Gå til indhold
Søg

PLC-dagen 2022

De higer og (under)søger PLC som omdrejningspunkt for undersøgende læreprocesser

OBS: Arrangementet har været afholdt.

Praktisk information

Dato

Torsdag d. 7. april 2022
Kl. 09.00 - 15.30

Tilmeldingsfrist

30/03/2022

Pris

1.300 kr. inkl. forplejning

Bemærk!
Tilmeldingsfristen er forlænget til onsdag den 30. marts 2022

Vi undersøger noget for at blive klogere; for at finde mening – og undersøgelsen bliver meningsfuld for den, der undersøger. Vi undersøger for at forstå og for at skabe et godt afsæt til at finde bud på løsninger på både komplekse og helt enkle problemstillinger, som vi efterfølgende kan afprøve. Vi opstiller hypoteser og eksperimenterer – vi leger – og opdager og forstår. Overskriften, som stammer fra Adam Oehlenschlägers digt om Guldhornene fra 1803, antyder endvidere at nogen leder ret så passioneret efter noget gennem ordet “higer”…. 

Men kan man undersøge uden at være nysgerrig? Er alle nysgerrige fra grunden? Kan man fremelske nysgerrighed hos børn? og hvordan kan vi gennem undervisningen skabe betingelser for, at elever kan se sig selv som nysgerrige og undersøgende? 

Hvordan styrkes det undersøgende element som pædagogisk tilgang hele vejen rundt i skolens organisation?  

Hvordan udvikles en lærende kultur hvor pædagogisk refleksion er kendetegnet ved en nysgerrig og spørgende tilgang til kollegaers praksis?   

Se plakaten for dagen her

Program 

Kl. 08.30 -09.00 Morgenmad

Kl. 09.00 -09.10 Velkomst og intro til dagens program

Kl.09.10 – 10.10 Eleven som forsker v/Micki Sunesen
Oplægget handler om hvordan lærere og elever sammen kan undersøge forhold på deres egen skole, og med afsæt i disse fælles undersøgelser medvirke til at skabe ændringer på skolen. Der er således tale om en arbejdsmåde, som bygger bro mellem fag, demokrati og skoleudvikling. I oplægget uddybes det, hvad Eleven som forsker vil sige, og der fremlægges også helt friske forskningsresultater fra et pilotprojekt, hvor Micki Sunesen har undersøgt, hvad potentialet i eleven som forsker konkret er – set i både et elevperspektiv og et lærerperspektiv.

Kl.10.10 – 10.25 Kort refleksionspause

10.25 – 11.05 Vi undersøger sagen! Når scenariedidaktik kommer på museum v/Mads Danker Danielsen
Hvordan kan scenariedidaktik åbne museets læringsrum og positionere skoleelever som undersøgende museumsgæster? ENIGMA er ved at bygge Danmarks nye kommunikationsmuseum. Et museum, der med kommunikationshistorien ved hånden, tager livtag med vores digitale verden. Ambitionen er at klæde skoleelever – og alle museets andre gæster – på til at kunne begå sig bevidst, kritisk og skabende i en verden fuld af kommunikation og teknologi. Oplægget tager afsæt i konkrete eksempler på undervisning i ENIGMAs læringsrum, der med udgangspunkt i scenariedidaktik, inviterer eleverne til at gå undersøgende, eksperimenterende og skabende til værks.

Kl.11.10 – 11.40 Nyt fra MitCfu v/Marcus Dietrich
En kort rundtur i nyhederne i forhold materialer og øvrige ressourcer.

11.45 – 12.25 Frokost

12.30 – 14.00 Workshops
Vi aflyser workshops med for få tilmeldte, så vælg derfor en 1. og 2. prioritet – din 1. prioritet kan jo også blive overtegnet…

1. Playful learning- PlayLab v/Elisabeth Perret-Gentil
Playful learning er et nationalt projekt på landets professionshøjskoler. Ambitionen er, at vi gennem udvikling af en mere legende professionsdidaktik på lærer- og pædagoguddannelserne kan styrke alle danske børns eksperimenterende tilgang til verden og livslange motivation for legende læring.  Som en del af projektet er der etableret fysiske læringslaboratorier for leg – Playlabs, som fungerer som katalysatorer for legende og eksperimenterende læreprocesser.
På workshoppen i Playlab vil vi uddybe projektets perspektiver, vores erfaringer med Playful learning i uddannelserne og afprøve legende læringsaktiviteter.

2. Undersøgelser i matematik – på PLC…. v/Ida Redder Honoré AFLYST
Matematik er faget, der kan bidrage med mange forskellige undersøgelser:
Hvor skal gyngestativet stå, hvis alle skal have lige langt fra klassens dør til gyngen?
Hvordan kan du placere otte dronninger på et skakbræt på en måde, så de ikke kan angribe hinanden?
Hvor lang tid vil det tage at gå/cykle/køre i bil til X-by?
I workshoppen tager vi udgangspunkt i konkrete matematiske undersøgelser og ser på hvad eleverne får ud af at arbejde undersøgende, samt hvordan læreren bedst understøtter deres arbejde.

3. Scenariebaseret undervisningNår eleven træder i rolle
v/Mads Danker Danielsen, Munib Kardasevic og Rebecca Sørensen
Hvad sker der med undervisningens hvem/hvad/hvorfor, når elever træder i rolle som f.eks. journalister, ingeniører eller YouTubere? Scenariebaseret undervisning er en simuleret praksis, hvor det faglige sættes i en meningsfuld kontekst og eleverne arbejder produktorienteret inden for et givent scenarie. I workshoppen kaster vi os ud i et af de scenarier, som eleverne oplever på ENIGMA, og stiller skarpt på, hvad det gør ved eleverne som undersøgere.   

4. Ulven kommerv/Dorte Haraldsted Mortensen
Ulven fascinerer, skræmmer og skaber debat. Derfor er ulven godt stof i romaner, fagbøger og medier. Hvad er følelser, hvad er fakta og hvad er en god historie? Hvordan kan eleverne undersøge de sproglige ressourcer og brug dem, når de selv skal fremstille fagtekster, brugstekster og æstetiske tekster i dansk og natur og teknologi. Workshoppen giver dig forløb klar til brug, som kan inspirere til anden faggrænseoverskridende legende og undersøgende undervisning. 

5. Undersøgelse og teknologi v/Mads Brink Müller
Fremtidens hastige udvikling af teknologi udfordrer lærerens udvælgelse af teknologi i skolen. Læreren kan ikke længere vente med at introducere teknologi indtil denne mestres. Men hvordan undersøger lærere og elever teknologi med leg, eksperimenter og nysgerrighed som omdrejningspunktet for den pædagogiske praksis? 

Kl.14.00 -14.15 Kaffe og kage

Kl.14.20 -15.20 “Man kan gøre meget med et stykke…” – om designprocesser som model for pædagogisk udvikling
v/Helle Marie Skovbjerg og Tobias Heiberg
Med afsæt i Playful Learning-programmet og Playful Learning Research afprøver vi design-based-research og try-type-talk-tell som modeller for pædagogisk udvikling. Ambitionen er at blive klogere på begreber som legekvaliteter, designprincipper og prøvehandlinger ved at undersøge noget både sammen og på egen hånd. Seancen afrundes med refleksioner over, hvordan pædagogisk udvikling kan lade sig inspirere af nysgerrighed, mod og afprøvning.

Kl.15.20 -15.30 Afrunding og tak for i dag 

 
Micki Sunesen, forsker i dagtilbud og skole 
Mads Danker Danielsen, læringsdesigner på ENIGMA – Museum for Post, Tele og Kommunikation
Munib Kardasevic, underviser på ENIGMA – Museum for Post Tele og Kommunikation
Rebecca Sørensen, underviser på ENIGMA – Museum for Post, Tele og Kommunikation
Tobias Heiberg, programchef for Playful Learning Programme og lektor i pædagogik og didaktik
Helle Marie Skovbjerg, professor ved Designskolen Kolding og forskningsleder af forskningsprojektet Playful Learning Research Extension
Marcus Dietrich, pædagogisk konsulent, Center for Undervisningsmidler
Ida Redder Honoré, lektor matematikdidaktik, Københavns Professionshøjskole
Dorte Haraldsted, pædagogisk konsulent, Center for Undervisningsmidler
Elisabeth Perret-Gentil, lektor, Pædagoguddannelsen, Københavns Professionshøjskole
Mads Brink Müller, pædagogisk it-didaktisk konsulent i CFU/FutureClassroomLab

Målgruppe
Læringsvejledere, PLC-medarbejdere, faglige vejledere tilknyttet PLC samt skoleledelser og kommunale skolekonsulenter

Kursusnummer
CFU129020

 

Lonnie Sørensen

Pædagogisk Konsulent

+45 41 89 71 57

CFU-kursusadministration

kursus-cfu@kp.dk
4189 9113

Mandag-torsdag kl. 8.30-15.00
Fredag kl. 8.30-14.00