Gå til indhold
Søg

Når vi spiller om fortiden, hvad vinder vi så? – Rollespil i undervisningen

Få en indføring i, hvad historiske rollespil er, hvordan de kan indgå i undervisningen i relation til Fælles Mål, og hvad eleverne potentielt set opnår, når I spiller historiske rollespil. Vi ser på teorien bag og afprøver de to historiske rollespil 'Rollespillet om Septemberforliget 1899' og 'Skal vi sige undskyld? – Danmarks rolle som kolonimagt', som begge er relevante i både historie- og samfundsfagsundervisningen.

Praktisk information

Dato

Torsdag d. 18. november 2021
Kl. 09.00 - 15.00

Tilmeldingsfrist

21/10/2021

Pris

1.400 kr. inkl. forplejning

Tilmeld dig

Kursusbeskrivelse

Kurset er en kombination af hands-on rollespil og oplæg. Deltagerne får en indføring i, hvad historiske rollespil er, hvordan disse kan indgå i historieundervisningen i relation til Fælles Mål, samt hvad eleverne potentielt set opnår, når de spiller historiske rollespil i undervisningen. Deltagerne præsenteres for to historiske rollespil – ”Rollespillet om Septemberforliget 1899” og ”Skal vi sige undskyld? – Danmarks rolle som kolonimagt”, som begge vil blive afprøvet i praksis.

Kurset er også relevant for samfundsfagslærere, da begge spil – og teorien bag – med fordel kan danne afsæt for undervisningen i samfundsfag.

Kurset har til formål at give deltagerne både en teoretisk og en praktisk funderet forståelse for, hvordan historiske rollespil kan indgå i historieundervisningen, samt hvilke udfordringer og potentialer der er forbundet med denne type spil.

Oplægsholderen er rollespilsudvikler med solid lærererfaring. Hun har desuden primo 2020 forsvaret en ph.d.-afhandling om netop historiske rollespil og vil igennem kurset frembringe nogle af afhandlingens konklusioner.

Målgruppe
Historie- og samfundsfagslærere i udskolingen

Underviser
Marianne Dietz, ph.d. og adjunkt, HistorieLab

Kursusnummer
CFU219013

Morten Wiell Buttenschøn

Historie og samfundsfag

+45 41 89 74 27

Coronainformation

14. juni 2021

Fra 14. juni er kravet om mundbind ophævet, og det samme gælder kravet om at holde 1-2 meters afstand på campus.

Du skal fortsat have gyldigt Coronapas, når du skal ind på campus, og det bliver tjekket ved stikprøvekontrol. Der kan være lidt kø ved stikprøvekontrollen ifm. indgangen på professionshøjskolen. Du kan derfor med fordel downloade dit testsvar/have dit print af testsvar klar, inden du møder op.

Det er vigtigt, vi tager hensyn til hinanden, og at vi alle følger de almindelige regler for at forebygge smitte, dvs. vask hænder, sprit af, hold afstand osv. Hold også øje med skilte, og følg anvisninger om brug af trapper, elevatorer o.l.

CFU-kursusadministration

kursus-cfu@kp.dk
4189 9113

Mandag-torsdag kl. 8.30-15.00
Fredag kl. 8.30-14.00