Gå til indhold
Søg

Læse- og skriveteknologi i et inkluderende og dynamisk perspektiv

Ordblinde elever bliver udfordret mere og mere, efterhånden som teksttyperne ændrer sig og bliver mere fagspecifikke. Samtidig øges kravene til læsehastigheden og den skriftlige produktion. Som underviser må man derfor anskue læse- og skriveteknologi fra et dynamisk perspektiv. Vi ser på de didaktiske muligheder og udfordringer, der følger med anvendelse af teknologien, og afprøver den i praksis.

Praktisk information

Dato

Tirsdag d. 17. januar 2023
Kl. 09.00 - 15.00

Tilmeldingsfrist

12/12/2022

Pris

1.100 kr. inkl. forplejning

Tilmeld dig

Kursusbeskrivelse

Ordblinde elever bliver udfordret mere og mere, efterhånden som teksttyperne ændrer sig og bliver mere fagspecifikke. Samtidig øges kravene til læsehastigheden og den skriftlige produktion. Som underviser må man derfor anskue læse- og skriveteknologi (LST) ud fra et dynamisk perspektiv.

Kurset vil tage afsæt i den nyeste viden og teori om LST og vil i høj grad omhandle de didaktiske muligheder og udfordringer, der følger med anvendelse af teknologien. I løbet af kurset vil vi komme helt tæt på praksis og afprøvning af teknologierne.

Vi vil have fokus på:

  • Relevante praksiseksempler og elevcases.
  • Hvordan ordblinde, der anvender LST, udvikler selvstændige teknologibaserede læse- og skrivestrategier.
  • Hvordan oplæsningsfunktion, talegenkendelse og ordforslagsfunktion kan tænkes dynamisk i forhold til elev og opgave.
  • Hvorfor man skal have øje for overgange i uddannelsessystemet, når ordblinde anvender LST.
  • Hvordan LST kan tænkes ind i alle fag.
  • Hvordan der kan skabes et indre behov og en øget motivation for brugen af LST.
  • Hvordan centrale didaktiske pointer kan indgå i undervisningen til gavn for de ordblinde.
  • Hvordan LST kan understøtte elevernes deltagelse i læringsfællesskabet.

Mål
Du bliver introduceret til læse- og skriveteknologi og til, hvordan teknologierne kan integreres hensigtsmæssigt. Gennem hands-on og praksisnære eksempler får du redskaber til din egen praksis.

Målgruppe
Lærere og læsevejledere

Underviser
Mikael Stensgaard Nielsen, konsulent ved Kompetencecenter for Læsning

Kursusnummer
CFU139018

Thomas Ais Christensen

Dansk

+45 41 89 74 28

CFU-kursusadministration

kursus-cfu@kp.dk
41 89 91 13

Mandag-torsdag kl. 8.30-15.00
Fredag kl. 8.30-14.00