Gå til indhold
Søg

Mod og robusthed – styrk dig selv og dine relationer

Har du modet til at stå ved dig selv og kommunikere klart og tydeligt, også når det er svært? Er du tydelig omkring dine grænser og værdier? Er du i stand til at håndtere modgang uden at blive væltet omkuld? Få konkrete værktøjer og teknikker til at tage livtag med de svære samtaler, at leve værdier i praksis og at opbygge tillid - samtidig med at du står ved dig selv og kommer stærkt tilbage efter et nederlag.

OBS: Arrangementet har været afholdt.

Praktisk information

Dato

30. august 2022 kl. 9-14
31. august 2022 kl. 9-14
30. september 2022 kl. 10-12 (online)

Tilmeldingsfrist

20/06/2022

Pris

3.900 kr. inkl. forplejning

Kursusbeskrivelse

I en travl hverdag er det nødvendigt at være mentalt robust og tro på, at man kan håndtere modgang uden at vælte omkuld.

Med udgangspunkt i Brené Browns forskning om mod, sårbarhed, værdighed og skam samt hjerneforskning og positiv psykologi lærer du at styrke din robusthed. Du får værktøjer, som du som rollemodel kan bruge i en travl hverdag, og som hjælper med at forebygge stress, opbygge ro og øge din præstation. Du vil få indsigt i, hvordan du får modet til at se og udvikle potentialet i dig selv og andre, og får konkrete værktøjer til at komme stærkt tilbage efter nederlag og genvinde retten til at skrive din egen historie.

Kurset vil også omhandle forskningen omkring, hvordan du konkret kan bygge modige klasserum i skolen.

Mål

  • Du får værktøjer til at håndtere svære situationer og til at forebygge stress og konflikter i hverdagen.
  • Du får større selvindsigt og styrker relationen til dig selv og andre.
  • Du får værktøjer til din daglige pædagogiske praksis, som kan hjælpe dine elever til større selvindsigt og robusthed.

Kursusdage
Kurset løber over to dage (9-14), således at der er mulighed for at afprøve værktøjerne i eget team mellem kursusdagene. En måned efter sidste kursusdag afholdes et opfølgende webmøde af 2 timers varighed.

Underviser
Underviser er Inga Coello, som arbejder med vækst og forandringsprocesser hos mennesker individuelt og grupper med fokus på kommunikation og relation. Hendes mål er at formidle sin viden i et simpelt og brugbart sprog, således at den let kan bruges i virkelighedens verden. Inga Coello er master i positiv psykologi, cand.pæd. og har et sidefag på kandidatniveau i anvendt psykologi. Desuden er hun certificeret ICF Coach PCC og Dare to Lead-facilitator.

Brené Brown
Dr. Brené Brown er professor på University of Houston. Hun har de sidste 16 år forsket i mod, sårbarhed, skam og empati og er bl.a. forfatter til bøgerne ’Glæden ved at være uperfekt’, ’Mod til at lede’, ’Glem hvad andre tænker’, ’Ud i vildmarken’ og ’Kom stærkt tilbage’.

Se mere her:
Brené Browns hjemmeside
Brené Brown Call to Courage, Netflix
TED talk – Styrken ved sårbarhed

CFU 229003

Aase Wodstrup Jensen

Leder af CFU, Læringsteknologi

+45 41 89 73 84

CFU-kursusadministration

kursus-cfu@kp.dk
41 89 91 13

Mandag-torsdag kl. 8.30-15.00
Fredag kl. 8.30-14.00