Gå til indhold
Søg

Motivation und Mündlichkeit im Deutschunterricht

At være motiveret er afgørende; også når det handler om at tale tysk. Elevernes motivation og lærer-elevrelationen påvirker og styrer deres adfærd og deltagelse i undervisningen. Få input til, hvordan du tilrettelægger en meningsgivende undervisning, der giver eleverne succesoplevelser og lyst til at deltage mundtligt i tysk.

Praktisk information

Dato

Onsdag d. 6. oktober 2021
Kl. 09.00 - 15.00

Tilmeldingsfrist

08/09/2021

Pris

800 kr. inkl. forplejning

Tilmeld dig

Kursusbeskrivelse

At være motiveret er afgørende; også når det handler om at tale tysk. En meningsgivende undervisning giver eleverne lyst til at deltage, samtidig med at de får nogle positive erfaringer, som påvirker deres mundtlige deltagelse. Motivation handler her om at arbejde med en række indbyrdes sammenhængende forestillinger og følelser, der påvirker og styrer elevernes adfærd og påvirker lærer-elevrelationen.

På kurset får du idéer til, hvordan kan du som lærer kan tilrettelægge en undervisning, der tager afsæt i både teoretisk viden og praktisk erfaring om, hvad der har betydning for elevers motivation i den daglige undervisning og dermed mundtlige deltagelse i tysk.

Mål
Vi ser på, hvordan du:

  • giver dine elever succesoplevelser med mundtlighed gennem motivationsskabende aktiviteter
  • arbejder med elevrelationer, så eleverne føler sig involveret og engageret i det, de laver, og føler ejerskab
  • opnår, at dine elever tænker ”jeg vil det her” og ”jeg har haft indflydelse”

Du bliver klædt på til at planlægge en undervisning, som har elevernes motivation som afsæt. Du får indsigt i, hvordan du bruger viden om medbestemmelse, mening, mestring og evaluering i arbejdet med elevernes mundtlige kompetencer. Du får ideer til, hvad der skal til for, at eleverne både bliver i stand til og vælger at sige noget i timerne. Du vil opleve, hvordan små justeringer i din undervisning og bevidst brug af fx temavalg, projekter, brugen af teknologier, motivationsstrategier og aktuel formativ feedback kan medvirke til at give eleverne motivation til at bruge deres mundtlige tysk.

Målgruppe
Tysklærere i 7.-10. klasse

Underviser
Kim Ø. Andersen, lærer og lærerbogsforfatter

Kursusnummer
CFU219002

 

Christina Hellensberg

Pædagogisk Konsulent

+45 41 89 74 08

CFU-kursusadministration

kursus-cfu@kp.dk
4189 9113

Mandag-torsdag kl. 8.30-15.00
Fredag kl. 8.30-14.00