Gå til indhold
Søg

Billedkunst Valgfag/prøven

Se aktuelle læremidler til valgfag og prøver, og få inspiration til, hvordan du kan anvende læremidler i din undervisning.

Fagdidaktik

Se vores fagdidaktiske materialer der giver inspiration til undervisningen i valgfaget med en række eksempler på konkrete undervisningsforløb der runder fagets mange områder fx visuel kultur, multimodalitet, kreativitet, innovation, æstetik og bæredygtighed.

Billedkunst - Valgfag og prøve

Billedkunst - Valgfag og prøve

Billedkunst – valgfag og prøve er en antologi, hvis mål er at give valgfagslæreren i billedkunst viden, inspiration og tilbyde konkrete og praksisnære forløb til den daglige undervisning i det toårige valgfagsforløb. Bogens undervisningsforløb afsluttes alle med et konkret bud på formulerede prøveoplæg.

 

Billedkunst Valgfag og prøve arbejdsbog

Billedkunst – Valgfag og Prøve - Arbejdsbog

Forestil dig at dine elever skal til prøven i billedkunst? Denne arbejdsbog til eleverne hjælper eleverne med nemt og enkelt, at få samlet billedprojekter inden for plane, rumlige og digitale billeder til deres årsudstilling.

Vil du hjælpe eleverne med at få overblik over fagets indholdsområder og samle deres viden og eksperimenter inden for billedfremstilling, billedanalyse og billedkommunikation?

Så lån arbejdsbogen Billedkunst – Valgfag og Prøve og lad dig inspirere af de praktiske billedopgaver og faglige tekster med kunsthistoriske og aktuelle værkeksempler.

Billedkunst klar til prøven

Billedkunst klar til prøven

I hæftet Billedkunst klar til prøven får I et godt overblik over de faser, som klassen og læreren skal igennem inden den mundtlige prøve. Hæftet indeholder 10 forskellige, inspirerende og rigt illustreret prøveoplæg, som alle har et tematisk udgangspunkt. Prøveoplæggene lever alle op til rammerne for prøven i valgfaget billedkunst, som de er fastsat af Børne- og Undervisningsministeriet.

Følg link og se et eksempel på prøveoplægget: OUT IN THE BUSH- Naturen mennesket.

Film og TV udsendelser

På mitCFU kan du let og lovligt streame film og tv-udsendelser til din billedkunstundervisning. Du kan også låne film, som dine elever selv kan afspille derhjemme.

Rebeller i dansk kunsthistorie

Eckersbergs gyldne drenge 1818-1848

Dokumentaren giver en dybere forståelse for Guldalderens største danske malere: Eckersberg, Marstrand, Købke, Skovgaard og Lundbye. Elevspørgsmål i kapitelsættet fastholder den viden og indsigt, som formidles i udsendelsen.

Trampedac

Randers Kunstmuseum

Hvordan kan en blå penisattrap være et kunstværk? Hvorfor er kunstværker, som er lavet i samme periode, så forskellige? Og hvad kan kunst egentlig fortælle om den tid, den er skabt i?

På Randers kunstmuseum kan eleverne opleve en bred vifte af værker fra samtidskunsten, som giver eleverne et indblik i, hvor forskelligartet vor tids kunst er. Udsendelsen kan anvendes i forbindelse med et forløb, hvor der er fokus på kompetenceområdet billedanalyse.

Den såkaldte virkelighed

Den såkaldte virkelighed

Sophie Calle er en af Frankrigs mest anerkendte og berømte nutidskunstnere.

Lad eleverne opleve, hvordan kunst kan antage forskellige former, fx når Sophie Calle følger efter en tilfældig mand fra Paris til Venedig, fotograferer ham med et lille spionkamera og udstiller billederne.

På besøg hos Michael Kvium

På besøg hos Michael Kvium

Lad eleverne stifte bekendtskab med en af Danmarks store samtidskunstnere Mikael Kvium. Eleverne vil få et indblik i, hvordan Kvium bruger skitsen til at få ideer til sine store malerier med motiver af vanskabninger eller androgyne figurer. Figurerne, der er omgivet af objekter fra vores hverdage, inviterer beskueren ind i menneskets dybeste afkroge og mørkeste sider af sindet.

Folkeskolens prøve

" "

Vejledning til folkeskolens prøve

Illustrationen: Rikke Hyldahl Homann.

Hos Børne- og Undervisningsministeriet kan du i Vejledning til folkeskolens prøve i valgfaget billedkunst (obligatorisk prøve i 8. klasse) læse om sammenhængen mellem prøven, faget og folkeskolens formål.

Fælles Mål

" "

Fælles Mål består af fagformål, kompetencemål og underliggende færdigheds- og vidensområder samt vejledende færdigheds- og vidensmål. Læseplanen uddyber Fælles Mål for folkeskolens fag og emner. Læseplanen beskriver udviklingen i undervisningen, der tilrettelægges med henblik på at nå fagenes og emners kompetencemål. Ministeriet udarbejder undervisningsvejledninger for skolens fag og emner, der kan give inspiration til undervisningen i faget. På EMU.dk kan man finde de vejledende læseplaner og undervisningsvejledninger for alle fag og emner.

" "

Danmarks billedkunstlærere

Danmarks Billedkunstlærere er en landsdækkende forening, som bl.a. har til formål. – at fremme forståelsen for værdien af børns æstetiske og billedsproglige udvikling.