Gå til indhold
Søg

PLC-dagen 2024

Med det nye, ambitiøse folkeskoleudspil "Frihed og Fordybelse" - med formålsparagraffen på forsiden, står vi over for en tid fyldt med vigtige dagsordener, der i den grad kalder på PLC.  Mens vi spændt venter på ekspertgruppens arbejde med udformning af nye fagplaner med fokus på en mere praktisk anvendelse af fag, der forbinder hånd, hoved og hjerte, er der så meget at tage fat på for PLC.  Lad os bruge ventetiden godt!   

Praktisk information

Dato

Torsdag d. 26. september 2024
Kl. 09.00 - 16.00

Tilmeldingsfrist

1. september 2024

Pris

1.500 kr.

Tilmeld

Kursusbeskrivelse

PLC-dagen 2024 – Hoved, hånd og hjerte

Med det nye, ambitiøse folkeskoleudspil “Frihed og Fordybelse” – med formålsparagraffen på forsiden, står vi over for en tid fyldt med vigtige dagsordener, der i den grad kalder på PLC.
Mens vi spændt venter på ekspertgruppens arbejde med udformning af nye fagplaner med fokus på en mere praktisk anvendelse af fag, der forbinder hånd, hoved og hjerte, er der så meget at tage fat på for PLC.  Lad os bruge ventetiden godt!

Vi skal måske dykke ned i fortidens skattekiste og genopdage det guld, der ligger gemt, samtidig med at vi retter vores blik mod fremtiden og de spændende muligheder, vi skal udforske.
Når vi vil stile mod en skolepraksis, der taler både til hoved, hånd og hjerte, skal vi skrue op for musikken, – for sanserne, skabe rum for finurligheder og mangfoldige varierede metoder og kreative udtryksformer.

Vi kan derfor ikke komme udenom det, der i høj grad former skolens praksis: Læremidler, – og her være optagede af hvordan vi kan anlægge et strategisk og helhedsorienteret blik, når vi som PLC: “Skaber overblik over og vejleder i valget og brugen af tilgængelige analoge og digitale undervisningsmidler,” som det står §2 i bekendtgørelsen.
Gennem inspirerende oplæg og en perlerække af workshops vil vi dagen igennem forsøge at ramme både jeres hoveder, hænder og hjerter.

Program

Kl. 08.30 Indtjekning og morgenmad
Kl. 09.00 Velkomst, sang, rammesætning, Hoved, hånd og hjerte v/Lonnie Sørensen, CFU KP
Kl. 09.15 Faglighed, frihed og fordybelse - i spændet mellem fornyelse, fifaktik og fædagogik v/Simon Skov Fougt, lektor ph.d., Aarhus Universitet, DPU
Kl. 10.15 Særlig stemt summetid
Kl. 10.30 Med hoved, hånd og hjerte i eksterne læringsrum v/Lise Sattrup, ph.d. pædagogisk udviklingskonsulent, Skoletjenesten – Videncenter for eksterne læringsmiljøer og Nana Bernhardt, Undervisnings-og udviklingsansvarlig i Skoletjenesten, Statens Museum for Kunst
Kl. 11.30 Særlig stemt summetid
Kl. 11.40 SPOT på nyheder fra CFU – spændende projekter og andet nyt fra MitCFU v/Anna Frandsen, Dorte Haraldsted, Lonnie Sørensen, CFU
Kl. 12.00 Frokost og netværk
Kl. 12.50 Workshoprunde 1
Kl. 14.15 Kaffe to go
Kl. 14.35 Workshoprunde 2
Kl. 16.00 Tak for denne gang

Oplægsbeskrivelser

Faglighed, frihed og fordybelse - i spændet mellem fornyelse, fifaktik og fædagogik
v/Simon Skov Fougt, lektor ph.d., Aarhus Universitet, DPU 

Opgøret med den læringsmålstyraniserede undervisning og den hovedløse digitalisering, frisættelse af folkeskolen med nye fagplaner, praksisfaglighed og nye mundtlige forsøgsprøver i dansk og matematik, åben skole, penge til indkøb af fysiske bøger osv. stiller nye og anderledes krav til PLC’erne, som også må samarbejde internt på tværs af fagområder. For PLC er en nøgleaktør i det udviklingsarbejde, grundskolen står foran.

Dette oplæg rusker blidt op i vaner og tankegange med et fokus på faglighed. Hvad er det? Hvad vil det sige at være faglig? Og hvordan hænger faglighed sammen med buzzwords som PBL, praksisfaglighed osv. Og hvordan hænger faglighed sammen med læremidlerne? Hvad er det for en form for undervisning, grundskolen går imod? Hvordan orienterer fagene sig mod verden uden for skolen? Oplæggets hovedpointe er, at faglighed, læremidler og pædagogik kan forenes i scenariediaktik. Nå ja – forkærlighed for F fungerer flot og fuldender formen.

Med hoved, hånd og hjerte i eksterne læringsrum
v/Lise Sattrup, ph.d. pædagogisk udviklingskonsulent, Skoletjenesten – Videncenter for eksterne læringsmiljøer og Nana Bernhardt, Undervisnings-og udviklingsansvarlig i Skoletjenesten, Statens Museum for Kunst 

Eksterne læringsmiljøer rummer nogle særlige muligheder for at variere undervisningen i skolen.  Når undervisningen flyttes til et eksternt læringsrum, bliver de æstetiske dimensioner nærværende da eleverne træder ind i nogle særlige steder med hele deres krop, men også fordi undervisningen tager afsæt i kunstværker eller genstande. Endelig møder eleverne også fag på andre måder, fx når de møder fagpersoner på museer eller når eleverne skal lære gennem fagenes praksisser.

Gennem oplæg og øvelser giver Nana Bernhardt og Lise Sattrup et indblik i eksterne læringsrum som et læremiddel, der kan engagere elever gennem æstetiske tilgange. Et læremiddel som har nogle særlige potentialer for, at eleverne ikke blot begriber faglige pointer, men også bliver grebet af faget.

 

Workshopbeskrivelser

Skriv i prioriteret rækkefølge de fire workshops, du helst vil på under kommentarer i tilmeldingen.

A. Læs, Lys, Action!  Omdan PLC til et litterært udstillingsrum
v/Anna Frandsen og Marlene Muhlig, CFU KP 

Træd ind i en verden, hvor litteratur og rum mødes. Her udforsker vi det spændende potentiale i PLC som et unikt og inspirerende udstillingsrum, hvor elevernes litteraturoplevelser forstærkes.  Dyk ned i litteratur, æstetik, materialer og teknikker, der vil forvandle dine litterære koncepter til levende oplevelser i PLC.

I små grupper vil vi skabe miniature PLC-udstillingsrum, hvor vi vil udforske rumlayout, belysning og lydeffekter, der vil forstærke elevernes litterære oplevelser. Vi vil diskutere, hvordan interaktionen mellem elever og rummet kan understøtte deres forståelse af litteraturen på nye måder.

Når du forlader workshoppen, vil du være forsynet med teknikker og ideer til at skabe dit eget inspirerende PLC udstillingsrum på din skole.

B. ”Ingen skaber alene” – workshop om kunst i undervisningen med SMK Connect
v/Cholada Chokaeo, undervisnings-udvikler og Nana Bernhardt, undervisnings- og udviklingsansvarlig på SMK 

Under overskriften ’Ingen skaber alene’ åbner vi op for kunstneren Sonja Ferlov Mancobas univers. Sammen skal vi inspireres i mødet med Ferlov Mancobas værker og kunstnerskab.
Vi skal arbejde med væsner formgivet i skygger, ler og papir og skulpturer, der transformeres fra 2D til 3D – alt sammen i fællesskab.

Som deltager i workshoppen, vil I få et indblik i det undervisningsgreb, vi på Statens Museum for Kunst bruger, når vi arbejder med kunstværker, herunder dialogiske undervisningspraksisser, flerstemmighed og æstetiske læreprocesser.

Workshoppens opgaver og øvelser kan med fordel gå på tværs af klassetrin.

C. Læremiddellab hvordan kan vi arbejde med valg af læremidler?
 v/Lonnie Sørensen og Bruno Barbalho, CFU KP

Læremiddellandskabet favner bredt og digitale fagportaler, kommunale indkøbsaftaler og skærm – ikke skærm fylder, – også i debatten. Men hvordan får vi gang i samtalen om læremidler, og den didaktiske og pædagogiske praksis, de skal understøtte?

På denne workshop zoomer vi ind på metoder og processer til at arbejde med vurdering og anvendelse af læremidler med lærerteams. Udover den analytiske tilgang vil der også være fokus på kreative processer, hvor vi bygger forløb eller mindre elementer til undervisning.

Alt i alt en workshop, der kan understøtte jer i en af de centrale opgaver for PLC: Hvordan vælger vi læremidler på et kvalificeret grundlag, der understøtter det, vi vil med skolen?
– med mulighed for en bedre integration af hoved, hænder og hjerte?

D. En på kassen – et dyk ned i CFU’s materialekasser
v/Jakob Damgaard Laursen, CFU KP

I samarbejde med Fonden for Entreprenørskab har CFU KP udviklet fire materialekasser inden for de praktisk-musiske fag: musik, billedkunst, håndværk og design samt madkundskab.
Materialekasserne kan inspirere til at arbejde med innovation og entreprenørskab lokalt på skolen, f.eks. ved at skabe en lydoplevelse eller arbejde med arkitektur og æstetik på skolen.

På denne workshop dykker vi ned i kassernes indhold og prøver kræfter med nogle af de pædagogiske vejledninger og øvelser, som er designet til de praktisk-musiske valgfag på folkeskolens 7. og 8. klassetrin. De muligheder, der ligger i inddragelse af fysiske materialer, vil kunne inspirere generelt til mere varieret og praksisorienteret undervisning.

E. “Hands – on med matematik-💓” nu på PLC!
v/ Kirsten Søs Spahn, CFU KP 

Mange konkrete materialer og elevprodukter kommer aldrig ud af klasselokalet, så andre kan få glæde af dem. Mon PLC kan understøtte udbredelsen af den viden, eleverne får, når de arbejder med at visualisere matematikken?

På workshoppen dykker vi ned i rumlige figurer, fliser, problemløsningsaktiviteter og meget andet, der kan ‘udstille’ matematikken, så eleverne undrer sig, bliver nysgerrige og får lejlighed til at fordybe sig.
Flere forskellige medier bliver en del af iscenesættelsen på workshoppen: tv-udsendelser, digitale værktøjer, konkrete materialer og papir/blyant, så det bliver kun fantasien, der sætter grænser!

F. Læselyst og makerspaceteknologier
v/Karin Dyrendom og Trine Ferdinand, CFU KP 

Hvordan kan makerspaceteknologier bruges som læremidler til læselyst? Gå på opdagelse sammen med os, når vi dykker ned i at skabe kampagner, udstillinger, og designprojekter, om blandt andet nudging, sammen med eleverne.

På workshoppen vil vi også præsentere CFUs nye læselystkasser til udskolingen. Læselystkasserne kan lånes, men det er også et koncept, som jeres PLC kan lade sig inspirere af.

G. Byerne i stadig forandring. Vi bygger som aldrig før. Lad os også gøre det i klasserummet!
v/Anette Vestergaard Nielsen, CFU KP

Arkitektur og konstruktion er afgørende for, hvordan vores byer ser ud. Alle geometriske former er i spil og snart kan alt lade sig gøre i store formater. På workshoppen vil I blive præsenteret for læremidler, der kan sætte fokus på byens bygninger; fra 3D print til gigantiske stålkonstruktioner. Vi diskuterer bæredygtighed på flere niveauer og ser på didaktiske muligheder i en progression fra 1. – 9. klasse.

Vi skal bygge, tegne og være refleksive kreative, når vi sammen med eleverne designer fremtidens byer.

H. Fanfiction i skolen
v/Dorte Haraldsted, CFU, KP

Fornøjelse er målet og vejen er netværk og samarbejde, når børn og unge skriver tekster og deler viden om litteratur, computerspil, yndlingsserier eller kendisser på nettet. Med fanfiction kan unge fans hænge ud med Harry Styles eller spille quiddich med Harry Potter i deres egne historier.

Hvis du inviterer fanfiction ind i skolen, kan du skabe et legende rum, hvor det er let at komme i gang med at skrive, og hvor eleverne kan dyrke deres passion samtidig med at de udvikler skriveridentitet.
Tør du springe ud som fanboy eller fangirl? Så deltag i workshoppen, hvor du selv får erfaringer med og ideer til at skrive fanfics.

Målgruppe
Ressourcepersoner og vejledere i PLC, ledelse og skolekonsulenter

Underviser
Lonnie Sørensen

Kursusnummer
konference CFU-K24061

Lonnie Sørensen

Pædagogisk konsulent

+45 41 89 71 57

CFU-kursusadministration

kursus-cfu@kp.dk
4189 9113

Mandag-torsdag kl. 8.30-15.00
Fredag kl. 8.30-14.00