Gå til indhold
Søg

Mød højt begavede børn i skolen – identifikation og undervisning

Alt for mange højtbegavede børn mistrives, keder sig i undervisningen og udnytter ikke deres potentiale. Og alt for mange voksne tror, at de højtbegavede børn nok skal klare sig, men det er ikke en selvfølge. Så hvordan hjælper vi dem bedst? Formålet med kurset er at gøre dig skarp på, hvad der kendetegner et højtbegavet barn, og hvordan du bedst støtter og udfordrer barnet i din undervisning.

Praktisk information

Dato

Onsdag d. 1. september 2021
Kl. 09.00 - 15.00

Tilmeldingsfrist

22/06/2021

Pris

1.550 kr. inkl. forplejning

Tilmeld dig

Kursusbeskrivelse

Højtbegavede børn har brug for andre faglige udfordringer og mere støtte, end vi umiddelbart forestiller os. At være højtbegavet er en anderledes måde at være i verden på, hvilket gør, at man tænker, sanser og føler anderledes end andre. I skolen kan vi få øje på og ikke mindst møde denne anderledes måde at være i verden på. Et højtbegavet barn klarer sig nemlig ikke bare.

Mange højtbegavede børn og unge oplever på et tidspunkt mistrivsel i deres opvækst, og erfaringerne viser, at disse børn ofte overses eller mistolkes. Et stort antal får ikke udfoldet deres fulde potentiale. Hvordan kan vi som professionelle se og tolke de højtbegavede børn og deres forudsætninger og sikre, at deres ressourcer anerkendes og mødes, så de trives? Hvordan kan vi med indsigt, strategier og værktøjer undervise eleverne og undgå mistrivsel hos dem, fx i form af skolevægring, angst og udadreagerende adfærd?

Mål
Målet med kurset er, at du:

  • får indblik i, hvordan du systematisk kan identificere højtbegavede børn
  • får kendskab til, hvordan du kan anvende kvalitative og kvantitative data til identifikation
  • får viden om højtbegavede børns styrker og udfordringer
  • får inspiration til undervisningsdifferentiering og opgaver, der appellerer til højtbegavede elever
  • får konkrete opmærksomhedspunkter, ideer og værktøjer til din undervisning, som medvirker til at sikre børnenes læringsudvikling og sociale trivsel
  • får viden om organisatoriske perspektiver, sparring og samarbejde på tværs
  • bliver nysgerrig på højtbegavede børn, og hvordan du kan gøre en afgørende forskel i skolen

Målgruppe
Lærere og vejledere i skolen

Underviser
Rikke Christensen, rådgiver og stifter af Clever Consulting

Kursusnummer
CFU219019

 

Christina Hellensberg

Pædagogisk Konsulent

+45 41 89 74 08

Coronainformation

14. juni 2021

Fra 14. juni er kravet om mundbind ophævet, og det samme gælder kravet om at holde 1-2 meters afstand på campus.

Du skal fortsat have gyldigt Coronapas, når du skal ind på campus, og det bliver tjekket ved stikprøvekontrol. Der kan være lidt kø ved stikprøvekontrollen ifm. indgangen på professionshøjskolen. Du kan derfor med fordel downloade dit testsvar/have dit print af testsvar klar, inden du møder op.

Det er vigtigt, vi tager hensyn til hinanden, og at vi alle følger de almindelige regler for at forebygge smitte, dvs. vask hænder, sprit af, hold afstand osv. Hold også øje med skilte, og følg anvisninger om brug af trapper, elevatorer o.l.

CFU-kursusadministration

kursus-cfu@kp.dk
4189 9113

Mandag-torsdag kl. 8.30-15.00
Fredag kl. 8.30-14.00