Gå til indhold
Søg

Falske nyheder

Vi har udarbejdet nogle forløb om falske nyheder til udskolingen. De handler om fire typer af falske nyheder, som har forskellige formål og grader af falskhed. Hvert forløb rummer en fagtekst til eleverne og tilhørende opgaver.

Mål
Forløbene sigter mod kompetencemålet for Kommunikation i Fælles Mål 2019 for dansk efter 9. klasse “Eleven kan deltage reflekteret i kommunikation i komplekse formelle og sociale situationer”.

Forløbene er udarbejdet af Dorte Haraldsted og Trine Ferdinand, danskkonsulenter på CFU KP. Stor tak til forskeren Lars Holmgaard Christensen, der har stillet sin ekspertviden på området til rådighed i de tilhørende videoer og generelt har været til stor inspiration.

Falske nyheder - intro

Sandt eller falsk?

Kan en nyhed være hundrede procent sand eller falsk? Det er umuligt at afgøre, siger medieforsker, for alle nyhedshistorier indeholder en grad af falskhed. Nogle nyheder er mere troværdige end andre. Det kræver en vågen læser at afgøre, om en nyhed er til at stole på.

Billede fra video om falske nyheder

Falske nyheder - intro

Satiriske nyheder

Når falske nyheder er satire

Satiriske nyheder handler om virkelige personer og begivenheder, men overdriver eller opdigter indhold. Satiriske nyheder iklæder sig de journalistiske koder, men de er ikke troværdige. De fungerer som en humoristisk ventil, da de gør grin med nyheder eller tendenser i samfundet, som de giver en sjov og kritisk vinkel på.

Satirske nyheder - billede fra videoen

Satiriske nyheder

Dårlige nyheder

Derfor bliver du dum af at læse dårlige nyheder

I dag læser mange nyheder på netaviser eller via sociale medier. Her kæmper nyhedsmedier om opmærksomheden, og journalisterne må være hurtige på tasterne for at være de første med historien, og succesen bliver målt i klik. Det truer nyhedsmediernes troværdighed og borgernes adgang til viden, når det går for stærkt, og journalistikken bliver sjusket, fortæller medieforsker Lars Holmgaard Christensen.

Dårlige nyder og hvorfor de gør dig dum

Dårlige nyheder

Uærlige nyheder

Falske nyheder er en god forretning

Opdigtede nyhedshistorier, som bliver delt på sociale medier, er en guldgrube, fordi bagmændene tjener penge, hver gang en nysgerrig læser havner på en hjemmeside fyldt med reklamer.

Uærlige nyheder

Partiske nyheder

Nyheder bliver falske, når de er partiske

Nyheder bliver partiske, når afsenderen pakker holdninger ind, så de ligner en klassisk nyhedshistorie. Disse nyheder kan være (over)fortolkninger af nyheder eller fakta, som egentlig er sande, men som manipuleres til at bakke op om en bestemt dagsorden.
Derfor er de vildledende og har en indbygget grad af falskhed.

Partiske nyheder