Gå til indhold
Søg

Ordforråd – en genvej til bedre tysktimer

Ordforråd er vejen til at kunne deltage aktivt i tyskundervisningen. Få viden om, hvordan du didaktisk kan tilrettelægge en undervisning, der fokuserer på ordforråd som en genvej til, at eleverne lykkes med både at lytte/læse og udtrykke sig på tysk. Vi vil se på, hvordan refleksioner over ordforråd kan resultere i bedre valg af materiale, mundtlige og skriftlige aktiviteter samt motiverende evalueringsformer.

Praktisk information

Dato

Mandag d. 22. august 2022
Kl. 09.00 - 15.00

Tilmeldingsfrist

10/08/2022

Pris

1.150 kr. inkl. forplejning

Tilmeld dig

Kursusbeskrivelse

OBS! Tilmeldingsfristen er flyttet til 10/8.

Eleverne møder stort set ikke tysk uden for klasserummet. Derfor er det vigtigt, at vi som tysklærere er bevidste om den rolle, som ordforråd spiller i vores undervisning. Vi ser på forskellige læremidler og undersøger, hvordan de kan bidrage til et større ordforråd, og hvordan et fokus på ordforråd kan bidrage til en bedre læseoplevelse. Dernæst afprøver og drøfter vi forskellige arbejds- og evalueringsformer, der med et bevidst fokus på enkeltord og chunks støtter elevens mulighed for deltagelse i mundtlige og skriftlige tasks.  

Der vil i løbet af dagen være fokus på teksters sværhedsgrad og på, hvilke støttemuligheder vi kan bruge, når teksten føles svær. Dernæst vil være eksempler på og refleksioner over, hvordan eleven selv udvikler et stort og brugbart ordforråd, samt på, hvordan eleven kan træne ”fluency” med selv få ord.  

Kurset veksler mellem oplæg og praksiseksempler, hvor du som deltager medvirker aktivt. 

Mål

  • Du får kendskab til international og dansk forskning om ordforrådstilegnelse.  
  • Du får praksiseksempler på, hvordan et bevidst fokus på enkeltord og chunks kan give eleverne et større udbytte og motivation i tyskundervisningen. 
  • Du får mulighed for at drøfte ordforrådsudfordringer og ordforrådsaktiviteter med andre tysklærere.

Målgruppe
Tysklærere

Underviser
Elsebeth Bechmann, derdiedas.dk

Kursusnummer
CFU229015

Christina Hellensberg

Pædagogisk Konsulent

+45 41 89 74 08

CFU-kursusadministration

kursus-cfu@kp.dk
4189 9113

Mandag-torsdag kl. 8.30-15.00
Fredag kl. 8.30-14.00