Gå til indhold
Søg

Når vi spiller om fortiden, hvad vinder vi så? – Rollespil i undervisningen

Få en indføring i, hvad historiske rollespil er, hvordan de kan indgå i undervisningen i relation til Fælles Mål, og hvad eleverne potentielt set opnår, når I spiller historiske rollespil. Vi ser på teorien bag og afprøver de to historiske rollespil 'Rollespillet om Septemberforliget 1899' og 'Skal vi sige undskyld? – Danmarks rolle som kolonimagt', som begge er relevante i både historie- og samfundsfagsundervisningen.

Praktisk information

Dato

Torsdag d. 18. november 2021
Kl. 09.00 - 15.00

Tilmeldingsfrist

21/10/2021

Pris

1.400 kr. inkl. forplejning

Tilmeld dig

Kursusbeskrivelse

Kurset er en kombination af hands-on rollespil og oplæg. Deltagerne får en indføring i, hvad historiske rollespil er, hvordan disse kan indgå i historieundervisningen i relation til Fælles Mål, samt hvad eleverne potentielt set opnår, når de spiller historiske rollespil i undervisningen. Deltagerne præsenteres for to historiske rollespil – ”Rollespillet om Septemberforliget 1899” og ”Skal vi sige undskyld? – Danmarks rolle som kolonimagt”, som begge vil blive afprøvet i praksis.

Kurset er også relevant for samfundsfagslærere, da begge spil – og teorien bag – med fordel kan danne afsæt for undervisningen i samfundsfag.

Kurset har til formål at give deltagerne både en teoretisk og en praktisk funderet forståelse for, hvordan historiske rollespil kan indgå i historieundervisningen, samt hvilke udfordringer og potentialer der er forbundet med denne type spil.

Oplægsholderen er rollespilsudvikler med solid lærererfaring. Hun har desuden primo 2020 forsvaret en ph.d.-afhandling om netop historiske rollespil og vil igennem kurset frembringe nogle af afhandlingens konklusioner.

Målgruppe
Historie- og samfundsfagslærere i udskolingen

Underviser
Marianne Dietz, ph.d. og adjunkt, HistorieLab

Kursusnummer
CFU219013

Morten Wiell Buttenschøn

Historie og samfundsfag

+45 41 89 74 27

CFU-kursusadministration

kursus-cfu@kp.dk
4189 9113

Mandag-torsdag kl. 8.30-15.00
Fredag kl. 8.30-14.00