Gå til indhold
Søg

Ordforråd – en genvej til bedre tysktimer

Ordforråd er vejen til at kunne deltage aktivt i tyskundervisningen. Få viden om, hvordan du didaktisk kan tilrettelægge en undervisning, der fokuserer på ordforråd som en genvej til, at eleverne lykkes med både at lytte/læse og udtrykke sig på tysk. Vi vil se på, hvordan refleksioner over ordforråd kan resultere i bedre valg af materiale, mundtlige og skriftlige aktiviteter samt motiverende evalueringsformer.

OBS: Arrangementet har været afholdt.

Praktisk information

Dato

Onsdag d. 9. november 2022
Kl. 10.00 - 16.00

Tilmeldingsfrist

29/06/2022

Pris

1.195,00 kr.
Gratis under abonnement

Kursusbeskrivelse

Eleverne møder stort set ikke tysk udenfor klasserummet. Derfor er det vigtigt, at vi som tysklærere er bevidste om den rolle, som ordforråd spiller i vores undervisning. Vi ser på forskellige læremidler og undersøger, hvordan de kan bidrage til et større ordforråd, og hvordan et fokus på ordforråd kan bidrage til en bedre læseoplevelse. Dernæst afprøver og drøfter vi forskellige arbejds- og evalueringsformer, der med et bevidst fokus på enkeltord og chunks støtter elevens mulighed for deltagelse i mundtlige og skriftlige tasks.

Der vil i løbet af dagen være fokus på teksters sværhedsgrad og på, hvilke støttemuligheder vi kan bruge, når teksten føles svær. Dernæst vil der være eksempler på og refleksioner over, hvordan eleven selv udvikler et stort og brugbart ordforråd, samt på, hvordan eleven kan træne ”fluency” med selv få ord.

Kurset veksler mellem oplæg og praksiseksempler, hvor du som deltager medvirker aktivt.

Mål
At deltagerne får:

  • Kendskab til international og dansk forskning om ordforrådstilegnelse.
  • Praksiseksempler på, hvordan et bevidst fokus på enkeltord og chunks kan give eleverne et større udbytte og motivation i tyskundervisningen.
  • Mulighed for at drøfte ordforrådsudfordringer og ordforrådsaktiviteter med andre tysklærere.

Målgruppe
Lærere, der underviser i tysk

Underviser
Elsebeth Bechmann, derdiedas.dk

Kursusnummer
229434

Pia Lotte Olsen

Adm. medarbejder

+45 41 89 73 50

CFU Bornholm administration

Adm.

+45 41 89 91 40

CFU-kursusadministration

cfub@kp.dk
41 89 91 40

Mandag-torsdag kl. 8.30-15.00
Fredag kl. 8.30-14.00