Gå til indhold
Søg

Når børn reagerer

Al adfærd er kommunikation, men alligevel har de børn, som mestrer det talte sprog, en fordel i forhold til de børn, der slår, sparker og kaster med ting, for at blive set, hørt og forstået. Disse børns reaktioner udfordrer os på mange måder, er enormt ressourcekrævende og arbejdet med dem er ofte konfliktfyldt og præget af magtesløshed. Samtidig tager de ofte fokus fra den gruppe af børn, som i stedet reagerer indad, men også forsøger at fortælle os noget vigtigt.

Praktisk information

Dato

Tirsdag d. 13. april 2021
Kl. 12.30 - 16.00

Tilmeldingsfrist

En uge inden kursets afholdelse

Pris

695,00 kr.

Tilmeld dig

Kursusbeskrivelse

På kurset vil du med udgangspunkt i nyere forskning* få konkrete redskaber til både at håndtere udfordrende adfærd samt igangsætte udviklende processer for de børn, som kalder (råber) mest på det.

*indenfor neuroaffektiv udviklingsteori, tilknytningsteori og traumeforskning.

OBS! Medbring skriveredskaber – pc eller iPad

Mål
At kursisterne får en grundlæggende viden om børns emotionelle udvikling som udgangspunkt for at kunne afkode børns reaktioner, som meningsfuld kommunikation og samtidig erhverver sig praktiske pædagogiske redskaber til at støtte og hjælpe disse børn videre i deres udvikling.

Målgruppe
Lærere og pædagoger i grundskolen.

Underviser
Stig Haslund, cand.pæd. i pædagogisk psykologi, lærer og undervisningsvejleder.

Kursusnummer
209413

Pia Lotte Olsen

Adm. medarbejder

+45 41 89 73 50

Anette Møller Thiesen

Adm. medarbejder

+45 41 89 73 51

Coronainformation

På Københavns Professionshøjskole afholder CFU Bornholm sine kurser med god afstand i undervisningslokalerne og håndsprit.

Al forplejning leveres i undervisningslokalerne, så køen i kantinen undgås. Reglen om ti personer gælder ikke i forbindelse med undervisning, men alle skal bære mundbind på gang- og fællesarealer. Pt. er det et krav, at der anvendes mundbind, hvis vi ikke kan overholde afstandskrav på 1 m, hvilket vi bestræber os på så vidt muligt.

Covid-19 har indflydelse på alles privat- og arbejdsliv, men mange aktiviteter kan heldigvis gennemføres – når blot vi har fokus på myndighedernes retningslinjer. Såfremt anbefalingerne fra myndighederne ændres og får betydning for Center for Undervisningsmidlers tilbud, vil vi give direkte besked til alle involverede.

CFU-kursusadministration

cfub@kp.dk
4189 9140

Mandag-torsdag kl. 8.30-15.00
Fredag kl. 8.30-14.00