Gå til indhold
Søg

Studie- og karriereperspektiv

Et karriereperspektiv kan give de unge retning i livet. De unges evne til at reflektere over egen fremtid i forhold til studier og livet i bred forstand kan styrkes.

Ane Qvortrup argumenterer for, at karrierevalg må forstås som et valg med flere dimensioner – der er ikke bare tale om et valg af karriere, men også et valg ift. identitet og faglighed. Center for  Ungdomsforskning taler om de unges “udsathed”, fordi unge føler sig pressede af forventninger udefra og indefra. De er bekymrede for fremtiden: Hvad skal der blive af mig? Hvad skal jeg med mit liv?

Identitetsdannelse og almendannelse er kendte størrelser, som det er forholdsvis let at virkeliggøre i fagene. I dansk kan man fx gennemføre et forløb om eksistentialisme med vinklen “at vælge sit liv”, og fagene kan sammen styrke elevernes faglige identitet ved pædagogiske greb. Men hvordan tilrettelægger skolerne meningsfyldte forløb med karrierelæring, der er forankret i fagenes kernestof og læreplaner?

Kurset giver praktiske bud på, hvordan eleverne kan opnå indsigt i fagenes anvendelse i det omgivende samfund, så de får konkrete erfaringer med faget i
praksis uden at give køb på fagligheden. Målet er at give inspiration og konkrete ideer til, hvordan du kan arbejde med karrierelæring både i de enkelte fag og på
tværs af fag.

Tid: Aftales med underviser
Varighed: 3 timer
Sted: På jeres gymnasium
Pris: 8.000-12.000 kr. + transport
Underviser: Hanne Heimbürger

" "
Studie- og karrierelæring kan give eleverne en retning i livet