Gå til indhold
Søg

Matematik i børnehaveklassen

En samtale, der tager udgangspunkt i elevernes erfaringer, kan med din stilladsering få fremhævet det vigtige matematiske indhold. Eleverne oplever matematik i deres hverdag - det kan være på en tur i lokalområdet, på legepladsen, med voksne på indkøb, i legen med konkrete materialer etc. Brug elevernes viden i din undervisning, så de får ejerskab til, og dermed tro på, deres matematiklæring.

OBS: Arrangementet har været afholdt.

Praktisk information

Dato

Torsdag den 27/10-22 kl. 9-15 og torsdag den 17/11-22 kl. 13-16

Tilmeldingsfrist

29/09/2022

Pris

1.400 kr. inkl. forplejning

Kursusbeskrivelse

Som underviser i børnehaveklassen kan der være udfordringer i at gøre arbejdet med matematik til en naturlig del af hverdagen. Eleverne kommer med forskellige forudsætninger og forestillinger om det at ’lære matematik’. Det er derfor vigtigt, at faget bliver italesat i de situationer, hvor det er mere eller mindre tydeligt for de fleste elever.

Eleverne skal i høj grad deltage i den matematiske samtale, der finder sted i børnehaveklassen. Denne samtale kan tage udgangspunkt i mange forskellige temaer – meget gerne i elevernes erfaringsverden. Eleverne oplever matematik i deres hverdag – det kan være på en tur i lokalområdet, på legepladsen, med voksne på indkøb, i legen med konkrete materialer og mange andre steder. Eleverne opfatter ikke deres oplevelser som matematik – nærmere ’bare noget der sker’.

Hvis du skal udnytte elevernes baggrund og nuværende kontekst i samtalen, betyder det, at du bl.a. skal overveje:

  • Hvad skal denne samtale handle om?
  • Hvilke erfaringer kan jeg trække på – såvel elevernes som mine egne?
  • Hvordan skal jeg stille spørgsmålene, så eleverne får lejlighed til at blive nysgerrige og interesserede i at undersøge forskellige forhold nærmere?
  • Hvordan får jeg samlet op på de matematiske pointer, der dukker op i denne samtale?
  • Hvordan konkretiserer jeg – sammen med eleverne – de begreber og pointer, vi fremhæver fra samtalen?

Mål:
Du får redskaber til at:

  • planlægge forløb med matematisk samtale
  • arbejde målrettet med begreber
  • inddrage spil og teknologi i undervisningen

Målgruppe
Pædagoger, lærere og matematikvejledere i børnehaveklassen

Underviser
Kirsten Søs Spahn, pædagogisk konsulent på CFU

Kursusnummer
CFU229045

CFU-kursusadministration

kursus-cfu@kp.dk
41 89 91 13

Mandag-torsdag kl. 8.30-15.00
Fredag kl. 8.30-14.00