Gå til indhold
Søg

Læremidler

Materialesæt

LittleBits kan bruges til at lave små prototyper af elevers opfindelser og projekter. Materialet kan bruges i alle sammenhænge, hvor eleverne skal være skabende med elektronik og designe produkter, samt arbejde med elektroniske kredsløb fx i natur/teknologi.

Der er mange forskellige sæt littleBits. Steam Student sættet består af moduler, der lægger op til at man kan bygge, designe og eksperimentere. Med littleBits kan eleverne prøve forskellige idéer af og eksperimenterer med nye løsninger til de problemer der opstår undervejs.

Eleverne kan også opfinde fjollede maskiner, og der kan de hente inspiration hos Simone Giertz, – se link under supplerende materialer. Så når elever skal arbejde med problemløsning og opfindelser og bygge prototyper, så er littleBits oplagt at tage ind i undervisningen.

Webmaterialer

affaldspyramide

Undervisningsforløbet om Affaldets vej, er et godt gennemarbejdet forløb om temaet affaldssortering og materialekendskab, hvor eleverne udvikler deres kommunikative kompetencer ved at skrive deres egen fagbog.

Materialet består af 27 pdf-sider og anbefales til 1.-3. klasse, men er absolut relevant for 2.-5. klasse

Gennem forløbet kan eleverne 

  • lære at sortere affald i forskellige kategorier
  • besøge en genbrugsstation
  • konstruere en affaldspyramide. 
  • skrive deres egen bog om affaldets vej fra butik til bortskaffelse 

Kopiarkene indeholder bl.a. infobrev til forældre, der opfordrer dem til at levere rent affald til sortering i skolen, oplysning om tur til genbrugsstationen og indhold til samtaler over spisebordet.  

Det didaktiske setup tager udgangspunkt i elevernes egne sproglige forudsætninger og gennem forløbet bliver nye fokusord og begreber brugt i rette kontekst og gentaget flere gange.  

Materialet bør bruges kronologisk, men enkelte værktøjer og aktiviteter kan byttes ud i forhold til kontekst. Har I fx ikke adgang til Skriv & Læs, Gyldendal kan andre skriveprogrammer sagtens bruges. 

Målgruppe og varighed kan også tilpasses kontekst. Kan evt. gennemføres i samarbejde med dansk og billedkunst.

Har du prøvet youtubekanalen Scishow kids?

Jessi, Mister Brown udfører eksperimenter og præsenterer science sammen med der venner/dukker, Squeaks the Robot Lab Rat m.fl. Desude taler de for at lære om den videnskabelige verden omkring os.

SciShow Kids er til elever i natur/teknologi. Kanalen kan evt. bruges i et flerfagligt samarbejde med engelsk og/eller  billedkunst.