Gå til indhold
Søg

Støt dine ordblinde elevers brug af digitale hjælpemidler – også i tysk og fransk

Ordblinde elever skal have mulighed for lige deltagelse i fremmedsprogsundervisningen. Men hvordan kan vi som tysk- og fransklærere støtte ordblinde elever i at bruge de hjælpemidler, de har til rådighed, så de får adgang til fremmedsproget? Du får konkrete idéer til, hvordan du kan implementere digitale læse- og skrivestrategier og bearbejde det materiale, du allerede bruger.

OBS: Arrangementet har været afholdt.

Praktisk information

Dato

Onsdag d. 1. februar 2023
Kl. 09.00 - 15.00

Tilmeldingsfrist

04/01/2023

Pris

1.000 kr. inkl. forplejning

Kursusbeskrivelse

Ordblinde elever skal have mulighed for at deltage i fremmedsprogsundervisningen. Men alt for ofte bliver eleverne begrænset af deres vanskeligheder med at forbinde bogstav og lyd – det nye sprog og de fremmede lyde gør ikke situationen bedre. Heldigvis kan eleverne have gavn af at udnytte deres hjælpemidler og benytte sig af digitale læse- og skrivestrategier.

Kom og få indblik i, hvordan du kan tilrettelægge din tysk- og franskundervisning, så den også inddrager de ordblinde elever. På dette kursus vil vi arbejde hands-on med de kompenserende hjælpemidler AppWriter, Into Words og CD-ord. Du får konkrete ideer til, hvordan du kan implementere digitale læse- og skrivestrategier, der kan lette arbejdet for alle elever og dermed give plads og overskud til det, der er det vigtigste i tysk- og franskundervisningen: Tilegnelsen af et nyt fremmedsprog. Vi forholder os også til, hvordan man kan bearbejde det materiale, man allerede bruger – med henblik på at give de ordblinde elever lige vilkår for at deltage i sprogundervisningen.

Mål

  • Du afprøver kompenserende hjælpemidler, der kan støtte de ordblinde elevers arbejde med sproget
  • Du får viden om ordblindhed, og hvorfor det kan være ekstra svært at lære et nyt fremmedsprog
  • Du får indblik i, hvordan du som lærer kan tilrettelægge undervisningen, så du medtænker de ordblinde elevers hjælpemidler, og hvordan du kan bearbejde dine materialer
  • Du får kendskab til digitale læse- og skrivestrategier, du kan bruge i din egen undervisning.

Målgruppe

Tysk- og fransklærere i udskolingen

Underviser

Maria Frantzen Sanko, tysk- og fransklærer, læsevejleder og ordblindelærer

Kursusnummer

CFU139005

Christina Hellensberg

Pædagogisk Konsulent

+45 41 89 74 08

CFU-kursusadministration

kursus-cfu@kp.dk
41 89 91 13

Mandag-torsdag kl. 8.30-15.00
Fredag kl. 8.30-14.00