Gå til indhold
Søg

Mestring, motivation og mindset

Hvorfor ikke bare lade AI skrive alle opgaver, tænker nok mange elever. Ud over at inddrage den nye teknologi aktivt i undervisningen, må vi også have fokus på motivation og glæden ved mestring!

Hvordan giver vi vores unge en ekstra håndsrækning, så de magter at leve op til gymnasiets (og egne) krav? Nyeste motivationsforskning anbefaler: Hav fokus på autonomi, kompetence, samhørighed, handlingsplaner. På kurset ”Mestring, motivation og mindset” omsætter vi teorierne til praksis, og du præsenteres for metoder til at hæve elevernes faglige niveau, give dem gode arbejdsvaner, hjælpe eleverne med en anden selvfortælling – og hvordan eleverne kan bruge AI i deres læreproces.

Der veksles mellem oplæg og opgaver med erfaringsudveksling undervejs, så læringsstrategierne forankres i daglig praksis.

Tid: Aftales med underviser
Varighed: 3 timer
Sted: På jeres gymnasium
Pris: 8.000-12.000 kr. + transport
Underviser: Hanne Heimbürger

Fokus på motivation og glæden ved mestring!