Gå til indhold
Søg
To lærere i samtale mens de er på kursus afholdt af CFU for gymnasieområdet

Kurser på eget gymnasium

Kursuskatalog

Se alle tilbud til de gymnasiale ungdomsuddannelser.

Kurser

Bestil et kursus hjem til din skole – eller kontakt os for at udvikle netop det kursus, I har brug for.

Lad en gymnasiekonsulent komme på besøg ved et lærermøde, og hør, hvordan I kan bruge læremiddelportalen mitCFU.

Få tips og tricks til at søge målrettet efter alle  læremidler lige fra e-bøger og spillefilm til pulsmålere og 3D-printere. Hør, hvordan du giver elever adgang til tv-udsendelser og e-romaner både i skolen og derhjemme. Lær at finde de pædagogiske vejledninger, så du får nem inspiration til din undervisning. Hør, hvordan man “laver æselører”, så tv-udsendelsen starter lige der, du vil, og hvordan du
lægger spørgsmål ind.

mitCFU er CFU’s landsdækkende portal med gratis digitale og analoge læremidler til  ungdomsuddannelserne.

Tid: Aftales med underviser
Varighed: 30-60 minutter
Sted: På jeres gymnasium
Pris: Gratis (i Region Hovedstaden)
Underviser: Christian Aalborg Frandsen, Hanne Heimbürger eller Lars Due Arnov

Lav dit eget arkiv med lister over de gode tv-udsendelser

Future Classroom Lab på Københavns Professionshøjskole er et bud på, hvordan fremtidens uddannelsesmiljø og didaktik kan designes.

Vi sætter fokus på rummets zoner og de didaktiske muligheder, og vi drøfter, hvordan teknologier såsom 3D-print, lasercutter og små robotter kan fremme medskabende, kreative og innovative læreprocesser på ungdomsuddannelserne.

Kurset har som formål at inspirere dig til at udvikle undersøgende undervisningsforløb, både enkelt- og flerfagligt, samt at give skolen idéer til at understøtte kritisk undersøgende og medskabende  læringsfællesskaber.

Tid: Aftales med underviser
Varighed: 2 timer
Sted: Campus Carlsberg, Humletorvet 3, 1799 København V
Pris: 6.500 kr. for op til 20 deltagere + evt. udgifter til forplejning
Underviser: Christian Aalborg Frandsen

Hvordan fremmer vi innovation i gymnasiet?

Forskere advarer om, at de unge ikke længere er så undervisningsparate, og at de har svært ved den dialogiske, analytiske undervisning =  klasseundervisning. Hvordan giver vi vores unge en ekstra håndsrækning, så de magter at leve op til gymnasiets (og egne) krav? Lærerne kan have fokus på mestring, motivation og mindset i den faglige undervisning.

På kurset præsenteres du for metoder til at hæve elevernes faglige niveau, give dem gode arbejdsvaner samt hjælpe eleverne med en anden selvfortælling: Lære eleverne at gå i skole og kunne modtage undervisning.

Der veksles mellem oplæg og opgaver med  erfaringsudveksling undervejs, så læringsstrategierne forankres i daglig praksis.

Tid: Aftales med underviser
Varighed: 3 timer
Sted: På jeres gymnasium
Pris: 8.000-12.000 kr. + transport
Underviser: Hanne Heimbürger

Hvordan understøtter vi elevernes skriftlige læring bedst muligt med den korte tid, vi har til at rette? Hvordan kan vi vejlede dem undervejs i skriveprocessen – og hvordan kan de vejlede hinanden? Hvordan arbejder vi med progression i
elevernes skriftlige arbejde?

Kurset viser metoder til formativ og summativ  evaluering samt peer feedback, og der gives eksempler fra forskellige fag.

Målet med kurset er, at du får idéer til, hvordan du kan arbejde med feedback og -forward på det skriftlige arbejde til eleverne på en måde, der motiverer dem og
hjælper dem til at blive bedre, samtidig med at du selv arbejder mere effektivt.

Tid: Aftales med underviser
Varighed: 3 timer
Sted: På jeres gymnasium
Pris: 8.000-12.000 kr. + transport
Underviser: Hanne Heimbürger

At give peer feedback kræver øvelse

Samskrivning er ikke noget, eleverne bare kan i forvejen. De kan have svært ved at navigere mellem sociale og faglige roller, mellem forskellige  forventninger og ambitioner – og mestre de forskellige skrivefaser.

På kurset præsenteres faldgruber og løsninger med afsæt i et elevperspektiv, og der vil være hands-on-øvelser med opgaveudarbejdelse i fx Google Docs, peer feedback og gruppekontrakter.

Kursets mål er at inspirere til udvikling af en didaktisk model for samskrivning med fokus på formativ evaluering og peer feedback.

Se videoen om kursets indhold her

Tid: Aftales med underviser
Varighed: 3 timer
Sted: På jeres gymnasium
Pris: 8.000-12.000 kr. + transport
Underviser: Christian Aalborg Frandsen eller Hanne Heimbürger

Samskrivning skal rammesættes

På mange gymnasier er der i dag for lidt plads i skemaet, og lærere bliver overbooket eller sat til at undervise på skøre tidspunkter. Udnyt i stedet muligheden for at lave selvkørende, men alligevel engagerende og lærertilrettelagt undervisning. På kurset sætter vi fokus på, hvordan man laver elevaktiverende, virtuelle moduler med forskellige læringsaktiviteter, og der præsenteres en række af engagerende strukturer og it-programmer, der ikke nødvendigvis resulterer i en lang række af opgaver, læreren skal rette.

Der veksles mellem oplæg og små opgaver med erfaringsudveksling undervejs. Vi afslutter med en workshop, hvor du selv prøver at udarbejde et selvkørende modul.

Tid: Aftales med underviser
Varighed: 3 timer
Sted: På jeres gymnasium
Pris: 8.000-12.000 kr. + transport
Underviser: Lars Due Arnov eller Christian Aalborg Fransen

Et karriereperspektiv kan give de unge retning i livet. De unges evne til at reflektere over egen fremtid i forhold til studier og livet i bred forstand kan styrkes.

Ane Qvortrup argumenterer for, at karrierevalg må forstås som et valg med flere dimensioner – der er ikke bare tale om et valg af karriere, men også et valg ift. identitet og faglighed. Center for  Ungdomsforskning taler om de unges “udsathed”, fordi unge føler sig pressede af forventninger udefra og indefra. De er bekymrede for fremtiden: Hvad skal der blive af mig? Hvad skal jeg med mit liv?

Identitetsdannelse og almendannelse er kendte størrelser, som det er forholdsvis let at virkeliggøre i fagene. I dansk kan man fx gennemføre et forløb om eksistentialisme med vinklen “at vælge sit liv”, og fagene kan sammen styrke elevernes faglige identitet ved pædagogiske greb. Men hvordan tilrettelægger skolerne meningsfyldte forløb med karrierelæring, der er forankret i fagenes kernestof og læreplaner?

Kurset giver praktiske bud på, hvordan eleverne kan opnå indsigt i fagenes anvendelse i det omgivende samfund, så de får konkrete erfaringer med faget i
praksis uden at give køb på fagligheden. Målet er at give inspiration og konkrete ideer til, hvordan du kan arbejde med karrierelæring både i de enkelte fag og på
tværs af fag.

Tid: Aftales med underviser
Varighed: 3 timer
Sted: På jeres gymnasium
Pris: 8.000-12.000 kr. + transport
Underviser: Hanne Heimbürger

Studie- og karrierelæring kan give eleverne en retning i livet

Video er blevet en helt central del af moderne undervisning – uanset om der er tale om virtuel undervisning eller almindelig tilstedeværelsesundervisning. På denne tekniske workshop kommer du igennem hele processen fra idé til en færdig læringsvideo/screencast med tilhørende elevspørgsmål.

Du lærer at lave simple videoer i form af screencast eller egne optagelser, og du får oprettet en YouTube-kanal eller Microsoft Stream-kanal, som du kan bruge til at distribuere videoer til eleverne. Endelig lærer du at arbejde med video i Nearpod, så du kan lave elevspørgsmål til dine videoer og få rapportering af elevernes svar.

Der er forberedelse til kurset, idet det forventes, at du har læst kursusmaterialet grundigt på forhånd og downloadet relevante programmer.

Kurset gør dig i stand til bruge video som en aktiv medspiller i din undervisning.

Tid: Aftales med underviser
Varighed: 6 timer
Sted: På jeres gymnasium
Pris: 15.000-20.000 kr. + transport ved max. 20 deltagere
Underviser: Lars Due Arnov eller Christian Aalborg Fransen

 

Formatet på dette kursus er virtuelt, så du selv prøver virtuel undervisning – lidt på samme måde som eleverne!

På kurset taler vi om gode greb til undervisning med videokonference, hvorefter vi sætter fokus på elevaktiverende, asynkrone moduler med forskellige læringsaktiviteter. Endelig ser vi på længerevarende virtuelle projektforløb/blended learning. Undervejs præsenteres en lang række af engagerende strukturer og relevante it-redskaber.

Kurset gør dig i stand til at planlægge og gennemføre motiverende og engagerende virtuel undervisning.

Tid: Aftales med underviser
Varighed: 2 timer
Sted: Virtuelt på skolens eget konferencesystem
Pris: 7.500 kr. – max. 20 deltagere
Underviser: Lars Due Arnov eller Christian Aalborg Fransen

Brug fx Padlet til omvendt brainstorm

Kontakt

Brugerservice

SUPPORT – KONTAKT CFU

Kontakt vedr. streaming, e-bøger og lån
Mandag-torsdag 10-15, fredag 10-14
Telefon 4189 9110
cfu@kp.dk