolleger, som er så vigtig, når man skal vurdere og vælge digitale læremidler.

Vurdigi 2.0. giver mulighed for at:

Koordineringen omkring indkøb af læremidler er mere central end nogensinde før, især i forhold til de tilskudsberettigede digitale læremidler.

CFU har i udviklingen af Vurdigi nu tilføjet nye funktioner, der yderligere understøtter den proces, som vi ser nødvendig for kvalificerede valg af digitale læremidler.

Karin Dyrendom | Pædagogisk Konsulent | +45 41 89 86 83
Lonnie Sørensen | Pædagogisk Konsulent | +45 41 89 71 57

Fellowship i design og ny teknologi

Et nyt fellowshipprogram skal sikre tid til, at lærere og pædagoger, som i særlig grad lykkes med at lære børn og kolleger at eksperimentere med ny teknologi, får inspiration fra førende forskere til at udvikle feltet sammen med professionshøjskolerne.

Undervisningsministeriet er i gang med at teste teknologiforståelse som en ny faglighed på folkeskoler i hele landet. I enkelte kommuner og på flere skoler har lærere arbejdet med fagligheden i længere tid. De står med andre udfordringer og har brug for begreber og data om elevers læring samt teknikker til at udbrede det nye sprog til deres kolleger.

Som del af fellowshipprogrammet får disse spydspidser en unik mulighed for at videreudvikle deres egne undervisningsforløb med inspiration fra international forskning ved Center for Computational Thinking & Design ved Aarhus Universitet og sparring fra førende didaktikere fra VIA University College og KP’s Future Classroom Lab. Med i udviklingen af programmet er også førende kommunale makerspaces som TekX og FabLab Spinderihallerne.

Det kræver tid at udvikle undervisning på forkant med den teknologiske udvikling. Derfor giver Villumfonden tilskud både til deltagerbetaling og til at frikøbe lærerne og pædagogerne.

Ud over tid er skoleledernes opbakning også afgørende for, at lærerne og pædagogerne kan indgå i udviklingen af den nye faglighed.

“Vi kan se, at digitaliseringen udfordrer vores demokrati, og vi kan ikke bare tænke, ’det går nok’. Vi har en vigtig opgave med at sætte et hold på skolen, give tid til faglig dialog om elevernes læring og hjælpe det nye fag og sprog på vej – også over for forældrene”, udtaler skolelederforeningens formand Claus Hjortdal.

Når vi sammensætter holdet, kigger vi efter lærere og pædagoger over hele landet fra mange forskellige fag, som udvikler ny undervisning, og som i særlig grad lykkes med at få både børn og kolleger til at eksperimentere med ny teknologi.

En ting er, at børn og unge skal lære at kode og skabe teknologi. Men det er mindst lige så vigtigt, at de lærer at afkode andres teknologier, så de forstår, at der bag enhver teknologi er indlejret en værdi, som tjener et formål:

”De fleste udviklere ved, at algoritmer er holdninger og værdier indlejret i kode, og det er disse holdninger og værdier, der igennem teknologien er stærkt medbestemmende for, hvordan vi agerer som mennesker. Vi vil hjælpe lærere og pædagoger til at vise børn og unge, hvordan teknologierne altid er sat op til at tjene et formål, og at de formål farver samfundet og de fællesskaber, som vi lever vi. Med det indblik kan de unge selv konstruere nye digitale teknologier, som forhåbentlig er mere meningsfulde, og som bærer verden i den retning, de gerne vil have den,” forklarer Ole Sejer Iversen.

”Forskningsmæssigt er vi i gang med at undersøge, hvordan børn og unge kan prøve kræfter med at bygge datamodeller og lære om kunstig intelligens. Samfundet har behov for, at den viden bliver omsat til praksis langt hurtigere, end vi er vant til, og her har vi brug for de dygtigste praktikere fra skolerne og de stærkeste nytænkende didaktikere fra professionshøjskolerne. Så jeg er glad for at skulle samarbejde med de bedste undervisere fra KP’s Future Classroom Lab og VIA University College”, siger Ole Sejer Iversen, professor og leder af Center for Computational Thinking & Design ved Aarhus Universitet og formand for den nationale arbejdsgruppe, der formulerede indholdet af det nye forsøgsfag.

Villumfonden arbejder for at styrke børn og unges dannelse til et digitalt samfund og har bevilget hovedparten af de 4,2 mio. kr., der er afsat til at gennemføre de to første moduler af Fellowshipprogrammet.

Fellowship er for dig

 • der vil være bedre til at undervise i elever i kompleks problemløsning med nyeste teknologi
 • der har udviklet ny undervisning og godt kunne tænke dig feedback på din undervisning fra både eksperter i design og konstruktion med ny teknologi og fra erfarne didaktikudviklere
 • der mangler metoder til at vurdere dine elevers digitale kompetencer og design forståelse
 • der vil træne at observere og facilitere fælles refleksion med dine kolleger om deres undervisning i designbaseret tilgang til teknologiforståelse
 • der har brug for, at din leder får et indblik i behovet for digital dannelse og hjælper dig til at styrke samarbejdet herom med dine kolleger

Du skal deltage sammen med en kollega fra egen eller anden skole i din kommune. En af jer skal fungere som ressourceperson for kolleger i teknologiforståelse eller tilsvarende. Hvis ikke I har aftalt at samarbejde på forhånd, kan vi oplyse dig om andre deltagere fra jeres kommune i forbindelse med tilsagn om optagelse.

De første deltagere og medudviklere af værktøjer og forløb er allerede fundet på skoler i Aarhus og København samt førende labs som FabLab Spinderihallerne. Du er også velkommen til at anbefale den dygtigste medspiller, du kender.

Tidspunkt og sted
Fellowshipmodulerne foregår på VIA i Aarhus og i Future Classroom Lab i København.

 • Modul 1: Design og konstruér med ny teknologi – 19. – 20. oktober og 11. november 2020. Du skal kunne afprøve din undervisning med elever i den mellemliggende periode.
 • Modul 2: Digital myndiggørelse – 16.-17. november og 10. december 2020. Du skal kunne afprøve din undervisning med elever i i den mellemliggende periode. Endvidere opfordrer vi til at din (skole)leder deltager på 2. undervisningsgang, den 17. november.

Du skal deltage i begge moduler.

Indhold
Vi tager afsæt i fagbeskrivelsen for teknologiforståelsesfaget, men du kan søge uanset hvilken aldersgruppe du underviser, og om du underviser i fritiden eller andre fag. Begge moduler er bygget op over tre dage, hvoraf de to første afvikles i umiddelbar forlængelse, mens tredje dag ligger efter en periode med mulighed for afprøvning.

Dag 1 – Elevernes læring

 • I får indsigt i nyeste forskning og begreber til undervisning i designprocesser og i at kode, konstruere med og afkode nyeste digital teknologi.
 • I arbejder med undervisningsforløb med udgangspunkt i designprocessen som didaktisk ramme inden for selvvalgt fag og får hjælp til at finde tegn på elevernes læring og hvordan.
 • I bliver præsenteret for nye undervisningsforløb.

Dag 2 – Observation, undervisningspraksis og feedback

 • Vi inviterer din leder med til at planlægge, hvordan I kan engagere dine kolleger (kun på modul 2).
 • Du får værktøjer til at observere undervisningspraksis.
 • Sammen planlægger I afprøvning af værktøjerne i praksis.
 • I gennemfører en samtale, hvor I bruger både elevdata og observationerne af undervisningen.

Dag 3 – Refleksion og dialog om din fremtidige undervisning og faglige dialog med kolleger

 • Forskere giver dig feedback og diskuterer, hvad observationerne viser om elevernes digitale kompetencer.
 • I taler med erfarne didaktikere og hinanden om oplevelsen af at blive observeret og få feedback, og hvad du vil tage med dig i din fremtidige undervisning:
  Er den faglige dialog styrket? Opbygges et fælles sprog for at arbejde med design og konstruktion?

Forventninger til deltagerne
Som en del af din deltagelse skal du dele undervisningsforløb med resten af fellowshipholdet og med kolleger fra andre skoler i din kommune.

Du skal forvente at bruge omkring 30 timer per modul til at forberede dig, gennemføre undervisningsforløbet med dine elever og beskrive og reflektere over, hvordan du styrker din fremtidige undervisning.

Ressourcepersoner og læringskonsulenter i kommuner, makerspaces eller professionshøjskoler skal endvidere dele erfaringerne fra kurset i en passende form hjemme lokalt for lærere eller pædagoger og give feedback til én lærer eller pædagog, som ikke har været på kurset, og som afprøver det undervisningsforløb, I har arbejdet med på kurset.

Som en del af deltagelsen og som et krav til udbetaling af frikøb skal hvert deltagerpar levere:

 • Deling af en revideret beskrivelse med refleksioner og elevobservationer om et af jeres undervisningsforløb med programmet
 • Deling af et undervisningsforløb med kollegaer lokalt
 • Deling af beskrivelser og refleksion om jeres vejledning med programmet
 • Feedback til mindst én kollega som ikke deltager i programmet
 • Endelig er det et ønske, men ikke et krav, at jeres (skole)leder deltager på dag 2 på modul 2 den 17. november 2020.

Pris og finansiering
Villumfonden finansierer lærere og pædagogers deltagelse og forplejning. Du skal selv stå for transportudgifter.

Villumfonden finansierer endvidere i alt 28 timer á 350 kroner til vikardækning per deltager for deltagelse på begge moduler. Altså i alt 56 timer til hvert deltagerpar.
Underviserne

 • Christian Dindler, Aarhus Universitet
 • Maarten Van Meckelen, Aarhus Universitet
 • Undervisere fra VIA University College
 • Undervisere fra Future Classroom Lab, Københavns Professionshøjskole

Center for Computational Thinking & Design sammensætter to hold. Vi kigger efter lærere og pædagoger over hele landet fra mange forskellige fag, som udvikler ny undervisning, og som i særlig grad lykkes med at få både børn og kolleger til at eksperimentere med ny teknologi.

Malte von Sehested | Pædagogisk Konsulent | +45 41 89 72 49

Kontakt

CFU’s didaktiske it-konsulenter vejleder og rådgiver i forhold til integration af it i undervisningen.

De fleste konsulenter er tilknyttet Future Classroom Lab, hvor vi samler teknologierne og herfra vejleder og rådgiver ind i en didaktisk sammenhæng, mens de øvrige konsulenter har andre opgaver i CFU og på Institut for Didaktik og Digitalisering.

Aase Wodstrup Jensen

Leder af CFU, Læringsteknologi

+45 41 89 73 84

Andreas Binggeli

Pædagogisk Konsulent

+45 41 89 74 24

Jette Aabo Frydendahl

Specialkonsulent

+45 41 89 70 72

Karen Mikkelsen

Pædagogisk konsulent

+45 41 89 71 92

Karin Dyrendom

Pædagogisk Konsulent

+45 41 89 86 83

Lars Due Arnov

Emu Redaktør

+45 41 89 85 28

Lasse Remmer

Pædagogisk Konsulent

+45 41 89 86 82

Lonnie Sørensen

Pædagogisk Konsulent

+45 41 89 71 57

Mads Brink Müller

Pædagogisk Konsulent

+45 41 89 73 73

Malte von Sehested

Pædagogisk Konsulent

+45 41 89 72 49

Martin Exner

Pædagogisk Konsulent

+45 41 89 72 82

Martin Thun Klausen

Pædagogisk konsulent

+45 41 89 86 87

Niels-Peder Osmundsen Hjøllund

Specialkonsulent

+45 41 89 89 56

Christa Jeppesen | Adm. medarbejder | +45 41 89 87 95
Peter Laitinen | Konsulent | +45 41 89 71 80