Gå til indhold
Søg

Sansebaseret skriveundervising

Udvikling af elevers skrivekompetence kræver fokus på skriveglæde og skriveridentitet. Kreativ skrivning med udgangspunkt i sansninger er et effektfuldt afsæt, som vil få eleven til at opleve skrivningen som meningsfuld og motiverende. Vi har fokus på kommunikationssituationen, hvor væsentlige elementer i tekstproduktion er hensigt, målgruppe, skriverolle og situation.

Praktisk information

Dato

Tirsdag d. 21. september 2021
Kl. 12.30 - 16.30

Tilmeldingsfrist

24/08/2021

Pris

1.100,00 kr. inkl. forplejning

Tilmeld dig

Kursusbeskrivelse

Hvordan gør dansklæreren skriveundervisningen på mellemtrinnet oplevelsesorienteret og sansebaseret, så eleverne får skrivelyst og udvikler deres skrivekompetencer?

Genreskrivning og -træk har domineret skrivescenen i skolen gennem de sidste årtier som styrende og rammesættende for udvikling af danskfagets skrivekultur. Men genrerne udfordres hele tiden. Fokus må i stedet for være på kommunikationssituationen og dermed, hvilke sproghandlinger denne indebærer i forhold til skriverrolle, hensigt med teksten, antagelser om målgruppen samt situation som væsentlige elementer i udviklingen af skrivekompetencer. Men vejen dertil, og bredden og dybden af elevernes skriveerfaringer, kræver et fokus på skriveridentitet og skriveglæde. Med skriveglæde forstås, at skrivningen opleves som meningsfuld for den enkelte elev, og med afsæt i kreativ skrivning udvikles elevernes skriveridentitet.

Du bliver præsenteret for kreativ skrivning som afsæt for skriveudvikling og får idéer til, hvordan skriveprocesser kan planlægges og gennemføres med et sanse-, steds- og oplevelsesorienteret afsæt. Vi ser også på autentiske skrivesituationer samt makkerskrivning og feedback som udviklende elementer i skriveprocessen, og du lærer om, hvordan skriveundervisningen kan centreres omkring elevinddragelse og give plads til spontanitet, kreativt og innovation.

Mål
Du bliver i stand til at tilrettelægge en oplevelsesorienteret og sansebaseret skriveundervisning, som tager afsæt i tekstproduktion som kommunikation, og som giver eleverne skrivelyst og udvikler deres skrivekompetencer.

Målgruppe
Dansklærere på mellemtrinnet

Undervisere
Yvonne Hejselbæk Roug-Andersen og Merete Schou von Magius, lektorer

Kursusnummer
CFU219014

Trine Ferdinand

Pædagogisk Konsulent

+45 41 89 70 53

Coronainformation

14. juni 2021

Fra 14. juni er kravet om mundbind ophævet, og det samme gælder kravet om at holde 1-2 meters afstand på campus.

Du skal fortsat have gyldigt Coronapas, når du skal ind på campus, og det bliver tjekket ved stikprøvekontrol. Der kan være lidt kø ved stikprøvekontrollen ifm. indgangen på professionshøjskolen. Du kan derfor med fordel downloade dit testsvar/have dit print af testsvar klar, inden du møder op.

Det er vigtigt, vi tager hensyn til hinanden, og at vi alle følger de almindelige regler for at forebygge smitte, dvs. vask hænder, sprit af, hold afstand osv. Hold også øje med skilte, og følg anvisninger om brug af trapper, elevatorer o.l.

CFU-kursusadministration

kursus-cfu@kp.dk
4189 9113

Mandag-torsdag kl. 8.30-15.00
Fredag kl. 8.30-14.00