Gå til indhold
Søg

Tendenser i sprogundervisningen – Sproglærerens dag 2022

Deltag på en spændende dag med oplæg om aktuelle tendenser i sprogundervisningen og workshops om alt fra kontekstualiseret grammatik og chunks til spilkultur og FN's verdensmål.

OBS: Arrangementet har været afholdt.

Praktisk information

Dato

Tirsdag d. 1. marts 2022
Kl. 09.00 - 15.00

Tilmeldingsfrist

11/02/2022

Pris

1.400 kr. inkl. forplejning

Kursusbeskrivelse

OBS! Det er stadig muligt at tilmelde sig dagen – frem til fredag den 11/2

Fælles oplæg:
‘Hvorfor gør jeg som jeg gør?’ v/Hanne Leth Andersen, professor, rektor på RUC
Sprogundervisning rummer mange delaktiviteter og vidensfelter i samspil, og en sproglærer skal træffe mange valg. Det sker både ud fra bevidste tilgange og uudtalte antagelser, fx om grammatikkens rolle for sprogtilegnelsen, nytten af digitale hjælpemidler, betydningen af tekstindhold og kultur. Her bidrager dialog med andre om tanker og erfaringer til at skabe større overblik i forhold til valgsituationer. Oplægget inddrager pointer fra Henriksen, Fernandez, Andersen & Fristrup (2020).
Ref. Henriksen, Fernandez, Andersen & Fristrup (2020): Hvorfor gør jeg det, jeg gør? Samfundslitteratur.

Program
08.30 Registrering, kaffe/te og morgenbrød
09.00 Velkomst v/ pædagogisk konsulent, CFU, KP
09.15 Fælles oplæg ‘‘Hvorfor gør jeg det, jeg gør?’’ v/rektor for RUC og professor Hanne Leth Andersen
10.15 Pause – kaffe/te/vand og frugt
10.30 Workshops – runde 1
12.00 Frokost og udstillingsbesøg
12.50 Fagkonsulent ‘Nyheder vedr. sprogundervisning’ v/læringskonsulent Marianne Vincent Ancker
13.20 Til workshops
13.30 Workshops – runde 2. Der bydes på kaffe/te og kage i workshoppen
15.00 Tak for i dag (fra workshoppen)

Workshops – To runder á 1½ time
Prioriter 3 workshopønsker og angiv dem i notefeltet ved tilmelding!

A. ‘Kontekstualiseret grammatikundervisning – den lille ændring gør den store forskel’ v/Kirsten Bjerre, lektor på læreruddannelsen, KP
Kontekstualiseret grammatikundervisning er at støtte eleverne i at se grammatik som betydningsskabende valg. Men hvordan gør man? Ifm. projektet Gramma3 er der udviklet et helt konkret bud på, hvordan kontekstualiseret grammatikundervisning kan forstås – en tilgang, der samtidig er et didaktisk værktøj. Efter et kortere oplæg skal I på workshoppen arbejde med cases og udvikle ideer til at skrue på egen praksis – og derigennem undersøge tilgangens potentiale.

B. ‘Chunks – et stillads for kommunikation’ v/Jette von Holst-Pedersen, lektor, cand.mag.
Hvordan kan chunks fungere som et stillads for elevernes produktion (tale/skrive) og reception (læse/lytte) af sprog og dermed kvalificere deres kommunikative færdigheder?
Efter en kort præsentation og definition af chunks vil der være nedslag på hver af de fire færdigheder, fx hvordan det at læse og at tale kan kvalificeres igennem brugen af chunks. Til slut vil I få mulighed for i grupper at arbejde med tekster på jeres fremmedsprog og omsætte jeres indsigt til praksis.

C. Nye læringsrum med spil v/Nicolai Andersen, lektor på læreruddannelsen, KP
Spil har allerede en plads i sprogundervisningen. Hvordan kan vi tilføre det at bruge spil en dimension, hvor eleverne ikke alene er brugere af spil, men også aktive fortolkere og medskabere?
Workshoppen tager afsæt i, at selve tiden med at lave et spil er læringstid: det er eleverne, der skal re-designe/designe spillet for at lære igennem designoplevelsen. Vi vil primært fokusere på at lave kommunikationsspil/samtalespil og undersøge designprocessen ved selv at arbejde med eksempler, fx flowcharts.

D. ’Kulturdimensionen i fremmedsprogsundervisningen – en del af dannelsen’ v/Karoline Søgård, lektor, PhD-stipendiat 
Sprogundervisning med udgangspunkt i et dynamisk og komplekst kultursyn? Inspiration til at arbejde integreret med sprog og kultur? Zoome ind på ligheder, ikke forskelle? Inddragelse af narrativer og fiktion?
På workshoppen får I konkrete bud på aktiviteter og tilrettelæggelse af forløb, som sigter mod udvikling af interkulturel kompetence. Fokus er på forståelse for- og empati med mennesker med andre kulturelle baggrunde. Dette er en central del af sprogfagenes bidrag til elevernes dannelse.

E. ‘eTwinning – din genvej til internationalt samarbejde’ v/Charlotte Rørbøl, afdelingsleder, eTwinning-ambassadør
I denne workshop får du introduktion til eTwinning, som er en nem og gratis måde at skabe internationale kontakter på og få verden ind i klasseværelset. Vi vil se på, hvordan eTwinning kan være med til at skabe autentiske kommunikationssituationer og derfor større motivation hos eleverne, og hvordan det kommunikative sprogsyn kan få en central plads i undervisningen.

F. ‘Motivation for fremmedsprog og FN’s Verdensmål’ v/Lone Krogsgaard Svarstad, lektor, ph.d.
I workshoppen vil du høre om et tværsprogligt projekt om at undervise i FN’s Verdensmål i engelsk, tysk og franskundervisningen. Du får præsenteret og kommer til at arbejde med cyklusmodellen for interkulturel læring. Vi ser på, hvordan du kan stilladsere elevernes deltagelsesmuligheder i kommunikation om de dilemmaer og udfordringer, som Verdensmålene sætter spot på, og som kræver handling globalt og lokalt.

Målgruppe
Sproglærere i 6.-10. klasse

Kursusnummer
CFU129012

Helle Rodenberg

Engelsk og den internationale dimension

+45 41 89 73 81

CFU-kursusadministration

kursus-cfu@kp.dk
4189 9113

Mandag-torsdag kl. 8.30-15.00
Fredag kl. 8.30-14.00