Gå til indhold
Søg
Lærer underviser på kursus

Find kurser

Find og tilmeld dig CFU’s kurser og konferencer.

Ønsker du overblik over kurser til dit fag kan du med fordel bruge linket til vores online katalogvisning, hvor du direkte kan tilmelde dig.

Har du en titel eller ønsker at bruge fritekstsøgning, så brug søgefeltet herunder.

Netværksmøder for matematikvejledere

Vær med i netværket omkring matematikvejledning og få fokus på matematik set fra et vejlederperspektiv.

Dato

Torsdag d. 08.09.2022
Torsdag d. 08.12.2022
Torsdag d. 09.02.2023
Torsdag d. 20.04.2023
Kl. 14.00 - 16.30

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Netværksmøder for matematikvejledere

Vær med i netværket omkring matematikvejledning og få fokus på matematik set fra et vejlederperspektiv.

Dato

Torsdag d. 15. september 2022
Kl. 14.00 - 16.30

Torsdag d. 8. december 2022
Kl. 14.00 - 16.30

Torsdag d. 9. februar 2023
Kl. 14.00 - 16.30

Torsdag d. 20. april 2023
Kl. 14.00 - 16.30

Sted

Bornholm
Campus Bornholm
Minervavej 1

Udeskole for 6.-10. klasse med NaturBornholm

Hiv din undervisning udenfor!!! Bliv klædt bedre på til at undervise udendørs.

Dato

Torsdag d. 13. april 2023
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

NaturBornholm
Grønningen 30
3720 Aakirkeby

Udeskole for 0.-5. klasse med NaturBornholm

Hiv din undervisning udenfor!!! Bliv klædt bedre på til at undervise udendørs.

Dato

Mandag d. 17. april 2023
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

NaturBornholm
Grønningen 30
3720 Aakirkeby

Udeskole for 0.-5. klasse med NaturBornholm

Hiv din undervisning udenfor!!! Bliv klædt bedre på til at undervise udendørs.

Dato

Mandag d. 17. april 2023
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Bornholm
Campus Bornholm
Minervavej 1

Matematiklærerens dag 2023

Fleksible og adaptive regnestrategier - hvad betyder dette? I læseplanen for matematik er regnestrategier et centralt punkt i matematikundervisningen. Eleverne skal lære strategier på baggrund af deres talforståelse. Så hvordan arbejder vi som matematiklærere med regnestrategier igennem hele skoleforløbet?

Dato

Tirsdag d. 18. april 2023
Kl. 09.00 - 16.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Matematiklærerens dag 2023 på Bornholm

Samarbejdsgruppen med deltagere fra Nationale Center for Udvikling af Matematikundervisning (NCUM), CFU og Danmarks Matematiklærerforening vil gerne igen i år invitere dig til Matematiklærerens dag på Bornholm d. 26. april 2023

Dato

Onsdag d. 26. april 2023
Kl. 08.00 - 15.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Matematiklærerens dag 2023 på Bornholm

Temaet er ”Arbejdsmetoder til en undersøgende matematikundervisning” Samarbejdsgruppen med deltagere fra Nationale Center for Udvikling af Matematikundervisning (NCUM), CFU og Danmarks Matematiklærerforening vil gerne igen i år invitere dig til Matematiklærerens dag på Bornholm d. 26. april 2023.

Dato

Onsdag d. 26. april 2023
Kl. 08.00 - 15.00

Sted

Bornholm
Campus Bornholm
Minervavej 1

Hvad gør vi med de talentfulde elever i matematik?

Mange beskriver de talentfulde elever i matematik som dem, der nok skal klare sig, men både erfaringer og forskning fortæller, at de har deres vanskeligheder med at agere i det faglige fællesskab.

Dato

Tirsdag d. 2. maj 2023
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Hvad gør vi med de talentfulde elever i matematik?

Mange beskriver de talentfulde elever i matematik som dem der nok skal klare sig, men både erfaringer og forskning fortæller, at de har deres vanskeligheder med at agere i det faglige fællesskab.

Dato

Tirsdag d. 2. maj 2023
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Bornholm
Campus Bornholm
Minervavej 1

Fra procedureregner til strategisk regner

Standardalgoritmer er der som udgangspunkt ikke noget galt med, men hvor meget tid skal vi bruge på dem i undervisningen kontra notatregning og hovedregning?

Dato

Onsdag d. 3. maj 2023
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Fra procedureregner til strategisk regner

Standardalgoritmer er der som udgangspunkt ikke noget galt med, men hvor meget tid skal vi bruge på dem i undervisningen kontra notatregning og hovedregning?

Dato

Onsdag d. 3. maj 2023
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Bornholm
Campus Bornholm
Minervavej 1

Evaluering af fp9 i matematik

Det er ikke matematiklæreren, der skal rette elevernes skriftlige prøve i matematik, fp9, men derimod den statsligt beskikkede censor. Man har derfor ikke på samme måde mulighed for at følge med i, hvordan udviklingen i prøverne er, og hvad eleverne generelt har svært ved.

Dato

Onsdag d. 31. maj 2023
Kl. 14.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Evaluering af fp9 i matematik

Det er ikke matematiklæreren, der skal rette elevernes skriftlige prøve i matematik, fp9, men derimod den statsligt beskikkede censor. Man har derfor ikke på samme måde mulighed for at følge med i, hvordan udviklingen i prøverne er, og hvad eleverne generelt har svært ved.

Dato

Onsdag d. 31. maj 2023
Kl. 14.00 - 16.00

Sted

Bornholm
Campus Bornholm
Minervavej 1

CAS i din matematikundervisning (ONLINE)

Få en indføring i forskellige CAS-værktøjer, og hør om muligheder, udfordringer og krav. Få desuden bud på, hvordan CAS kan bruges til at skabe større forståelse for matematik, foretage undersøgelser og argumentere og diskutere matematik. Vi udbyder i år CAS-kurset som en onlineløsning, så du kan deltage hjemmefra eller fra din skole.

Dato

Tirsdag d. 8. august 2023
Kl. 09.00 - 12.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Byg et klasserum til matematisk tænkning

Tænkning giver langtidsholdbar læring. Skab et undervisningsmiljø, hvor eleverne er tvunget til at tænke selv og deltage aktivt og målrettet med at løse matematiske problemer. Udgangspunktet er Peter Liljedahls teori ”Building Thinking Classrooms”, som gennem 4 faser med tilhørende 14 undervisningstiltag, skaber det, vi på dansk kalder et klasserum til matematisk tænkning.

Dato

Mandag d. 21. august 2023
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Bliv klædt på til prøveform B

Skab lyst og motivation for matematik med prøveform B. Arbejdet med redegørelser motiverer eleverne og giver dem god mulighed for at fordybe sig i de matematiske kompetencer i arbejdet med faglige områder. Da de allerede kender stoffet, får de samtidig et godt udgangspunkt til den mundtlige prøve. Bliv klædt godt på til at arbejde med redegørelser i din matematikundervisning - og til at afvikle prøven.

Dato

Tirsdag d. 22. august 2023
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Tidlig algebra

Mange elever forlader skolen uden de nødvendige kompetencer inden for algebra. Med 'tidlig algebra' kan du give dine elever i indskolingen - eller senere i skoleforløbet - en god start på algebra. På kurset arbejder vi med opgaver og problemstillinger, man med fordel kan anvende i algebraundervisningen. Du får også gode ideer til, hvordan du kan systematisere arbejdet med algebra på alle trin.

Dato

Fredag d. 25. august 2023
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

CAS i din matematikundervisning

Mange synes, at CAS kan være svært at tage hul på. Bliv klædt på til at inddrage CAS i undervisningen, så det giver mening og skaber forståelse for matematikken. Vi arbejder med forskellige CAS-værktøjer og ser på både deres muligheder og begrænsninger. Arbejdet med programmerne sætter vi ind i en didaktisk ramme for at blive bevidste om, hvornår og hvordan de kan bidrage til elevernes læring.

Dato

Mandag d. 28. august 2023
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Algebra for alle

"Algebra er så svært! Kunne vi ikke bare springe det over?" Mange elever er udfordrede, når de skal lære algebra. Her får du vist vejen til at skabe sammenhæng i undervisningen fra indskoling til udskoling, så eleverne ikke slår sig på algebra. Du får også konkrete og praktiske ideer til din undervisning, fx mundtlige øvelser, modelleringsaktiviteter og aktiviteter, hvor hverdagssproget møder algebraen.

Dato

Tirsdag d. 5. september 2023
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Regnestrategier for de yngste

Elever, som tidligt lærer at arbejde med forskellige tællestrategier og at tænke fleksibelt, får det langt lettere med tal og regning og vil i højere grad kunne se sammenhænge i matematik. Få indsigt og nye ideer til, hvordan du kan arbejde med fleksible tællestrategier inden for regningsarterne addition og subtraktion, og få bud på, hvordan du bringer dem i spil i undervisningen af de yngste.

Dato

Torsdag d. 7. september 2023
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Regnestrategier og fleksible regnemetoder

Vil du udvikle dine elevers evne til at tænke ’smart’ og fleksibelt i matematik? Få viden om teori og forskning omkring arbejdet med regnestrategier, og få konkrete bud på, hvordan du kan arbejde med elevernes regnestrategier i praksis. Vi sætter fokus på arbejdet med forskellige strategier til multiplikation og division, men vil også arbejde med fleksible regnemetoder til addition og subtraktion med større tal.

Dato

Fredag d. 8. september 2023
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Hvordan lærer vi egentlig matematik?

Hvordan kan du som matematiklærer arbejde med faglige begreber som overbevisninger, matematiske repræsentationer og matematiske beviser? Og hvordan kan du fx inddrage fingerstrik i din matematikundervisning? Få bud på aktiviteter, som gør den teoretiske del af faget mere konkret for eleverne og samtidig kan være med til at understøtte deres forståelse for fagets sammenhænge.

Dato

Mandag d. 11. september 2023
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Fyr op under dine dygtige elever

Mange dygtige elever er langt foran resten af klassen i deres forståelse af matematik. Til gengæld underpræsterer de ofte. Hvordan kan du udfordre dine dygtige elever med opgaver, der har fokus på problemløsning, og som kræver en eksperimenterende tilgang? Og hvordan kan du selv lave opgaver, som lægger op, at eleverne skal prøve sig frem, se systemer, opstille hypoteser og argumentere for dem?

Dato

Mandag d. 18. september 2023
Kl. 13.00 - 16.00

Mandag d. 13. november 2023
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Elever i matematikvanskeligheder: Jeg hader matematik

”Det kan jeg ikke huske, og i øvrigt hader jeg matematik.” Har du elever, som er i matematikvanskeligheder og har svært ved at tilegne sig færdigheder som talfornemmelse, memorisering af talfakta, nøjagtig og præcis beregning og matematisk ræsonnement? Vi sætter fokus på typiske matematikvanskeligheder og deres årsager samt mulige didaktiske greb og tiltag til den daglige matematikundervisning.

Dato

Torsdag d. 28. september 2023
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Undersøgende matematikundervisning

Hvor meget slik skal vi købe ind til halloween? Kan det passe, at alle tal kan skrives som en sum af på hinanden følgende tal? Kom og bliv inspireret til en mere undersøgende undervisning. Du får bl.a. en række eksempler på undersøgende aktiviteter og inspiration til strukturering af matematikundervisningen, der skaber gode deltagelsesmuligheder for dine elever.

Dato

Torsdag d. 5. oktober 2023
Kl. 09.00 - 15.00

Torsdag d. 23. november 2023
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Motivér dine elever med kodning i matematik

Kodning giver dine elever mulighed for at arbejde med sammenhænge og matematiske problemer på en ny og spændende måde. Der er mange fællestræk mellem matematik og kodning: logik, kriterier, symboler, koordinatsystemer, variable, funktioner m.m., og begge fagområder kan være med til at understøtte elevernes evne til at tænke i strategier, forklare sammenhænge og foretage undersøgelser.

Dato

Tirsdag d. 31. oktober 2023
Kl. 13.00 - 16.00

Tirsdag d. 21. november 2023
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Ordblinde elever i matematik – hvad gør du?

Elever med dysleksi er ofte også i matematikvanskeligheder. Men har du redskaberne til at understøtte disse elevers læring? Det får du på dette kursus, hvor underviseren selv er ordblind matematiklærer og har udviklet værktøjer inden for otte områder, fx arbejdshukommelse, motivation og narrativer. Med disse værktøjer får du elever, der tror mere på sig selv og derfor får mere mod på matematik.

Dato

Onsdag d. 1. november 2023
Kl. 09.00 - 15.00

Onsdag d. 29. november 2023
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Grib matematikken i børnehaveklassen

Det kan være svært at gøre matematik til en naturlig del af hverdagen i børnehaveklassen. Grib matematikken, når den opstår, fx på tur, på legepladsen og i legen med konkrete materialer. Ved at tale om matematikken i situationen og inddrage eleverne og deres erfaringer bliver eleverne mere bevidste om matematikken i hverdagen og får dermed større tiltro til deres matematiske evner.

Dato

Mandag d. 6. november 2023
Kl. 09.00 - 15.00

Mandag d. 4. december 2023
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

SKRIV – og bliv god til mundtlig matematik

Sproglig udvikling handler om at give eleverne værktøjer til at gribe og begribe matematikken. Oplever du, at dine elever er usikre, når de læser, skriver eller taler matematik? Så har du her muligheden for at få metoder, der understøtter elevernes sproglige udvikling, bl.a. gennem skrivning, stilladsering og forskellige former for feedback.

Dato

Onsdag d. 15. november 2023
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Fra håndværkertricks til anvendt matematik

Giv dine elever oplevelsen af, at matematik faktisk kan bruges til noget i den virkelige verden. Når vi trækker praksis ind i matematikundervisningen, bliver det tydeligt for eleverne, at matematik ikke kun er teori - verden er fuld af arbejdsopgaver, der ikke kan løses uden matematisk viden. Her bliver du skarp på, hvordan du kan give dine elever mod på matematik ved at undervise praksisfagligt.

Dato

Onsdag d. 22. november 2023
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Building Thinking Classrooms

Ønsker du at skabe et miljø i dit klasseværelse, hvor dine elever er engagerede, tænker kritisk og samarbejder med hinanden? Så er dette kursus noget for dig! Peter Liljedahl, en anerkendt pædagogisk forsker og forfatter, vil præsentere ”Building Thinking Classrooms” (Det tænkende klasserum), en innovativ tilgang til undervisning og læring.

Dato

Torsdag d. 14. december 2023
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

København
Professionshøjskolen Absalon
Campus Roskilde

STEM med stort M

Matematik er ofte lidt overset i STEM-forløb – men er samtidig en forudsætning for at forstå naturfaglige fænomener. En helt ny tilgang er at arbejde undersøgende med modeller og modellering – vigtige aspekter af både matematik og naturfag. Vi vil udarbejde små forløb, hvor eleverne bl.a. skal bruge matematiske modeller og repræsentationer for at forstå komplekse fænomener som fx klima og biodiversitet.

Dato

Torsdag d. 11. januar 2024
Kl. 09.00 - 15.00

Torsdag d. 1. februar 2024
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Matematikmonstre, talhøns og negative pingviner

Børn har en god evne til at skabe og mestre fortællinger, og matematiske fortællinger kan være et godt redskab i indskolingens matematikundervisning. Få gode idéer til, hvordan du kan organisere og skabe matematiske fortællinger som grundlag for din undervisning - og samtidig holde fast i talforståelse og regnestrategier. Du får også konkrete aktiviteter og et undervisningsdifferentieret praksisforløb med hjem.

Dato

Fredag d. 19. januar 2024
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Podcast, BTC-undervisning og feedbackmodeller – kan det noget?

Savner du at gøre noget nyt og anderledes i din matematikundervisning? På dette kursus vil vi arbejde med nye tilgange til matematik, hvor eleven er i højsædet som en producerende faktor. Vi vil arbejde med podcast, screencast-optagelser, BTC-undervisning og feedbackmodeller. Du får også konkrete eksempler på, hvordan du didaktisk kan implementere 'de nye' tilgange i din matematikundervisning.

Dato

Mandag d. 26. februar 2024
Kl. 09.00 - 15.00

Mandag d. 18. marts 2024
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Matematiklærerens dag 2024

Vil du opdateres om seneste nyt inden for faget matematik? På Matematiklærerens dag har du mulighed for at høre aktuelle og inspirerende oplæg, deltage i praksisnære workshops og dele erfaringer med gode kolleger. Derudover vil du kunne orientere dig om de nyeste læremidler til matematik fra flere forlag og CFU.

Dato

Tirsdag d. 16. april 2024
Kl. 09.00 - 16.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Konferencer og gratis tilbud

Konference Børn og Billeder - plakat

Børn & Billeder

Få inspiration og motivation til, hvordan billeder kan være en kilde til igangsættelse af legende, eksperimenterende og sanselige processer for alle børn.

Dagen afholdes i samarbejde med Professionshøjskolen Absalon.

Gratis kursus på skolen om Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Har I ambitioner med SSF-undervisningen?

I kan få et gratis kursus om SSF på 2×3 timer i perioden januar-juni 2023 ude på jeres skole. I vil få indsigt og inspiration i forhold til emnerne i faghæftet, materialer og tre udvalgte SSF-temaer og deres tilrettelæggelse, så alle kan deles om at tage ansvaret og få emnerne ind i fagene.
I skal blot samle et team/en gruppe på 3-15 lærere, pædagoger eller sundhedsplejersker og sørge for ledelsens godkendelse.

Derefter skal I henvende jer til Christina Hellensberg, chel@kp.dk – tlf. 41 89 74 08 og aftale de datoer, underviseren skal komme ud til jer.

Praktisk information