Gå til indhold
Søg
Lærer underviser på kursus

Find kurser

Find og tilmeld dig CFU’s kurser og konferencer.

Ønsker du overblik over kurser til dit fag kan du med fordel bruge linket til vores online katalogvisning, hvor du direkte kan tilmelde dig.

Har du en titel eller ønsker at bruge fritekstsøgning, så brug søgefeltet herunder.

Netværksmøder for læsevejledere og specialundervisningslærere

Bliv opdateret på det faglige område, se de nyeste materialer og del viden og erfaringer med dine kolleger inden for specialundervisning og læsevejledning.

Dato

Torsdag d. 01.09.2022
Torsdag d. 10.11.2022
Torsdag d. 02.02.2023
Torsdag d. 13.04.2023
Kl. 14.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Danskvejledernetværk – Meningsfuld grammatik – hvordan?

Vil du deltage i et netværk med dansklærere, danskvejledere og fagteamansvarlige, hvor du får nye input om fag, litteratur og bøger?

Dato

Onsdag d. 12. april 2023
Kl. 14.00 - 16.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Udeskole for 6.-10. klasse med NaturBornholm

Hiv din undervisning udenfor!!! Bliv klædt bedre på til at undervise udendørs.

Dato

Torsdag d. 13. april 2023
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

NaturBornholm
Grønningen 30
3720 Aakirkeby

Udeskole for 0.-5. klasse med NaturBornholm

Hiv din undervisning udenfor!!! Bliv klædt bedre på til at undervise udendørs.

Dato

Mandag d. 17. april 2023
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

NaturBornholm
Grønningen 30
3720 Aakirkeby

Dansklærerens dag – 1.-5. klasse – glæde, begejstring og tosserier

Vi præsenterer fælles oplæg om formiddagen. Eftermiddagens temagrupper byder på oplæg om stationsundervisning, læselyst, mundtlighed, lydfortællinger og et møde med børnebogsforfatteren Ane Bjørn.

Dato

Tirsdag d. 25. april 2023
Kl. 09.00 - 16.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Dansklærerens dag – 1.-5. klasse

Er du dansklærer i 1.-5. klasse? Nu får du din egen dag sammen med fagfæller, hvor du bliver forkælet med et danskfagligt mix af oplæg og workshops, som sætter spot på aktuelle temaer i danskundervisningen for de yngste.

Dato

Tirsdag d. 25. april 2023
Kl. 09.00 - 16.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

CFU-online: Nyt til danskfaget – udskoling

Vi inviterer til en danskfaglig eftermiddag, hvor du bliver præsenteret for de nyeste bøger, e-bøger, tv-udsendelser og spillefilm til udskolingen, som du kan låne på mitcfu.dk. Du får masser af inspiration til, hvordan du kan kombinere materialerne og bringe dem i spil i din undervisning.

Dato

Tirsdag d. 9. maj 2023
Kl. 14.30 - 16.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Kulturmøder i skolen

I klasserne sidder elever fra mange forskellige baggrunde og kulturer, men hvordan kan vi gøre det til en force ved at bruge det konkret i danskundervisningen?

Dato

Tirsdag d. 9. maj 2023
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Bornholm
Campus Bornholm
Minervavej 1

CFU-online – Nyt til danskfaget – mellemtrin

Vi inviterer til en danskfaglig eftermiddag, hvor du bliver præsenteret for de nyeste bøger, e-bøger, tv-udsendelser og spillefilm til mellemtrinnet, som du kan låne på mitcfu.dk. Du får masser af inspiration til, hvordan du kan kombinere materialerne og bringe dem i spil i din undervisning.

Dato

Tirsdag d. 16. maj 2023
Kl. 14.30 - 16.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

CFU-online: Nyt til danskfaget – indskoling

Vi inviterer til en danskfaglig eftermiddag, hvor du bliver præsenteret for de nyeste bøger, e-bøger, tv-udsendelser og spillefilm til indskoling, som du kan låne på mitcfu.dk. Du får masser af inspiration til, hvordan du kan kombinere materialerne og bringe dem i spil i din undervisning.

Dato

Tirsdag d. 23. maj 2023
Kl. 14.30 - 16.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Evaluering af fp9 i dansk

Der er vedtaget store ændringer i bedømmelseskriterierne i skriftlig fremstilling, og det ændrede fokus er der naturligvis nødt til at blive taget højde for i den daglige undervisning. På dette kursus ser vi på årets oplæg med fokus på de nye bedømmelseskriterier.

Dato

Torsdag d. 25. maj 2023
Kl. 14.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Evaluering af fp9 i dansk

Der er vedtaget store ændringer i bedømmelseskriterierne i skriftlig fremstilling, og det ændrede fokus er der naturligvis nødt til at blive taget højde for i den daglige undervisning. På dette kursus ser vi på årets oplæg med fokus på de nye bedømmelseskriterier.

Dato

Torsdag d. 25. maj 2023
Kl. 14.00 - 16.00

Sted

Bornholm
Campus Bornholm
Minervavej 1

Den mundtlige prøve i dansk – overblik, fordybelse og formidling

Gør den mundtlige prøve i dansk, prøveform B, til et aktiv i undervisningen frem for et skræmmebillede. Du får inspiration til indhold og aktiviteter i faget og overblik over prøvens forløb, krav og muligheder. Vi arbejder desuden med at udnytte prøvedelenes gode potentialer, så eleverne kan samle overblik, tilegne sig værktøjer til fordybelse og få strategier til formidling

Dato

Mandag d. 4. september 2023
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Skrivning i indskolingen – kom godt fra start

Hvordan kan du skabe mening, mestring og motivation i skriveprocessen for de yngste elever? Få ideer til, hvordan du effektivt kan sætte gang i skriveprocessen i 0.-4. klasse: fra den første bogstavindlæring til skrivning af sammenhængende og meningsfulde tekster. Du bliver også præsenteret for et værktøj, som du kan bruge til at vurdere kvaliteten af dine elevers tekster.

Dato

Tirsdag d. 5. september 2023
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Gå i dybden med 9.-klasseprøverne i læsning og retskrivning

Eleverne bliver ikke dygtigere af test og prøver. Men de kan klare sig bedre til 9.-klasseprøven, hvis de forinden er gået i dybden med tekster og opgaver, som ligner dem, de møder til prøverne. Få konkrete ideer til en prøveforberedende undervisning, hvor eleverne diskuterer formål, indhold og struktur i prøvernes tekster og opgaver - og ikke blot træner med mange læse- og retskrivningsprøver.

Dato

Tirsdag d. 12. september 2023
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Grib litteraturen

Hvordan kan du organisere og variere din litteraturundervisning med en æstetisk og sansebaseret tilgang, hvor der er plads til fællesskab og samtale? Få præsenteret en række litteraturdidaktiske greb, hvor eleverne i fem faser bliver ’stemt for’, ’oplever’, ’undersøger’ eller ’reflekterer’ over teksten og til sidst ’sætter egne aftryk i verden’ ved fx at skabe blackout poetry, flip-flap-din-litteratur eller forfattermosaik.

Dato

Torsdag d. 14. september 2023
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Indskolingsdansk, som favner alle elever

Hvordan kan vi tilbyde en skrive-læseundervisning, som giver alle elever succes og udfordringer, når vi samtidig skal favne de yngste elevers meget forskellige forudsætninger? Vi arbejder med en danskundervisning, der bygger på et højt fagligt niveau, hvor vi prioriterer de basale færdigheder i skrivning og læsning, og hvor oplevelse, kommunikation og refleksion er i højsædet.

Dato

Onsdag d. 20. september 2023
Kl. 09.00 - 15.00

Torsdag d. 21. september 2023
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Differentieret stationsundervisning i 1.-2. klasse

Spredningen i elevernes faglige niveau stiller store krav til, hvordan man planlægger en differentieret læse- og skriveundervisning. Bliv klogere på stationsundervisning, og få konkrete ideer til opgaver og aktiviteter, som kan indgå i de forskellige stationer. På stationerne arbejder vi med fire faglige discipliner: afkodning, sprogforståelse, læseudvikling og skriftlig fremstilling.

Dato

Mandag d. 25. september 2023
Kl. 12.30 - 16.30

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Lydfortællinger som fordybelsesområde – lydbøger og podcast

Lydbøger og podcast bliver mere og mere populære medier – og det skal vi da udnytte i skolen! Men hvordan kan du arbejde med lydfortællinger som teksttype i danskundervisningen? Du bliver klædt på til at undervise dine elever i både at analysere og at skabe lydfortællinger og podcast, så de kan indgå som et selvstændigt fordybelsesområde til den mundtlige prøve.

Dato

Tirsdag d. 26. september 2023
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Dansklærerens dag 2023 – 6.-10. klasse

Er du dansklærer i 6.-10. klasse? På Dansklærerens dag bliver du og dit team forkælet med et danskfagligt mix af oplæg og workshops, som sætter spot på Program og pris offentliggøres på cfu.kp.dk i forsommeren 2023.

Dato

Onsdag d. 27. september 2023
Kl. 09.00 - 16.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Risikotest for ordblindhed i praksis

Med ’Risikotest for ordblindhed’ kan du understøtte og kvalificere alle dine elevers læseudvikling, og samtidig styrke dem i overgangene i indskolingen. Få indblik i risikotesten og ideer til, hvordan du kan tilrettelægge en systematisk og tidligt forebyggende indsats målrettet de elever, som er i risiko for at udvikle alvorlige afkodningsvanskeligheder.

Dato

Mandag d. 2. oktober 2023
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Kom bagom sommerens skriftlige prøve i 9. klasse – og ned i de nye vurderingskriterier

Klæd dine elever godt på til terminsprøven. Kom og hør om tankerne bag de fire opgavetyper i det seneste opgavesæt fra afgangsprøven i skriftlig fremstilling i 9. klasse. Du bliver skarp på, hvordan eleverne skal læse opgaverne, og hvilke kriterier prøven skal vurderes ud fra. Du får også ideer til, hvordan du kan tilrettelægge undervisningen, så eleverne rent faktisk lærer noget af at gå til terminsprøve.

Dato

Tirsdag d. 3. oktober 2023
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Succes og engagement med skrivning og læsning i børnehaveklassen

At komme godt fra start er mere end vigtigt. Når eleverne deltager i den første skrive-læseundervisning i børnehaveklassen, skal de føle sig kompetente og opleve engagement og indlevelse. Med udgangspunkt i oplevelser og gode fortællinger sætter vi fokus på den opdagende skrivning og den tidlige læsning, samtidig med at vi leger og arbejder varieret og grundigt med sproget

Dato

Onsdag d. 4. oktober 2023
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Kom bagom sommerens skriftlige prøve i 10. klasse – og ned i de nye vurderingskriterier

Klæd dine elever godt på til terminsprøven. Kom og hør om tankerne bag opgavetyperne i det seneste opgavesæt fra afgangsprøven i skriftlig fremstilling i 10. klasse. Du bliver skarp på, hvordan eleverne skal læse opgaverne, og hvilke kriterier prøven skal vurderes ud fra. Du får også ideer til, hvordan du kan tilrettelægge undervisningen, så eleverne rent faktisk lærer noget af at gå til terminsprøve.

Dato

Onsdag d. 4. oktober 2023
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Læs med ørerne

Lyd kan engagere alle elever. Men det kræver strategier at omsætte lyd til mening. Med afsæt i lydbøger og lydfortællinger får du konkrete ideer til, hvordan du kan udvikle dine elevers lyttestrategier og fortolkningskompetence. Du får nyttige lydbegreber til din didaktiske værktøjskasse og får på egen krop erfaringer med at skabe fx en miljøbeskrivelse ved hjælp af reallyde og effektlyde.

Dato

Onsdag d. 25. oktober 2023
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Meningsfuld grammatik

Traditionel grammatik, som er løsrevet fra kontekst, har hverken positiv effekt på elevernes tekster eller metasproglige viden. Få konkrete bud på legende forløb, som kobler grammatik med autentiske tekster. Du kommer selv til at prøve kræfter med at undersøge og skrive tekster, hvor du inddrager kendte såvel som nye, funktionelle grammatiske begreber. Didaktiske greb: minilektioner, modeltekster og stilladsering.

Dato

Torsdag d. 2. november 2023
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Skriv til nogen og ikke blot om noget – korte skriveøvelser, der virker

De nye vurderingskriterier for skriftlig fremstilling stiller krav om, at eleverne skriver i autentiske situationer til en bestemt modtager. Fokus er nu mere på kommunikationssituation og sprog, som skal ramme målgruppen. Det handler om at skrive til nogen – ikke kun om noget! Med korte og fokuserede skriveøvelser i klassen skriver eleverne mere – uden at du selv får mere rettearbejde.

Dato

Tirsdag d. 7. november 2023
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Meningsfulde scenarier vækker læse- og skrivelyst

Har du lyst til at invitere nye tekster og aktiviteter ind i dansk, som dine elever vil synes er sjove og meningsfulde? På kurset får den gode børnelitteratur selskab af både fagtekster og de mangfoldige tekster og billeder, som eleverne møder uden for skolen, fx på sociale medier, museer og lygtepæle. Du vil opleve scenariedidaktik på egen krop og reflektere over, hvordan disse greb kan give mening i din undervisning.

Dato

Torsdag d. 9. november 2023
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Stærke skrivehjerter

Hvordan hjælper vi alle elever til at udvikle et stærkt skriverhjerte? Bliv inspireret til en skriveundervisning, hvor dine elever, med afsæt i autentiske skrivesituationer, skriver sig varme på tekstens hensigt, indhold og form - med en modtager for øje. Du får ideer til både korte og længere skriveøvelser og bud på, hvordan du støtter mellemtrinnets elever i deres skriftsproglige udvikling.

Dato

Onsdag d. 22. november 2023
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Fra it-rygsæk til læse- og skriveteknologi

Ordblinde elever bliver udfordret mere og mere, efterhånden som teksttyperne ændrer sig og bliver mere fagspecifikke. Samtidig er der et øget krav til læsehastighed og den skriftlige produktion. Som lærere må vi derfor anskue læse- og skriveteknologi ud fra et dynamisk perspektiv. Vi ser på de didaktiske muligheder og udfordringer, der følger med anvendelse af teknologien, og afprøver teknologierne i praksis.

Dato

Tirsdag d. 16. januar 2024
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Mere læselyst med håndholdte læsefællesskaber i dansk

Udskolingseleverne læser færre og færre bøger – mange kun de romaner, deres dansklærer giver dem. Med håndholdte læsefællesskaber, inspireret af bibliotekernes bogklubber, kan du både honorere kravene til opgivelserne OG højne de unges lyst til at læse. Få inspiration til, hvordan du kan organisere litteraturlæsningen, og få ideer til spændende titler og litteraturopgaver til de konkrete romaner.

Dato

Onsdag d. 24. januar 2024
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Leg med sprog og litteratur – med 120 i timen!

Styrk dine elevers mulighed for at opleve en fortælling, indleve sig i den, undersøge den og opfatte den som litteratur – altså fortolke den. Vi skal arbejde med den nyeste børnelitteratur, især billedbøger. Du får ideer til, hvordan eleverne kan lege med sprog og gå i dialog med forfatterens ideer – og på den baggrund undersøge værkets personer, plot, sprog og tema med blyant, papir, farver, saks, lim og skærm.

Dato

Mandag d. 5. februar 2024
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

CFU-online: Nyt til danskfaget – mellemtrin

Trænger din årsplan til nyt blod?

Dato

Onsdag d. 3. april 2024
Kl. 14.30 - 16.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

CFU-online: Nyt til danskfaget – indskoling

Trænger din årsplan til nyt blod?

Dato

Onsdag d. 10. april 2024
Kl. 14.30 - 16.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

CFU-online: Nyt til danskfaget . udskoling

Trænger din årsplan til nyt blod?

Dato

Onsdag d. 17. april 2024
Kl. 14.30 - 16.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Dansklærerens dag 2024 – 1.-5. klasse

Er du dansklærer i 1.-5. klasse? På Dansklærerens dag bliver du og dit team forkælet med et danskfagligt mix af oplæg og workshops, som sætter spot på aktuelle temaer i danskundervisningen for de yngste. Program og pris offentliggøres på cfu.kp.dk primo 2024.

Dato

Onsdag d. 24. april 2024
Kl. 09.00 - 16.00

Sted

København
Campus Carlsberg
Humletorvet 3

Konferencer og gratis tilbud

Konference Børn og Billeder - plakat

Børn & Billeder

Få inspiration og motivation til, hvordan billeder kan være en kilde til igangsættelse af legende, eksperimenterende og sanselige processer for alle børn.

Dagen afholdes i samarbejde med Professionshøjskolen Absalon.

Gratis kursus på skolen om Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Har I ambitioner med SSF-undervisningen?

I kan få et gratis kursus om SSF på 2×3 timer i perioden januar-juni 2023 ude på jeres skole. I vil få indsigt og inspiration i forhold til emnerne i faghæftet, materialer og tre udvalgte SSF-temaer og deres tilrettelæggelse, så alle kan deles om at tage ansvaret og få emnerne ind i fagene.
I skal blot samle et team/en gruppe på 3-15 lærere, pædagoger eller sundhedsplejersker og sørge for ledelsens godkendelse.

Derefter skal I henvende jer til Christina Hellensberg, chel@kp.dk – tlf. 41 89 74 08 og aftale de datoer, underviseren skal komme ud til jer.

Praktisk information